Dentální hygiena (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BHAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BHOM011S Orální mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:BHOP0161X Odborná praxe I • 100 %
LF:BHVT011S Základy výpočetní techniky a informatiky - seminář • 100 %
LF:BHZL0121C Zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:BHZL0121P Zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:BHBC011P Chemie a biochemie - přednáška • 97 %
LF:BHBF011S Biofyzika - seminář • 97 %
LF:BHFY011P Fyziologie - přednáška • 97 %
LF:BHBB011S Buněčná biologie a genetika - seminář • 94 %
LF:BHLT011S Lékařská terminologie - seminář • 94 %
LF:BHOH011S Orální histologie a embryologie - seminář • 67 %
LF:BHPO011C První pomoc - cvičení • 64 %
LF:BHPO011P První pomoc - přednáška • 64 %
LF:BHOH011P Orální histologie a embryologie - přednáška • 33 %
2. semestr
LF:BHOH0251C Orální hygiena I - cvičení • 97 %
LF:BHOH0251P Orální hygiena I - přednáška • 97 %
LF:BHOP0262X Odborná praxe II • 97 %
LF:BHPD0251C Parodontologie I, orální patologie - cvičení • 97 %
LF:BHPD0251P Parodontologie I, orální patologie - přednáška • 97 %
LF:BHZL0222C Zubní lékařství II - cvičení • 97 %
LF:BHPF021P Patologická fyziologie - přednáška • 94 %
LF:BHPP0221X Prázdninová praxe I • 94 %
LF:BHZL0222P Zubní lékařství II - přednáška • 94 %
LF:BHHI021P Histologie • 66 %
LF:BHPA021S Patologická anatomie - seminář • 66 %
LF:BHZL0222S Zubní lékařství II - seminář • 66 %
LF:BHZO021C Základy ošetřovatelství - cvičení • 66 %
LF:BHHY021S Hygiena a epidemiologie - seminář • 31 %
LF:BHPA021P Patologická anatomie - přednáška • 31 %
2. ročník
3. semestr
LF:BHAJ0121 Angličtina I - cvičení • 100 %
LF:BHBP0341 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BHED031C Edukace v práci dentální hygienistky - cvičení • 100 %
LF:BHED031P Edukace v práci dentální hygienistky - přednáška • 100 %
LF:BHHE031C Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení • 100 %
LF:BHHE031P Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška • 100 %
LF:BHOH0352C Orální hygiena II - cvičení • 100 %
LF:BHOH0352P Orální hygiena II - přednáška • 100 %
LF:BHOP0363X Odborná praxe III • 100 %
LF:BHBP031S První pomoc - seminář • 91 %
LF:BHET031S Etika a komunikace - seminář • 91 %
LF:BHFA031S Farmakologie - seminář • 91 %
LF:BHPD0352C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice II - cvičení • 91 %
LF:BHPD0352P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice II - přednáška • 91 %
LF:BHPS031C Psychologie - cvičení • 91 %
LF:BHPS031P Psychologie - přednáška • 91 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 18 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 18 %
4. semestr
LF:BHBP0442 Bakalářská práce II • 100 %
LF:BHKA041P Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška • 100 %
LF:BHOH0453C Orální hygiena III - cvičení • 100 %
LF:BHOH0453P Orální hygiena III - přednáška • 100 %
LF:BHOP0464X Odborná praxe IV • 100 %
LF:BHPP0422X Prázdninová praxe II • 100 %
LF:BHAJ0222 Angličtina II - cvičení • 91 %
LF:BHKL041S Klinická medicína - seminář • 91 %
LF:BHPD0453C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice III - cvičení • 91 %
LF:BHPD0453P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice III - přednáška • 91 %
LF:BHPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 91 %
LF:BHPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 91 %
LF:BHSL041P Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví - přednáška • 91 %
LF:BHZM041S Zobrazovací metody v zubním lékařství - seminář • 91 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 18 %
3. ročník
5. semestr
LF:BHBP0543 Bakalářská práce III • 100 %
LF:BHEM051 Ekonomie a marketing • 100 %
LF:BHOH0554C Orální hygiena IV - cvičení • 100 %
LF:BHOH0554P Orální hygiena IV - přednáška • 100 %
LF:BHOP0565X Odborná praxe V • 100 %
LF:BHPD0554C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice IV - cvičení • 100 %
LF:BHPD0554P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice IV - přednáška • 100 %
6. semestr
LF:BHBP0644 Bakalářská práce IV • 100 %
LF:BHDV061 Dermatovenerologie • 100 %
LF:BHOH0655C Orální hygiena V - cvičení • 100 %
LF:BHOH0655P Orální hygiena V - přednáška • 100 %
LF:BHOP0666X Odborná praxe VI • 100 %
LF:BHPD0655C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice V - cvičení • 100 %
LF:BHPD0655P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice V - přednáška • 100 %

Fyzioterapie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:BFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:BFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:BFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:BFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:BFPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BFUL0121C Úvod do fyz. léčby I - cvičení • 100 %
LF:BFUL0121P Úvod do fyz. léčby I - přednáška • 100 %
LF:BFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
2. semestr
LF:BFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:BFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:BFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:BFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:BFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:BFPX023T Prázdninová praxe I • 100 %
LF:BFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:BFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:BFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:BFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BKHI021C Histologie - cvičení • 100 %
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:BKPA021P Patologie • 100 %
LF:BFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 98 %
2. ročník
3. semestr
LF:BFAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BFFT0341C Fyzikální terapie I - cvičení • 100 %
LF:BFFT0341P Fyzikální terapie I - přednáška • 100 %
LF:BFFZ031 Fyziologie tělesné zátěže • 100 %
LF:BFCH031 Chirurgie • 100 %
LF:BFKI031 Kineziologie • 100 %
LF:BFLN0352C Léčebná rehabilitace v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BFLN0352P Léčebná rehabilitace v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BFLT0352C Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - cvičení • 100 %
LF:BFLT0352P Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:BFMT0353 Metodika tělesné výchovy III • 100 %
LF:BFNE0321 Neurologie a neurofyziologie I • 100 %
LF:BFPL031P Psychologie • 100 %
LF:BFRP0322C Propedeutika v rehabilitaci II - cvičení • 100 %
LF:BFRP0322P Propedeutika v rehabilitaci II - přednáška • 100 %
LF:BFVL0321 Vnitřní lékařství včetně revmatologie I • 100 %
LF:BKET031 Zdravotnická etika • 100 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 100 %
LF:BKZF031C Základy farmakologie - cvičení • 100 %
LF:BKZF031P Základy farmakologie - přednáška • 100 %
4. semestr
LF:BFAJ0222 Angličtina II • 96 %
LF:BFFT0442C Fyzikální terapie II - cvičení • 96 %
LF:BFFT0442P Fyzikální terapie II - přednáška • 96 %
LF:BFKF041C Klinická fyziologie - cvičení • 96 %
LF:BFKF041P Klinická fyziologie - přednáška • 96 %
LF:BFLT0453C Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - cvičení • 96 %
LF:BFLT0453P Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - přednáška • 96 %
LF:BFMT0454 Metodika tělesné výchovy IV • 96 %
LF:BFNE0422C Neurologie a neurofyziologie II - cvičení • 96 %
LF:BFNE0422P Neurologie a neurofyziologie II - přednáška • 96 %
LF:BFOR041 Ortopedie • 96 %
LF:BFPX044T Prázdninová praxe II • 96 %
LF:BFTR041P Traumatologie • 96 %
LF:BFVL0422 Vnitřní lékařství včetně revmatologie II • 96 %
LF:BFZD0431C Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - cvičení • 96 %
LF:BFZD0431P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - přednáška • 96 %
3. ročník
5. semestr
LF:BFBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BFEP051P Epidemiologie • 100 %
LF:BFER051C Ergoterapie - cvičení • 100 %
LF:BFER051P Ergoterapie - přednáška • 100 %
LF:BFFT0543C Fyzikální terapie III - cvičení • 100 %
LF:BFFT0543P Fyzikální terapie III - přednáška • 100 %
LF:BFGY051 Gynekologie • 100 %
LF:BFLT0554C Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BFLT0554P Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BFPD051 Pediatrie • 100 %
LF:BFPY051P Psychiatrie • 100 %
LF:BFPZ051 Právo ve zdravotnictví • 100 %
LF:BFZD0532C Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohybové soustavy II - cvičení • 100 %
LF:BFZD0532P Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška • 100 %
LF:BFZM051P Zobrazovací metody • 100 %
6. semestr
LF:BFBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 98 %
LF:BFFT0644P Fyzikální terapie IV - přednáška • 98 %
LF:BFLT0655C Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova metoda, metodika Mojžíšové - cvičení • 98 %
LF:BFLT0655P Léčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova metoda, metodika Mojžíšové- přednáška • 98 %
LF:BFPO061C Protetika a ortetika - cvičení • 98 %
LF:BFPO061P Protetika a ortetika - přednáška • 98 %
LF:BFSS066T Souvislá stáž v LTV • 98 %
LF:BFZD0633C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení • 98 %
LF:BFZD0633P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška • 98 %

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BLIT0121C Instrumentální technika I - cvičení • 100 %
LF:BLIT0121P Instrumentální technika I - přednáška • 100 %
LF:BLLC0111C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BLLC0111S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BLMB011C Molekulární a buněčná biologie - cvičení • 100 %
LF:BLMB011P Molekulární a buněčná biologie - přednáška • 100 %
LF:BLPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BLPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BLZA011P Základy anatomie - přednáška • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:BLLC0111P Lékařská chemie - přednáška • 98 %
LF:BLLF011 Lékařská fyzika - přednáška • 98 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 13 %
2. semestr
LF:BLBC0211C Biochemie - cvičení • 100 %
LF:BLBC0211S Biochemie - seminář • 100 %
LF:BLFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BLHV0211C Histopatologické metody - cvičení • 100 %
LF:BLIT0222C Instrumentální technika II - cvičení • 100 %
LF:BLIT0222P Instrumentální technika II - přednáška • 100 %
LF:BLMT0211C Vyšetřovací metody v toxikologii - cvičení • 100 %
LF:BLMT0211P Vyšetřovací metody v toxikologii - přednáška • 100 %
LF:BLTM0211C Techniky molekulární biologie a genetiky - cvičení • 100 %
LF:BLTM0211P Techniky molekulární biologie a genetiky - přednáška • 100 %
LF:BLZI0211 Zdravotnická informatika - cvičení • 100 %
LF:BLHE0211 Histologie - přednáška • 97 %
LF:BLBC0211P Biochemie - přednáška • 89 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 29 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 13 %
2. ročník
3. semestr
LF:BLAN0321 Angličtina I - cvičení • 100 %
LF:BLHM0321C Histopatologické vyšetřovací metody I • 100 %
LF:BLKB0321C Klinická biochemie I - cvičení • 100 %
LF:BLKB0321P Klinická biochemie I - přednáška • 100 %
LF:BLKH0311C Klinická hematologie - cvičení • 100 %
LF:BLKH0311P Klinická hematologie - přednáška • 100 %
LF:BLLM0321C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 100 %
LF:BLLM0321P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 100 %
LF:BLMP0321 Morfologická a funkční patologie I • 100 %
LF:BLTS0311C Imunohematologie a transfuzní služba - cvičení • 100 %
LF:BLTS0311P Imunohematologie a transfuzní služba - přednáška • 100 %
LF:BLKG0311 Klinická genetika • 97 %
LF:BLZF0311C Základy farmakologie - cvičení • 94 %
LF:BLZF0311P Základy farmakologie - přednáška • 94 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 29 %
LF:BMOF011 Aplikace MS Office • 13 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
4. semestr
LF:BLAN0422 Angličtina II - cvičení • 100 %
LF:BLHM0422C Histopatologické vyšetřovací metody II • 100 %
LF:BLIM0411C Klinická imunologie - cvičení • 100 %
LF:BLIM0411P Klinická imunologie - přednáška • 100 %
LF:BLIM0411S Klinická imunologie - seminář • 100 %
LF:BLKB0422C Klinická biochemie II - cvičení • 100 %
LF:BLKB0422P Klinická biochemie II - přednáška • 100 %
LF:BLKB0422S Klinická biochemie II - seminář • 100 %
LF:BLLM0422C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 100 %
LF:BLLM0422P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 100 %
LF:BLMP0422 Morfologická a funkční patologie II • 100 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 33 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 27 %
3. ročník
5. semestr
LF:BLBS051C Biostatistika - cvičení • 100 %
LF:BLBS051P Biostatistika - přednáška • 100 %
LF:BLET051P Zdravotnická etika - přednáška • 100 %
LF:BLHM051X Histopatologické vyšetřovací metody - praxe • 100 %
LF:BLIM051X Klinická imunologie - praxe • 100 %
LF:BLKH051X Klinická hematologie - praxe • 100 %
LF:BLPS051C Vybrané kapitoly z psychologie - cvičení • 100 %
LF:BLTS051X Imunohematologie a transfuzní služba - praxe • 100 %
LF:BLBP0521 Bakalářská práce I • 97 %
LF:BLKG051X Klinická genetika - praxe • 97 %
LF:BLKB051X Klinická biochemie - praxe • 94 %
LF:BLLM051X Lékařská mikrobiologie - praxe • 94 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 94 %
LF:BLLK051C Likvorologie - cvičení • 86 %
LF:BLLK051P Likvorologie - přednáška • 86 %
LF:BMOF011 Aplikace MS Office • 69 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 34 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 29 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 29 %
6. semestr
LF:BLEP061P Řízení ekonom. a právo - přednáška • 97 %
LF:BLHL061P Hygiena laborator. provozů - přednáška • 97 %
LF:BLOZ061 Ochrana veřejného zdraví • 97 %
LF:BLOZ061C Ochrana veřejného zdraví -cvičení • 97 %
PřF:E2220 Environmentální analytická chemie • 97 %
LF:BLBP0622 Bakalářská práce II • 92 %
PřF:E2221 Environmentální analytická chemie - cvičení • 58 %
PřF:E2222 Environmentální analytická chemie - cvičení LF • 39 %
LF:BZKP021C Klinická propedeutika - cvičení • 31 %
LF:MIMO041C Management osobního rozvoje - cvičení • 31 %
LF:MIMO041P Management osobního rozvoje - přednáška • 31 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 28 %
LF:BZKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 25 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 17 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 14 %

Nutriční terapie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKUV011C Základy výživy člověka - cvičení • 100 %
LF:BKUV011P Základy výživy člověka - přednáška • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BVCP0121C Potravinářská chemie I - cvičení • 100 %
LF:BVCP0121P Potravinářská chemie I - přednáška • 100 %
LF:BVKP011C Technologie přípravy pokrmů I - cvičení • 100 %
LF:BVKP011P Technologie přípravy pokrmů I -přednáška • 100 %
LF:BVLC011C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BVLC011S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BVOT011C Odborná terminologie - cvičení • 100 %
LF:BVPL0111C Psychologie - cvičení • 100 %
LF:BVPL0111P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BVPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BVPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:BVEK011P Ekologie - přednáška • 98 %
LF:BVLC011P Lékařská chemie - přednáška • 96 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 98 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 98 %
LF:BVBE021C Bioenergetika - cvičení • 98 %
LF:BVBE021P Bioenergetika - přednáška • 98 %
LF:BVCP0222C Potravinářská chemie II - cvičení • 98 %
LF:BVCP0222P Potravinářská chemie II - přednáška • 98 %
LF:BVKP0222 Technologie přípravy pokrmů II-cvičení • 98 %
LF:BVSC021C Sociologie a sociální psychologie - cvičení • 98 %
LF:BVSC021P Sociologie a sociální psychologie - přednáška • 98 %
LF:BVVT021C Zdravotnická informatika • 98 %
LF:BVZO021C Základy ošetřovatelství - cvičení • 98 %
LF:BVZO021P Základy ošetřovatelství - přednáška • 98 %
LF:BVDP0221 Souvislá dietologická praxe I • 96 %
LF:BVHE021P Histologie • 96 %
LF:BVMI0221C Mikrobiologie I - cvičení • 96 %
LF:BVMI0221P Mikrobiologie I - přednáška • 96 %
LF:BVZP021C Základy pedagogiky - cvičení • 96 %
LF:BVZP021P Základy pedagogiky přednáška • 96 %
LF:BVBC0221S Biochemie - seminář • 92 %
LF:BVBC0221P Biochemie - přednáška • 91 %
2. ročník
3. semestr
LF:BKET031 Zdravotnická etika • 100 %
LF:BVAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BVED0311C Edukace v práci nutričního terapeuta - cvičení • 100 %
LF:BVED0311P Edukace v práci nutričního terapeuta - přednáška • 100 %
LF:BVEO0321C Ekonomika - cvičení • 100 %
LF:BVEP0321C Epidemiologie infekčních nemocí I - cvičení • 100 %
LF:BVEP0321P Epidemiologie infekčních nemocí I - přednáška • 100 %
LF:BVMI0322C Mikrobiologie II - cvičení • 100 %
LF:BVMI0322P Mikrobiologie II - přednáška • 100 %
LF:BVPR031C Potraviny rostlinné - cvičení • 100 %
LF:BVPR031P Potraviny rostlinné - přednáška • 100 %
LF:BVZI0321 Základy interní propedeutiky I - cvičení • 100 %
LF:BVEO0321P Ekonomika - přednáška • 97 %
LF:BVLV0321P Léčebná výživa I - přednáška • 94 %
LF:BVVP0321P Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - přednáška • 94 %
LF:BVZF0321P Základy farmakologie I - přednáška • 94 %
LF:BVBV0321S Biochemie výživy - seminář • 91 %
LF:BVLV0321C Léčebná výživa I - cvičení • 91 %
LF:BVPF0321P Patologická fyziologie I -přednáška • 91 %
LF:BVPX0321 Praxe I • 91 %
LF:BVTO0311C Lékařská toxikologie - cvičení • 91 %
LF:BVTO0311P Lékařská toxikologie - přednáška • 91 %
LF:BVVP0321C Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - cvičení • 91 %
LF:BVZF0321C Základy farmakologie I - cvičení • 91 %
4. semestr
LF:BVEP0422C Epidemiologie infekčních nemocí II - cvičení • 100 %
LF:BVEP0422P Epidemiologie infekčních nemocí II - přednáška • 100 %
LF:BVPZ041C Potraviny živočišné - cvičení • 100 %
LF:BVPZ041P Potraviny živočišné - přednáška • 100 %
LF:BVAJ0222 Angličtina II • 97 %
LF:BVZI0422 Základy interní propedeutiky II • 97 %
LF:BVPF0422C Patologická fyziologie II -cvičení • 94 %
LF:BVPF0422P Patologická fyziologie II-přednáška • 94 %
LF:BVPX0422 Praxe II • 94 %
LF:BVST041C Statistika - cvičení • 94 %
LF:BVST041P Statistika - přednáška • 94 %
LF:BVVP0422C Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - cvičení • 94 %
LF:BVVP0422P Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - přednáška • 94 %
LF:BVZF0422C Základy farmakologie II - cvičení • 94 %
LF:BVZF0422P Základy farmakologie II - přednáška • 94 %
LF:BVKV0421C Klinická výživa a dietologie I - cvičení • 91 %
LF:BVKV0421P Klinická výživa a dietologie I - přednáška • 91 %
LF:BVLV0422C Léčebná výživa II - cvičení • 91 %
LF:BVLV0422P Léčebná výživa II - přednáška • 91 %
LF:BVMV041C Metodologie vědeckého výzkumu - cvičení • 91 %
LF:BVMV041P Metodologie vědeckého výzkumu - přednáška • 91 %
LF:BVVL0421P Vnitřní lékařství I - přednáška • 91 %
LF:BVDP0422 Souvislá dietologická praxe II • 88 %
3. ročník
5. semestr
LF:BVAP051 Právní aspekty • 100 %
LF:BVDP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BVHP051C Hygiena potravin - cvičení • 100 %
LF:BVHP051P Hygiena potravin - přednáška • 100 %
LF:BVKV0532C Klinická výživa a dietologie II - cvičení • 100 %
LF:BVKV0532P Klinická výživa a dietologie II - přednáška • 100 %
LF:BVLV0533C Léčebná výživa III - cvičení • 100 %
LF:BVLV0533P Léčebná výživa III - přednáška • 100 %
LF:BVOD051C Oborová didaktika - cvičení • 100 %
LF:BVOD051P Oborová didaktika - přednáška • 100 %
LF:BVPL0521 Preventivní lékařství I • 100 %
LF:BVTP051C Nutriční toxikologie - cvičení • 100 %
LF:BVTP051P Nutriční toxikologie - přednáška • 100 %
LF:BVVL0521P Vnitřní lékařství II - přednáška • 100 %
LF:BVVP0533C Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - cvičení • 100 %
LF:BVVP0533P Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - přednáška • 100 %
LF:BVVZ0511 Veřejné zdravotnictví • 100 %
LF:BVPX0533 Praxe III • 97 %
6. semestr
LF:BVDP0622 Bakalářská práce II • 100 %
LF:BVGE061 Genetika • 100 %
LF:BVIM0611 Imunologie • 100 %
LF:BVKV0633C Klinická výživa a dietologie III- cvičení • 100 %
LF:BVKV0633P Klinická výživa a dietologie III - přednáška • 100 %
LF:BVMA061C Marketing - cvičení • 100 %
LF:BVMA061P Marketing - přednáška • 100 %
LF:BVOS0611 Odborná stáž - výroba a zpracování potravin • 100 %
LF:BVPL0622 Preventivní lékařství II • 100 %
LF:BVPX0644 Praxe IV • 100 %
LF:BVVL0622P Vnitřní lékařství III - přednáška • 100 %

Optika a optometrie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFO0131P Fyzikální optika I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BOFZ0121 Fyzika I • 100 %
LF:BOGO0121C Geometrická optika I - cvičení • 100 %
LF:BOGO0121P Geometrická optika I - přednáška • 100 %
LF:BOMA0121C Matematika I - cvičení • 100 %
LF:BOMA0121P Matematika I - přednáška • 100 %
LF:BOMI0111S Mikrobiologie a imunologie - seminář • 100 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BOPR0141 Optická praktika I • 100 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 97 %
2. semestr
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 97 %
LF:BOBO0221P Brýlová optika I - přednáška • 97 %
LF:BOFO0232P Fyzikální optika II - přednáška • 97 %
LF:BOFY0222P Fyziologie II - přednáška • 97 %
LF:BOFZ0222C Fyzika II - cvičení • 97 %
LF:BOFZ0222P Fyzika II - přednášky • 97 %
LF:BOMA0222C Matematika II - cvičení • 97 %
LF:BOMA0222P Matematika II - přednáška • 97 %
LF:BOPE0221P Základy pedagogiky a edukace, statistika a metodologie vědeckého výzkumu - přednáška • 97 %
LF:BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I • 97 %
LF:BOGO0222C Geometrická optika II - cvičení • 93 %
LF:BOGO0222P Geometrická optika II - přednáška • 93 %
LF:BOPR0242 Optická praktika II • 93 %
LF:BKPA021P Patologie • 87 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 87 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 87 %
2. ročník
3. semestr
LF:BKPL031P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BOAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BOEO0321 Ekonomie a vedení obchodu I • 100 %
LF:BOET031P Zdravotnická etika • 100 %
LF:BOFO0333P Fyzikální optika III - přednáška • 100 %
LF:BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření II • 100 %
LF:BOBC0321C Brýlová technika I - cvičení • 96 %
LF:BOBC0321P Brýlová technika I - přednáška • 96 %
LF:BOBO0322C Brýlová optika II - cvičení • 96 %
LF:BOBO0322P Brýlová optika II - přednáška • 96 %
LF:BOBT0321C Brýlová technologie I - cvičení • 96 %
LF:BOBT0321P Brýlová technologie I - přednáška • 96 %
LF:BOOP0321C Optické přístroje I - cvičení • 96 %
LF:BOOP0321P Optické přístroje I - přednáška • 96 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 88 %
LF:BOFA031C Základy farmakologie - cvičení • 88 %
LF:BOFA031P Základy farmakologie - přednáška • 88 %
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 83 %
LF:BONR0341P Nauka o refrakci I - přednáška • 83 %
LF:BOPR0343 Optická praktika III • 79 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 17 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 13 %
4. semestr
LF:BKSC041 Sociologie • 100 %
LF:BOAJ0222 Angličtina II • 100 %
LF:BOEO0422 Ekonomie a vedení obchodu II • 100 %
LF:BOVT041C Zdravotnická informatika • 100 %
LF:BOOP0422C Optické přístroje II - cvičení • 96 %
LF:BOOP0422P Optické přístroje II - přednáška • 96 %
LF:BOBV0421P Binokulární vidění I - přednáška • 87 %
LF:BOKV0431P Kontaktní čočky I - přednáška • 87 %
LF:BONR0442C Nauka o refrakci II - cvičení • 87 %
LF:BONR0442P Nauka o refrakci II - přednáška • 87 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie • 87 %
LF:BOOT0431 Oční patologie I • 87 %
LF:BOBC0422C Brýlová technika II - cvičení • 83 %
LF:BOBC0422P Brýlová technika II - přednáška • 83 %
LF:BOBT0422C Brýlová technologie II - cvičení • 83 %
LF:BOBT0422P Brýlová technologie II - přednáška • 83 %
LF:BOPR0444 Optická praktika IV - cvičení • 83 %
LF:BKPA021P Patologie • 13 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 13 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 13 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
3. ročník
5. semestr
LF:BOPA051 Právní aspekty • 92 %
LF:BOEV051P Ergonomie vidění • 75 %
LF:BONR0543C Nauka o refrakci III - cvičení • 75 %
LF:BONR0543P Nauka o refrakci III - přednáška • 75 %
LF:BOBV0522C Binokulární vidění II - cvičení • 71 %
LF:BOBV0522P Binokulární vidění II - přednáška • 71 %
LF:BOKV0532C Kontaktní čočky II - cvičení • 71 %
LF:BOKV0532P Kontaktní čočky II - přednáška • 71 %
LF:BOOT0532 Oční patologie II • 71 %
LF:BOOZ0521 Optický závod I - cvičení • 67 %
LF:BOZP0521C Zvětšovací pomůcky I - cvičení • 67 %
LF:BOZP0521P Zvětšovací pomůcky I - přednáška • 67 %
LF:BOBP0521 Bakalářská práce I - cvičení • 63 %
LF:BOFP051C Oftalmologické přístroje - cvičení • 63 %
LF:BOFP051P Oftalmologické přístroje - přednáška • 63 %
LF:BOPR051C Optická praktika V - cvičení • 58 %
LF:BOPR0343 Optická praktika III • 29 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 25 %
LF:BOFA031C Základy farmakologie - cvičení • 25 %
LF:BOFA031P Základy farmakologie - přednáška • 25 %
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 21 %
LF:BONR0341P Nauka o refrakci I - přednáška • 21 %
LF:BOBC0321C Brýlová technika I - cvičení • 13 %
LF:BOBC0321P Brýlová technika I - přednáška • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
6. semestr
LF:BOOZ0622 Optický závod II - cvičení • 67 %
LF:BOBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 63 %
LF:BOKV0633C Kontaktní čočky III - cvičení • 63 %
LF:BOKV0633P Kontaktní čočky III - přednáška • 63 %
LF:BONR0644C Nauka o refrakci IV - cvičení • 63 %
LF:BONR0644P Nauka o refrakci IV - přednáška • 63 %
LF:BOOT0633 Oční patologie III • 63 %
LF:BOVO061 Výroba optických pomůcek - cvičení • 63 %
LF:BOZP0622C Zvětšovací pomůcky II - cvičení • 63 %
LF:BOBC0422C Brýlová technika II - cvičení • 29 %
LF:BOBC0422P Brýlová technika II - přednáška • 29 %
LF:BOBT0422C Brýlová technologie II - cvičení • 29 %
LF:BOBT0422P Brýlová technologie II - přednáška • 29 %
LF:BOPR0444 Optická praktika IV - cvičení • 29 %
LF:BOKV0431P Kontaktní čočky I - přednáška • 25 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie • 25 %
LF:BOOT0431 Oční patologie I • 25 %
LF:BOBV0421P Binokulární vidění I - přednáška • 21 %
LF:BONR0442C Nauka o refrakci II - cvičení • 21 %
LF:BONR0442P Nauka o refrakci II - přednáška • 21 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %

Ortoptika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BTEP0111P Epidemiologie - přednáška • 100 %
LF:BTMI0111S Mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:BTPE0121P Pediatrie pro ortoptisty I - přednáška • 100 %
LF:BTPO0121C Ošetřovatelská péče v pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BTPO0121S Ošetřovatelská péče v pediatrii - seminář • 100 %
LF:BTVZ0111P Veřejné zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 98 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 98 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 96 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 96 %
LF:BTFO0111C Fyziologická optika - cvičení • 96 %
LF:BTFO0111P Fyziologická optika - přednáška • 96 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 92 %
2. semestr
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 98 %
LF:BTFI0211P Biofyzika, Informatika - přednáška • 98 %
LF:BTPE0222P Pediatrie pro ortoptisty -II přednáška • 98 %
LF:BTPO0222C Ošetřovatelská péče v pediatrii II- cvičení • 98 %
LF:BTPO0222S Ošetřovatelská péče v pediatrii II- seminář • 98 %
LF:BOFY0222P Fyziologie II - přednáška • 95 %
LF:BTBV0231C Binokulární vidění I - cvičení • 93 %
LF:BTBV0231P Binokulární vidění I - přednáška • 93 %
LF:BTSP0211C Strabologická propedeutika - cvičení • 93 %
LF:BTSP0211P Strabologická propedeutika - přednáška • 90 %
LF:BTFI0211S Biofyzika, Informatika - seminář • 88 %
LF:BKPA021P Patologie • 80 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 80 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 80 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
2. ročník
3. semestr
LF:BTBV0332C Binokulární vidění II - cvičení • 100 %
LF:BTBV0332P Binokulární vidění II - přednáška • 100 %
LF:BTKR0341C Klinická rehabilitace binokulárního vidění I - cvičení • 100 %
LF:BTKR0341P Klinická rehabilitace binokulárního vidění I - přednáška • 100 %
LF:BTSR0331C Strabologie I - cvičení • 100 %
LF:BTSR0331P Strabologie I - přednáška • 100 %
LF:BTSR0331S Strabologie I - seminář • 100 %
LF:BOET031P Zdravotnická etika • 97 %
LF:BTPE031C Základy edukace a pedagogiky - cvičení • 97 %
LF:BTAJ0121 Angličtina I • 94 %
LF:BTPE031P Základy edukace a pedagogiky - přednáška • 94 %
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 88 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 85 %
LF:BOFA031C Základy farmakologie - cvičení • 79 %
LF:BOFA031P Základy farmakologie - přednáška • 79 %
LF:BTNO0311C Neurooftalmologie - cvičení • 58 %
LF:BTNO0311P Neurooftalmologie - přednáška • 58 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 18 %
4. semestr
LF:BKSC041 Sociologie • 97 %
LF:BTKR0442C Klinická rehabilitace binokulárního vidění II - cvičení • 97 %
LF:BTKR0442P Klinická rehabilitace binokulárního vidění II - přednáška • 97 %
LF:BTPX0431C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice I - cvičení • 97 %
LF:BTSR0432C Strabologie II - cvičení • 97 %
LF:BTSR0432P Strabologie II - přednáška • 97 %
LF:BTSR0432S Strabologie II - seminář • 97 %
LF:BTPY041P Psychologie a specifika dětské psychologie • 94 %
LF:BTAJ0222 Angličtina II • 90 %
LF:BTKK0431P Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky I - přednáška • 90 %
LF:BTIM041P Imunologie - přednáška • 87 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie • 84 %
LF:BTOP0431P Oční patologie a klinická oftalmologie I - přednáška • 68 %
LF:BTFI0211S Biofyzika, Informatika - seminář • 29 %
LF:BTSP0411S Speciální a inkluzivní pedagogika pro ortoptisty • 19 %
3. ročník
5. semestr
LF:BTKR0543C Klinická rehabilitace binokulárního vidění III - cvičení • 96 %
LF:BTKR0543P Klinická rehabilitace binokulárního vidění III - přednáška • 96 %
LF:BOFP051C Oftalmologické přístroje - cvičení • 93 %
LF:BOFP051P Oftalmologické přístroje - přednáška • 93 %
LF:BTPX0532C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice II - cvičení • 93 %
LF:BOPA051 Právní aspekty • 89 %
LF:BOZP0521C Zvětšovací pomůcky I - cvičení • 89 %
LF:BOZP0521P Zvětšovací pomůcky I - přednáška • 89 %
LF:BTKK0532C Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky II - cvičení • 85 %
LF:BTKK0532P Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky II - přednáška • 85 %
LF:BOEV051P Ergonomie vidění • 70 %
LF:BTBP0522C Bakalářská práce I - cvičení • 59 %
LF:BTOP0532P Oční patologie a klinická oftalmologie II - přednáška • 56 %
LF:BTNO0311C Neurooftalmologie - cvičení • 37 %
LF:BTNO0311P Neurooftalmologie - přednáška • 37 %
LF:BTOM0511S Speciální pedagogika - Oftalmopedie pro ortoptisty - seminář • 37 %
LF:BOFA031C Základy farmakologie - cvičení • 22 %
LF:BOFA031P Základy farmakologie - přednáška • 22 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 15 %
6. semestr
LF:BTBV0633C Binokulární vidění III - cvičení • 78 %
LF:BTKR0644P Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV- přednáška • 78 %
LF:BOZP0622C Zvětšovací pomůcky II - cvičení • 59 %
LF:BTKR0644C Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV-cvičení • 59 %
LF:BTKK0633C Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky III - cvičení • 56 %
LF:BTOP0633C Oční patologie a klinická oftalmologie III - cvičení • 52 %
LF:BTPX0633C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice III - cvičení • 52 %
LF:BTSR0633C Strabologie III - cvičení • 52 %
LF:BTBP0633C Bakalářská práce II - cvičení • 48 %
LF:BTOP0431P Oční patologie a klinická oftalmologie I - přednáška • 41 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 30 %
LF:BTSP0411S Speciální a inkluzivní pedagogika pro ortoptisty • 19 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie • 15 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 15 %
LF:BTIM041P Imunologie - přednáška • 11 %
FF:CJBA37 Slovenština • 11 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
PdF:CJP063 Recenze odborných textů • 11 %

Physiotherapy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
LF:ABFBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:ABFCJ0565 Čeština pro cizince V • 100 %
LF:ABFEP051P Epidemiologie - přednáška • 100 %
LF:ABFER051C Ergoterapie - cvičení • 100 %
LF:ABFER051P Ergoterapie - přednáška • 100 %
LF:ABFFT0543C Fyzikální terapie III - cvičení • 100 %
LF:ABFFT0543P Fyzikální terapie III - přednáška • 100 %
LF:ABFGY051 Gynekologie - přednáška • 100 %
LF:ABFLT0554C Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0554P Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška • 100 %
LF:ABFPD051 Pediatrie - přednáška • 100 %
LF:ABFPY051P Psychiatrie - přednáška • 100 %
LF:ABFPZ051 Právo ve zdravotnictví • 100 %
LF:ABFZD0532C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - cvičení • 100 %
LF:ABFZD0532P Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška • 100 %
LF:ABFZM051P Zobrazovací metody - přednáška • 100 %
LF:ABFFZ031 Fyziologie tělesné zátěže • 17 %
6. semestr
LF:ABFBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 86 %
LF:ABFCJ0666 Čeština pro cizince VI • 86 %
LF:ABFFT0644P Fyzikální terapie IV - přednáška • 86 %
LF:ABFLT0655C Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení • 86 %
LF:ABFLT0655P Léčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška • 86 %
LF:ABFPO061C Protetika a ortetika - cvičení • 86 %
LF:ABFPO061P Protetika a ortetika - přednáška • 86 %
LF:ABFSS066T Souvislá stáž v LTV • 86 %
LF:ABFZD0633C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení • 86 %
LF:ABFZD0633P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška • 86 %
LF:ABFBP0521 Bakalářská práce I • 14 %
LF:ABFER051C Ergoterapie - cvičení • 14 %
LF:ABFER051P Ergoterapie - přednáška • 14 %
LF:ABFGY051 Gynekologie - přednáška • 14 %
LF:ABFPD051 Pediatrie - přednáška • 14 %
LF:ABFZD0532C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - cvičení • 14 %
LF:ABFZD0532P Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška • 14 %
LF:ABFZM051P Zobrazovací metody - přednáška • 14 %

Porodní asistence (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BPAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BPAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BPBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BPEM011P Embryologie - přednáška • 100 %
LF:BPFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BPFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BPKN011C Komunikace - cvičení • 100 %
LF:BPKN011P Komunikace - přednáška • 100 %
LF:BPLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BPPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BPPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BPPS011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BPPS011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BPPV011C Postupy v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPTP0121C Základy teorie porodní asistence I - cvičení • 100 %
LF:BPTP0121P Základy teorie porodní asistence I - přednáška • 100 %
LF:BPZB011C Základy biofyziky - cvičení • 100 %
LF:BPZG0121 Ošetřovatelská péče v gynekologii I - přednáška • 100 %
LF:BPZB011P Základy biofyziky - přednáška • 98 %
LF:BPBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 96 %
2. semestr
LF:BPFY0222C Fyziologie II - cvičení • 98 %
LF:BPIN0221 Individuální odborná praxe I • 98 %
LF:BPOP0251 Odborná praxe I • 98 %
LF:BPPA0241C Porodní asistence I - cvičení • 98 %
LF:BPPO0221P Porodnictví I - přednáška • 98 %
LF:BPPR021C Klinická a porodnická propedeutika- cvičení • 98 %
LF:BPPR021P Klinická a porodnická propedeutika- přednáška • 98 %
LF:BPRD021C Radiologie a nukleární medicína - cvičení • 98 %
LF:BPRD021P Radiologie a nukleární medicína - přednáška • 98 %
LF:BPSP021 Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 98 %
LF:BPTP0222C Základy teorie porodní asistence II - cvičení • 98 %
LF:BPTP0222P Základy teorie porodní asistence II - přednáška • 98 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 98 %
LF:BPFY0222P Fyziologie II - přednáška • 96 %
LF:BPGE021P Lékařská genetika - přednáška • 96 %
LF:BPIV0221C Informační výchova I - cvičení • 96 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 94 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
2. ročník
3. semestr
LF:BPNP0321C Péče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii I - cvičení • 100 %
LF:BPNP0321P Péče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii I - přednáška • 100 %
LF:BPOP0352 Odborná praxe II • 100 %
LF:BPOZ031 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
LF:BPPA0342C Porodní asistence II - cvičení • 100 %
LF:BPPR031C Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení • 100 %
LF:BPPR031P Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 100 %
LF:BPVD031C Výživa a dietetika - cvičení • 100 %
LF:BPVD031P Výživa a dietetika- přednáška • 100 %
LF:BPVZ031C Výzkum v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPVZ031P Výzkum v porodní asistenci - přednáška • 100 %
LF:BPZF031 Základy fyzioterapie v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPZG0322C Ošetřovatelská péče v gynekologii II - cvičení • 100 %
LF:BPZG0322P Ošetřovatelská péče v gynekologii II - přednáška • 100 %
LF:BPAJ0121 Angličtina I • 97 %
LF:BPEP031P Epidemiologie - přednáška • 94 %
LF:BPFA0321C Farmakologie - cvičení • 94 %
LF:BPPL0321P Patologie a patologická fyziologie I - přednáška • 94 %
LF:BPFA0321P Farmakologie - přednáška • 92 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 17 %
4. semestr
LF:BPBP041P Propedeutika bakalářské práce - přednáška • 100 %
LF:BPIV0422C Informační výchova II - cvičení • 100 %
LF:BPNP0422C Péče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii II - cvičení • 100 %
LF:BPNP0422P Péče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii II - přednáška • 100 %
LF:BPPG041C Edukace v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPPG041P Edukace v porodní asistenci - přednáška • 100 %
LF:BPPO0422P Porodnictví II - přednáška • 100 %
LF:BPPO0431C Porodnictví I - cvičení • 100 %
LF:BPTE041 Psychoterapeutické techniky v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 100 %
LF:BPIN0422 Individuální odborná praxe II • 97 %
LF:BPKO0421C Primární a komunitní péče v porodní asistenci I - cvičení • 97 %
LF:BPKO0421P Primární a komunitní péče v porodní asistenci I - přednáška • 97 %
LF:BPOP0453 Odborná praxe III • 97 %
LF:BPPA0443C Porodní asistence III - cvičení • 97 %
LF:BPPL0422C Patologie a patologická fyziologie II - cvičení • 97 %
LF:BPPL0422P Patologie a patologická fyziologie II - přednáška • 97 %
LF:BPAJ0222 Angličtina II • 94 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %
3. ročník
5. semestr
LF:BPAK051C Akutní a kritické stavy v porodnictví a gynekologii - cvičení • 100 %
LF:BPAK051P Akutní a kritické stavy v porodnictví a gynekologii - přednáška • 100 %
LF:BPBP0521C Propedeutika bakalářské práce I - cvičení • 100 %
LF:BPET051C Etika ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:BPET051P Etika ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BPKO0522C Primární a komunitní péče v porodní asistenci II - cvičení • 100 %
LF:BPMN051C Management a řízení kvality - cvičení • 100 %
LF:BPMN051P Management a řízení kvality - přednáška • 100 %
LF:BPOP0554 Odborná praxe IV • 100 %
LF:BPPA0544C Porodní asistence IV - cvičení • 100 %
LF:BPPA0544P Porodní asistence IV - přednáška • 100 %
LF:BPPC051 Paliativní péče • 100 %
LF:BPPO0532C Porodnictví II - cvičení • 100 %
LF:BPSC051C Sociologie - cvičení • 100 %
LF:BPSC051P Sociologie - přednáška • 100 %
LF:BPST051 Prevence ve stomatologii • 100 %
LF:BPZI051C Péče o ženu v interních oborech - cvičení • 100 %
LF:BPZI051P Péče o ženu v interních oborech - přednáška • 100 %
LF:BPZN051C Péče o ženu v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BPZN051P Péče o ženu v neurologii - přednáška • 100 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
6. semestr
LF:BPAR061C Porodnická analgezie, anestézie a resuscitace - cvičení • 100 %
LF:BPBP0622C Propedeutika bakalářská práce II - cvičení • 100 %
LF:BPEK061 Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 100 %
LF:BPOP0655 Odborná praxe V • 100 %
LF:BPPO0633C Porodnictví III - cvičení • 100 %
LF:BPUD061 Ultrazvuková diagnostika v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPZC061C Péče o ženu v chirurgických oborech - cvičení • 100 %
LF:BPZC061P Péče o ženu v chirurgických oborech - přednáška • 100 %
LF:BPZP061C Péče o ženu v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:BPZP061P Péče o ženu v psychiatrii - přednáška • 100 %

Radiologická asistence (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BRFL0111C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BRFL0111P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BRFY0111C Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - cvičení • 100 %
LF:BRFY0111P Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - přednáška • 100 %
LF:BROC011C Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení • 100 %
LF:BROC011P Ošetřovatelská péče v chirurgii - přednáška • 100 %
LF:BROP011C Obecná psychologie a psychologie nemocných - cvičení • 100 %
LF:BROP011P Obecná psychologie a psychologie nemocných - přednáška • 100 %
LF:BRRF0121C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení • 100 %
LF:BRTP0121P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška • 100 %
LF:BRRF0121P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - přednáška • 98 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 95 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 95 %
2. semestr
LF:BRFA0211C Farmakologie - cvičení • 100 %
LF:BRFA0211P Farmakologie - přednáška • 100 %
LF:BRIP0211P Intenzivní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BROV0211C Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - cvičení • 100 %
LF:BROV0211P Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:BRPA021P Patologie • 100 %
LF:BRPX0221 Letní praxe • 100 %
LF:BRTP0222C Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - cvičení • 100 %
LF:BRTP0222P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - přednáška • 100 %
LF:BRZP0211P Základy pedagogiky a edukace, metodologie vědeckého výzkumu • 100 %
LF:BRRF0222C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - cvičení • 96 %
LF:BRRF0222P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - přednáška • 92 %
LF:BRZB0211P Základy biofyziky - přednáška • 92 %
2. ročník
3. semestr
LF:BRAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BRKZ0321C Komunikace ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:BRKZ0321P Komunikace ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BRTP0343P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření III - přednáška • 100 %
LF:BRNM0341C Nukleární medicína I - cvičení • 87 %
LF:BRNM0341P Nukleární medicína I - přednáška • 87 %
LF:BRCR0321C Cvičení z radiodiagnostiky • 85 %
LF:BRMR0321C Magnetická rezonance - cvičení • 85 %
LF:BRMR0321P Magnetická rezonance - přednáška • 85 %
LF:BROR0321C Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - cv • 85 %
LF:BROR0321P Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - př • 85 %
LF:BRPR0321C Přístroje radiologické techniky - cvičení • 85 %
LF:BRPR0321P Přístroje radiologické techniky - přednáška • 85 %
LF:BRRA0321P Rentgenová topografická anatomie - přednáška • 85 %
LF:BRRO0321C Radiační ochrana - cvičení • 85 %
LF:BRRO0321P Radiační ochrana - přednáška • 85 %
LF:BRVT0321C Výpočetní tomografie - princip, diagnostický přínos - cvičení • 85 %
LF:BRVT0321P Výpočetní tomografie - princip, diagnostický přínos - přednáška • 85 %
LF:BRZP0321P Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie • 85 %
LF:BRKR0321C Klinická radioterapie - ozařovací techniky I - cvičení • 83 %
LF:BRKR0321P Klinická radioterapie - ozařovací techniky - přednáška • 83 %
4. semestr
LF:BRAJ0222 Angličtina II • 100 %
LF:BRTP0444P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření IV - přednáška • 100 %
LF:BRMR0422C Magnetická rezonance II - cvičení • 90 %
LF:BRMR0422P Magnetická rezonance II - přednáška • 90 %
LF:BRNM0442C Nukleární medicína II - cvičení • 90 %
LF:BRNM0442P Nukleární medicína II - přednáška • 90 %
LF:BROR0422C Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetř. péče při provádění radiologických výkonů II - cv • 90 %
LF:BROR0422P Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetř. péče při provádění radiologických výkonů II - př • 90 %
LF:BRPR0422C Přístroje radiologické techniky II- cvičení • 90 %
LF:BRPR0422P Přístroje radiologické techniky II- přednáška • 90 %
LF:BRPX0422 Letní praxe II • 90 %
LF:BRRA0422C Rentgenová topografická anatomie - cvičení • 90 %
LF:BRRO0422C Radiační ochrana II - cvičení • 90 %
LF:BRRO0422P Radiační ochrana II - přednáška • 90 %
LF:BRVT0422C Výpočetní tomografie II - princip, diagnostický přínos - cvičení • 90 %
LF:BRVT0422P Výpočetní tomografie II - princip, diagnostický přínos - přednáška • 90 %
LF:BRCR0422C Cvičení z radiodiagnostiky II • 88 %
LF:BRKR0422C Klinická radioterapie - ozařovací techniky II - cvičení • 88 %
LF:BRKR0422P Klinická radioterapie - ozařovací techniky II - přednáška • 88 %
LF:BRZP0422P Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie II • 88 %
3. ročník
5. semestr
LF:BRDP0521 Bakalářská práce I • 88 %
LF:BRNM0543C Nukleární medicína III - cvičení • 88 %
LF:BRNM0543P Nukleární medicína III - přednáška • 88 %
LF:BRAG0511C Angiografie - cvičení • 84 %
LF:BRAG0511P Angiografie - přednáška • 84 %
LF:BRIR0511C Intervenční radiologie - cvičení • 84 %
LF:BRIR0511P Intervenční radiologie - přednáška • 84 %
LF:BRIT0511C Informační technologie v radiologii - cvičení • 84 %
LF:BRIT0511P Informační technologie v radiologii - přednáška • 84 %
LF:BRPZ0511 Praktická zkouška • 84 %
LF:BRRO0521C Radiační onkologie - cvičení • 84 %
LF:BRRO0521P Radiační onkologie - přednáška • 84 %
LF:BRUD0521C Ultrazvuková diagnostika I - cvičení • 84 %
LF:BRUD0521P Ultrazvuková diagnostika I - přednáška • 84 %
LF:BRKR0321C Klinická radioterapie - ozařovací techniky I - cvičení • 16 %
LF:BRKR0321P Klinická radioterapie - ozařovací techniky - přednáška • 16 %
LF:BRCR0321C Cvičení z radiodiagnostiky • 12 %
LF:BRMR0321C Magnetická rezonance - cvičení • 12 %
LF:BRMR0321P Magnetická rezonance - přednáška • 12 %
LF:BRNM0341C Nukleární medicína I - cvičení • 12 %
LF:BRNM0341P Nukleární medicína I - přednáška • 12 %
LF:BROR0321C Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - cv • 12 %
LF:BROR0321P Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - př • 12 %
LF:BRPR0321C Přístroje radiologické techniky - cvičení • 12 %
LF:BRPR0321P Přístroje radiologické techniky - přednáška • 12 %
LF:BRRA0321P Rentgenová topografická anatomie - přednáška • 12 %
LF:BRRO0321C Radiační ochrana - cvičení • 12 %
LF:BRRO0321P Radiační ochrana - přednáška • 12 %
LF:BRVT0321C Výpočetní tomografie - princip, diagnostický přínos - cvičení • 12 %
LF:BRVT0321P Výpočetní tomografie - princip, diagnostický přínos - přednáška • 12 %
LF:BRZP0321P Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie • 12 %
6. semestr
LF:BRDP0622 Bakalářská práce II • 81 %
LF:BRNM0644C Nukleární medicína IV - cvičení • 81 %
LF:BRNM0644P Nukleární medicína IV - přednáška • 81 %
LF:BRRO0622C Radiační onkologie - cvičení • 81 %
LF:BRRO0622P Radiační onkologie - přednáška • 81 %
LF:BRUD0622C Ultrazvuková diagnostika II- cvičení • 81 %
LF:BRUD0622P Ultrazvuková diagnostika II- přednáška • 81 %
LF:BRVR0611 Virtuální radiologie a 3D rekonstrukce • 81 %
LF:BRCR0422C Cvičení z radiodiagnostiky II • 19 %
LF:BRKR0422C Klinická radioterapie - ozařovací techniky II - cvičení • 19 %
LF:BRKR0422P Klinická radioterapie - ozařovací techniky II - přednáška • 19 %
LF:BRPX0422 Letní praxe II • 19 %
LF:BRZP0422P Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie II • 19 %
LF:BRMR0422C Magnetická rezonance II - cvičení • 15 %
LF:BRMR0422P Magnetická rezonance II - přednáška • 15 %
LF:BRNM0442C Nukleární medicína II - cvičení • 15 %
LF:BRNM0442P Nukleární medicína II - přednáška • 15 %
LF:BROR0422C Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetř. péče při provádění radiologických výkonů II - cv • 15 %
LF:BROR0422P Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetř. péče při provádění radiologických výkonů II - př • 15 %
LF:BRPR0422C Přístroje radiologické techniky II- cvičení • 15 %
LF:BRPR0422P Přístroje radiologické techniky II- přednáška • 15 %
LF:BRRA0422C Rentgenová topografická anatomie - cvičení • 15 %
LF:BRRO0422C Radiační ochrana II - cvičení • 15 %
LF:BRRO0422P Radiační ochrana II - přednáška • 15 %
LF:BRVT0422C Výpočetní tomografie II - princip, diagnostický přínos - cvičení • 15 %
LF:BRVT0422P Výpočetní tomografie II - princip, diagnostický přínos - přednáška • 15 %

Všeobecné ošetřovatelství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BSAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BSFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BSFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BSKO011P Komunitní péče - přednáška • 100 %
LF:BSOS0121C Ošetřovatelství I - cvičení • 100 %
LF:BSOS0121P Ošetřovatelství I - přednáška • 100 %
LF:BSOZ011C Ochrana a podpora veřejného zdraví - cvičení • 100 %
LF:BSPC011 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka • 100 %
LF:BSPP011 První pomoc • 100 %
LF:BSSI011 Sociální interakce • 100 %
LF:BSSO011C Základy sociologie - cvičení • 100 %
LF:BSSO011P Základy sociologie - přednáška • 100 %
LF:BSVP011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BSEH011P Epidemiologie a hygiena • 98 %
LF:BSLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 98 %
LF:BSZB011P Základy biofyziky • 96 %
LF:BSBC011P Základy biochemie a hematologie - přednáška • 91 %
2. semestr
LF:BSET021 Etika v ošetřovatelství • 100 %
LF:BSFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BSFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BSKP021C Klinická propedeutika - cvičení • 100 %
LF:BSKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 100 %
LF:BSLG021P Základy genetiky - přednáška • 100 %
LF:BSOS0222C Ošetřovatelství II - cvičení • 100 %
LF:BSOS0222P Ošetřovatelství II - přednáška • 100 %
LF:BSZD021C Zdravotnická psychologie - cvičení • 100 %
LF:BSZM021C Základy zdravotnického managementu - cvičení • 100 %
LF:BSZM021P Základy zdravotnického managementu - přednáška • 100 %
LF:BSOP021 Ošetřovatelské postupy • 98 %
LF:BSIN0221X Individuální odborná ošetřovatelská praxe I • 96 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 96 %
LF:BSPR0251X Odborná ošetřovatelská praxe I • 96 %
LF:BSIS021C Informatika a statistika ve zdravotnictví - cvičení • 81 %
LF:BSZR021C Zobrazovací metody, radiační ochrana - cvičení • 81 %
LF:BSZR021P Zobrazovací metody, radiační ochrana - přednáška • 81 %
LF:BSVD021P Výživa a dietetika - přednáška • 72 %
2. ročník
3. semestr
LF:BSAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BSPD031P Ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BSPL031C Zdravotnické právo a legislativa - cvičení • 100 %
LF:BSPL031P Zdravotnické právo a legislativa - přednáška • 100 %
LF:BSPP0341C Propedeutika bakalářské práce I • 100 %
LF:BSPR0352X Odborná ošetřovatelská praxe II • 100 %
LF:BSIG0321P Ošetřovatelská péče v interních oborech a geriatrii I - přednáška • 98 %
LF:BSOT0321C Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii I - cvičení • 98 %
LF:BSOT0321P Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii I - přednáška • 98 %
LF:BSPF0321P Patologie I • 98 %
LF:BSFA0321C Farmakologie - cvičení • 84 %
LF:BSFA0321P Farmakologie - přednáška • 84 %
LF:BSBC011P Základy biochemie a hematologie - přednáška • 14 %
LF:VLSM001 Letní škola v zahraničí • 11 %
4. semestr
LF:BSGP041P Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:BSIG0422C Ošetřovatelská péče v interních oborech a geriatrii II - cvičení • 100 %
LF:BSIG0422P Ošetřovatelská péče v interních oborech a geriatrii II - přednáška • 100 %
LF:BSOT0422C Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii II - cvičení • 100 %
LF:BSOT0422P Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii II - přednáška • 100 %
LF:BSPF0422C Patologie II - cvičení • 100 %
LF:BSPF0422P Patologie II - přednáška • 100 %
LF:BSPP0442C Propedeutika bakalářské práce II • 100 %
LF:BSZE041C Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství - cvičení • 100 %
LF:BSZE041P Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:BSAJ0222 Angličtina II - cvičení • 98 %
LF:BSIN0422X Individuální odborná ošetřovatelská praxe II • 98 %
LF:BSPR0453X Odborná ošetřovatelská praxe III • 98 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
LF:BSVD021P Výživa a dietetika - přednáška • 15 %
3. ročník
5. semestr
LF:BSPP0543C Propedeutika bakalářské práce III - Odborná praxe • 100 %
LF:BSDV051C Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii - cvičení • 92 %
LF:BSIO0511C Intenzivní ošetřovatelská péče - cvičení • 92 %
LF:BSOH0511P Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii - přednáška • 92 %
LF:BSOT052C Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii - cvičení • 92 %
LF:BSPR0554X Odborná ošetřovatelská praxe IV • 92 %
FSpS:P994 Tělesná výchova – Vodní sporty • 15 %
6. semestr
LF:BSIL0611C Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení • 100 %
LF:BSNE061P Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BSOO061C Ošetřovatelská péče v oftalmologii - cvičení • 100 %
LF:BSPA0611C Paliativní péče - cvičení • 100 %
LF:BSPY061P Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška • 100 %
LF:BSPP0644C Propedeutika bakalářské práce IV • 92 %
LF:BSPP0644X Propedeutika bakalářské práce IV - odborná praxe • 92 %
LF:BSPR0655X Odborná ošetřovatelská praxe V • 92 %

Zdravotnické záchranářství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BZAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BZAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BZBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BZFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BZFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BZKO011C Komunikace - cvičení • 100 %
LF:BZKO011P Komunikace - přednáška • 100 %
LF:BZOE0121C Ošetřovatelství I - cvičení • 100 %
LF:BZOE0121P Ošetřovatelství I - přednáška • 100 %
LF:BZOV011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BZOV011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BZPO011C Ošetřovatelské postupy - cvičení • 100 %
LF:BZPR011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BZPR011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BZUM0151C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - cvičení • 100 %
LF:BZBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 97 %
LF:BZLB011C Lékařská biofyzika - cvičení • 97 %
LF:BZLB011P Lékařská biofyzika - přednáška • 97 %
LF:BZLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 97 %
LF:BZUM0151P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - přednáška • 97 %
LF:BZSP0161C Sportovní příprava I - cvičení • 95 %
2. semestr
LF:BZED021C Edukace a přednášková činnost - cvičení • 97 %
LF:BZED021P Edukace a přednášková činnost - přednáška • 97 %
LF:BZFY0222C Fyziologie II - cvičení • 97 %
LF:BZFY0222P Fyzologie II - přednáška • 97 %
LF:BZGE021P Genetika - přednáška • 97 %
LF:BZIN0221X Odborná praxe individuální I • 97 %
LF:BZIV0221C Informační výchova I - cvičení • 97 %
LF:BZKP021C Klinická propedeutika - cvičení • 97 %
LF:BZKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 97 %
LF:BZMI021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 97 %
LF:BZOE0222C Ošetřovatelství II - cvičení • 97 %
LF:BZOE0222P Ošetřovatelství II - přednáška • 97 %
LF:BZOP0251X Odborná praxe v NP a složkách IZS I • 97 %
LF:BZPN0231C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I - cvičení • 97 %
LF:BZSP021C Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 97 %
LF:BZZR021C Základy radiologie a zobrazovacích metod - cvičení • 97 %
LF:BZMI021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 94 %
LF:BZMK021C Medicína katastrof a IZS - cvičení • 94 %
LF:BZMK021P Medicína katastrof a IZS - přednáška • 94 %
LF:BZZR021P Základy radiologie a zobrazovacích metod - přednáška • 94 %
LF:BZSP0262C Sportovní příprava II - cvičení • 71 %
2. ročník
3. semestr
LF:BZAJ0121 Angličtina I - cvičení • 100 %
LF:BZOP0352X Odborná praxe v NP složkách a IZS II • 100 %
LF:BZVZ031C Výzkum ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:BZVZ031P Výzkum ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BZNT031C Nutriční terapie a výživa člověka - cvičení • 96 %
LF:BZNT031P Nutriční terapie a výživa člověka - přednáška • 96 %
LF:BZPN0332C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II - cvičení • 96 %
LF:BZSP0363C Sportovní příprava III - cvičení • 96 %
LF:BZUM0352C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře II - cvičení • 96 %
LF:BZUM0352P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře II - přednáška • 96 %
LF:BZEP031P Epidemiologie - přednáška • 93 %
LF:BZFA031C Farmakologie - cvičení • 93 %
LF:BZFA031P Farmakologie - přednáška • 93 %
LF:BZNI031C Neodkladná péče v interních oborech - cvičení • 93 %
LF:BZNI031P Neodkladná péče v interních oborech - přednáška • 93 %
LF:BZPA0321P Patologie a patologická fyziologie I - přednáška • 93 %
LF:BZSP0161C Sportovní příprava I - cvičení • 36 %
LF:BZAJ0222 Angličtina II - cvičení • 21 %
LF:BZIN0422X Odborná praxe individuální II • 21 %
LF:BZIV0422C Informační výchova II - cvičení • 21 %
LF:BZKN041C Komunikace v neodkladné péči - cvičení • 21 %
LF:BZKN041P Komunikace v neodkladné péči - přednáška • 21 %
LF:BZOP0453X Odborná praxe v NP složkách a IZS III • 21 %
LF:BZPB0431 Propedeutika bakalářské práce I • 21 %
LF:BZPN0433C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči III - cvičení • 21 %
LF:BZSP0464C Sportovní příprava IV - cvičení • 21 %
LF:BZUM0453C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře III - cvičení • 21 %
LF:BZUM0453P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře III - přednáška • 21 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 21 %
LF:BZNC0421C Neodkladná péče v chirurgických oborech I - cvičení • 18 %
LF:BZNC0421P Neodkladná péče v chirurgických oborech I - přednáška • 18 %
LF:BZNP041C Neodkladná péče v pediatrii - cvičení • 18 %
LF:BZNP041P Neodkladná péče v pediatrii - přednáška • 18 %
LF:BZPA0422C Patologie a patologická fyziologie II - cvičení • 18 %
LF:BZPA0422P Patologie a patologická fyziologie II - přednáška • 18 %
LF:BZED021P Edukace a přednášková činnost - přednáška • 11 %
4. semestr
LF:BZAJ0222 Angličtina II - cvičení • 81 %
LF:BZIN0422X Odborná praxe individuální II • 81 %
LF:BZIV0422C Informační výchova II - cvičení • 81 %
LF:BZKN041C Komunikace v neodkladné péči - cvičení • 81 %
LF:BZKN041P Komunikace v neodkladné péči - přednáška • 81 %
LF:BZNC0421C Neodkladná péče v chirurgických oborech I - cvičení • 81 %
LF:BZNC0421P Neodkladná péče v chirurgických oborech I - přednáška • 81 %
LF:BZNP041C Neodkladná péče v pediatrii - cvičení • 81 %
LF:BZNP041P Neodkladná péče v pediatrii - přednáška • 81 %
LF:BZOP0453X Odborná praxe v NP složkách a IZS III • 81 %
LF:BZPA0422C Patologie a patologická fyziologie II - cvičení • 81 %
LF:BZPA0422P Patologie a patologická fyziologie II - přednáška • 81 %
LF:BZPB0431 Propedeutika bakalářské práce I • 81 %
LF:BZPN0433C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči III - cvičení • 81 %
LF:BZUM0453C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře III - cvičení • 81 %
LF:BZUM0453P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře III - přednáška • 81 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 81 %
LF:BZSP0464C Sportovní příprava IV - cvičení • 77 %
LF:BZED021C Edukace a přednášková činnost - cvičení • 12 %
3. ročník
5. semestr
LF:BZAR0521C Anesteziologicko-resuscitační péče I - cvičení • 100 %
LF:BZAR0521P Anesteziologicko-resuscitační péče I - přednáška • 100 %
LF:BZET051C Etika v neodkladné péči - cvičení • 100 %
LF:BZET051P Etika v neodkladné péči - přednáška • 100 %
LF:BZMA051C Management a řízení kvality - cvičení • 100 %
LF:BZMA051P Management a řízení kvality - přednáška • 100 %
LF:BZNC0522C Neodkladná péče v chirurgických oborech II - cvičení • 100 %
LF:BZNC0522P Neodkladná péče v chirurgických oborech II - přednáška • 100 %
LF:BZNG051C Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - cvičení • 100 %
LF:BZNG051P Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:BZNN051C Neodkladná péče v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BZNN051P Neodkladná péče v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BZOZ051 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
LF:BZSC051C Sociologie - cvičení • 100 %
LF:BZSC051P Sociologie - přednáška • 100 %
LF:BZSP0565C Sportovní příprava V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - přednáška • 100 %
LF:BZZP051C Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení • 100 %
LF:BZZP051P Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 100 %
LF:BZOP0554X Odborná praxe v NP složkách a IZS IV • 97 %
LF:BZPB0532 Propedeutika bakalářské práce II • 97 %
6. semestr
LF:BZAR0622C Anesteziologicko-resuscitační péče II - cvičení • 100 %
LF:BZAR0622P Anesteziologicko-resuscitační péče II - přednáška • 100 %
LF:BZMV061 Multikulturní výchova v neodkladné péči • 100 %
LF:BZPS061C Neodkladná péče v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:BZPS061P Neodkladná péče v psychiatrii - přednáška • 100 %
LF:BZSP0666C Sportovní příprava VI - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - přednáška • 100 %
LF:BZZG061C Základy geriatrie - cvičení • 100 %
LF:BZZG061P Základy geriatrie - přednáška • 100 %
LF:BZOP0655X Odborná praxe v NP složkách a IZS V • 94 %
LF:BZPB0633 Propedeutika bakalářské práce III • 94 %
LF:BZEK061 Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 50 %
ESF:BPV_UDEZ Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 50 %

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:EMAJ0121C Angličtina I • 100 %
LF:EMAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:EMBF0111P Biofyzika - přednáška • 100 %
LF:EMBI0121C Biologie I - cvičení • 100 %
LF:EMBI0121P Biologie I - přednáška • 100 %
LF:EMBS0111C Biostatistika - cvičení • 100 %
LF:EMBS0111P Biostatistika - přednáška • 100 %
LF:EMLC0111S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:EMLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:EMMA0111C Matematika - cvičení • 98 %
LF:EMLC0111P Lékařská chemie - přednáška • 96 %
2. semestr
LF:EMAJ0222C Angličtina II • 100 %
LF:EMAN0222C Anatomie II - cvičení • 100 %
LF:EMBI0222C Biologie II - cvičení • 100 %
LF:EMBI0222P Biologie II - přednáška • 100 %
LF:EMHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 100 %
LF:EMIT0211P Instrumentální technika • 100 %
LF:EMPP0211C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:EMPP0211P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:EMHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 98 %
LF:EMLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 98 %
LF:EMBF0211C Biofyzika - cvičení • 96 %
LF:EMAN0222P Anatomie II - přednáška • 91 %
2. ročník
3. semestr
LF:EMFY0321C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:EMFY0321P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:EMFY0321S Fyziologie I - seminář • 100 %
LF:EMIZ0311S Práce s informačními zdroji - seminář • 100 %
LF:EMKB0311C Základy kultivace buněk - cvičení • 100 %
LF:EMKB0311P Základy kultivace buněk - přednáška • 100 %
LF:EMVB0311P Základy vývojové biologie - přednáška • 100 %
LF:EMBC0321P Biochemie I - přednáška • 95 %
LF:EMBC0321S Biochemie I - seminář • 95 %
LF:EMHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 95 %
LF:EMHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 90 %
LF:EMET0511P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie - př. • 13 %
4. semestr
LF:EMFY0422C Fyziologie II - cvičení • 98 %
LF:EMFY0422P Fyziologie II - přednáška • 98 %
LF:EMMB0411P Metody molekulární biologie - přednáška • 98 %
LF:EMMO0411P Molekulární biologie - přednáška • 98 %
LF:EMMT0411S Mikroskopické techniky - seminář • 98 %
LF:EMLG0421S Obecná a lékařská genetika I - seminář • 95 %
LF:EMBC0422C Biochemie II - cvičení • 88 %
LF:EMBC0422S Biochemie II - seminář • 88 %
LF:EMBC0422P Biochemie II - přednáška • 85 %
3. ročník
5. semestr
LF:EMAR0511P Propedeutika asistované reprodukce • 100 %
LF:EMET0511P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie - př. • 100 %
LF:EMFA0511C Farmakologie pro embryology - cvičení • 100 %
LF:EMFA0511P Farmakologie pro embryology - přednáška • 100 %
LF:EMLG0522S Obecná a lékařská genetika II - seminář • 100 %
LF:EMMI0511S Mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:EMPD0511S Prezentační dovednosti - seminář • 100 %
LF:EMPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:EMPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:EMPX0551 Odborná praxe I (Laboratorní praxe - v semestru) • 100 %
LF:EMZM0511P Moderní zobrazovací a analytické metody - přednáška • 100 %
6. semestr
LF:EMAD0611C Andrologie - cvičení • 100 %
LF:EMAD0611P Andrologie - přednáška • 100 %
LF:EMKH0611C Klinická hematologie - cvičení • 100 %
LF:EMKH0611P Klinická hematologie - přednáška • 100 %
LF:EMPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:EMPX0652 Odborná praxe II (Klinická praxe - v semestru) • 100 %
LF:EMPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 97 %
LF:EMSL0611P Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví - přednáška • 97 %
LF:EMBC0422P Biochemie II - přednáška • 11 %
4. ročník
7. semestr
LF:EMAR0731C Metody asistované reprodukce I - cvičení • 100 %
LF:EMDP0741 Diplomová práce I • 100 %
LF:EMEM0731P Embryologie I - přednáška • 100 %
LF:EMHY0711C Hygiena - cvičení • 100 %
LF:EMHY0711P Hygiena - přednáška • 100 %
LF:EMPA0711P Patologie - přednáška • 100 %
LF:EMPS0711S Psychologie - seminář • 100 %
LF:EMPX0753 Odborná praxe III (Klinická praxe - v semestru) • 100 %
LF:EMRF0711P Klinická reprodukční fyziologie - přednáška • 100 %
LF:EMRM0711P Základy reprodukční medicíny - přednáška • 100 %
8. semestr
LF:EMAR0832C Metody asistované reprodukce II - cvičení • 100 %
LF:EMDP0842 Diplomová práce II • 100 %
LF:EMEM0832P Embryologie II - přednáška • 100 %
LF:EMET0811S Etika v reprodukční medicíně - seminář • 100 %
LF:EMGD0811C Preimplantační a prekoncepční genetické testování - cvičení • 100 %
LF:EMGD0811P Preimplantační a prekoncepční genetické testování - přednáška • 100 %
LF:EMIN0811C Epidemiologie infekčních nemocí - cvičení • 100 %
LF:EMIN0811P Epidemiologie infekčních nemocí - přednáška • 100 %
LF:EMKO0811P Kryoprezervace - přednáška • 100 %
LF:EMPX0854 Odborná praxe IV (Klinická praxe - v semestru) • 100 %

Dentistry (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:AZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:AZLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:AZLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:AZLBF011C Lékařská fyzika a informatika - cvičení • 100 %
LF:AZLBF011P Lékařská fyzika a informatika - přednáška • 100 %
LF:AZLBI0121C Biologie I - cvičení • 100 %
LF:AZLBI0121P Biologie I - přednáška • 100 %
LF:AZLCJ0181 Čeština pro cizince I • 100 %
LF:AZLET011C Etika v zubním lékařství - cvičení • 100 %
LF:AZLET011P Etika v zubním lékařství - přednáška • 100 %
LF:AZLLC011C Medical Chemistry, Dental Materials - practice • 100 %
LF:AZLLC011S Medical Chemistry, Dental Materials - seminar • 100 %
LF:AZLPO011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:AZLPO011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:AZLPR0131C Preklinické zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:AZLPR0131P Preklinické zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:AZLLC011P Medical Chemistry, Dental Materials - lecture • 96 %
LF:AZLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 96 %
2. semestr
LF:AZLAN0222C Anatomie II - pitvy • 100 %
LF:AZLAN0222S Anatomie II - seminář • 100 %
LF:AZLBI0222C Biologie II - cvičení • 100 %
LF:AZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 100 %
LF:AZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 100 %
LF:AZLPO021C Počítače v zubním lékařství • 100 %
LF:AZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 100 %
LF:AZLPR0232P Preklinické zubní lékařství II - přednáška • 100 %
LF:AZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 100 %
LF:AZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 95 %
LF:AZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 89 %
LF:AZLBI0222P Biologie II - přednáška • 89 %
LF:AZLCJ0282 Čeština pro cizince II • 89 %
LF:AZLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 74 %
LF:AVLMT021 Tutorium ze základů lékařské terminologie • 11 %
2. ročník
3. semestr
LF:AZLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 100 %
LF:AZLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 95 %
LF:AZLCJ0383 Čeština pro cizince III • 79 %
LF:AZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 79 %
LF:AZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 53 %
LF:AZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 53 %
LF:AZLPR0333C Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 53 %
LF:AZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 53 %
LF:AZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 53 %
LF:AZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 53 %
LF:AZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 53 %
LF:AZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 53 %
LF:AZLBC0321P Biochemistry I - lecture • 47 %
LF:AZLBC0321S Biochemistry I - seminar • 47 %
LF:AZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 47 %
LF:AZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 47 %
LF:AZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 47 %
LF:AZLLC011P Medical Chemistry, Dental Materials - lecture • 42 %
LF:AVLIA03 Instant Anatomy • 37 %
LF:AVLVO031 Anatomy of the Human Visceral Organs • 37 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 32 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 21 %
LF:AVLLS031 Anatomy of the Human Locomotor System • 21 %
LF:AZLLC011S Medical Chemistry, Dental Materials - seminar • 21 %
LF:AZLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 21 %
LF:MCB060 Life science seminar • 21 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 21 %
FSpS:P9908 Physical Education – Zumba • 16 %
LF:AVLMD021 Mindfulness for Life • 11 %
LF:AVLMT032 Tutorium ze základů lékařské terminologie II • 11 %
LF:AZLBF011P Lékařská fyzika a informatika - přednáška • 11 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 11 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 11 %
PdF:SZ6072A E-COURSE: IT security and literacy in education • 11 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 11 %
PdF:SZ6634 Social Psychology • 11 %
PdF:VZINTER Nutrition and nutrition education • 11 %
4. semestr
LF:AZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství • 92 %
LF:AZLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 83 %
LF:AZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 83 %
LF:AZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 83 %
LF:AZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 75 %
LF:AZLBC0422C Biochemie II - cvičení • 67 %
LF:AZLBC0422P Biochemie II - přednáška • 67 %
LF:AZLBC0422S Biochemie II - seminář • 67 %
LF:AZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 67 %
LF:AZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 67 %
LF:AZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 67 %
LF:AZLKA041P Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška • 67 %
LF:AZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 67 %
LF:AZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 67 %
LF:AZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 67 %
LF:AZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 67 %
LF:AZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 67 %
LF:AZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 58 %
LF:AZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 58 %
LF:AZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 58 %
LF:AZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 58 %
LF:AZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 58 %
LF:AZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 50 %
LF:AZLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 42 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 17 %
LF:AZLBI0222P Biologie II - přednáška • 17 %
LF:AZLCJ0282 Čeština pro cizince II • 17 %
LF:MCC060 Life science seminar • 17 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 17 %
3. ročník
5. semestr
LF:AZLIM051C Imunologie v zubním lékařství - cvičení • 85 %
LF:AZLIM051P Imunologie v zubním lékařství - přednáška • 85 %
LF:AZLLM0522C Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení • 85 %
LF:AZLMT051P Materiály a technologie v zubním lékařství • 85 %
LF:AZLPL0562C Protetické zubní lékařství II - cvičení • 85 %
LF:AZLPL0562P Protetické zubní lékařství II - přednáška • 85 %
LF:AZLZP051C Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení • 85 %
LF:AZLZP051P Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - přednáška • 85 %
LF:AZLCJ0585 Čeština pro cizince V • 69 %
LF:AZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 69 %
LF:AZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 54 %
LF:AZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 54 %
LF:AZLPF0521P Pathophysiology I - lecture • 54 %
LF:AZLCP051C Chirurgická propedeutika - cvičení • 46 %
LF:AZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 46 %
LF:AZLPA0521C Patologie I - cvičení • 46 %
LF:AZLPA0521P Patologie I - přednáška • 46 %
LF:AZLKZL051C Konzervační zubní lékařství I - cvičení • 38 %
LF:AZLKZL051P Konzervační zubní lékařství I - přednáška • 38 %
LF:AZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 38 %
LF:AZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 38 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 15 %
LF:AZLBC0321P Biochemistry I - lecture • 15 %
LF:AZLBC0321S Biochemistry I - seminar • 15 %
LF:AZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 15 %
LF:AZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 15 %
LF:AZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 15 %
LF:AZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 15 %
LF:AZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 15 %
LF:AZLPR0333C Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 15 %
LF:AZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 15 %
LF:AZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 15 %
LF:AZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 15 %
LF:AZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 15 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 15 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 15 %
6. semestr
LF:AZLKM0611C Komunikace a sebezkušenost - cvičení • 67 %
LF:AZLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 50 %
LF:AZLOP0622P Orální patologie II - přednáška • 50 %
LF:AZLPA0622C Patologie II - cvičení • 50 %
LF:AZLPA0622P Patologie II - přednáška • 50 %
LF:AZLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 50 %
LF:AZLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 50 %
LF:AZLFA0621C Farmakologie I - cvičení • 42 %
LF:AZLFA0621P Farmakologie I - přednáška • 42 %
LF:AZLGE061C Genetika v zubním lékařství - cvičení • 42 %
LF:AZLGE061P Genetika v zubním lékařství - přednáška • 42 %
LF:AZLCH0631C Chirurgie I - cvičení • 42 %
LF:AZLCH0631P Chirurgie I - přednáška • 42 %
LF:AZLIP061C Interní propedeutika - cvičení • 42 %
LF:AZLIP061P Interní propedeutika - přednáška • 42 %
LF:AZLKED061C Konzervační zubní lékařství II - Endodoncie I - cvičení • 42 %
LF:AZLKED061P Konzervační zubní lékařství II - Endodoncie I - přednáška • 42 %
LF:AZLOC0653C Orální chirurgie III - cvičení • 42 %
LF:AZLOC0653P Orální chirurgie III - přednáška • 42 %
LF:AZLOR0641C Ortodoncie I - cvičení • 42 %
LF:AZLOR0641P Ortodoncie I - přednáška • 42 %
LF:AZLPD0631C Parodontologie I - cvičení • 42 %
LF:AZLPL0663C Protetické zubní lékařství III - cvičení • 42 %
LF:AZLPL0663P Protetické zubní lékařství III - přednáška • 42 %
LF:AZLZN041 Speciální zubní náhrady • 42 %
LF:AZLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 33 %
LF:AZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 33 %
LF:AZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2 • 33 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 33 %
PdF:SZ6072A E-COURSE: IT security and literacy in education • 33 %
FF:MUKS107 The Special Topics of the Museology I. • 25 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 17 %
LF:AVLMD021 Mindfulness for Life • 17 %
LF:AVLTA02 Jazykový tandem II • 17 %
LF:AZLBC0422C Biochemie II - cvičení • 17 %
LF:AZLBC0422P Biochemie II - přednáška • 17 %
LF:AZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 17 %
LF:AZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 17 %
LF:AZLKA041P Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška • 17 %
LF:AZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 17 %
LF:AZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství • 17 %
LF:AZLSP03X Samostatná práce • 17 %
PřF:BI4343 Teeth in bioanthropology • 17 %
4. ročník
7. semestr
LF:AZLCB05X Prosthetic Preparations on Crowns and Bridges • 50 %
LF:AZLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 50 %
LF:AZLKZL051C Konzervační zubní lékařství I - cvičení • 50 %
LF:AZLKZL051P Konzervační zubní lékařství I - přednáška • 50 %
LF:AZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 50 %
LF:AZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 50 %
LF:AZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 50 %
LF:AZLPF0521P Pathophysiology I - lecture • 50 %
LF:AZLSD0711S Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář • 50 %
LF:AZLCJ0585 Čeština pro cizince V • 38 %
LF:AZLCP051C Chirurgická propedeutika - cvičení • 38 %
LF:AZLDL0721X Dětské zubní lékařství I - cvičení • 38 %
LF:AZLDV0711C Dermatovenerologie - cvičení • 38 %
LF:AZLDV0711P Dermatovenerologie - přednáška • 38 %
LF:AZLFA0722C Farmakologie II - cvičení • 38 %
LF:AZLFA0722P Farmakologie II - přednáška • 38 %
LF:AZLHE0711C Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení • 38 %
LF:AZLHE0711P Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška • 38 %
LF:AZLCH0732C Chirurgie II - cvičení • 38 %
LF:AZLCH0732P Chirurgie II - přednáška • 38 %
LF:AZLKZL072C Konzervační zubní lékařství III - cvičení • 38 %
LF:AZLKZL072P Konzervační zubní lékařství III - přednáška • 38 %
LF:AZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 38 %
LF:AZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 38 %
LF:AZLOC0754C Orální chirurgie IV - cvičení • 38 %
LF:AZLOC0754P Orální chirurgie IV - přednáška • 38 %
LF:AZLOR0742C Ortodoncie II - cvičení • 38 %
LF:AZLOR0742P Ortodoncie II - přednáška • 38 %
LF:AZLOT0711C Otorinolaryngologie - cvičení • 38 %
LF:AZLOT0711P Otorinolaryngologie - přednáška • 38 %
LF:AZLPA0521C Patologie I - cvičení • 38 %
LF:AZLPA0521P Patologie I - přednáška • 38 %
LF:AZLPD0732C Parodontologie II - cvičení • 38 %
LF:AZLPD0732P Parodontologie II - přednáška • 38 %
LF:AZLPL0764C Protetické zubní lékařství IV - cvičení • 38 %
LF:AZLPL0764P Protetické zubní lékařství IV - přednáška • 38 %
LF:AZLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - geriatrie, pracovní lékařství • 38 %
LF:AVLTA01 Jazykový tandem I • 25 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 13 %
LF:AVLMB031 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii • 13 %
LF:AZLIM051C Imunologie v zubním lékařství - cvičení • 13 %
LF:AZLIM051P Imunologie v zubním lékařství - přednáška • 13 %
LF:AZLLM0522C Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení • 13 %
LF:AZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 13 %
LF:AZLSP03X Samostatná práce • 13 %
LF:AZLZP051C Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení • 13 %
LF:AZLZP051P Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - přednáška • 13 %
FSS:CJVCS Building Skills for Academic Conferences and Colloquia • 13 %
FSS:ZURN6613 The International Perspectives of Media Studies Experts • 13 %
FI:VV079 English Online - English Exam Support • 13 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 13 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 13 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 13 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 13 %
FSpS:P903 Physical Education – Volleyball • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
8. semestr
LF:AZLGE061C Genetika v zubním lékařství - cvičení • 63 %
LF:AZLGE061P Genetika v zubním lékařství - přednáška • 63 %
LF:AZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2 • 63 %
LF:AZLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 50 %
LF:AZLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 50 %
LF:AZLFA0621C Farmakologie I - cvičení • 50 %
LF:AZLFA0621P Farmakologie I - přednáška • 50 %
LF:AZLCH0631C Chirurgie I - cvičení • 50 %
LF:AZLCH0631P Chirurgie I - přednáška • 50 %
LF:AZLIP061C Interní propedeutika - cvičení • 50 %
LF:AZLIP061P Interní propedeutika - přednáška • 50 %
LF:AZLKED061C Konzervační zubní lékařství II - Endodoncie I - cvičení • 50 %
LF:AZLKED061P Konzervační zubní lékařství II - Endodoncie I - přednáška • 50 %
LF:AZLOC0653C Orální chirurgie III - cvičení • 50 %
LF:AZLOC0653P Orální chirurgie III - přednáška • 50 %
LF:AZLOR0641C Ortodoncie I - cvičení • 50 %
LF:AZLOR0641P Ortodoncie I - přednáška • 50 %
LF:AZLPD0631C Parodontologie I - cvičení • 50 %
LF:AZLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 50 %
LF:AZLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 50 %
LF:AZLPL0663C Protetické zubní lékařství III - cvičení • 50 %
LF:AZLPL0663P Protetické zubní lékařství III - přednáška • 50 %
LF:AZLSP03X Samostatná práce • 50 %
LF:AZLDL0821P Dětské zubní lékařství I - přednáška • 38 %
LF:AZLFT0811C Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - cvičení • 38 %
LF:AZLFT0811P Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška • 38 %
LF:AZLCH0833C Chirurgie III - cvičení • 38 %
LF:AZLCH0833P Chirurgie III - přednáška • 38 %
LF:AZLKED081C Konzervační zubní lékařství IV - Endodoncie II - cvičení • 38 %
LF:AZLKED081P Konzervační zubní lékařství IV - Endodoncie II - přednáška • 38 %
LF:AZLKZL083C Konzervační zubní lékařství V - cvičení • 38 %
LF:AZLKZL083S Konzervační zubní lékařství V - seminář • 38 %
LF:AZLNE0811C Neurologie - cvičení • 38 %
LF:AZLNE0811P Neurologie - přednáška • 38 %
LF:AZLOC0855C Orální chirurgie V - cvičení • 38 %
LF:AZLOC0855P Orální chirurgie V - přednáška • 38 %
LF:AZLOL0811C Oční lékařství - cvičení • 38 %
LF:AZLOP0622P Orální patologie II - přednáška • 38 %
LF:AZLOR0843C Ortodoncie III - cvičení • 38 %
LF:AZLOR0843P Ortodoncie III - přednáška • 38 %
LF:AZLPA0622C Patologie II - cvičení • 38 %
LF:AZLPA0622P Patologie II - přednáška • 38 %
LF:AZLPD0833C Parodontologie III - cvičení • 38 %
LF:AZLPD0833P Parodontologie III - přednáška • 38 %
LF:AZLPL0865C Protetické zubní lékařství V - cvičení • 38 %
LF:AZLPL0865S Protetické zubní lékařství V - seminář • 38 %
LF:AZLPP0844 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 3 • 38 %
LF:AZLVL7X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 38 %
LF:AZLVL7X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 38 %
LF:AZLVL7X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 38 %
LF:AZLVL7X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 38 %
LF:AZLVL801P Vnitřní lékařství blok 1- 5 • 25 %
LF:AZLZN041 Speciální zubní náhrady • 25 %
LF:AZLBC0422P Biochemie II - přednáška • 13 %
LF:AZLBC0422S Biochemie II - seminář • 13 %
LF:AZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 13 %
LF:AZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 13 %
LF:AZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 13 %
LF:AZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 13 %
LF:AZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 13 %
LF:AZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 13 %
LF:AZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 13 %
LF:AZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 13 %
LF:AZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 13 %
LF:AZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 13 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 13 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 13 %

General Medicine (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:AVLAN0121C Anatomie I - pitvy • 100 %
LF:AVLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:AVLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:AVLAN0121T Anatomie I - cvičení • 100 %
LF:AVLBF011C Biofyzika - cvičení • 100 %
LF:AVLBI0121C Lékařská Biologie I - cvičení • 100 %
LF:AVLBI0121P Lékařská Biologie I - přednáška • 100 %
LF:AVLOZ0141C Ochrana a podpora zdraví I - cvičení • 100 %
LF:AVLPO011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:AVLPO011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:AVLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 97 %
LF:AVLOZ0141P Ochrana a podpora zdraví I - přednáška • 97 %
LF:AVLBF011P Biofyzika - přednáška • 96 %
LF:AVLCJ0181 Čeština pro cizince I • 94 %
LF:AVLMH011 Essentials of Mental Health and Effective Studying Support for Medical Faculty Students • 24 %
2. semestr
LF:AVLAN0222C Anatomie II - pitvy • 99 %
LF:AVLAN0222S Anatomie II - seminář • 99 %
LF:AVLAN0222T Anatomie II - cvičení • 99 %
LF:AVLBI0222C Lékařská biologie II - cvičení • 99 %
LF:AVLET021P Lékařská etika 1 - přednáška • 99 %
LF:AVLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 99 %
LF:AVLBI0222P Lékařská biologie II - přednáška • 95 %
LF:AVLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 94 %
LF:AVLCJ0282 Čeština pro cizince II • 84 %
LF:AVLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 78 %
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 76 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
2. ročník
3. semestr
LF:AVLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 79 %
LF:AVLBC0321P Biochemistry I - lecture • 78 %
LF:AVLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 78 %
LF:AVLBC0321S Biochemistry I - seminar • 77 %
LF:AVLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 77 %
LF:AVLFY0321S Fyziologie I - seminář • 77 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 71 %
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 70 %
LF:AVLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 40 %
LF:AVLIA03 Instant Anatomy • 37 %
LF:AVLLS031 Anatomy of the Human Locomotor System • 24 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 24 %
LF:AVLNA03 Anatomy of the Nervous system • 18 %
LF:AVLVO031 Anatomy of the Human Visceral Organs • 15 %
LF:AVLBF011P Biofyzika - přednáška • 13 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 11 %
4. semestr
LF:AVLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 83 %
LF:AVLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 82 %
LF:AVLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 77 %
LF:AVLLP0431 Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení • 74 %
LF:AVLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 68 %
LF:AVLFY0422S Fyziologie II - seminář • 68 %
LF:AZC041 Zacházení s chemickými látkami • 66 %
LF:AVLBC0422C Biochemie II - cvičení • 63 %
LF:AVLBC0422T Biochemie II laboratorní medicína - seminář • 63 %
LF:AVLBC0422S Biochemie II - seminář • 62 %
LF:AVLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 60 %
LF:AVLBC0422P Biochemie II - přednáška • 59 %
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 52 %
LF:AVLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 42 %
LF:AVLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 41 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 16 %
LF:AVLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 14 %
LF:AVLCJ0282 Čeština pro cizince II • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
LF:MCC060 Life science seminar • 11 %
3. ročník
5. semestr
LF:AVLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 76 %
LF:AVLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 63 %
LF:AVLPA0521C Patologie I - cvičení • 60 %
LF:AVLPA0521P Patologie I - přednáška • 60 %
LF:AVLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 54 %
LF:AVLPF0521C Pathophysiology I - practice • 48 %
LF:AVLPF0521P Pathophysiology I - lecture • 48 %
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 41 %
LF:AVLPS051P Lékařská psychologie a psychosomatika • 41 %
LF:AVLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 37 %
LF:AVLIM051C Imunologie - cvičení • 34 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 34 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 32 %
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 24 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 22 %
LF:AVLCF05 Compendium of Physiology • 21 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 17 %
LF:MCB060 Life science seminar • 15 %
6. semestr
LF:AVLTZ0631 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 80 %
LF:AVLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 77 %
LF:AVLPA0622C Patologie II - cvičení • 65 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 65 %
LF:AVLPA0622P Patologie II - přednáška • 59 %
LF:AVLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 50 %
LF:AVLPF0622C Pathophysiology II - practice • 47 %
LF:AVLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 47 %
LF:AVLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 43 %
LF:AVLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 42 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 37 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 37 %
LF:AVLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 35 %
LF:AVLBC0422P Biochemie II - přednáška • 30 %
LF:AVLFZ041 Vybrané kapitoly z fyziologie • 18 %
LF:AVLBC0422S Biochemie II - seminář • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 12 %
4. ročník
7. semestr
LF:AVLTZ0732 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 78 %
LF:AVLIM051C Imunologie - cvičení • 56 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 56 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 55 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 55 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 55 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 55 %
LF:AVLPS051P Lékařská psychologie a psychosomatika • 47 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 47 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 47 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 44 %
LF:AVLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 42 %
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 41 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 38 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 38 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 38 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 38 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 33 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 31 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 31 %
LF:AVLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 31 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 31 %
LF:AVLPF0521C Pathophysiology I - practice • 27 %
LF:AVLPF0521P Pathophysiology I - lecture • 27 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 27 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 27 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 25 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 23 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 23 %
LF:AVLPA0521C Patologie I - cvičení • 22 %
LF:AVLPA0521P Patologie I - přednáška • 22 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 19 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 19 %
FSpS:P911 Physical Education – Futsal • 19 %
LF:AVLCF05 Compendium of Physiology • 17 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 17 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 17 %
LF:AVLMO051 Molecular and Cellular Pathophysiology • 16 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 11 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 11 %
8. semestr
LF:AVLTZ0833 Teoretické základy klinické medicíny III - seminář • 79 %
LF:AVLFA0822C Farmakologie II - cvičení • 56 %
LF:AVLFA0822P Farmakologie II - přednáška • 56 %
LF:AVLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 56 %
LF:AVLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 56 %
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 50 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 48 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 48 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 47 %
LF:AVLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 39 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 39 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 39 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 37 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 37 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 35 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 35 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 31 %
LF:AVLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 31 %
LF:AVLPF0622C Pathophysiology II - practice • 31 %
LF:AVLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 31 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 29 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 29 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 24 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 24 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 24 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 24 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 24 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 24 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 23 %
LF:AVLPA0622P Patologie II - přednáška • 23 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 23 %
LF:AVLPA0622C Patologie II - cvičení • 19 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 19 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 18 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 18 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 18 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 18 %
LF:AVLMS01 MUNI Mindful Minds • 16 %
LF:AVLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 15 %
LF:AVLTZ0631 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 13 %
LF:DSPARK SPARK webinar series • 11 %
FSpS:P9054 Physical Education – Aerobics • 11 %

Všeobecné lékařství (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
LF:BMAK051 Analýza klinických dat • 50 %
LF:VLAN0121T Anatomie I - cvičení • 50 %
LF:VLBC0321P Biochemie I - přednáška • 50 %
LF:VLBC0321S Biochemie I - seminář • 50 %
LF:VLBC0422P Biochemie II - přednáška • 50 %
LF:VLBC0422S Biochemie II - seminář • 50 %
LF:VLBC0422T Biochemie II laboratorní medicína - seminář • 50 %
LF:VLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 50 %
LF:VLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 50 %
LF:VLFY0321S Fyziologie I - seminář • 50 %
LF:VLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 50 %
LF:VLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 50 %
LF:VLFY0422S Fyziologie II - seminář • 50 %
LF:VLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 50 %
LF:VLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 50 %
LF:VLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 50 %
LF:VLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 50 %
LF:VLLP0431 Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení • 50 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 50 %
LF:VLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 50 %
LF:VLVP03123C Vědecká příprava III: cvičení • 50 %
LF:VLVP03123P Vědecká příprava III: pokročilá metodologie, vědecké časopisy a citování - přednáška • 50 %
LF:VLVP04124C Vědecká příprava IV-cvičení • 50 %
LF:VLVP04124P Vědecká příprava IV (Pokročilá metodologie a publikování) - přednáška • 50 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
4. semestr
LF:VLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 100 %
LF:VLPS051P Lékařská psychologie a psychosomatika • 100 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 67 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 67 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 67 %
LF:VLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 67 %
LF:VLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 67 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 67 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 67 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 67 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 67 %
LF:VLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 67 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 67 %
LF:VLAW051 Academic Writing • 33 %
LF:VLBC0321P Biochemie I - přednáška • 33 %
LF:VLBC0321S Biochemie I - seminář • 33 %
LF:VLDE051 Vybrané kapitoly z dějin medicíny • 33 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 33 %
LF:VLVP05125C Vědecká příprava V: cvičení • 33 %
LF:VLVP05125P Vědecká příprava V: akademické psaní - přednáška • 33 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 33 %
3. ročník
5. semestr
LF:VLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 60 %
LF:VLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 60 %
LF:VLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 60 %
LF:VLTZ0631 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 60 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 40 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 40 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 40 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 40 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 40 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 40 %
LF:VLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 40 %
LF:VLAN0121T Anatomie I - cvičení • 20 %
LF:VLBC0422T Biochemie II laboratorní medicína - seminář • 20 %
LF:VLBS0621 Biostatistika pro P-PooL • 20 %
LF:VLET021P Lékařská etika 1 - přednáška • 20 %
LF:VLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 20 %
LF:VLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 20 %
LF:VLFY0321S Fyziologie I - seminář • 20 %
LF:VLFZ041 Vybrané kapitoly z fyziologie • 20 %
LF:VLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 20 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 20 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 20 %
LF:VLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 20 %
LF:VLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 20 %
LF:VLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 20 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 20 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 20 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 20 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 20 %
LF:VLPS051P Lékařská psychologie a psychosomatika • 20 %
LF:VLVP06126C Vědecká příprava VI - cvičení • 20 %
LF:VLVP06126P Vědecká příprava VI - přednáška • 20 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 20 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 20 %
FF:RLBCA002 Buddhismus I • 20 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 20 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 20 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 20 %
6. semestr
LF:VLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 94 %
LF:VLFA07212C Farmakologie I - cvičení • 82 %
LF:VLFA07212P Farmakologie I - přednáška • 82 %
LF:VLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 82 %
LF:VLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 82 %
LF:VLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 47 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 45 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 45 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 45 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 45 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 44 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 44 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 44 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 44 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 44 %
LF:VLADV071 Vybrané kapitoly anatomie dětského věku • 41 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 39 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 39 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 38 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 38 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 38 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 38 %
LF:VLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 38 %
LF:VLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 38 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 38 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 38 %
LF:VLST7X1C Stomatologie - cvičení • 38 %
LF:VLST7X1P Stomatologie - přednáška • 38 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 21 %
LF:VLPM071 Právní aspekty v medicíně • 18 %
LF:ERATEST_AJ Erasmus test AJ • 15 %
LF:VLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 13 %
LF:VLPS051P Lékařská psychologie a psychosomatika • 13 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 12 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 12 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 12 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 12 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 12 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 11 %
LF:VLPP051X Propedeutika v praxi - meziročníková spolupráce • 11 %
4. ročník
7. semestr
LF:VLFA08222C Farmakologie II - cvičení • 83 %
LF:VLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 83 %
LF:VLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 83 %
LF:VLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 81 %
LF:VLFA08222P Farmakologie II - přednáška • 80 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 45 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 45 %
LF:VLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 45 %
LF:VLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 45 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 44 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 44 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 44 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 44 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 44 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 44 %
LF:VLST7X1C Stomatologie - cvičení • 44 %
LF:VLST7X1P Stomatologie - přednáška • 44 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 40 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 40 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 40 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 40 %
LF:VLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 39 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 39 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 39 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 39 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 39 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 39 %
LF:VLTL081 Tělovýchovné lékařství • 33 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 24 %
LF:VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I • 17 %
LF:VLAT081 Základy antimikrobiální terapie • 16 %
LF:VLRL081 Léčivé rostliny • 16 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 14 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 13 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 13 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 13 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 11 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 11 %
8. semestr
LF:VLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 84 %
LF:VLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 84 %
LF:VLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 83 %
LF:VLCH091 Chirurgie • 83 %
LF:VLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 82 %
LF:VLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 82 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 44 %
LF:VLIN9X22C Infekční nemoci II - cvičení • 44 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 44 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 44 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 44 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 43 %
LF:VLIN9X22P Infekční nemoci II • 43 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 42 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 42 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 42 %
LF:VLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 41 %
LF:VLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 41 %
LF:VLVL9X62 Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 41 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 41 %
LF:VLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 40 %
LF:VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 39 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 26 %
LF:VLNO071 Novinky v oftalmologii • 23 %
LF:VLAF091 Aplikovaná a klinická farmakologie • 21 %
LF:VLADV071 Vybrané kapitoly anatomie dětského věku • 19 %
LF:VLPM071 Právní aspekty v medicíně • 13 %
LF:VLFA07212C Farmakologie I - cvičení • 12 %
LF:VLFA07212P Farmakologie I - přednáška • 12 %
LF:VLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 12 %
LF:VLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 12 %
5. ročník
9. semestr
LF:VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 85 %
LF:VLVL101 Vnitřní lékařství • 84 %
LF:VLDD101I Diferenciální diagnostika - Interna • 83 %
LF:VLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 83 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 83 %
LF:VLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 43 %
LF:VLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 42 %
LF:VLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 42 %
LF:VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 42 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 42 %
LF:VLVL9X62 Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 42 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 41 %
LF:VLIN9X22C Infekční nemoci II - cvičení • 41 %
LF:VLIN9X22P Infekční nemoci II • 41 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 41 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 41 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 39 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 39 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 39 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 39 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 39 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 22 %
LF:VLFA08222P Farmakologie II - přednáška • 13 %
LF:VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I • 12 %
LF:VLFA08222C Farmakologie II - cvičení • 12 %
LF:VLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 12 %
LF:VLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 12 %
LF:VLPM081 Paliativní medicína • 12 %
LF:VLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 12 %
LF:VLTL081 Tělovýchovné lékařství • 11 %
10. semestr
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 41 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 39 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 33 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 29 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 27 %
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 27 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 25 %
LF:VLPL11XPP Praktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe • 25 %
LF:VLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie • 25 %
LF:VLPP11XPP Paliativní péče - předpromoční praxe • 25 %
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 24 %
LF:VLAP011IN Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Vnitřní lékařství • 21 %
LF:VLAP011CH Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Chirurgie • 13 %
LF:VLPP11XX Paliativní péče - seminář • 12 %
6. ročník
11. semestr
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 46 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 45 %
LF:VLPL11XPP Praktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe • 45 %
LF:VLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie • 45 %
LF:VLPP11XPP Paliativní péče - předpromoční praxe • 45 %
LF:VLPP11XX Paliativní péče - seminář • 45 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 41 %
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 41 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 36 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 29 %
LF:VLAP011IN Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Vnitřní lékařství • 24 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 22 %
LF:VLAP011CH Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Chirurgie • 20 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 19 %
12. semestr
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 13 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 12 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 11 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 11 %

Všeobecné lékařství (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:VLAN0121C Anatomie I - pitvy • 100 %
LF:VLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:VLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:VLAN0121T Anatomie I - cvičení • 100 %
LF:VLBF011C Biofyzika - cvičení • 100 %
LF:VLBI0121C Lékařská biologie I - cvičení • 100 %
LF:VLBI0121P Lékařská biologie I -přednáška • 100 %
LF:VLOZ0141C Ochrana a podpora zdraví I - cvičení • 100 %
LF:VLAJ0121 Angličtina 1 I • 99 %
LF:VLBF011P Biofyzika - přednáška • 99 %
LF:VLLT0121 Základy lékařské terminologie I - cvičení • 99 %
LF:VLOZ0141P Ochrana a podpora zdraví I - přednáška • 99 %
LF:VLPO011C První pomoc - cvičení • 99 %
LF:VLPO011P První pomoc - přednáška • 99 %
LF:VLAN0222T Anatomie II - cvičení • 97 %
LF:VLET021P Lékařská etika 1 - přednáška • 97 %
LF:VLAN0222C Anatomie II - pitvy • 96 %
LF:VLAN0222S Anatomie II - seminář • 96 %
LF:VLBI0222C Lékařská biologie II - cvičení • 96 %
LF:VLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 96 %
LF:VLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 96 %
LF:VLAJ0222 Angličtina 1 II • 95 %
LF:VLBI0222P Lékařská biologie II - přednáška • 95 %
LF:VLLT0222 Základy lékařské terminologie II - seminář • 93 %
LF:VLAN0222P Anatomie II - přednáška • 89 %
2. semestr
LF:VLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 58 %
LF:VLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 57 %
LF:VLBC0321P Biochemie I - přednáška • 56 %
LF:VLBC0321S Biochemie I - seminář • 56 %
LF:VLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 56 %
LF:VLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 56 %
LF:VLFY0321S Fyziologie I - seminář • 56 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 29 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 12 %
2. ročník
3. semestr
LF:VLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 96 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 96 %
LF:VLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 95 %
LF:VLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 95 %
LF:VLLP0431 Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení • 95 %
LF:VLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 95 %
LF:VLBC0422C Biochemie II - cvičení • 94 %
LF:VLBC0422S Biochemie II - seminář • 94 %
LF:VLBC0422T Biochemie II laboratorní medicína - seminář • 94 %
LF:VLFY0422S Fyziologie II - seminář • 94 %
LF:VLBC0422P Biochemie II - přednáška • 92 %
LF:VLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 92 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 48 %
LF:VLAN0222P Anatomie II - přednáška • 16 %
4. semestr
LF:VLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 53 %
LF:VLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 52 %
LF:VLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 47 %
LF:VLPS051P Lékařská psychologie a psychosomatika • 47 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 45 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 45 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 45 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 45 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 45 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 45 %
LF:VLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 33 %
3. ročník
5. semestr
LF:VLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 91 %
LF:VLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 90 %
LF:VLTZ0631 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 90 %
LF:VLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 84 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 78 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 78 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 78 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 78 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 78 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 77 %
LF:VLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 26 %
6. semestr
LF:VLTZ0732 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 34 %
LF:VLFA07212C Farmakologie I - cvičení • 33 %
LF:VLFA07212P Farmakologie I - přednáška • 33 %
LF:VLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 33 %
LF:VLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 33 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 19 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 19 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 19 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 19 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 19 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 19 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 19 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 19 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 18 %
LF:VLADV071 Vybrané kapitoly anatomie dětského věku • 16 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 15 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 15 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 15 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 15 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 15 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 15 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 15 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 15 %
LF:VLST7X1C Stomatologie - cvičení • 15 %
LF:VLST7X1P Stomatologie - přednáška • 15 %
LF:VLPM071 Právní aspekty v medicíně • 14 %
4. ročník
7. semestr
LF:VLTZ0833 Teoretické základy klinické medicíny III - seminář • 80 %
LF:VLFA08222C Farmakologie II - cvičení • 78 %
LF:VLFA08222P Farmakologie II - přednáška • 78 %
LF:VLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 78 %
LF:VLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 78 %
LF:VLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 77 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 44 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 44 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 43 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 43 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 43 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 43 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 43 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 43 %
LF:VLST7X1C Stomatologie - cvičení • 43 %
LF:VLST7X1P Stomatologie - přednáška • 43 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 35 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 35 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 35 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 35 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 35 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 34 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 34 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 34 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 34 %
LF:VLTL081 Tělovýchovné lékařství • 32 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 22 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 21 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 20 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 20 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 20 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 18 %
LF:VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I • 17 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 17 %
LF:VLAT081 Základy antimikrobiální terapie • 14 %
LF:VLIA081 Klinická imunologie a alergologie • 12 %
LF:VLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 11 %

Všeobecné lékařství (angl.) (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
LF:AZC041 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
3. ročník
5. semestr
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 100 %
LF:AVLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:AVLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:AVLFY0321S Fyziologie I - seminář • 100 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 100 %
LF:AVLMB031 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii • 100 %
LF:AVLMF011S Seminář z lékařské fyziky • 100 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 100 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 100 %
6. semestr
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 100 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 100 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 100 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 100 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 100 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 100 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 100 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 100 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 100 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 100 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 100 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 100 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 100 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 100 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 100 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:AVLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 100 %
4. ročník
7. semestr
LF:AVLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 96 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 62 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 58 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 58 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 58 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 58 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 49 %
LF:AVLIM051C Imunologie - cvičení • 48 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 48 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 48 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 45 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 39 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 39 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 38 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 38 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 38 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 33 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 33 %
LF:AVLPS051C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 33 %
LF:AVLPS051P Lékařská psychologie a psychosomatika • 33 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 32 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 32 %
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 28 %
LF:AVLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 28 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 28 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 28 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 28 %
LF:AVLPF0521C Pathophysiology I - practice • 26 %
LF:AVLPF0521P Pathophysiology I - lecture • 26 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 25 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 25 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 25 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 23 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 23 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 22 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 22 %
LF:AVLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 16 %
LF:AVLPA0521C Patologie I - cvičení • 14 %
LF:AVLPA0521P Patologie I - přednáška • 14 %
LF:AVLKR081 Klinická radiobiologie • 13 %
FSpS:P911 Physical Education – Futsal • 12 %
8. semestr
LF:AVLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 61 %
LF:AVLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 61 %
LF:AVLFA0822C Farmakologie II - cvičení • 60 %
LF:AVLFA0822P Farmakologie II - přednáška • 58 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 52 %
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 48 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 46 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 46 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 39 %
LF:AVLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 37 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 37 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 36 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 33 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 33 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 33 %
LF:AVLPF0622C Pathophysiology II - practice • 33 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 33 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 33 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 33 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 31 %
LF:AVLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 31 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 30 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 30 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 28 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 28 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 27 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 27 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 27 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 24 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 24 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 24 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 22 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 21 %
LF:AVLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 19 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 16 %
LF:AVLPA0622C Patologie II - cvičení • 16 %
LF:AVLPA0622P Patologie II - přednáška • 16 %
LF:AVLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 15 %
LF:AVLPI101 Palliative care in the intensive Care Unit • 13 %
LF:AVLET021P Lékařská etika 1 - přednáška • 12 %
5. ročník
9. semestr
LF:AVLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 60 %
LF:AVLCH091 Chirurgie • 60 %
LF:AVLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 60 %
LF:AVLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 60 %
LF:AVLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 59 %
LF:AVLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 58 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 33 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 32 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 32 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 32 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 32 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 32 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 31 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 31 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 31 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 31 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 31 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 31 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 31 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 30 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 29 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 29 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 29 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 29 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 28 %
LF:AVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 28 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 28 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 21 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 21 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 21 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 21 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 20 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 20 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 19 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 18 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 18 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 18 %
LF:AVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti • 17 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 17 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 15 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 15 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 15 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 14 %
LF:AVLAF091 Applied and Clinical Pharmacology • 13 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 12 %
LF:AVLKB091 Clinical Biochemistry • 12 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 12 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 12 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 12 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 11 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 11 %
10. semestr
LF:AVLDD101I Diferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství • 60 %
LF:AVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 60 %
LF:AVLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 59 %
LF:AVLVL101 Vnitřní lékařství • 58 %
LF:AVLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 57 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 42 %
LF:AVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 34 %
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 33 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 33 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 33 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 33 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 33 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 33 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 32 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 32 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 32 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 32 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 30 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 30 %
LF:AVLFA0822C Farmakologie II - cvičení • 29 %
LF:AVLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 29 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 29 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 29 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 29 %
LF:AVLFA0822P Farmakologie II - přednáška • 28 %
LF:AVLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 28 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 28 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 27 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 21 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 21 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 18 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 18 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 18 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 18 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 17 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 15 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 15 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 14 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 13 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 13 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 13 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 13 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 13 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 12 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 11 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 11 %
6. ročník
11. semestr
LF:AVLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 44 %
LF:AVLCH091 Chirurgie • 36 %
LF:AVLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 35 %
LF:AVLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 35 %
LF:AVLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 34 %
LF:AVLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 34 %
LF:AVLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 34 %
LF:AVLPL11XPP Praktické lékařství a geriatrie - předpromoční praxe • 34 %
LF:AVLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie • 34 %
LF:AVLPP11XPP Paliativní péče - předpromoční praxe • 34 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 25 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 24 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 23 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 23 %
LF:AVLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 22 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 22 %
LF:AVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 22 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 22 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 21 %
LF:AVLCH11XX Chirurgie - SRZ • 20 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 19 %
LF:AVLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 18 %
LF:AVLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 16 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 16 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 16 %
LF:AVLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 16 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 15 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 15 %
LF:AVLPD11XX Pediatrie - SRZ • 15 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 15 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 14 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 14 %
LF:AVLPG11XX Porodnictví a gynekologie - SRZ • 14 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 11 %
12. semestr
LF:AVLPD11XX Pediatrie - SRZ • 36 %
LF:AVLVL101 Vnitřní lékařství • 36 %
LF:AVLDD101I Diferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství • 34 %
LF:AVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 34 %
LF:AVLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 34 %
LF:AVLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 34 %
LF:AVLCH11XX Chirurgie - SRZ • 31 %
LF:AVLPG11XX Porodnictví a gynekologie - SRZ • 29 %
LF:AVLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 27 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 25 %
LF:AVLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 24 %
LF:AVLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 24 %
LF:AVLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 23 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 23 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 23 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 23 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 22 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 21 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 21 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 19 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 19 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 13 %
LF:AVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 13 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 13 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 13 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 12 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 12 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 12 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 12 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 12 %
LF:AVLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 11 %

Zubní lékařství (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:ZLAJ0121 Angličtina 1 I • 100 %
LF:ZLLC011C Lékařská chemie, dentální materiály - cvičení • 100 %
LF:ZLLC011P Lékařská chemie, dentální materiály - přednáška • 100 %
LF:ZLLC011S Lékařská chemie, dentální materiály - seminář • 100 %
LF:ZLPO011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:ZLPO011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:ZLPR0131C Preklinické zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:ZLPR0131P Preklinické zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:ZLLT011C Základy lékařské terminologie - cvičení • 99 %
LF:ZLLT011S Základy lékařské terminologie - seminář • 99 %
LF:ZLPO021C Počítače v zubním lékařství • 99 %
LF:ZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 99 %
LF:ZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 99 %
LF:ZLPR0232P Preklinické z. l. II - přednáška • 99 %
LF:ZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 99 %
LF:ZLAN0121P Anatomie I - přednáška • 97 %
LF:ZLAN0121S Anatomie I - seminář • 97 %
LF:ZLBF0121C Lékařská fyzika a informatika I - cvičení • 97 %
LF:ZLBF0121P Lékařská fyzika a informatika I - přednáška • 97 %
LF:ZLBI0121C Biologie I - cvičení • 97 %
LF:ZLBI0121P Biologie I - přednáška • 97 %
LF:ZLAJ0222 Angličtina 1 II • 96 %
LF:ZLAN0222C Anatomie II - pitvy • 96 %
LF:ZLAN0222S Anatomie II - seminář • 96 %
LF:ZLBF0222C Lékařská fyzika a informatika II - cvičení • 96 %
LF:ZLBF0222P Lékařská fyzika a informatika II - přednáška • 96 %
LF:ZLBI0222C Biologie II - cvičení • 96 %
LF:ZLET011C Etika v zubním lékařství - cvičení • 96 %
LF:ZLET011P Etika v zubním lékařství - přednáška • 96 %
LF:ZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 96 %
LF:ZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 96 %
LF:ZLBI0222P Biologie II - přednáška • 95 %
LF:ZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 91 %
2. semestr
LF:ZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 69 %
LF:ZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 69 %
LF:ZLKM0311C Komunikace a sebezkušenost - cvičení • 69 %
LF:ZLPR0333C Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 69 %
LF:ZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 69 %
LF:ZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 69 %
LF:ZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 69 %
LF:ZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 69 %
LF:ZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 69 %
LF:ZLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 68 %
LF:ZLBC0321P Biochemie I - přednáška • 66 %
LF:ZLBC0321S Biochemie I - seminář • 66 %
LF:ZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 66 %
LF:ZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 66 %
LF:ZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 66 %
LF:ZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 66 %
LF:ZLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 40 %
2. ročník
3. semestr
LF:ZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 98 %
LF:ZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství • 97 %
LF:ZLBC0422P Biochemie II - přednáška • 95 %
LF:ZLKA041P Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška • 95 %
LF:ZLBC0422C Biochemie II - cvičení • 94 %
LF:ZLBC0422S Biochemie II - seminář • 94 %
LF:ZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 94 %
LF:ZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 94 %
LF:ZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 93 %
LF:ZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 93 %
LF:ZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 93 %
LF:ZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 92 %
LF:ZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 91 %
LF:ZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 90 %
LF:ZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 89 %
LF:ZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 89 %
LF:ZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 89 %
LF:ZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 88 %
LF:ZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 88 %
LF:ZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 88 %
LF:ZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 88 %
LF:ZLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 41 %
LF:ZLZN041 Speciální zubní náhrady • 32 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
4. semestr
LF:ZLIM051P Imunologie v zubním lékařství - přednáška • 61 %
LF:ZLIM051C Imunologie v zubním lékařství - cvičení • 60 %
LF:ZLLM0522C Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení • 60 %
LF:ZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 60 %
LF:ZLMT051P Materiály a technologie v zubním lékařství - přednáška • 60 %
LF:ZLPL0562C Protetické zubní lékařství II - cvičení • 60 %
LF:ZLZP051 Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - přednáška • 60 %
LF:ZLZP051A Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení • 60 %
LF:ZLPL0562P Protetické zubní lékařství II - přednáška • 59 %
LF:ZLCP051C Chirurgická propedeutika - cvičení • 58 %
LF:ZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 58 %
LF:ZLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 58 %
LF:ZLKZL051C Konzervační zubní lékařství I - cvičení • 57 %
LF:ZLKZL051P Konzervační zubní lékařství I - přednáška • 57 %
LF:ZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 57 %
LF:ZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 57 %
LF:ZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 57 %
LF:ZLPA0521C Patologie I - cvičení • 57 %
LF:ZLPA0521P Patologie I - přednáška • 57 %
LF:ZLSP03X Samostatná práce ZL • 34 %
3. ročník
5. semestr
LF:ZLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 90 %
LF:ZLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 90 %
LF:ZLFA0621C Farmakologie I - cvičení • 89 %
LF:ZLFA0621P Farmakologie I - přednáška • 89 %
LF:ZLGE061C Genetika v zubním lékařství - cvičení • 89 %
LF:ZLGE061P Genetika v zubním lékařství - přednáška • 89 %
LF:ZLCH0631C Chirurgie I - cvičení • 89 %
LF:ZLCH0631P Chirurgie I - přednáška • 89 %
LF:ZLIP061C Interní propedeutika - cvičení • 89 %
LF:ZLIP061P Interní propedeutika - přednáška • 89 %
LF:ZLKED061C Konzervační zubní lékařství II, endodoncie I - cvičení • 89 %
LF:ZLKED061P Konzervační zubní lékařství II, endodoncie I - přednáška • 89 %
LF:ZLOC0653C Orální chirurgie III - cvičení • 89 %
LF:ZLOC0653P Orální chirurgie III - přednáška • 89 %
LF:ZLOP0622P Orální patologie II - přednáška • 89 %
LF:ZLOR0641C Ortodoncie I - cvičení • 89 %
LF:ZLOR0641P Ortodoncie I - přednáška • 89 %
LF:ZLPA0622C Patologie II - cvičení • 89 %
LF:ZLPA0622P Patologie II - přednáška • 89 %
LF:ZLPD0631C Parodontologie I - cvičení • 89 %
LF:ZLPL0663C Protetické zubní lékařství III - cvičení • 89 %
LF:ZLPL0663P Protetické zubní lékařství III - přednáška • 89 %
LF:ZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2 • 89 %
LF:ZLSP03X Samostatná práce ZL • 19 %
LF:ZLSP081 Speciální léčebné postupy v zubním lékařství • 18 %
LF:ZLST0611 Základy stratifikačních technik • 17 %
6. semestr
LF:ZLDV0711C Dermatovenerologie - cvičení • 45 %
LF:ZLDV0711P Dermatovenerologie - přednáška • 45 %
LF:ZLFA0722C Farmakologie II - cvičení • 45 %
LF:ZLFA0722P Farmakologie II - přednáška • 45 %
LF:ZLHE0711C Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení • 45 %
LF:ZLHE0711P Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška • 45 %
LF:ZLCH0732C Chirurgie II - cvičení • 45 %
LF:ZLCH0732P Chirurgie II - přednáška • 45 %
LF:ZLKZL072C Konzervační zubní lékařství III - cvičení • 45 %
LF:ZLKZL072P Konzervační zubní lékařství III - přednáška • 45 %
LF:ZLOC0754C Orální chirurgie IV - cvičení • 45 %
LF:ZLOC0754P Orální chirurgie IV - přednáška • 45 %
LF:ZLOR0742C Ortodoncie II - cvičení • 45 %
LF:ZLOR0742P Ortodoncie II - přednáška • 45 %
LF:ZLOT0711C Otorinolaryngologie - cvičení • 45 %
LF:ZLOT0711P Otorinolaryngologie - přednáška • 45 %
LF:ZLPD0732C Parodontologie II - cvičení • 45 %
LF:ZLPD0732P Parodontologie II - přednáška • 45 %
LF:ZLPL0764C Protetické zubní lékařství IV - cvičení • 45 %
LF:ZLPL0764P Protetické zubní lékařství IV - přednáška • 45 %
LF:ZLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - geriatrie, pracovní lékařství • 45 %
LF:ZLVL7X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 45 %
LF:ZLVL7X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 45 %
LF:ZLRI091 Parodontologie - vybrané kapitoly • 34 %
LF:ZLDL0721X Dětské zubní lékařství I - cvičení • 22 %
4. ročník
7. semestr
LF:ZLDL0821P Dětské zubní lékařství I - přednáška • 89 %
LF:ZLFT0811C Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - cvičení • 89 %
LF:ZLFT0811P Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška • 89 %
LF:ZLCH0833C Chirurgie III - cvičení • 89 %
LF:ZLCH0833P Chirurgie III - přednáška • 89 %
LF:ZLKED081C Konzervační zubní lékařství IV, endodoncie II - cvičení • 89 %
LF:ZLKED081P Konzervační zubní lékařství IV, endodoncie II - přednáška • 89 %
LF:ZLKZL083C Konzervační zubní lékařství V - cvičení • 89 %
LF:ZLKZL083S Konzervační zubní lékařství V - seminář • 89 %
LF:ZLNE0811C Neurologie - cvičení • 89 %
LF:ZLNE0811P Neurologie - přednáška • 89 %
LF:ZLOC0855C Orální chirurgie V - cvičení • 89 %
LF:ZLOC0855P Orální chirurgie V - přednáška • 89 %
LF:ZLOL0811C Oční lékařství - cvičení • 89 %
LF:ZLOR0843C Ortodoncie III - cvičení • 89 %
LF:ZLOR0843P Ortodoncie III - přednáška • 89 %
LF:ZLPD0833C Parodontologie III - cvičení • 89 %
LF:ZLPD0833P Parodontologie III - přednáška • 89 %
LF:ZLPL0865C Protetické zubní lékařství V - cvičení • 89 %
LF:ZLPL0865P Protetické zubní lékařství V - přednáška • 89 %
LF:ZLPP0844 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 3 • 89 %
LF:ZLSD0811S Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář • 89 %
LF:ZLVL7X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 89 %
LF:ZLVL7X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 89 %
LF:ZLVL801P Vnitřní lékařství blok 1- 5 • 89 %
LF:ZLDL0721X Dětské zubní lékařství I - cvičení • 44 %
LF:ZLST0611 Základy stratifikačních technik • 42 %
LF:ZLSP081 Speciální léčebné postupy v zubním lékařství • 31 %
LF:ZLSP03X Samostatná práce ZL • 11 %

Aplikovaná fyzioterapie (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MFAB0711P Aplikovaná biomechanika - přednáška • 100 %
LF:MFAM0721P Antropomotorika I • 100 %
LF:MFFV0711P Fyzioterapie ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:MFGP0711P Gynekologie, porodnictví a rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:MFKA0711P Kardiovaskulární rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:MFKI0741P Kinezioterapie I - přednášky • 100 %
LF:MFMR0741C Metodologie rozvoje pohybových schopností I - cvičení • 100 %
LF:MFMR0741P Metodologie rozvoje pohybových schopností I - přednáška • 100 %
LF:MFPL0711P Preventivní lékařství - přednáška • 100 %
LF:MFPP0721P Příprava diplomové práce I • 100 %
LF:MFSF0741C Metoda Ludmily Mojžíšové - cvičení • 100 %
LF:MFSO0711P Speciální ortopedie I - přednáška • 100 %
LF:MFVL0721P Vnitřní lékařství a rehabilitace I • 100 %
LF:MFKI0741C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství I - cvičení • 95 %
LF:MFKI0742C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii I - cvičení • 95 %
LF:MFKI0743C Kinezioterapie v ortopedii I - cvičení • 95 %
LF:MFKI0744C Kinezioterapie v neurologii I - cvičení • 95 %
2. semestr
LF:MFAM0822P Antropomotorika II - přednáška • 100 %
LF:MFCH0821P Chirurgie, traumatologie a rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:MFKI0841C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství II - cvičení • 100 %
LF:MFKI0842C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii II-2 - cvičení • 100 %
LF:MFKI0842P Kinezioterapie II - přednáška • 100 %
LF:MFKI0843C Kinezioterapie v ortopedii II- cvičení • 100 %
LF:MFKI0844C Kinezioterapie v neurologii II - cvičení • 100 %
LF:MFMR0842C Metodologie rozvoje pohybových schopností II - cvičení • 100 %
LF:MFPP0822C Příprava diplomové práce II • 100 %
LF:MFPT0821P Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii - přednáška • 100 %
LF:MFPX0821X Specializovaná prázdninová praxe • 100 %
LF:MFSO0821P Speciální ortopedie II - přednáška • 100 %
LF:MFSP0842C Speciální techniky ve fyzioterapii - cvičení • 100 %
LF:MFST0821C Statistika - cvičení • 100 %
LF:MFST0821P Statistika - přednáška • 100 %

Fyzioterapie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:MFAB071 Aplikovaná biomechanika • 100 %
LF:MFAM0721 Antropomotorika I • 100 %
LF:MFFV071 Fyzioterapie ve vnitřním lékařství • 100 %
LF:MFGP071 Gynekologie, porodnictví a rehabilitace • 100 %
LF:MFCH0721 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace I • 100 %
LF:MFKI074P Kinezioterapie I - přednášky • 100 %
LF:MFKI0741C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0742C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0743C Kinezioterapie v ortopedii I - cvičení • 100 %
LF:MFMR0741C Metodologie rozvoje pohybových schopností I - cvičení • 100 %
LF:MFMR0741P Metodologie rozvoje pohybových schopností I - přednáška • 100 %
LF:MFPL071 Preventivní lékařství • 100 %
LF:MFVL0721 Vnitřní lékařství a rehabilitace I • 100 %
LF:MFKI0744C Kinezioterapie v neurologii I - cvičení • 94 %
2. semestr
LF:MFAM0822 Antropomotorika II • 94 %
LF:MFDP081C Příprava diplomové práce - cvičení • 94 %
LF:MFDP081P Příprava diplomové práce - přednáška • 94 %
LF:MFCH0822 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace II • 94 %
LF:MFKI084P Kinezioterapie II - přednášky • 94 %
LF:MFKI0841C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství II - cvičení • 94 %
LF:MFKI0842C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii II-2 - cvičení • 94 %
LF:MFKI0843C Kinezioterapie v ortopedii II- cvičení • 94 %
LF:MFKI0844C Kinezioterapie v neurologii II - cvičení • 94 %
LF:MFMR0842C Metodologie rozvoje pohybových schopností II - cvičení • 94 %
LF:MFPD0821 Pediatrie a rehabilitace I • 94 %
LF:MFPE0821 Pedagogika I • 94 %
LF:MFPT081 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii • 94 %
LF:MFPX081T Specializovaná praxe v klinických zařízeních • 94 %
LF:MFST081C Statistika - cvičení • 94 %
LF:MFST081P Statistika - přednáška • 94 %
LF:MFVL0822 Vnitřní lékařství a rehabilitace II • 94 %
2. ročník
3. semestr
LF:MPON091 Onkologie • 95 %
LF:MFAK0921 Aplikovaná kineziologie I • 90 %
LF:MFDP0921 Diplomová práce I • 90 %
LF:MFKI092P Kinezioterapie III - přednáška • 90 %
LF:MFKI0921C Kinezioterapie v ambulantní praxi III - cvičení • 90 %
LF:MFKI0922C Kinezioterapie v psychiatrii III - cvičení • 90 %
LF:MFMR0943C Metodologie rozvoje pohybových schopností III - cvičení • 90 %
LF:MFPD0922 Pediatrie a rehabilitace II • 90 %
LF:MFPE0922 Pedagogika II • 90 %
LF:MFPY091 Psychiatrie • 90 %
LF:MFVZ091 Veřejné zdravotnictví • 90 %
LF:MFAN0921 Aplikovaná neurofyziologie I • 56 %
LF:MFAN0921P Aplikovaná neurofyziologie I • 36 %
4. semestr
LF:MFAK1022 Aplikovaná kineziologie II • 95 %
LF:MFDP105T Diplomová práce II • 95 %
LF:MFIN101 Infekční nemoci • 95 %
LF:MFKI105P Kinezioterapie IV - přednáška • 95 %
LF:MFKI1051C Kinezioterapie v urologii IV - cvičení • 95 %
LF:MFKI1052C Kinezioterapie v gynekologii - cvičení • 95 %
LF:MFKI1053C Kinezioterapie v dětské neurologii IV - cvičení • 95 %
LF:MFKI1054C Kinezioterapie v dětské ortopedii IV - cvičení • 95 %
LF:MFKI1055C Kinezioterapie na spinální jednotce IV - cvičení • 95 %
LF:MFKR1011 Komprehenzivní rehabilitace • 95 %
LF:MFMR1044C Metodologie rozvoje pohybových schopností IV - cvičení • 95 %
LF:MFAN1022 Aplikovaná neurofyziologie II • 57 %
LF:MFAN1022P Aplikovaná neurofyziologie II • 38 %

Intenzivní péče (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MIAL011 Algeziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011P Anesteziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011S Anesteziologie - seminář • 100 %
LF:MIDI011P Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MIDI011S Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - seminář • 100 %
LF:MIDS0141 Diplomový seminář I • 100 %
LF:MIHY011 Hygiena a epidemiologie v intenzivní medicíně - přednáška • 100 %
LF:MINP011C Přednemocniční neodkladná péče - cvičení • 100 %
LF:MINP011P Přednemocniční neodkladná péče - přednáška • 100 %
LF:MIOA011C Ošetřovatelská péče v anesteziologii - cvičení • 100 %
LF:MIOP0141 Ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:MIOS0121 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně I - cvičení • 100 %
LF:MIRI0121P Resuscitační a intenzivní medicína I - přednáška • 100 %
LF:MIRP0141S Reflexe praxe I - seminář • 100 %
LF:MIVO011P Výzkum v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MIVO011S Výzkum v ošetřovatelství - seminář • 91 %
2. semestr
LF:MIAM021P Analýza a management dat pro zdravotnické obory - přednáška • 100 %
LF:MIAM021S Analýza a management dat pro zdravotnické obory - seminář • 100 %
LF:MIDS0242 Diplomový seminář II • 100 %
LF:MIED021C Edukace v práci sestry v intenzivní péči - cvičení • 100 %
LF:MIED021P Edukace v práci sestry v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MICH021C Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - cvičení • 100 %
LF:MICH021P Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - přednáška • 100 %
LF:MIIN0231C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - cvičení • 100 %
LF:MIIN0231P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - přednáška • 100 %
LF:MIIP021 Individuální ošetřovatelská praxe • 100 %
LF:MIOC0231C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I - cvičení • 100 %
LF:MIOC0231P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I - přednáška • 100 %
LF:MIOP0242 Ošetřovatelská praxe II • 100 %
LF:MIOS0222 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně II - cvičení • 100 %
LF:MIRI0222P Resuscitační a intenzivní medicína II - přednáška • 100 %
LF:MIRI0222S Resuscitační a intenzivní medicína II - seminář • 100 %
LF:MIRP0242S Reflexe praxe II - seminář • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:MIDS0343 Diplomový seminář III • 97 %
LF:MIEF031S Etické a filozofické aspekty v intenzivní péči - seminář • 97 %
LF:MIGP031C Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - cvičení • 97 %
LF:MIGP031P Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 97 %
LF:MIIL031C Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení • 97 %
LF:MIIL031P Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - přednáška • 97 %
LF:MIIN0332C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - cvičení • 97 %
LF:MIIN0332P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - přednáška • 97 %
LF:MIMN0321C Management I – cvičení • 97 %
LF:MIMN0321P Management I – přednáška • 97 %
LF:MIOC0332C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - cvičení • 97 %
LF:MIOC0332P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - přednáška • 97 %
LF:MIOP0343 Ošetřovatelská praxe III • 97 %
LF:MIPO031P Právní problematika v ošetřovatelství - přednáška • 97 %
LF:MIPO031S Právní problematika v ošetřovatelství - seminář • 97 %
LF:MIPP031C Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii - cvičení • 97 %
LF:MIPP031P Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 97 %
LF:MIRE031S Rehabilitace v intenzivní péči - seminář • 97 %
LF:MIRP0343S Reflexe praxe III - seminář • 97 %
LF:MITO031P Transkulturní ošetřovatelství - přednáška • 97 %
LF:MITO031S Transkulturní ošetřovatelství - seminář • 97 %
LF:MIVF031P Vybrané kapitoly z farmakologie - přednáška • 97 %
LF:MIVF031S Vybrané kapitoly z farmakologie - seminář • 97 %
LF:MIVK031S Vybrané kapitoly z klinických oborů - seminář • 97 %
4. semestr
LF:MIDS0444 Diplomový seminář IV • 97 %
LF:MIIN0433C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - cvičení • 97 %
LF:MIIN0433P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - přednáška • 97 %
LF:MIMN0422C Management II - cvičení • 97 %
LF:MIMN0422P Management II - přednáška • 97 %
LF:MIMO041C Management osobního rozvoje - cvičení • 97 %
LF:MIMO041P Management osobního rozvoje - přednáška • 97 %
LF:MINE041C Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - cvičení • 97 %
LF:MINE041P Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška • 97 %
LF:MIOC0433C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - cvičení • 97 %
LF:MIOC0433P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - přednáška • 97 %
LF:MIOP0444 Ošetřovatelská praxe IV • 97 %
LF:MIPS041C Intenzivní ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení • 97 %
LF:MIPS041P Intenzivní ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška • 97 %
LF:MIRP0444S Reflexe praxe IV - seminář • 97 %
LF:MIUR041C Urgentní medicína - cvičení • 97 %
LF:MIUR041P Urgentní medicína - přednáška • 97 %

Optometrie (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MPDE071 Dermatologie - seminář • 100 %
LF:MPDR071 Školní pedagogika • 100 %
LF:MPGP071 Gynekologie a porodnictví • 100 %
LF:MPCH0721 Chirurgie I • 100 %
LF:MPKD071 Komunikační dovednosti - seminář • 100 %
LF:MPMP071 Úvod do pedagogiky • 100 %
LF:MPOG071 Vývojová psychologie • 100 %
LF:MPOK071C Speciální kontaktologie - cvičení • 100 %
LF:MPOK071P Speciální kontaktologie - přednáška • 100 %
LF:MPOO0741C Optika-optometrie I-cvičení • 100 %
LF:MPOO0741P Optika-optometrie I-přednáška • 100 %
LF:MPOS0721 Ošetřovatelství I • 100 %
LF:MPPL0721 Preventivní lékařství I • 100 %
LF:MPPO071 Psychologie osobnosti • 100 %
LF:MPVL0721 Vnitřní lékařství I - seminář • 100 %
2. semestr
LF:MODP0831 Diplomová práce I - cvičení • 100 %
LF:MOPX0821 Praxe pedagogická • 100 %
LF:MPCH0822 Chirurgie II • 100 %
LF:MPMV081 Teorie a metodika výchovy • 100 %
LF:MPNE081 Neurologie • 100 %
LF:MPOCH081 Refrakční chirurgie a nitrooční implantologie • 100 %
LF:MPOO0842C Optika-optometrie II-cvičení • 100 %
LF:MPOO0842P Optika-optometrie II - přednáška • 100 %
LF:MPOP0831C Aplikovaná optika I-cvičení • 100 %
LF:MPOP0831P Aplikovaná optika I - přednáška • 100 %
LF:MPOS0822 Ošetřovatelství II • 100 %
LF:MPPL0822 Preventivní lékařství II • 100 %
LF:MPPP081 Pedagogická psychologie • 100 %
LF:MPPS081 Prevence ve stomatologii • 100 %
LF:MPSP081 Sociální psychologie • 100 %
LF:MPVL0822 Vnitřní lékařství II - seminář • 100 %
LF:MPPD0821 Pediatrie I • 95 %
LF:MPPT081 Základy přístrojové techniky • 95 %
LF:MOKT0821 Kontaktologie I - seminář • 89 %
LF:MPIM081 Imunologie • 84 %
LF:MORF0821 Refrakce I - seminář • 47 %
2. ročník
3. semestr
LF:MONO091C Neurooftalmologie - cvičení • 100 %
LF:MONO091P Neurooftalmologie - přednáška • 100 %
LF:MOPX0922 Reflektovaná pedagogická praxe • 100 %
LF:MOSD091C Předmětová didaktika - cvičení • 100 %
LF:MOSD091P Předmětová didaktika - přednáška • 100 %
LF:MPOE091 Estetická chirurgie a oftalmologická protetika • 100 %
LF:MPOO0943C Klinická optometrie I - cvičení • 100 %
LF:MPOO0943P Klinická optometrie I-přednáška • 100 %
LF:MPOP0932C Aplikovaná optika II-cvičení • 100 %
LF:MPOP0932P Aplikovaná optika II-přednáška • 100 %
LF:MPPY091 Psychiatrie • 100 %
LF:MOTO0931C Teorie a konstrukce optických soustav I - cvičení • 96 %
LF:MOTO0931P Teorie a konstrukce optických soustav I - přednáška • 96 %
LF:MPON091 Onkologie • 96 %
LF:MODP0932 Diplomová práce II - cvičení • 92 %
LF:MPPD0922 Pediatrie II • 92 %
LF:MPVZ091 Veřejné zdravotnictví • 88 %
4. semestr
LF:MOBO101C Behaviorální optometrie - cvičení • 100 %
LF:MOBO101P Behaviorální optometrie - přednáška • 100 %
LF:MOEB1041C Experimentální biofotonika - cvičení • 100 %
LF:MOEB1041P Experimentální biofotonika - přednáška • 100 %
LF:MPDI101 Pedag.psych.diagnostika • 100 %
LF:MPIN101 Infekční nemoci • 100 %
LF:MPOP1033C Aplikovaná optika III-cvičení • 100 %
LF:MPOP1033P Aplikovaná optika III - přednáška • 100 %
LF:MPRL101C Rodinné lékařství - cvičení • 100 %
LF:MPRL101P Rodinné lékařství - přednáška • 100 %
LF:MOTO1042C Teorie a konstrukce optických soustav II - cvičení • 96 %
LF:MOTO1042P Teorie a konstrukce optických soustav II - přednáška • 96 %
LF:MODP1033 Diplomová práce III - cvičení • 92 %
LF:MPOO1044 Klinická optometrie II - cvičení • 92 %

Výživa dospělých a dětí (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MNET071P Etika v práci nutričního terapeuta se specializací • 100 %
LF:MNGP071 Gynekologie a porodnictví • 100 %
LF:MNHV0721C Hygiena výživy I - cvičení • 100 %
LF:MNHV0721P Hygiena výživy I - přednáška • 100 %
LF:MNCH0721 Chirurgie I • 100 %
LF:MNKV0721C Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel - cvičení • 100 %
LF:MNKV0721P Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel - přednáška • 100 %
LF:MNLN071P Legislativa v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška • 100 %
LF:MNPM071P Přístrojové vyšetřovací metody v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška • 100 %
LF:MNPX0741 Praxe I • 100 %
LF:MNTV071S Současné trendy ve výživě - seminář • 100 %
LF:MNZM071C Moderní management ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:MNZM071P Moderní management ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:MPKD071 Komunikační dovednosti - seminář • 100 %
LF:MPOG071 Vývojová psychologie • 100 %
LF:MPSP071C Speciální pedagogika - cvičení • 100 %
LF:MPSP071P Speciální pedagogika - přednáška • 100 %
LF:MNAB0711S Aplikovaná biochemie - seminář • 96 %
LF:MNFV071 Vývoj výživy člověka - přednáška • 96 %
LF:MNZA071C Základy andragogiky - cvičení • 96 %
LF:MNZA071P Základy andragogiky - přednáška • 96 %
2. semestr
LF:MNBS081C Biostatistika - cvičení • 100 %
LF:MNBS081P Biostatistika - přednáška • 100 %
LF:MNDB0821C Diabetologie I - cvičení • 100 %
LF:MNDB0821P Diabetologie I - přednáška • 100 %
LF:MNEV081C Ekonomika výživy - cvičení • 100 %
LF:MNEV081P Ekonomika výživy - přednáška • 100 %
LF:MNHV0822C Hygiena výživy II- cvičení • 100 %
LF:MNHV0822P Hygiena výživy II - přednáška • 100 %
LF:MNCH0821P Chirurgie II - přednáška • 100 %
LF:MNCH0821S Chirurgie II - seminář • 100 %
LF:MNKV0822C Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel II - cvičení • 100 %
LF:MNKV0822P Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel II - přednáška • 100 %
LF:MNNR081 Neurologie • 100 %
LF:MNPD0821 Pediatrie I • 100 %
LF:MNPV081C Psychologie výživy - cvičení • 100 %
LF:MNPV081P Psychologie výživy - přednáška • 100 %
LF:MNPX0842 Praxe II • 100 %
LF:MNVD081C Výživa dětí I - cvičení • 100 %
LF:MNVD081P Výživa dětí I - přednáška • 100 %
LF:MNVS081C Výživa a pohybová aktivita I - cvičení • 100 %
LF:MNVS081P Výživa a pohybová aktivita I - přednáška • 100 %
LF:MPMV081 Teorie a metodika výchovy • 100 %
LF:MPPP081 Pedagogická psychologie • 100 %
LF:MNAF081C Aplikovaná farmakologie - cvičení • 95 %
LF:MNAF081P Aplikovaná farmakologie - přednáška • 95 %
LF:MNDP0821C Diplomová práce I • 95 %
LF:MNNE081C Nutriční epidemiologie - cvičení • 95 %
LF:MNNE081P Nutriční epidemiologie - přednáška • 95 %
LF:MNSP081 Souvislá praxe • 95 %
LF:MNMS081C Multikulturní a sociální aspekty výživy - cvičení • 35 %
LF:MNMS081P Multikulturní a sociální aspekty výživy - přednáška • 35 %
2. ročník
3. semestr
LF:MNDB0922C Diabetologie II - cvičení • 100 %
LF:MNDB0922P Diabetologie II - přednáška • 100 %
LF:MNDO091 Dětská onkologie • 100 %
LF:MNDP0932 Diplomová práce II • 100 %
LF:MNGE091 Gerontologie • 100 %
LF:MNKO0921C Komunikace a edukace ve výživě I - cvičení • 100 %
LF:MNKO0921P Komunikace a edukace ve výživě I - přednáška • 100 %
LF:MNKV0933C Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel III - cvičení • 100 %
LF:MNKV0933P Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel III - přednáška • 100 %
LF:MNOB0921C Obezitologie I - cvičení • 100 %
LF:MNOB0921P Obezitologie I - přednáška • 100 %
LF:MNPD0922 Pediatrie II • 100 %
LF:MNPX0943 Praxe III • 100 %
LF:MNVD0922C Výživa dětí II - cvičení • 100 %
LF:MNVD0922P Výživa dětí II - přednáška • 100 %
LF:MNVO091C Výživa v onkologii - cvičení • 100 %
LF:MNVO091P Výživa v onkologii - přednáška • 100 %
LF:MNVP091C Výživa v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:MNVP091P Psychiatrie - přednáška • 100 %
LF:MNVS0922C Výživa a pohybová aktivita II - cvičení • 100 %
LF:MNVS0922P Výživa a pohybová aktivita II - přednáška • 100 %
LF:MNXP091 Pedagogická praxe • 100 %
LF:MPON091 Onkologie • 100 %
LF:MNMS091C Multikulturní a sociální aspekty výživy - cvičení • 62 %
LF:MNMS091P Multikulturní a sociální aspekty výživy - přednáška • 62 %
4. semestr
LF:MNDP1043 Diplomová práce III • 100 %
LF:MNIN101 Infekční nemoci • 100 %
LF:MNIP101C Výživa v intenzivní péči - cvičení • 100 %
LF:MNIP101P Výživa v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MNKO1022C Komunikace a edukace ve výživě II - cvičení • 100 %
LF:MNKO1022P Komunikace a edukace ve výživě II - přednáška • 100 %
LF:MNKS101S Kazuistický seminář • 100 %
LF:MNOB1022C Obezitologie II - cvičení • 100 %
LF:MNOB1022P Obezitologie II - přednáška • 100 %
LF:MNOL101C Výživa při onemocnění ledvin a močových cest - cvičení • 100 %
LF:MNOL101P Výživa při onemocnění ledvin a močových cest - přednáška • 100 %
LF:MNPX1044 Praxe IV • 100 %
LF:MNVG101C Výživa v gastroenterologii - cvičení • 100 %
LF:MNVG101P Výživa v gastroenterologii - přednáška • 100 %

Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 56 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 56 %