Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
PdF B0111A190002 B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný vedlejší
PdF B0111A190007 B-SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P20906 BSPZPcp Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P20907 BSPZPck Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF B0111A190008 B-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P209ENG01 P20901 Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P209ENG05 P20905 Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF B0111A190026 B-VY Vychovatelství
Název anglicky: Child and Youth Afterschool Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Child and Youth Afterschool Education (one-field combined)
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
PdF B0111P300001 B-EDI Education for Diversity and Inclusion
Název anglicky: Education for Diversity and Inclusion
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 6. 12. 2022 – 5. 12. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Education for Diversity and Inclusion
bakalářský prezenční jednooborový
PdF B0112A300005 B-MS Učitelství pro mateřské školy
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF B0114A300003 B-AJ3SA English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P23008 BAJ3SAcp English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P23005 BAJ3SAck English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF P23006 BAJ3SAhp English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
PdF P23007 BAJ3SAvp English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Civics and Basics of Social Studies for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Civics and Basics of Social Studies for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Civics and Basics of Social Studies for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Health Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Music for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Music for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Music for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Arts and Visual Artsfor Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský prezenční vedlejší
PdF B0114A300015 B-CH3S Chemie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský prezenční vedlejší
PdF B0114A300016 B-FY3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Physics for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: Mgr. Jan Čech, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Physics for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Physics for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: History for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: History for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: History for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: History for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: History for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
PdF B0114A300133 B-OVP Učitelství praktického vyučování
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training (one-field full-time)
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training (one-field combined)
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský prezenční vedlejší
PdF B0915A190001 B-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P20101 BLOGcp Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P20102 BLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF N0111A190008 N-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující kombinovaný se specializací
PdF P13115 rigo Special Education
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení
PdF N0111A190009 N-SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech Therapy and Hearing Impairment)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Education of Individuals with Visual Disability)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - (Education of Individuals with Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities))
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Education in Adulthood)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Educatio00n (Specialization 4 - Education of Individuals with Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders )
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Education in Adulthood)
navazující kombinovaný se specializací
PdF P10623 RSPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení
PdF N0111A190023 N-SOCP Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social Pedagogy and Leisure
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 4. 2022 – 25. 4. 2032
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Pedagogy and Leisure
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Pedagogy and Leisure
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
rigorózní řízení
PdF N0112A190001 N-PP Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 1. 2020 – 27. 1. 2027
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P13301 NPPcp Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
PdF P13302 NPPck Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2033
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
rigorózní řízení
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
rigorózní řízení
PdF N0915A190001 N-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P13201 NLOGcp Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
navazující prezenční jednooborový
PdF P13205 NLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
navazující kombinovaný jednooborový
PdF P13208 RLOG Logopedie
Název anglicky: Logopedy
rigorózní řízení
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský prezenční
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský kombinovaný
Název anglicky: Primary School Teacher Training
rigorózní řízení
PdF P0111D190007 D-SKPED Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00101 P00101 Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský prezenční
PdF P00102 P00102 Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský kombinovaný
PdF P0111D190008 D-SCHPED School Pedagogy
Název anglicky: School Pedagogy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00801 P00801 School Pedagogy
Název anglicky: School Pedagogy
doktorský prezenční
PdF P00802 P00802 School Pedagogy
Název anglicky: School Pedagogy
doktorský kombinovaný
PdF P0111D190016 D-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P002ENG01 P00201 Special Education
Název anglicky: Special Education
doktorský prezenční
PdF 1 P00202 Special Education
Název anglicky: Special Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D190017 D-SPD4 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00201 DSPD401 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský prezenční
PdF P00202 DSPD402 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D190020 D-SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 5. 2022 – 23. 5. 2027
Garant: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P01001 DSOCP01 Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
doktorský prezenční
PdF P01002 DSOCP02 Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D190021 D-SE Social Education
Název anglicky: Social Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 5. 2022 – 23. 5. 2027
Garant: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00901 P00901 Social Education
Název anglicky: Social Education
doktorský prezenční
PdF P00902 P00902 Social Education
Název anglicky: Social Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300011 D-DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00701 DDIGE01 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční
PdF P00702 DDIGE02 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300012 D-DIGEO Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00901 P00901 Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční
PdF P00902 P00902 Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300027 D-DCIJ_ENG Didactics of Foreign Language
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P004ENG01 P00401 Didactics of Foreign Language
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (jednooborový)
doktorský prezenční
PdF P004ENG02 P00402 Didactics of Foreign Language
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300028 D-DCIJ Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00401 DDCIJ01 Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský prezenční
PdF P00402 DDCIJ02 Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300029 D-DCIJ_GER Fremdsprachendidaktik
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P004GER01 P004GER01 Fremdsprachendidaktik
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský prezenční
PdF P004GER02 P004GER02 Fremdsprachendidaktik
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský prezenční
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300031 D-TAGE Theory of Art and Gallery Education
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský prezenční
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský kombinovaný
PdF P0114D300003 D-HTEP Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00501 DHTEP01 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský prezenční
PdF P00502 DHTEP02 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský kombinovaný
PdF P0231D090013 D-JLK Jazyková a literární komunikace
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorský prezenční
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Social pedagogy and leisure in further education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: How to build a bridge to success: Setting up a teacher-assistant collaboration (beginning tandem)
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Summer school
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Pedagogy and psychology in further education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Summer School for supporting the gifted - How to educate the gifted at primary School
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English language and literature in further education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Burnout in Teachers
zájmové vzdělávání, prezenční
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Music for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Art for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: French Language for Commerce and Administration
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
B6731 B-SP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
B6737 B-HE Humanitní environmentalistika
Název anglicky: Environmental Humanities
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
B7310 B-FI Filologie
Název anglicky: Philology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: French Language for Commerce and Administration
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Basics of Social Studies for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
B7501 B-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social and Free Time Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
B7505 B-VY Vychovatelství
Název anglicky: Teaching Assistant Training
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7505R008 VY Vychovatelství
Název anglicky: Assistant for Schools
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
B7506 B-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7506R002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 4. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OP Ostatní pedie
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - French Language
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Social Education Teacher Training
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Název anglicky: Special Arts for Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language (eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: French Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Arts
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Music for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Arts for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Basics of Social Studies for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: Visual Arts for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Voice Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Vladimír Richter
Název anglicky: Piano for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education (ger.)
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: French Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education (Eng.)
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Geography for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Název anglicky: Physics for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Civics and Social Studies Basic with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: History for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Health Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Special Education for Education (Ger.)
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education (ger.)
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Music for Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 12. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: History for Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Health Education
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Special Education for Education (Ger.)
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Směr: O Obory obchodu a služeb
Směr: T Technické obory
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language (eng.)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 12. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education (Eng.)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
B7531 B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school and After-school Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PdF 7504T238 HV2S Hudební výchova
Název anglicky: Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
PdF 7504T240 VV2S Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
PdF 7506T002 SP2S Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví
Název anglicky: Specializations in Health Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
PdF 7506T002 SP2S Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
N7501 N-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social and Free Time Education
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502T011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Směr: 4M Čtvrtý modul
N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy
Název anglicky: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 5. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language (eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in IT
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 5. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 7. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Teachers
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language (eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Special Arts for Education
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7310T033 CJ2S Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Hudební výchova
Název anglicky: Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
PdF 7506T002 SP2S Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7504T240 VV2S Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
PdF 7504T241 ZSV2S Základy společenských věd
Název anglicky: Basics of Social Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7504T239 VI2S Vizuální tvorba
Název anglicky: Visual Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. ak. soch. Jiří Sobotka
PdF 7504T237 HL2S Hlasová výchova
Název anglicky: Voice Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Vladimír Richter
PdF 8201T026 KL2S Hra na klavír
Název anglicky: Piano
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Czech Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers (Eng.)
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Hudební výchova
Název anglicky: Music
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Vocational School Teachers
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Vocational Education (Ger.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education (Ger.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: němčina němčina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers (Eng.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Vocational School Teachers (Eng.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
N7506 N-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PdF 7506T002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OP Ostatní pedie
Směr: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Speciální andragogika
Název anglicky: Special Education for Adults
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Název anglicky: Special Education for Teachers
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 4. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OP Ostatní pedie
Směr: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Speciální andragogika
Název anglicky: Special Education for Adults
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Název anglicky: Special Education for Teachers
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
M1501 M-BI Biologie
Název anglicky: Biology
magisterský, 5 r., Mgr.
M7503 M-ZS5 Učitelství pro základní školy (pětileté)
Název anglicky: Teacher Training for Primary Schools
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 4. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Směr: AJ Anglický jazyk a literatura
Směr: FJ Francouzský jazyk a literatura
Směr: HV Hudební výchova
Směr: NJ Německý jazyk
Směr: RJ Ruský jazyk
Směr: SP Speciální pedagogika
Směr: VS Všeobecný směr
Směr: VV Výtvarná výchova
P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Název anglicky: Philology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
P7501 D-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorský, 3 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7501V008 PEDA Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7501V008 PEDA Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
P7506 D-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský, 3 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Special Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
P7507 D-SPE Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Pedagogy
doktorský, 3 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7501V021 VV Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Musical Theory and Pedagogy
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Výtvarná výchova (něm.)
Název anglicky: Arts Education (Ger.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Výtvarná výchova (angl.)
Název anglicky: Arts Education (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VV Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Musical Theory and Pedagogy
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Výtvarná výchova (něm.)
Název anglicky: Arts Education (Ger.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Výtvarná výchova (angl.)
Název anglicky: Arts Education (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7536 D-PD4 Pedagogika (čtyřleté)
Název anglicky: Education (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7501V008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 5. 2013 – 31. 12. 2024
PdF 7501V008 PGA Pedagogika (angl.)
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCPA Sociální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Social Education (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7501V008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Educaton
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 5. 2013 – 31. 12. 2024
PdF 7501V008 PGA Pedagogika (angl.)
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCPA Sociální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Social Education (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
P7537 D-SPE4 Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Název anglicky: Specialization in Pedagogy (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7310V330 DCIJ Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJA Didaktika cizího jazyka (angl.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJN Didaktika cizího jazyka (něm.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Ger.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Didactics of Geography
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7310V330 DCIJ Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJA Didaktika cizího jazyka (angl.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJN Didaktika cizího jazyka (něm.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Ger.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Didactics of Geography
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7540 D-SPD4 Speciální pedagogika (čtyřleté)
Název anglicky: Special Education (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7506V002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: DPS Additional studies in special education for secondary school teachers
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: CS Čtvrtá specializace
Směr: DI Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1, 2, 3
Směr: ET Etopedie (Etopedy)
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OF Oftalmopedie (Ophtalmopedy)
Směr: PP Psychopedie (Psychopedy)
Směr: PU Specifické poruchy učení
Směr: SO Somatopedie (Somatopedy)
Směr: SU Surdopedie (Surdopedy)
Směr: ZS Základní studium
PdF 7506R002 SP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: CS Čtvrtá specializace
Směr: ZS Základní studium
Název anglicky: DAP English Language and Literature Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7503T003de DAPDE DAP Dějepis pro základní školy
Název anglicky: DAP History Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7503T003fy DAPFY DAP Fyzika pro základní školy
Název anglicky: DAP Physics Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DAP German Language and Literature Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DAP Civics Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7503T003ze DAPZE DAP Zeměpis pro základní školy
Název anglicky: DAP Geography Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DPS Czech Language for Teachers
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DPS Teacher of Specialized Subjects at Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7504R004vy DPSVY DPS Vychovatelství
Název anglicky: DPS Child and Youth Afterschool Education
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS Czech Language and Literature Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7504T018de ZSSDE ZSS Dějepis pro střední školy
Název anglicky: ZSS History Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS Music Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS Mathematics Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS Social Sciences Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS Art Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS English Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS German Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7503T003ma DAPMA DAP Matematika pro základní školy
Název anglicky: DAP Mathematics Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DAP ICT Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7503T003inf DAPINF DAP Informatika pro základní školy
Název anglicky: DAP ICT Lower Secondary School Teacher Training
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZS1 Music Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZS1 Matematics Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZS1 Art Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZS1 German Language and Literature Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7503T003c DAPCH DAP Chemie pro základní školy
Název anglicky: DAP Chemistry Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DAP Czech Language and Literature Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7504R004FB FoB Forum bohemicum
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7504R004por VYCHPOR Studium pro výchovné poradce
Název anglicky: Studies for Educational Counsellors
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZS1 Czech Language and Literature Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS French Language and Literature Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF 7504R004 DPSPVC DPS Pedagog volného času
Název anglicky: DPS Free-time Instructor
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Studies in specialized activities - Prevention of social pathological phenomena
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DAP Natural History Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: DAP Health Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Additional studies to extend a professional qualification in Special Education
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZSS Russian Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Education in the field of educational sciences focused on lower and upper secondary school teachers
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: German Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: French Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Introduction to Social Sciences for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Russian Language Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF DVZSSMA DVZSSMA Učitelství matematiky pro SŠ
Název anglicky: Mathematics Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Russian Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Studies in specialized activities - Prevention of social pathological phenomena
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Pre-school Teacher Education
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Art Education for Secondary Schools - extension of teacher qualification for another type of school
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Art Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Art Education Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF DVDAPSSVV DVDAPSSVV Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ
Název anglicky: Art Education Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Specifics of teaching Czech language and literature with a focus on pupils with a different mother tongue
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Czech Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF DVICT DVICT ICT koordinátor
Název anglicky: ICT coordinator
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Teacher Education – Vocational Training
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Behavior Analyst - Accredited Qualification Course
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Behavior Technician - Accredited Qualification Course
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Assistent Behavior Analyst - Accredited Qualification Course
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geography Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education for primary and secondary school teachers for direct pedagogical activities in schools and classes for pupils with SEN
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: German Language Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: French Language Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language Teacher Education for Primary Schools - extension of professional qualifications
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language Teacher Education for Lower Secondary Schools – qualification to teach another subject
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Czech Language Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Russian Language Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Mathematics Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education – specialization in ethopedy
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education – specialization in ophthalmology
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education – specialization in psychopedia
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education – specialization in somatopedia
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education – specialization in specific learning disabilities
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education – specialization in severe and concurrent multiple disabilities
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Russian Language Teacher Education for Lower Secondary Schools - qualification to teach another subject
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Art Teacher Education for Lower Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at lower secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Art Teacher Education for Lower Secondary Schools - qualification to teach another subject
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Art Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Art Teacher Education for Secondary Schools - qualification to teach another subject
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Sciences Teacher Education for Secondary Schools – qualification to perform pedagogical activities at secondary schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History Teacher Education for Lower Secondary Schools – qualification to teach another subject
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Studies in performing specialized activities – coordination in the field of information and communication technologies
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ZS1 English Language Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geography Teacher Education for Lower Secondary Schools – qualification to teach another subject
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Programme in the field of pedagogical sciences - special pedagogy for after-school educators and pre-school teachers with secondary education
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Czech language and literature teacher for primary and lower secondary schools - qualification to teach another subject – webinar
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geography teacher for primary and lower secondary schools - qualification to teach another subject
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Programme on performing the specialised activities of a mentor teacher
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF DV24VYCHPO DV24VYCHPO Studium pro výchovné poradce
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Differential course in special pedagogy for graduates of a pedagogy-related Bachelor's degree
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF VODA VTURIST Kurz vodní turistiky
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF ASIST_PED ASISTPED Asistent pedagoga
Název anglicky: Teaching assistant
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 4. 2018 – 9. 4. 2021
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF CARVING CARV Od základů po carving
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF INSTRUKTOR LYZE Instruktor školního lyžování
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF PSYCHMS_1 PSYCHMS Psychomotorika pro MŠ
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF U_POHYB_ADHD UPOHYBADHD Učení v pohybu i pro děti s ADHD
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF TV_HRAVE TVHRAVE TV hravě
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF PSYCHMS_II PSYCHMSII Psychomotorika pro MŠ II
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF ZAKLADY_LYZE ZAKLADYLYZ Základní školní lyžování
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Applied behavioural analysis
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Expressive therapy with a focus on art therapy
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Expressive therapy with a focus on art therapy
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF POHYBSEN POHYBSEN Pohybové aktivity pro seniory
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF PSYCHMSZS PSYCHMSZS Psychomotorika v MŠ a ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF CAMPHORKO CAMPHORKO Camp horská kola
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF POHAKTZAZ POHAKTZAZ Pohybové aktivity zážitkem
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Basic Procedures in Applied Behavior Analysis
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Introduction to Applied Behavior Analysis
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Introduction to Applied Behavior Analysis
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Basic Procedures in Applied Behavior Analysis
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Additional studies to expand a professional qualification pursuant to Art. § 6 para. 1 letter b) No. 317/2005 Coll. (to obtain the qualification of a special pedagogue) and Studies in the field of special pedagogical sciences according to § 2 of Decree no. No. 317/2005 Coll. (to obtain the qualification of teacher of children and pupils with SEN)
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF KERAMIKA KERAMIKA Keramika
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF DV21ASIPED DV21ASIPED Studium pro asistenty pedagoga
Název anglicky: Teaching assistant qualification
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF VEDTRI VEDTRI Vedení třídy
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Differential course for graduates of Master's studies of faculties of arts in the areas of History, Ancillary Historical Sciences, Archaeology, and Museology
tematické vzdělávání
PdF PODZAKPAS PODZAKPAS Podpora žáků s PAS ve škole
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Bridging Course for Certification in Applied Behavioral Analysis
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Intercultural pedagogy and culturally sensitive learning
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Foreign Language Teaching in Vocational Education
tematické vzdělávání
PdF DVJPNADZZS DVJPNADZZS Jak pracovat s nadanými žáky na ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF DVTERVYUZE DVTERVYUZE Terénní výuka pro učitele zeměpisu
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF TERVYPROV TERVYPROV Terénní výuka pro učitele zeměpisu
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF KOMRODMS KOMRODMS Komunikace s rodinou v MŠ
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
PdF PROROZMS PROROZMS Profesní rozvoj učitele MŠ
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Education
celoživotní vzdělávání mimořádné
R1101 Rig-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.
R7501 Rig-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
PdF 7502T011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social and Free Time Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
R7503 Rig-ZS Učitelství pro základní školy
Název anglicky: Teacher Training for Primary Schools
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Arts
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Family Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Primary School Teacher Training
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Family and Health Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 5. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
R7504 Rig-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7310T033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 8201T026 KL Hra na klavír
Název anglicky: Piano
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 8201T031 VA Hra na varhany
Název anglicky: Organ
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T238 HV Hudební výchova
Název anglicky: Music
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 1101T016 MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7506T002 SP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T239 VI Vizuální tvorba
Název anglicky: Visual Creative Works
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T240 VV Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T241 ZSV Základy společenských věd
Název anglicky: Basics of Social Studies
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education for Vocational School Teachers
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Czech Language
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Art
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
R7506 Rig-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
PdF 7506T002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education - Communications Technics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
PdF 7506T040 SPAN Speciální andragogika
Název anglicky: Special Education for Adults
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Special Education for Teachers
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 16. 7. 2024 19:05