Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
LF B0911P360001 B-DEHY Dentální hygiena
Název anglicky: Dental Hygiene
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L30101 BDH01 Dentální hygiena
Název anglicky: Dental Hygiene
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0912P360002 B-ZACH Zdravotnické záchranářství
Název anglicky: Paramedic practice
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Paramedic practice
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0913P360034 B-PA Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L11901 BPA01 Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0913P360035 B-VO Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General Nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General Nursing
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0914P360001 B-OPOP Optika a optometrie
Název anglicky: Optics and Optometry
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2034
Garant: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L30503 BOPTO Optika a optometrie
Název anglicky: Optics and Optometry
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Medical Laboratory Technologist
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medical Laboratory Technologist
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Medical Laboratory Technologist
bakalářský kombinovaný jednooborový
LF B0914P360015 B-RA Radiologická asistence
Název anglicky: Radiology Assistance
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF 12001 BRA01 Radiologická asistence
Název anglicky: Radiology Assistance
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0915P360004 B-FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L30201 BFYZIO01 Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0915P360005 B-PHYSI Physiotherapy
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L30301 BPHYSIO01 Physiotherapy
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0915P360006 B-NUT Nutriční terapie
Název anglicky: Dietitian
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2032
Garant: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L30401 BNTER01 Nutriční terapie
Název anglicky: Dietitian
bakalářský prezenční jednooborový
LF B0915P360007 B-ORTO Ortoptika
Název anglicky: Ortoptics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2032
Garant: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L30602 BORT0 Ortoptika
Název anglicky: Ortoptics
bakalářský prezenční jednooborový
LF N0913A360001 N-IP Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L20301 NIP01 Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
navazující prezenční jednooborový
LF L20302 NIP02 Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
navazující kombinovaný jednooborový
LF N0914P360002 N-OPTO Optometrie
Název anglicky: Optometry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2032
Garant: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L20401 NOPTO01 Optometrie
Název anglicky: Optometry
navazující prezenční jednooborový
LF N0915P360005 N-VDD Výživa dospělých a dětí
Název anglicky: Dietitian
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Dietetian
navazující prezenční jednooborový
LF N0915P360006 N-FYZIO Aplikovaná fyzioterapie
Název anglicky: Applied Physiotherapy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 2. 2022 – 21. 2. 2032
Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L20101 NFYZIO01 Aplikovaná fyzioterapie
Název anglicky: Applied Physiotherapy
navazující prezenční jednooborový
LF N0919A360002 N-VZDRAV Veřejné zdravotnictví
Název anglicky: Public Health
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L12001 MVZ Veřejné zdravotnictví
Název anglicky: Public Health
navazující prezenční jednooborový
LF L12002 MVZ Veřejné zdravotnictví
Název anglicky: Public Health
navazující kombinovaný jednooborový
LF N0988A350002 N-NEUV Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 2. 2024 – 19. 2. 2031
Garant: doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L205 NES01 Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
navazující prezenční jednooborový
LF L206 NES02 Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
navazující kombinovaný jednooborový
LF M0911A350008 M-ZL Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
magisterský, 5 r., MDDr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L10401 MZL01 Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
magisterský prezenční
LF M0911A350009 M-DENT Dentistry
Název anglicky: Dentistry
magisterský, 5 r., MDDr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L10501 MDENT01 Dentistry
Název anglicky: Dentistry
magisterský prezenční
LF M0912A350001 M-VL Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
magisterský, 6 r., MUDr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L10201 MVZ01 Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
magisterský prezenční
LF M0912A350002 M-GM General Medicine
Název anglicky: General Medicine
magisterský, 6 r., MUDr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L10301 MGM01 General Medicine
Název anglicky: General Medicine
magisterský prezenční
Název anglicky: Specialist for Clinical Embryology and Assisted Reproduction Technology
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 9. 2019 – 23. 9. 2026
Garant: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Specialist for Clinical Embryology and Assisted Reproduction Technology
magisterský prezenční
LF P0223D350001 D-BIET-A Bioethics
Název anglicky: Bioethics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01801 DBIET Bioethics
Název anglicky: Bioethics
doktorský prezenční
LF L01802 DBIET Bioethics
Název anglicky: Bioethics
doktorský kombinovaný
LF P0223D350002 D-BIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L00201 DBIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský prezenční
LF L00202 DBIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský kombinovaný
LF P0512D350001 D-FARM_A Pharmacology
Název anglicky: Pharmacology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský prezenční se specializací
LF L01910 DPHNP Pharmaceutical medicine
Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01908 DPHM Pharmaceutical medicine
Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0512D350002 D-FARM Farmakologie
Název anglicky: Pharmacology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský prezenční se specializací
LF L00502 DFARMM Farmaceutická medicína
Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L00504 DFARMM Farmaceutická medicína
Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0911D350001 D-STOM_A Dentistry and Otorinolaryngology
Název anglicky: Dentistry and Otorinolaryngology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01918 DOTP Otorinolaryngology
Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorský prezenční se specializací
LF L01919 DDENP Dentistry
Název anglicky: Dentistry
doktorský prezenční se specializací
LF L01915 DDEN Dentistry
Název anglicky: Dentistry
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01917 DOTO Otorinolaryngology
Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0911D350002 D-STOM Stomatologie a otorinolaryngologie
Název anglicky: Dentistry and otorinolaryngology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L00801 DST Stomatologie
Název anglicky: Dentistry
doktorský prezenční se specializací
LF L00802 DORL Otorinolaryngologie
Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorský prezenční se specializací
LF L00803 DORL Otorinolaryngologie
Název anglicky: Otorinolarynogology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L00804 DST Stomatologie
Název anglicky: Dentistry
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský prezenční
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Medical Microbiology, Immunology and Pathology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský prezenční
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský kombinovaný
LF P0912D350004 D-ONHE_A Oncology and Hematology
Název anglicky: Oncology and Hematology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Experimental Oncology and Tumor Biology
doktorský prezenční se specializací
LF L01932 DHEMAP Hematology
Název anglicky: Hematology
doktorský prezenční se specializací
LF L01933 DSTUP Solid Tumors
Název anglicky: Solid Tumors
doktorský prezenční se specializací
LF L01928 DHEMA Hematology
Název anglicky: Hematology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01929 DSTU Solid Tumors
Název anglicky: Solid Tumors
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Experimental Oncology and Tumor Biology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0912D350005 D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine
Název anglicky: Surgery and Reproductive Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01937 DSURGP Surgery
Název anglicky: Surgery
doktorský prezenční se specializací
LF L01938 DOGYNP Obstetrics and Gynaecology
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský prezenční se specializací
LF L01939 DOPHP Ophtalmology
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský prezenční se specializací
LF L01934 DSURG Surgery
Název anglicky: Surgery
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01935 DOPH Ophtalmology
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01936 DOGYN Obstetrics and Gynaecology
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0912D350006 D-PED_A Paediatrics
Název anglicky: Paediatrics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01957 DPAEP Paediatrics
Název anglicky: Paediatrics
doktorský prezenční
LF L01956 DPAE Paediatrics
Název anglicky: Paediatrics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský prezenční
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský kombinovaný
LF P0912D350008 D-VNIT_A Internal Medicine
Název anglicky: Internal Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01923 DDERMP Dermatovenerology
Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský prezenční se specializací
LF L01924 DCARP Cardiology
Název anglicky: Cardiology
doktorský prezenční se specializací
LF L01925 DIMEP Internal Diseases
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský prezenční se specializací
LF L01920 DIME Internal Diseases
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01921 DCAR Cardiology
Název anglicky: Cardiology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01922 DDERM Dermatovenerology
Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0912D350009 D-CHIR Chirurgie a reprodukční medicína
Název anglicky: Surgery and Reproductive Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01201 DCHIR Chirurgie
Název anglicky: Surgery
doktorský prezenční se specializací
LF L01202 DOFT Oftalmologie
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský prezenční se specializací
LF L01203 DGYPO Gynekologie a porodnictví
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský prezenční se specializací
LF L01204 DCHIR Chirurgie
Název anglicky: Surgery
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01205 DGYPO Gynekologie a porodnictví
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01206 DOFT Oftalmologie
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0912D350010 D-PED Pediatrie
Název anglicky: Paediatrics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01601 DPEDI Pediatrie
Název anglicky: Paediatrics
doktorský prezenční
LF L01602 DPEDI Pediatrie (kombinovaný)
Název anglicky: Paediatrics (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský prezenční
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Medical Microbiology, Immunology and Pathology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0912D350013 D-VNIT Vnitřní lékařství
Název anglicky: Internal Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L00901 DVNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský prezenční se specializací
LF L00902 DKARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorský prezenční se specializací
LF L00903 DDEVE Dermatovenerologie
Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský prezenční se specializací
LF L00904 DDEVE Dermatovenerologie
Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L00905 DKARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L00906 DVNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0912D350014 D-ONHE Onkologie a hematologie
Název anglicky: Oncology and Hematology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01101 DHEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorský prezenční se specializací
LF L01102 DSNAD Solidní nádory
Název anglicky: Solid Tumors
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental Oncology and Tumor Biology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental Oncology and Tumor Biology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01105 DHEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01106 DSNAD Solidní nádory
Název anglicky: Solid Tumors
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0912D350141 D-SIME Simulace v medicíně
Název anglicky: Healthcare Simulation
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 11. 2021 – 15. 11. 2026
Garant: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L02901 DSIME Simulace v medicíně
Název anglicky: Healthcare Simulation
doktorský prezenční
LF L02902 DSIME Simulace v medicíně
Název anglicky: Healthcare Simulation
doktorský kombinovaný
LF P0912D350142 D-SIME-A Healthcare Simulation
Název anglicky: Healthcare Simulation
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 11. 2021 – 15. 11. 2026
Garant: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

Studijní plány:
Studijní plány:
LF P0912AD DSIMEA Healthcare Simulation
Název anglicky: Healthcare Simulation
doktorský prezenční
LF P0912AE DSIMEB Healthcare Simulation
Název anglicky: Healthcare Simulation
doktorský kombinovaný
LF P0914D350001 D-ZOBR_A Imaging Methods and Medical Physics
Název anglicky: Imaging Methods and Medical Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01942 DMEBIOP Medical Physics
Název anglicky: Medical Physics
doktorský prezenční se specializací
LF L01943 DRADP Radiology - Imaging Methods
Název anglicky: Radiology - Imaging Methods
doktorský prezenční se specializací
LF L01940 DRAD Radiology - Imaging Methods
Název anglicky: Radiology - Imaging Methods
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01941 DMEBIO Medical Physics
Název anglicky: Medical Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Imaging Methods and Medical Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Radiology
doktorský prezenční se specializací
LF L01302 DLBIF Lékařská fyzika
Název anglicky: Medical Physics
doktorský prezenční se specializací
LF L01303 DLBIF Lékařská fyzika
Název anglicky: Medical Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Radiology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0988D350001 D-NEUR Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01401 DNEUV Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský prezenční se specializací
LF L01402 DNEUR Neurologie
Název anglicky: Neurology
doktorský prezenční se specializací
LF L01403 DPSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorský prezenční se specializací
LF L01404 DNEUR Neurologie
Název anglicky: Neurology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01405 DNEUV Neurovědy
Název anglicky: Neursciences
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01406 DPSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0988D350002 D-BIOM_A Biomedical Sciences
Název anglicky: Biomedical Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský prezenční se specializací
LF L01903 DMOBIBBA Molecular Medicine
Název anglicky: Molecular Medicine
doktorský prezenční se specializací
LF L01905 DMORF Cell and Tissue Morphology
Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01904 DMOBIBBBA Molecular Medicine
Název anglicky: Molecular Medicine
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01906 DMOBIBBBCA Cell and Tissue Morphology
Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0988D350003 D-NEUR_A Neurosciences
Název anglicky: Neurosciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01947 DNEURP Neurology
Název anglicky: Neurology
doktorský prezenční se specializací
LF L01948 DNEUROP Neurosciences
Název anglicky: Neurosciences
doktorský prezenční se specializací
LF L01949 DPSYCHP Psychiatry
Název anglicky: Psychiatry
doktorský prezenční se specializací
LF L01944 DNEUR Neurosciences
Název anglicky: Neurosciences
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01945 DNEURO Neurology
Název anglicky: Neurology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01946 DPSYCH Psychiatry
Název anglicky: Psychiatry
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01953 DPHYP Physiology
Název anglicky: Physiology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský prezenční se specializací
LF L01955 DPAPYP Pathological Physiology
Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský prezenční se specializací
LF L01950 DPHY Physiology
Název anglicky: Physiology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01952 DPAPY Pathological Physiology
Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF L01501 DFYZ Fyziologie
Název anglicky: Physiology
doktorský prezenční se specializací
LF L01502 DCHEBI Lékařská chemie a biochemie
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský prezenční se specializací
LF L01503 DPATF Patologická fyziologie
Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský prezenční se specializací
LF L01504 DFYZ Fyziologie
Název anglicky: Physiology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01505 DCHEBI Lékařská chemie a biochemie
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský kombinovaný se specializací
LF L01506 DPATF Patologická fyziologie
Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský kombinovaný se specializací
LF P0988D350006 D-BIOM Biomedicínské vědy
Název anglicky: Biomedical sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský prezenční se specializací
LF L00702 DMORF Morfologie buněk a tkání
Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský prezenční se specializací
LF L00703 DMOLM Molekulární medicína
Název anglicky: Molecular medicine
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský kombinovaný se specializací
LF L00705 DMOLM Molekulární medicína
Název anglicky: Molecular medicine
doktorský kombinovaný se specializací
LF L00706 DMORF Morfologie buněk a tkání
Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Preparatory course
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
LF LF20101 CPRKU Přípravný kurz
Název anglicky: Preparatory course
zájmové vzdělávání, prezenční
LF C2091103 C-ZL CŽV: Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Dentistry: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Dentistry: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091104 C-DEHY CŽV: Dentální hygiena
Název anglicky: Dental Hygiene
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Dental Hygiene: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Dental Hygiene: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091202 C-VL CŽV: Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General medicine: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: General medicine: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Paramedic practice
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Paramedic practice: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Paramedic practice: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091306 C-PA CŽV: Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Midwifery: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Midwifery: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: General Nursing
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General Nursing: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: General Nursing: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091314 C-IP CŽV: Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive care
celoživotní vzdělávání

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Intensive care: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Intensive care: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091401 C-OPOP CŽV: Optika a optometrie
Název anglicky: Optics and Optometry
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Optics and Optometry: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Optics and Optometry: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Medical Laboratory Technologist
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medical Laboratory Technologist: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Medical Laboratory Technologist: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091409 C-RA CŽV: Radiologická asistence
Název anglicky: Radiology Assistance
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Radiology Assistance: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Radiology Assistance: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091415 C-OPTO CŽV: Optometrie
Název anglicky: Optometry
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Optometry: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Optometry: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091510 C-FYZI CŽV: Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Physiotherapy: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Physiotherapy: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091511 C-NUT CŽV: Nutriční terapie
Název anglicky: Dietitian
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Dietitian: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Dietitian: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091512 C-ORTO CŽV: Ortoptika
Název anglicky: Ortoptics
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ortoptics: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Ortoptics: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Dietitian
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Dietitian: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Dietitian: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
LF C2091517 C-FYZIO CŽV: Aplikovaná fyzioterapie
Název anglicky: Applied Physiotherapy
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Applied Physiotherapy: first year study
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Applied Physiotherapy: study of subjects
v akred. studijním programu, prezenční
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B5341 B-OS Ošetřovatelství
Název anglicky: Nursing
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
LF 5341R009 VS Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nurse
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 2. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
LF 5341R009 VS Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nurse
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
LF 5341R009 VS Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nurse
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 2. 2002 – 31. 12. 2024
LF 5341R009 VSK Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nurse
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Název anglicky: Specializations in Health Science
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
LF 5345R007 OPOP Optika a optometrie
Název anglicky: Optics and Optometry
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
LF 5345R020 ZDRL Zdravotní laborant
Název anglicky: Laboratory Assistant
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
LF 5342R004 FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345R010 RA Radiologický asistent
Název anglicky: Radiology Assistant
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
LF 5345R027 NUT Nutriční terapeut
Název anglicky: Nutritive therapist
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.
LF 5345R028 DEHY Dentální hygienistka
Název anglicky: Dental Hygienist
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
LF 5345R021 ZACH Zdravotnický záchranář
Název anglicky: Paramedic
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
LF 5345R029 ORTO Ortoptika
Název anglicky: Ortoptics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
LF 5342R004 FYZIA Fyzioterapie (angl.)
Název anglicky: Physiotherapy (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345R020 ZDRL Zdravotní laborant
Název anglicky: Laboratory Assistant
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
LF 5345R020 ZDRL Zdravotní laborant
Název anglicky: Laboratory Assistant
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2005 – 31. 12. 2024
LF 5342R004 FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
LF 5345R027 NUT Nutriční terapeut
Název anglicky: Nutritive therapist
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
LF 5345R010 RA Radiologický asistent
Název anglicky: Radiology Assistant
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
LF 5345R007 OPOP Optika a optometrie
Název anglicky: Optics and Optometry
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF 5345R028 DEHY Dentální hygienistka
Název anglicky: Dental Hygienist
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
LF 5345R029 ORTO Ortoptika
Název anglicky: Ortoptics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2012 – 31. 12. 2024
LF 5345R020 ZDRL Zdravotní laborant
Název anglicky: Laboratory Assistant
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
B5349 B-PA Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
LF 5341R007 PA Porodní asistentka
Název anglicky: Midwife
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
LF 5341R007 PA Porodní asistentka
Název anglicky: Midwife
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
LF 5341R007 PA Porodní asistentka
Název anglicky: Midwife
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
LF 5341R007 PA Porodní asistentka
Název anglicky: Midwife
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví
Název anglicky: Specializations in Health Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
LF 5342T004 FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345T008 OPTO Optometrie
Název anglicky: Optometry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
LF 5345T032 NUT Nutriční specialista
Název anglicky: Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
LF 5345T024 IP Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
LF 5342T004 FYZIA Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345T008 OPTOA Optometrie (angl.)
Název anglicky: Optometry (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 1. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
LF 5345T024 IP Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 5. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
LF 5341T011 ZDRV Zdravotní vědy
Název anglicky: Health Sciences
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: PEOP Pedagogická specializace optometrie
Směr: PEVC Pedagogická specializace výživa člověka (Teaching Specialization Human Alimentation)
Směr: REHA Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
LF 5342T004 FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 12. 2005 – 31. 12. 2024
LF 5345T008 OPTO Optometrie
Název anglicky: Optometry
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5345T032 NUT Nutriční specialista
Název anglicky: Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
LF 5345T024 IP Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Gerontology Nursing
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5345T024 IPK Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 5. 2014 – 31. 12. 2024
M5103 M-VL Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
magisterský, 6 r., MUDr.

Obory:
Obory:
LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Název anglicky: General Medicine (eng.)
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
M5111 M-ZL Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
magisterský, 5 r., MDDr.

Obory:
Obory:
LF 5104T003 ZL Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
LF 5104T003 ZLA Zubní lékařství (angl.)
Název anglicky: Dentistry (eng.)
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
LF 5104T003 ZL Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2024
P5108 D-NE4 Neurovědy (čtyřleté)
Název anglicky: Neuroscience (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V035 NEUV Neurovědy
Název anglicky: Neuroscience
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
LF 5103V035 NEUVA Neurovědy (angl.)
Název anglicky: Neuroscience (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
LF 5103V035 NEUV Neurovědy
Název anglicky: Neuroscience
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
LF 5103V035 NEUVA Neurovědy (angl.)
Název anglicky: Neuroscience (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
P5137 D-OR4 Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Název anglicky: Otorhinolaryngology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V042 ORL Otorinolaryngologie
Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
LF 5103V042 ORLA Otorinolaryngologie (angl.)
Název anglicky: Otorinolaryngology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
LF 5103V042 ORL Otorinolaryngologie
Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
LF 5103V042 ORLA Otorinolaryngologie (angl.)
Název anglicky: Otorinolaryngology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
P5149 D-VL4 Všeobecné lékařství (čtyřleté)
Název anglicky: General Medicine (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V073 KARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
LF 5103V073 KARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
P5152 D-LB4 Lékařská biologie (čtyřleté)
Název anglicky: Medical Biology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V023 LBIO Lékařská biologie
Název anglicky: Medical Biology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
LF 5103V023 LBIOA Lékařská biologie (angl.)
Název anglicky: Medical Biology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
LF 5103V023 LBIO Lékařská biologie
Název anglicky: Medical Biology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
LF 5103V023 LBIOA Lékařská biologie (angl.)
Název anglicky: Medical Biology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
P5153 D-OL4 Oftalmologie (čtyřleté)
Název anglicky: Ophthalmology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V040 OFT Oftalmologie
Název anglicky: Ophthalmology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
LF 5103V040 OFTA Oftalmologie (angl.)
Název anglicky: Ophthalmology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
LF 5103V040 OFT Oftalmologie
Název anglicky: Ophthalmology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
LF 5103V040 OFTA Oftalmologie (angl.)
Název anglicky: Ophthalmology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
P5154 D-AN4 Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté)
Název anglicky: Anatomy, Histology and Embryology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Anatomy, Histology and Embryology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Název anglicky: Anatomy, Histology and Embryology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Název anglicky: Anatomy, Histology and Embryology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Název anglicky: Anatomy, Histology and Embryology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
P5155 D-ST4 Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
Název anglicky: Dentistry (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Dentistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Název anglicky: Dentistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Název anglicky: Dentistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Název anglicky: Dentistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
P5156 D-FP4 Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté)
Název anglicky: Physiology and Pathological Physiology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Physiology and Pathological Physiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physiology and Pathological Physiology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physiology and Pathological Physiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physiology and Pathological Physiology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
P5157 D-FA4 Lékařská farmakologie (čtyřleté)
Název anglicky: Medical Pharmacology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V025 LFAR Lékařská farmakologie
Název anglicky: Medical Pharmacology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medical Pharmacology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V025 LFAR Lékařská farmakologie
Název anglicky: Medical Pharmacology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medical Pharmacology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
P5158 D-LC4 Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V027 CHEBI Lékařská chemie a biochemie
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
LF 5103V027 CHEBI Lékařská chemie a biochemie
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
P5159 D-MI4 Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
P5160 D-PC4 Psychiatrie (čtyřleté)
Název anglicky: Psychiatry (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V050 PSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V050 PSATA Psychiatrie (angl.)
Název anglicky: Psychiatry (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V050 PSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V050 PSATA Psychiatrie (angl.)
Název anglicky: Psychiatry (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
P5161 D-SL4 Sociální lékařství (čtyřleté)
Název anglicky: Social Medicine (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V054 SOCL Sociální lékařství
Název anglicky: Social Medicine
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V054 SOCLA Sociální lékařství (angl.)
Název anglicky: Social Medicine (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V054 SOCL Sociální lékařství
Název anglicky: Social Medicine
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V054 SOCLA Sociální lékařství (angl.)
Název anglicky: Social Medicine (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
P5162 D-ON4 Onkologie (čtyřleté)
Název anglicky: Oncology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V041 ONKO Onkologie
Název anglicky: Oncology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
LF 5103V041 ONKOA Onkologie (angl.)
Název anglicky: Oncology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
LF 5103V041 ONKO Onkologie
Název anglicky: Oncology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
LF 5103V041 ONKOA Onkologie (angl.)
Název anglicky: Oncology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
P5167 D-AL4 Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
P5168 D-GY4 Gynekologie a porodnictví (čtyřleté)
Název anglicky: Gynaecology and Obstetrics (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V012 GYPO Gynekologie a porodnictví
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
LF 5103V012 GYPO Gynekologie a porodnictví
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
P5169 D-HY4 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
P5170 D-CI4 Chirurgie (čtyřleté)
Název anglicky: Surgery (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V019 CHIR Chirurgie
Název anglicky: Surgery
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
LF 5103V019 CHIRA Chirurgie (angl.)
Název anglicky: Surgery (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
LF 5103V019 CHIR Chirurgie
Název anglicky: Surgery
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
LF 5103V019 CHIRA Chirurgie (angl.)
Název anglicky: Surgery (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
P5171 D-VN4 Vnitřní nemoci (čtyřleté)
Název anglicky: Internal Medicine (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V059 VNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Medicine
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
LF 5103V059 VNINA Vnitřní nemoci (angl.)
Název anglicky: Internal Medicine (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
LF 5103V059 VNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Medicine
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
LF 5103V059 VNINA Vnitřní nemoci (angl.)
Název anglicky: Internal Medicine (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
P5172 D-NR4 Neurologie (čtyřleté)
Název anglicky: Neurology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V032 NEUR Neurologie
Název anglicky: Neurology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
LF 5103V032 NEURA Neurologie (angl.)
Název anglicky: Neurology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
LF 5103V032 NEUR Neurologie
Název anglicky: Neurology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
LF 5103V032 NEURA Neurologie (angl.)
Název anglicky: Neurology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
P5173 D-PA4 Patologie (čtyřleté)
Název anglicky: Patology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V046 PATL Patologie
Název anglicky: Pathology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V046 PATL Patologie
Název anglicky: Pathology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
P5174 D-PE4 Pediatrie (čtyřleté)
Název anglicky: Pediatrie (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V048 PEDI Pediatrie
Název anglicky: Paediatrics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V048 PEDIA Pediatrie (angl.)
Název anglicky: Paediatrics (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V048 PEDI Pediatrie
Název anglicky: Paediatrics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
LF 5103V048 PEDIA Pediatrie (angl.)
Název anglicky: Paediatrics (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
P5175 D-RA4 Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
Název anglicky: Radiology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Radiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Název anglicky: Radiology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Název anglicky: Radiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Název anglicky: Radiology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
P5176 D-DE4 Dermatovenerologie (čtyřleté)
Název anglicky: Dermatovenerology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V003 DEVE Dermatovenerologie
Název anglicky: Dermatovenerology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
LF 5103V003 DEVEA Dermatovenerologie (angl.)
Název anglicky: Dermatovenerology (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
LF 5103V003 DEVE Dermatovenerologie
Název anglicky: Dermatovenerology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
LF 5103V003 DEVEA Dermatovenerologie (angl.)
Název anglicky: Dermatovenerology (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
P5181 D-BF4 Lékařská biofyzika (čtyřleté)
Název anglicky: Medical Biophysics (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V021 LBIF Lékařská biofyzika
Název anglicky: Medical Biophysics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
LF 5103V021 LBIFA Lékařská biofyzika (angl.)
Název anglicky: Medical Biophysics (eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 1. 3. 2013
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
LF 5103V021 LBIF Lékařská biofyzika
Název anglicky: Medical Biophysics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
LF 5103V021 LIBFA Lékařská biofyzika (angl.)
Název anglicky: Medical Biophysics (eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 1. 3. 2013
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
P5183 D-BET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V998 BIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
LF 5103V998 BIETA Bioetika (angl.)
Název anglicky: Bioethics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
LF 5103V998 BIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
LF 5103V998 BIETA Bioetika (angl.)
Název anglicky: Bioethics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
P5190 D-HEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
LF 5103V999 HEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
LF 5103V999 HEMAA Hematologie (angl.)
Název anglicky: Hematology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
LF 5103V999 HEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
LF 5103V999 HEMAA Hematologie (angl.)
Název anglicky: Hematology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
LF 5103TKBC KBCH Klinická biochemie
Název anglicky: Clinical Biochemistry
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Laboratory Assistant - Clinical Biochemistry
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Laboratory Assistant - Toxikology
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF C1091205 ZCCH Základy cévní chirurgie
Název anglicky: Basics of vascular surgery
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Course of the preparation, conservation and plastination techniques
specializační vzdělávání
Název anglicky: Basic principles in spine stabilization - Hands-on cadaver course
specializační vzdělávání
Název anglicky: Advanced methods of light microscopy and image analysis
specializační vzdělávání
Název anglicky: Risk Assessment, Prevention and Treatment of Pressure Ulcers
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Specific Nursing Care for Non-healing Wounds and Defects
rozšiřující vzdělávání
LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství
Název anglicky: General Medicine
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 10. 2019 – 26. 10. 2029
LF 5104T003 ZL Zubní lékařství
Název anglicky: Dentistry
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: General Medicine (eng.)
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 10. 2019 – 26. 10. 2029
LF 5342R004 FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Foundation programme
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
LF KURZ KURZ Přípravný kurz
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Assessment of the level of pain and functional abilities in case of health injuries - specialization course
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Debriefer course for teachers in the simulation centre
tematické vzdělávání
Název anglicky: Basic cranial neurosurgical approaches
tematické vzdělávání
Název anglicky: Invasive procedures in anaesthesiology and intensive care medicine
tematické vzdělávání
Název anglicky: Work with experimental animals - basic course
tematické vzdělávání
Název anglicky: Set of one-day courses - Minimum of infectious risk management in OSH
tematické vzdělávání
Název anglicky: Examination of the body of the deceased and correct indication of the autopsy
tematické vzdělávání
Název anglicky: Expertise in health care
tematické vzdělávání
Název anglicky: Prevence of harmful substance use
tematické vzdělávání
Název anglicky: Set of one-day courses - Minimum of occupational hygiene and occupational health services for non-medical professionals
tematické vzdělávání
Název anglicky: Interdisciplinary Therapy in Neurorehabilitation
tematické vzdělávání
Název anglicky: Rights and duties of the revision reimbursement specialist
tematické vzdělávání
Název anglicky: Advanced biotechnologies based on engineered tissues and organs
tematické vzdělávání
Název anglicky: Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
LF C1091401 UZPP Ultrazvuk v primární péči
Název anglicky: Ultrasound in primary care
tematické vzdělávání organizované formou semináře
LF PA PA Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF DEHY DEHY Dentální hygiena
Název anglicky: Dental Hygiene
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF FYZI FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF IP IP Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Laboratory diagnostic in healthcare
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF NUT NUT Nutriční terapie
Název anglicky: Dietitian
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF OPOP OPOP Optika a optometrie
Název anglicky: Optics and Optometry
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF OPTO OPTO Optometrie
Název anglicky: Optometry
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF ORTO ORTO Ortoptika
Název anglicky: Ortoptics
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Radiology Assistance
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: General Medicine
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: General Medicine (angl.)
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: General Nursing
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Dietetian
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Dentistry
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
LF N-FYZI NFYZI Fyzioterapie (navazující)
Název anglicky: Physiotherapy (master)
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Specialist for Clinical Embryology and Assisted Reproduction Technology
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: E-learning Preparatory Courses
e-kurz
Název anglicky: nevyplněno
e-kurz, vyučovací jazyk: čeština čeština
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Medicine
celoživotní vzdělávání mimořádné
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies (eng.)
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: nyní