Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KACHLÍK, Petr. Edukace pacientů s diabetem v ambulanci praktického lékaře. In ADAMEC, P., ŠIMÁNĚ, M. (Eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021. Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. s. 58-73. ISBN 978-80-7509-832-0. doi:10.11118/978-80-7509-832-0.
 2. HRNČÍŘOVÁ, Lenka, Katarína JARIABKOVÁ a Petr KACHLÍK. Rodiny s dítětem se speciálními potřebami v první vlně pandemie covid-19. In IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2022.
 3. BARANOVÁ, Petra, Ivana MÁROVÁ a Petr KACHLÍK. Současné zahraniční studie fenoménu dvojí výjimečnosti. Pedagogická orientace. 2022. ISSN 1211-4669.
 4. 2021

 5. KACHLÍK, Petr. Edukace pacientů s diabetem v ambulanci praktického lékaře. In ŠIMÁNĚ. M. (Ed.). Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2021. Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 74-77. 2021. ISBN 978-80-7509-802-3.
 6. KACHLÍK, Petr. Risk of Mobile Phone Addiction in Secondary School Pupils. In SLANÁ REISSMANNOVÁ, J., VLČEK, P. (Eds.). Life in Health 2021: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 9–10 September 2021. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2021. s. 31-62. ISBN 978-80-280-0076-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0076-2021.
 7. KACHLÍK, Petr. Riziko nomofobie u žáků základní školy. In ADAMEC, P., ŠIMÁNĚ. M., KOVÁŘOVÁ, E. (Eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020. Úloha odborného vzdělávání v 21. století. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. s. 16-34. ISBN 978-80-7509-781-1.
 8. DOSTÁLOVÁ, Nicol, Martin VRUBEL a Petr KACHLÍK. Syndrom počítačového vidění – projevy a možnosti předcházení. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 160, 2-3, s. 88-92. ISSN 0008-7335.
 9. BARANOVÁ, Petra, Ivana MÁROVÁ a Petr KACHLÍK. The issue of identification and assessment of twice-exceptional students. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2021 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2021. s. 5536-5542. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.1251.
 10. 2020

 11. KORČEKOVÁ, Kristína, Petr KACHLÍK a Jakub SCIRANKA. Cheerleading ako protektívny faktor rizikového správania. In MERICA, M. (Ed.). Žiak, pohyb, edukácia. Vedecký zborník 2020. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 172-180. ISBN 978-80-223-5013-6.
 12. NEVRLÁ, Martina, Halina MATĚJOVÁ a Petr KACHLÍK. Když čteš, možná neztloustneš, aneb naučme se rozumět označování potravin-intervenční projekt zaměřený na označování potravin. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2020, roč. 75, č. 4, s. 107-111. ISSN 1211-846X.
 13. KACHLÍK, Petr a Táňa VAŘACHOVÁ. Názory středoškoláků na vegetariánství. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2020, roč. 75, č. 3, s. 71-75. ISSN 1211-846X.
 14. KACHLÍK, Petr. Prevence rizikového chování závislostního typu na vybraných středních školách. In ADAMEC, P., ŠIMÁNĚ. M., KOVÁŘOVÁ, E. (Eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. s. 116-134. ISBN 978-80-7509-702-6.
 15. KACHLÍK, Petr. Riziko nomofobie u žáků základní školy. In ŠIMÁNĚ, M. (ed.). Sborník abstraktů 12. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 62-65. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.
 16. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA, Petr KACHLÍK a Nikol BENDOVÁ. Sekundární příznaky zdravotního postižení z pohledu mezinárodních a tuzemských studií. In VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků. 2020.
 17. 2019

 18. KACHLÍK, Petr. Dědičnost závislostního chování a možnosti jeho včasného odhalování. In BĚLÍK, M. (ed). Sborník referátů ze semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí konaného v České Skalici ve dnech 22. – 24. 5. 2018. 1. vyd. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2019. s. 91-99. ISBN 978-80-86303-53-6.
 19. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 199 s. ISBN 978-80-210-9379-9.
 20. NEVRLÁ, Martina, Halina MATĚJOVÁ a Petr KACHLÍK. Intervenční projekt: Když čteš, možná neztloustneš, aneb naučme se rozumět označování potravin. In Slezské dny preventivní medicíny 2019. 2019. ISBN 978-80-900745-6-9.
 21. KACHLÍK, Petr a Irena LEBEDOVÁ. Mapping the Health Education Knowledge of Primary School Pupils in the Czech Republic. In HOLINKOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, L. (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5 – 6 September 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 137-151. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019.
 22. KACHLÍK, Petr. Prevention of risky addictive behavior at selected secondary schools. In BENDOVÁ, A., ŠIMÁNĚ, M. (Eds.). Abstract Proceedings. 11th International Scientific Conference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9.
 23. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 24. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 25. KACHLÍK, Petr. The Impact of Modern Information and Communication Technologies on the Behaviour of Adolescents with Psychiatric Diagnoses. In HOLINKOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, L. (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5 – 6 September 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 11-33. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019.
 26. 2018

 27. KACHLÍK, Petr a Irena LEBEDOVÁ. Analysis of Morbidity at a Selected Elementary School of Mainstream Education. In KRKOŠKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L. (Eds). Life in Health 2018: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 6–7 September 2018. 1st Ed. Brno: Masaryk University, 2018. s. 58-74. ISBN 978-80-210-9178-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018.
 28. KACHLÍK, Petr. Dědičnost závislostního chování a možnosti jeho včasného odhalování. In Sborník abstraktů z 39. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice, 22.-24.5.2018. 2018.
 29. KACHLÍK, Petr. Fobické stavy ve školním prostředí. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 9 s. ISBN 978-80-553-3203-1.
 30. KACHLÍK, Petr. Fobické stavy ve školním prostředí. In RAČKOVÁ, M., TKÁČOVÁ, R. (eds.). Sebaregulácia ako podmienka zdravého správania. Zborník abstraktov z medzinárodného vedeckého kolokvia Košice, CPPS TUKE. 2018. ISBN 978-80-553-3204-8.
 31. KACHLÍK, Petr. Charakteristika práce metodiků prevence na středních školách v metropoli. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 s. ISBN 978-80-553-3203-1.
 32. KACHLÍK, Petr. Charakteristika práce metodiků prevence na středních školách v metropoli. In RAČKOVÁ, M., TKÁČOVÁ, R. (eds.). Sebaregulácia ako podmienka zdravého správania. Zborník abstraktov z medzinárodného vedeckého kolokvia Košice, CPPS TUKE. 2018. ISBN 978-80-553-3204-8.
 33. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Mariana RAČKOVÁ a Petr KACHLÍK. Negatívne účinky fajčenia na zdravie mládeže. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 6 s. ISBN 978-80-553-3203-1.
 34. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Mariana RAČKOVÁ a Petr KACHLÍK. Negatívne účinky fajčenia na zdravie mládeže. In RAČKOVÁ, M., TKÁČOVÁ, R. (eds.). Sebaregulácia ako podmienka zdravého správania. Zborník abstraktov z medzinárodného vedeckého kolokvia Košice, CPPS TUKE. 2018. ISBN 978-80-553-3204-8.
 35. KACHLÍK, Petr. Opinions of Secondary School Students on Vegetarianism. In KRKOŠKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L. (Eds). Life in Health 2018: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 6–7 September 2018. 1st Ed. Brno: Masaryk University, 2018. s. 75-114. ISBN 978-80-210-9178-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018.
 36. KACHLÍK, Petr. Rizika moderních způsobů komunikace pro žáky základní školy. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 s. ISBN 978-80-553-3203-1.
 37. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Rizika moderních způsobů komunikace pro žáky základní školy. In RAČKOVÁ, M., TKÁČOVÁ, R. (eds.). Sebaregulácia ako podmienka zdravého správania. Zborník abstraktov z medzinárodného vedeckého kolokvia Košice, CPPS TUKE. 2018. ISBN 978-80-553-3204-8.
 38. KACHLÍK, Petr. The Occurence of School Phobias in Elementary School Pupils: Origin and Solutions. In BENDOVÁ, A., DANIELOVÁ, L. (eds.). Collection of Abstracts: 10th International Conference of Lifelong Learning ICOLLE 2018. 2018. ISBN 978-80-7509-568-8.
 39. KACHLÍK, Petr. Ústavní výchova jako příležitost k novému začátku. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 s. ISBN 978-80-553-3203-1.
 40. KACHLÍK, Petr. Ústavní výchova jako příležitost k novému začátku. In RAČKOVÁ, M., TKÁČOVÁ, R. (eds.). Sebaregulácia ako podmienka zdravého správania. Zborník abstraktov z medzinárodného vedeckého kolokvia Košice, CPPS TUKE. 2018. ISBN 978-80-553-3204-8.
 41. KACHLÍK, Petr. Vznik a řešení výskytu školní fobie u žáků základní školy. In ŠIMÁNĚ, M., DANIELOVÁ, L. (eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 157-179. ISBN 978-80-7509-569-5.
 42. 2017

 43. KACHLÍK, Petr. Analýza rizikových faktorů životního stylu žáků základní školy. In KACHLÍK, P., VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. (eds). Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 97-120. ISBN 978-80-210-8916-7.
 44. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 45. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. první. Brno: MU, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 46. KACHLÍK, Petr a Irena LEBEDOVÁ. Faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol. In PROCHÁZKOVÁ, L. (ed). Život ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 135-151. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
 47. KACHLÍK, Petr. Holistické pojetí zdraví. In KORNATOVSKÁ Z., KUKAČKA, V. (eds.). Výchova ke zdraví a zdravý životní styl. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017. s. 23-36. ISBN 978-80-7394-565-7.
 48. KACHLÍK, Petr. Lidské biorytmy a jejich význam. Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 40, č. 1, s. 23-32. ISSN 1211-6521. doi:10.5507/tk.2017.001.
 49. KACHLÍK, Petr. Lidské zdraví, jeho determinanty a možnosti jeho ovlivňování. In BĚLÍK, M. (ed.). Sborník referátů z 37. semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí konaného v Úpici ve dnech 17. – 19. 5. 2016. 1. vyd. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2017. s. 51-61. ISBN 978-80-86303-47-5.
 50. KACHLÍK, Petr. Názory a postoje vzorku žáků základní školy k omamným a psychotropním látkám a k preventivním aktivitám. In ČECH, T., KRAJČÍKOVÁ, L., ŠIMÁNĚ, M. (eds). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. Proceedings of International Scientific Conference ICOLLE 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. s. 134-148. ISBN 978-80-7509-503-9.
 51. KACHLÍK, Petr. Názory a postoje vzorku žáků základní školy k omamným a psychotropním látkám a k preventivním aktivitám. In BENDOVÁ, A., DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D. (eds.). Sborník abstraktů 9. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. 2017. ISBN 978-80-7509-502-2.
 52. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Pozitivní vliv institucionální výchovy na děti z nepodnětného rodinného prostředí. In Informačný bulletin hlavného hygienika SR venovaný celoštátnej vedeckej konferencii XIII. Dni hygieny detí a mládeže. 1. vyd. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2017. s. 8-14.
 53. KACHLÍK, Petr. Pozitivní vliv institucionální výchovy na klienty s rizikovým chováním v anamnéze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 137-166. ISBN 978-80-210-8916-7.
 54. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Průzkumná sonda do pohledu žáků tří brněnských základních škol na návykové látky a jejich prevenci. In Informačný bulletin hlavného hygienika SR venovaný celoštátnej vedeckej konferencii XIII. Dni hygieny detí a mládeže. 1. vyd. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2017. s. 1-7, 8 s.
 55. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Petr KACHLÍK. Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, roč. 156, č. 8, s. 437-444. ISSN 0008-7335.
 56. KACHLÍK, Petr. Úroveň znalostí brněnských gymnazistů o civilizačních chorobách. In PROCHÁZKOVÁ, L. (ed). Život ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 152-178. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
 57. KACHLÍK, Petr. Životní příběhy pěti klientů výchovného ústavu. In PROCHÁZKOVÁ, L. (ed). Život ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 179-198. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
 58. 2016

 59. KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. první. Brno: MU, 2016. 185 s. ISBN 978-80-210-8514-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016.
 60. KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8515-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016.
 61. KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8514-5.
 62. KACHLÍK, Petr. Biorytmy jako jeden z projevů života. In BĚLÍK, M. (ed.). Sborník příspěvků z 36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 1. vyd. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2016. s. 113-121. ISBN 978-80-86303-44-4.
 63. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Perla ONDOVÁ, Zuzana NEVOLNÁ a Petr KACHLÍK. Fyzioterapia při respiračných ochoreniach – šanca k náprave zdravia poškodeného fajčením. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 210-220. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 64. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 65. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 66. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 67. KACHLÍK, Petr. Lidské zdraví, jeho determinanty a možnosti jeho ovlivňování. In BĚLÍK, M. a kol. (Eds.). Sborník abstraktů 37. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 2016.
 68. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Omamné a psychotropní látky v univerzitním prostředí. In OCHABA, R. (ed.). Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. první. Bratislava: Ústav verejného zdravotníctva SR, 2016. s. 128-133. ISBN 978-80-7159-228-0.
 69. KACHLÍK, Petr. Postoje žáků základní školy k návykovým látkám a k prevenci drogových závislostí. In KACHLÍK, P., ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. (eds.). Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. první. Brno: MU, 2016. s. 65-80. ISBN 978-80-210-8509-1.
 70. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. Prevence patologických závislostí v univerzitním prostředí. In OCHABA, R. (ed.). Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. první. Bratislava: Ústav verejného zdravotníctva SR, 2016. s. 122-127. ISBN 978-80-7159-228-0.
 71. KACHLÍK, Petr. Problematika rizika látkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In TKÁČOVÁ, R., HORENSKÝ, M. (eds). Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 91-96. ISBN 978-80-553-2590-3.
 72. KACHLÍK, Petr. Problematika rizika nelátkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In TKÁČOVÁ, R., HORENSKÝ, M. (eds). Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 97-103. ISBN 978-80-553-2590-3.
 73. KACHLÍK, Petr. Působení ústavní výchovy na děti z nepodnětného rodinného prostředí. In KACHLÍK, P., ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. (eds.). Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. první. Brno: MU, 2016. s. 99-131. ISBN 978-80-210-8509-1.
 74. KACHLÍK, Petr. Rozhovory s pěti metodiky prevence na vybraných pražských středních školách. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 151-162. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 75. KACHLÍK, Petr. Úrazová prevence a poskytování první pomoci na dvou středních školách v brněnském regionu. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 172-181. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 76. KACHLÍK, Petr. Využití biorytmů ke zefektivnění pedagogického procesu. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 107-120. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 77. KACHLÍK, Petr. Životní styl a pohled vzorku žáků mladšího školního věku na výhody a nebezpečí spojené s moderními komunikačními technologiemi. In HLAĎO, P. (Ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 182-197. ISBN 978-80-7509-426-1.
 78. KACHLÍK, Petr. Životní styl a pohled vzorku žáků mladšího školního věku na výhody a nebezpečí spojené s moderními komunikačními technologiemi. In ČECH, T., HLAĎO, P. (eds.). Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.
 79. 2015

 80. KACHLÍK, Petr. Analýza chování s rysy závislosti a primární prevence u prezenčních studentů Masarykovy univerzity. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 45-74. ISSN 1805-8868.
 81. KACHLÍK, Petr. Analýza okolností vzniku a řešení závislosti na metamfetaminu. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 85-97. ISBN 978-80-210-8139-0.
 82. KACHLÍK, Petr. Analýza případových studií dívek umístěných ve výchovném ústavu. In Česko-slovenská pediatrie, SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou, Košice, 4.-6.6.2015, červen 2015, S1/70, s. 63. 2015. ISSN 0069-2328.
 83. KACHLÍK, Petr. Biorytmy jako jeden z projevů života. In 36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 2015.
 84. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 85. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 86. KACHLÍK, Petr. Možné ohrožení virtuálními drogami a jinými nelátkovými závislostmi ve vysokoškolském prostředí - ohlédnutí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 166-213. ISBN 978-80-210-8139-0.
 87. KACHLÍK, Petr. Názory vysokoškolských studentů na využívání primární prevence závislostního chování - ohlédnutí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 214-246. ISBN 978-80-210-8139-0.
 88. KACHLÍK, Petr. Pilotní šetření mapující znalosti o poskytování první pomoci a prevenci úrazů na vybraných středních odborných školách. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 279-287. ISBN 978-80-210-8139-0.
 89. PŘIBYLOVÁ, Pavlína a Petr KACHLÍK. Postavení a úloha školního metodika prevence na vybraných školách v pražském regionu. In ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V., KACHLÍK, P. et al. (eds). Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 137-147. ISBN 978-80-210-8131-4.
 90. PETINISOVÁ, Tereza a Petr KACHLÍK. Pozitiva a rizika související s počítačovou sítí internet pro žáky základní školy. In ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V., KACHLÍK, P. et al. (eds.). Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 167-182. ISBN 978-80-210-8131-4.
 91. KACHLÍK, Petr. Sonda do rizikové konzumace alkoholu a její prevence u vzorku žáků dvou brněnských středních škol. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 247-267. ISBN 978-80-210-8139-0.
 92. PŘIBYLOVÁ, Pavlína a Petr KACHLÍK. Užívání návykových látek a preventivní aktivity ve vzorku žáků pražských středních škol. In ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V., KACHLÍK, P. et al. (eds). Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 219-228. ISBN 978-80-210-8131-4.
 93. KACHLÍK, Petr. Vybrané sociálně patologické jevy u dívek v prostředí výchovného ústavu. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 152-165. ISBN 978-80-210-8139-0.
 94. KACHLÍK, Petr. Výskyt kyberšikany ve vzorku žáků základních a středních škol v oblasti Třebíčska. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 268-278. ISBN 978-80-210-8139-0.
 95. KACHLÍK, Petr. Výskyt návykových látek substančního typu ve vysokoškolském prostředí - ohlédnutí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 98-151. ISBN 978-80-210-8139-0.
 96. KACHLÍK, Petr. Vzdělávání školních metodiků prevence a realizace programů primární prevence na vybraných školách v teritoriu hlavního města Prahy. In DANIELOVÁ, L., SCHMIED, J. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2015. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 270-280. ISBN 978-80-7509-287-8.
 97. KACHLÍK, Petr. Vzdělávání školních metodiků prevence a realizace programů primární prevence na vybraných školách v teritoriu hlavního města Prahy. In DANIELOVÁ, L. (ed.). Sborník abstraktů ze 7. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.
 98. PAVLÍČKOVÁ, Hana a Petr KACHLÍK. Žáci 2. stupně základní školy praktické a jejich osobní zkušenost s užíváním návykových látek. In ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V., KACHLÍK, P. et al. (eds). Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 209-218. ISBN 978-80-210-8131-4.
 99. 2014

 100. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.
 101. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.
 102. SKOŘEPOVÁ, Radka a Petr KACHLÍK. Možnosti komplexní péče o jedince závislé na pervitinu. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. (eds.). Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: MSD, 2014. s. 101-112. ISBN 978-80-210-7610-5.
 103. KACHLÍK, Petr. Potenciálně rizikové chování studentů Masarykovy univerzity a jeho prevence. In KOZOŇ, A. et al. (eds.). Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. 1. vyd. Trenčín: Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, 2014. s. 271-292. ISBN 978-80-89533-12-1.
 104. KACHLÍK, Petr. Problematika závislostního chování dívek umístěných ve výchovném ústavu. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D., FOLTOVÁ, L., SKALICKÁ, I. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. 1. vyd. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 116-127. ISBN 978-80-7509-001-0.
 105. KACHLÍK, Petr. Problematika závislostního chování dívek umístěných ve výchovném ústavu. In 6. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2014. 2014.
 106. KACHLÍK, Petr. Riziko nelátkových závislostí u studentů Masarykovy univerzity. In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 51-63. ISBN 978-80-553-1732-8.
 107. KACHLÍK, Petr. Studenti Masarykovy univerzity a návykové látky charakteru substancí. In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 28-50. ISBN 978-80-553-1732-8.
 108. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Studenti Masarykovy univerzity a prevence závislostního chování. In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 64-76. ISBN 978-80-553-1732-8.
 109. NEVOLNÁ, Zuzana, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Vybrané informácie o vplyve negatívnych účinkov cigaretového dymu na graviditu ženy. In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 98-106. ISBN 978-80-553-1732-8.
 110. 2013

 111. KACHLÍK, Petr. Alkohol jako vážný problém u žáků druhého stupně základní školy. In KACHLÍK, P. Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 513-528. ISBN 978-80-210-6208-5.
 112. DOBŠÍČKOVÁ, Martina a Petr KACHLÍK. Aspekty užívání drog u žen poskytujících sexuální služby. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 203-209. ISBN 978-80-210-6645-8.
 113. KACHLÍK, Petr. Biorytmy a jejich aplikace v pedagogickém procesu. In NEDBALOVÁ, J. (ed.). Exkurze s workshopy primární prevence rizikového chování pro ZŠ-II. stupeň. 1. vyd. Pardubice: KHS Pardubického kraje, 2013. 16 s.
 114. KACHLÍK, Petr. Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů. In KACHLÍK, P. Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 529-552. ISBN 978-80-210-6208-5.
 115. KACHLÍK, Petr. Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 931 s. ISBN 978-80-210-6208-5.
 116. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. Karcinogén v životnom prostredí – kadmium. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 261-268. ISBN 978-80-210-6316-7.
 117. KACHLÍK, Petr a Miroslava TRÁVNÍČKOVÁ. Kouření tabáku na středním odborném učilišti. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 367-379. ISBN 978-80-7315-246-8.
 118. TIRPÁKOVÁ, Michaela, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Nutrition from the point of view of health as a basis of prevention againrt oncological diseases. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Contemporary Trends in Education for Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 213-223. ISBN 978-80-210-6316-7.
 119. KACHLÍK, Petr. Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D., SCHMIEDOVÁ, K. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 1. vyd. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 241-252. ISBN 978-80-7375-825-7.
 120. KACHLÍK, Petr. Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D., SCHMIEDOVÁ, K. (eds.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 2013.
 121. KACHLÍK, Petr. Pohled učitelů na závislostní chování. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 85-102. ISBN 978-80-210-6645-8.
 122. MATYÁŠOVÁ, Martina, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Petr KACHLÍK. Poruchy příjmu potravy, aneb fyzický vzhled mládeže jako důležitý aspekt sebepojetí. In Evžen Řehulka, Jitka Reissmannová. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-234. ISBN 978-80-210-6316-7.
 123. KACHLÍK, Petr. Postoje a znalosti vzorku žáků druhého stupně základní školy o konzumaci alkoholu. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 327-357. ISBN 978-80-210-6316-7.
 124. FEĽBABA, Vladimír, Jana KIMÁKOVÁ, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Právne normy týkajúce sa kontroly tabaku na Slovensku. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 359-363. ISBN 978-80-210-6316-7.
 125. KACHLÍK, Petr. Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 295-326. ISBN 978-80-210-6316-7.
 126. CHMELÍKOVÁ, Jana a Petr KACHLÍK. Problematika primární prevence rizikového chování na vybraných základních školách v Brně. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 77-84. ISBN 978-80-210-6645-8.
 127. BOLANOVÁ, Radka a Petr KACHLÍK. Společné aspekty rodinného prostředí u sebepoškozujících se jedinců v období dospívání. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 152-162. ISBN 978-80-210-6645-8.
 128. KACHLÍK, Petr. Užívání legálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 187-202. ISBN 978-80-210-6645-8.
 129. KACHLÍK, Petr a Stanislav ŠERÁK. Užívání substitučních drog a možná preventivní opatření na vybraném středním odborném učilišti. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 381-393. ISBN 978-80-7315-246-8.
 130. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Veronika PERNICOVÁ. Znalosti žáků v okrese Vyškov o závislostním jídelním chování. In Evžen Řehulka, Jitka Reissmannová. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 235-242. ISBN 978-80-210-6316-7.
 131. 2012

 132. KACHLÍK, Petr. Addictive substances, the risks of abuse and possible prevention. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 43 s. Elektronický učební text.
 133. KACHLÍK, Petr. E-learningový kurs Biologie mládeže a školní zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 372 s. E-learningový kurs v LMS Moodle.
 134. KACHLÍK, Petr. Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 361-370. ISBN 978-80-210-5941-2.
 135. KACHLÍK, Petr. Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 136. KACHLÍK, Petr. Informační a komunikační technologie - využití a hrozby. In KACHLÍK, P. (ed.). Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 335-352. ISBN 978-80-210-5800-2.
 137. KACHLÍK, Petr. Je škola rizikovým pracovištěm ? In KACHLÍK, P. (ed.). Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 321-334. ISBN 978-80-210-5800-2.
 138. KACHLÍK, Petr. Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. Kachlík, Petr (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 799 s. ISBN 978-80-210-5800-2.
 139. KACHLÍK, Petr. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. (eds.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 140-152. ISBN 978-80-7375-644-4.
 140. KACHLÍK, Petr. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. (eds.). Sborník abstraktů 4. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. In 4. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. 2012.
 141. KACHLÍK, Petr. Možnosti prevence závislostního chování ve školním prostředí. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational Needs of Children at Risk for and with Behavioural Disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-160. ISBN 978-80-210-6134-7.
 142. KACHLÍK, Petr a Veronika ZEMANOVÁ. Potenciálně rizikové užívání informačních a komunikačních technologií studenty Masarykovy univerzity. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 215-227. ISBN 978-80-210-5996-2.
 143. DLOUHÁ, Vítězslava a Petr KACHLÍK. Pozitiva a negativa informačních a komunikačních technologií užívaných žáky prvního stupně základní školy. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 203-214. ISBN 978-80-210-5996-2.
 144. KACHLÍK, Petr. Protidrogová výchova In KOTULÁN, J. a kol. (eds.) Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 9 s. ISBN 978-80-210-5763-0.
 145. KACHLÍK, Petr. Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 297-309. ISBN 978-80-7315-235-2.
 146. ŠIMŮNEK, Jan a Petr KACHLÍK. Vybrané kapitoly z první pomoci In KOTULÁN, J. a kol. (eds.) Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 s. ISBN 978-80-210-5763-0.
 147. 2011

 148. KACHLÍK, Petr, Janka PORÁČOVÁ, Marie HAVELKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ a Tatiana KIMÁKOVÁ. A Survey Into Basic School Pupil Lifestyle. In Epidemiology. 22(1):S279, January 2011. Abstracts ISEE 22nd Annual Conference, Seoul, Korea. 2011. ISSN 1044-3983.
 149. NIGUTOVÁ, Monika, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Disruption of social bonds as a cause of delinquency of adolescents. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 233-242. ISBN 978-80-210-5721-0.
 150. KIMÁKOVÁ, Jana, Petr KACHLÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Dokumenty a programy podporujúce zdravý životný štýl v Slovenskej republike. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 151. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. K vybraným alternatívnym smerom vo výžive. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 275-282. ISBN 978-80-210-5722-7.
 152. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. K vybraným alternatívnym smerom vo výžive. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 153. KACHLÍK, Petr. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 769 s. ISBN 978-80-210-5436-3.
 154. KACHLÍK, Petr. Mapování drogové scény, aktivit a úrovně protidrogové prevence na Masarykově univerzitě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 343 s. ISBN 978-80-210-5724-1.
 155. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. Možnosti redukcie rizikových momentov školskej dochádzky. In KATRENIAKOVÁ, Z., RAJNIČOVÁ-NAGYOVÁ, I. (eds.). 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou Posilňovanie systému verejného zdravotníctva - zborník príspevkov. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2011. s. 103-111. ISBN 978-80-89284-92-4.
 156. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. Možnosti redukcie rizikových momentov školskej dochádzky. In KATRENIAKOVÁ, Z., RAJNIČOVÁ-NAGYOVÁ, I. (eds.). 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou Posilňovanie systému verejného zdravotníctva - zborník abstraktov. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA. 2011.
 157. NIGUTOVÁ, Monika, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Narušenie sociálnych väzieb ako príčina delikvencie adolescentov. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 158. KUZMOVÁ, Lucia, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Noise is not sound. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 129-132. ISBN 978-80-210-5720-3.
 159. KACHLÍK, Petr. Pes jako fenomén. In VÍTKOVÁ., M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 199-215. ISBN 978-80-7315-216-1.
 160. KACHLÍK, Petr. Pes jako fenomén. In VÍTKOVÁ., M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
 161. KACHLÍK, Petr. Pilotní projekt zaměřený na mapování výskytu závislostního chování ve vybraném vzorku osob s tělesným postižením. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al.(eds.).Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 137-161. ISBN 978-80-210-5693-0.
 162. KACHLÍK, Petr. Pilotní projekt zaměřený na mapování výskytu závislostního chování ve vybraném vzorku osob s tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (eds.). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 111-133. ISBN 978-80-210-5709-8.
 163. KACHLÍK, Petr. Pilotní projekt zaměřený na mapování výskytu závislostního chování ve vybraném vzorku osob s tělesným postižením. Speciální pedagogika. Praha: PdF UK, 2011, roč. 21, č. 3, s. 191-208, 19 s. ISSN 1211-2720.
 164. MATYÁŠOVÁ, Martina, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Petr KACHLÍK. Poruchy příjmu potravy, aneb fyzický vzhled mládeže jako důležitý aspekt sebepojetí. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 165. KACHLÍK, Petr. Postoje a znalosti vzorku žáků druhého stupně základní školy o konzumaci alkoholu. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 166. KACHLÍK, Petr. Prevence kouření na 2. stupni ZŠ, projekt DDD. In ŽALOUDÍKOVÁ, I., HRUBÁ, D., ROTREKLOVÁ, I., ŘEZÁČ, J., KACHLÍK, P., ČECH, T. (eds.) Normální je nekouřit-V. díl pro 5. třídu základní školy. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF a LF MU, 2011. 2 s. ISBN 978-80-7392-176-7.
 167. KACHLÍK, Petr. Risk behavior among elementary school pupils and high school students while working with computers and the internet. In ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. (eds.). HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 189-208. ISBN 978-80-210-5723-4.
 168. KACHLÍK, Petr. Rizika související s využitím moderních informačních a komunikačních technologií ve vzorku žáků základních škol a středoškolských studentů. In LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 102-116. ISBN 978-80-7375-535-5.
 169. KACHLÍK, Petr a Jiřina KÜHNELOVÁ. Rizikové chování dětí a dospívajících při manipulaci s informačními a komunikačními technologiemi. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. (eds.). Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 343-360. ISBN 978-80-210-5731-9.
 170. KACHLÍK, Petr. Rizikové chování žáků základní školy a středoškolských studentů při práci s počítačem a s internetem. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 171. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Sonda do životního stylu žáků základní školy před jejich vstupem na střední školu. In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VII. 1. vyd. Martin: JLF UK v Martine, 2011. s. 47-55. ISBN 978-80-88866-93-0.
 172. KACHLÍK, Petr. Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí. 1. vyd. Praha: RAABE, 2011. 60 s. VAŇKÁTOVÁ, E. et al. (eds.) Co dělat, když…. ISSN 1804-5537.
 173. KACHLÍK, Petr. Soubor pracovních listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí. 1. vyd. Praha: RAABE, 2011. 58 s. VAŇKÁTOVÁ, E. et al. (eds.) Co dělat, když... ISSN 1804-5537.
 174. KACHLÍK, Petr. Tuzemské a zahraniční zdroje primární prevence ve škole. In ŽALOUDÍKOVÁ, I., HRUBÁ, D., ROTREKLOVÁ, I., ŘEZÁČ, J., KACHLÍK, P., ČECH, T. (eds.) Normální je nekouřit-V. díl pro 5. třídu základní školy. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF a LF MU, 2011. 4 s. ISBN 978-80-7392-176-7.
 175. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Úvaha nad vybranými rizikami životného štýlu detí a mládeže. In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VII. 1. vyd. Martin: JLF UK v Martine, 2011. s. 89-95. ISBN 978-80-88866-93-0.
 176. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Virtuální drogy ve vzorku studentů Masarykovy univerzity Brno. In KACHLÍK, P. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 302-317. ISBN 978-80-210-5436-3.
 177. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Vliv pohybové aktivity žáků základní školy na jejich rizikové chování. In KATRENIAKOVÁ, Z., RAJNIČOVÁ-NAGYOVÁ, I. (eds.). 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou Posilňovanie systému verejného zdravotníctva - zborník príspevkov. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2011. s. 183-193. ISBN 978-80-89284-92-4.
 178. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Vliv pohybové aktivity žáků základní školy na jejich rizikové chování. In KATRENIAKOVÁ, Z., RAJNIČOVÁ-NAGYOVÁ, I. (eds.). 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou Posilňovanie systému verejného zdravotníctva - zborník abstraktov. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA. 2011.
 179. HAVELKOVÁ, Marie, Pavel MENŠÍK a Petr KACHLÍK. Výchova ke zdraví v reflexi pedagogické praxe. In KACHLÍK, P. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 236-261. ISBN 978-80-210-5436-3.
 180. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 307-324. ISBN 978-80-210-5722-7.
 181. TIRPÁKOVÁ, Michaela, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Výživa z hľadiska zdravia ako základ prevencie proti onkologickým ochoreniam. In In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 182. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Veronika PERNICOVÁ. Znalosti žáků v okrese Vyškov o závislostním jídelním chování. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 183. 2010

 184. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Čeho jsou schopny se odříci těhotné ženy pro zdraví svého dítěte? In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 466-478. ISBN 978-80-7315-199-7.
 185. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Lucia KUZMOVÁ a Petr KACHLÍK. Hluk nie je zvuk. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 186. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. Karcinogen v životnom prostredí-kadmium. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 187. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Kouření a chronické poškození zdraví dítěte. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 245-254. ISBN 978-80-7315-201-7.
 188. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Některé problémy chronicky nemocného dítěte ve škole. In ŠEVČÍKOVÁ, Ľ., JURKOVIČOVÁ, J. (Eds.) Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s. 192-196. ISBN 978-80-223-2885-2.
 189. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. New and old tasks of ergonomics at basic school. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 317-332. ISBN 978-80-210-5259-8.
 190. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Postoje a názory žáků 3 vybraných škol v Jihomoravském kraji k problematice patologických závislostí. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 301-319. ISBN 978-80-210-5398-4.
 191. FEĽBABA, Vladimír, Jana KIMÁKOVÁ, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Právne normy týkajúce sa kontroly tabaku na Slovensku. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 192. KACHLÍK, Petr, Zuzana ČUČKOVÁ, Marie HAVELKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Problematika virtuálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. PdF MU, 2010.
 193. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Rizikové momenty životného štýlu žiakov a študentov. 1. časť. Bedeker zdravia. Bratislava: RE-PUBLIC s.r.o., 2010, roč. 6, č. 5, s. 68-69. ISSN 1337-2734.
 194. KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Rizikové momenty životného štýlu žiakov a študentov. 2. časť. Bedeker zdravia. Bratislava: RE-PUBLIC s.r.o., 2010, roč. 6, č. 6, s. 42-43. ISSN 1337-2734.
 195. KACHLÍK, Petr. Role psa (nejen) v humánní medicíně. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 401-414. ISBN 978-80-210-5398-4.
 196. KIMÁKOVÁ, Jana, Vladimír FEĽBABA, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Sledovanie rozdielov medzi zákonmi o cestnej premávke č. 8/2009 Zbierky zákonov a č. 315/1996 Zbierky zákonov. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 197. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do segmentu osob s tělesným postižením zaměřená na závislostní chování. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 321-342. ISBN 978-80-210-5398-4.
 198. KACHLÍK, Petr a Radek KLECH. Sonda do vysokoškolské drogové scény ve Slovinsku a její srovnání se situací v České republice. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 281-299. ISBN 978-80-210-5398-4.
 199. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Speciální požadavky chronicky nemocných žáků na kvalitu školního prostředí. Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, 2010, roč. 20, č. 2, s. 114-121. ISSN 1211-2720.
 200. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Study of a segment of people with physical disabilities, focusing on dependency behavior. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 333-356. ISBN 978-80-210-5398-4.
 201. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ. In ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV , Ed.:. Zuzana Sikorová, Martin Malčík,Karel Pavlica . 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU (C) 2010, 2010. s. 494-501. ISBN 978-80-7368-769-4.
 202. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. The attitudes and opinions of pupils at three selected schools in the South Moravian Region on the issue of pathological addiction. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 311-332. ISBN 978-80-210-5398-4.
 203. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. The importance of fast for a modern individual. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 303-309. ISBN 978-80-210-5259-8.
 204. KACHLÍK, Petr a Radek KLECH. The probe into the university drug scene in Slovenia and its comparison with the situation in the Czech Republic. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 291-310. ISBN 978-80-210-5398-4.
 205. KACHLÍK, Petr. The Role of the Dog in Human Medicine. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 417-432. ISBN 978-80-210-5398-4.
 206. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Vláknina vo výžive detí i dospelých. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.) Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Globalizácia a kvalita života a zdravia“. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2010. s. 123-128, 419 s. ISBN 978-80-89284-66-5.
 207. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Vnímání nebezpečnosti kouření těhotnými ženami a potenciálními matkami. In LINHARTOVÁ, D., MÁCHAL, P. DANIELOVÁ, L. (Eds.) ICOLLE 2010: Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2010. s. 77-87, 236 s. ISBN 978-80-7302-154-2.
 208. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 209. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE NADANÝCH ŽÁKŮ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu Sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 546 - 556, 10 s. ISBN 978-80-7368-769-4.
 210. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Zkušenosti a názory studentů Masarykovy univerzity na virtuální drogy. In LINHARTOVÁ, D., MÁCHAL, P. DANIELOVÁ, L. (Eds.) ICOLLE 2010: Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2010. s. 123-137, 236 s. ISBN 978-80-7302-154-2.
 211. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Žáci, učitelé a diabetes mellitus juvenilis. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.) Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Globalizácia a kvalita života a zdravia". 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2010. s. 57-64, 419 s. ISBN 978-80-89284-66-5.
 212. 2009

 213. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. About fiber. In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 214. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ a Martina MARTÍNKOVÁ. ALLERGIC AND ASTHMATIC CHILDREN IN 21th CENTURY SCHOOL. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2009. s. 297 - 303. ISBN 978-80-210-4929-1.
 215. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Analýza drogové scény na Masarykově univerzitě. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. (Eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 281-306. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 216. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Attitudes and opinions of pupils 3 selected schools in the South Moravian region on the issue of pathological dependency. In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 217. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Do School Workers Understand the Necessity of Health Education Field Independency in Teaching of Future Teachers ? In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 218. KACHLÍK, Petr a Jiřina KÜHNELOVÁ. Drug Abuse During Pregnancy. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 17 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 219. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drug Scene Analysis at the Masaryk University in Brno. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Pido Brno, 2009. 29 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 220. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Evaluation of the primary antidrug prevention of Masaryk University students. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. s. 195-207. ISBN 978-80-210-4930-7.
 221. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Charakteristika komunikace rozumově nadaných žáků ve výchovně vzdělávacím procesu. In SVATOŠ, T., ŠVARCOVÁ, E., LOUDOVÁ, I. (Eds.). Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 151-157. ISBN 978-80-7435-030-6.
 222. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Chronically ill pupil in the current school climate. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2009. 29 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 223. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Implementation of Minimal preventive programme in primary and secondary school conditions. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. s. 209-217. ISBN 978-80-210-4930-7.
 224. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Taťiana KIMÁKOVÁ. IMUNITNÍ DEFICIENCE A PROSTŘEDÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. In Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - VI. 1. vyd. Slovensko, LF UK Martin: LF Uk Martin Slovensko, 2009. s. 132-137. ISBN 978-80-88866-64-0.
 225. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell, 2009. 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
 226. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 182-190, 254 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
 227. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Možnosti prevence poruch příjmu potravy v rámci výuky oboru Výchova ke zdraví na Pedagogické fakulte v Brně v reflexi výzkumného šetření. In KACHLÍK, P., MUŽÍK, V. (Eds.). Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. Sborník z konference KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. Masarykova univerzita. Brno: MSD, spol. s. r. o., 2009. s. 857-877. ISBN 978-80-210-4996-3.
 228. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ, Irena ROTREKLOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ, Tomáš ČECH a Petr KACHLÍK. Normální je nekouřit. 5. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 104 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5021-1.
 229. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. PĚT LET EXISTENCE OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERSITY. In 2nd international conference Health Education and Quality of Life. 1. vyd. České Budějovive: Jihočeská universita, České Budějovice, 2009. s. 80 - 86. ISBN 978-80-7394-180-2.
 230. KACHLÍK, Petr. Pilot Programme of Primary Drug Abuse Focused on Higher Primary School Pupils in Risk. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V.(Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 19 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 231. KACHLÍK, Petr. Pilotní primárně preventivní protidrogový projekt zaměřený na rizikovou skupinu žáků druhého stupně základní školy. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. (Eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 253-272. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 232. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdraví vývoj dětské páteře ? In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. (Eds.). Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VI. 1. vyd. Martin (SR): JLF UK, 2009. s. 124-131. ISBN 978-80-88866-64-0.
 233. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
 234. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Possibilities of primary prevention of addictions in conditions of primary and secondary school. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.). Quality of Life and Health-IV. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., 2009. s. 375-383. Kvalita života a zdravia. ISBN 978-80-89271-65-8.
 235. KACHLÍK, Petr. Prevence závislostí u žáků 2. stupně ZŠ: Projekt DDD. In ŽALOUDÍKOVÁ, I. et al. (Eds.). Normální je nekouřit. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 12-14. Normální je nekouřit. V. díl pro 5. třídu. ISBN 978-80-210-5021-1.
 236. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Problematika předmětu Výchova ke zdraví na základních školách. In KALOKAGATHIE - Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno, Česká republika: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. s. 462-481, 19 s. ISBN 978-80-210-4996-3.
 237. KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 27 s. ISBN 978-80-210-4996-3.
 238. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. SCHOOL ENVIRONMENT QUALITY AND PUPILS WITH IMMUNE SYSTEM DISORDERS. 1. vyd. Slovensko, Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, n.o., 2009. 444 s. QUALITY OF LIFE AND HEALTH-IV.. ISBN 978-80-89271-65-8.
 239. KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. Significance of starvation for modern man. In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 240. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Sociální znevýhodnění chronicky nemocného žáka. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (Eds.). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 203-212. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 241. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Pavel MENŠÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Školní prostředí a ochrana zdraví žáků. In Český mezinárodní výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 242. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina VÝVODOVÁ. Těhotenství a kouření. In HAVELKOVÁ, M. REISSMANNOVÁ, J. et al. (Eds.) Výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 59-65. Výchova ke zdraví. 1. ISBN 978-80-210-5050-1.
 243. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF FIRST AID PROVISION AMONG PUPILS OF OF THE 8th GRADE SCHOOLS. In SCHOOL AND HEALTH FOT THE 21th CENTURY. 1. vyd. Brno: MSD Brno Masarykova universita, 2009. s. 285 - 298, 15 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 244. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. The level of knowledge and skills of First Aid provision among pupils of the 8th grade of primary schools. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 285-297. ISBN 978-80-210-4930-7.
 245. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. The probe into the segment of people with physical handicap focusing on dependency behavior. In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 246. KACHLÍK, Petr a Radek KLECH. The probe into the university drug scene in Slovenia and its comparison with the situation in the Czech Republic. In HORKÁ, H. et al. (Eds.). Anotace 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 247. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Radan DOUBEK, Vít WEINBERGER a Petr KACHLÍK. The significance of external cephalic version after 36 weeks of gestation. In 9. světový kongres perinatální medicíny. 2009.
 248. KACHLÍK, Petr. Tuzemské a zahraniční zdroje primární prevence ve škole. In ŽALOUDÍKOVÁ, I. et al. (Eds.). Normální je nekouřit. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 14-19. Normální je nekouřit. V. díl pro 5. třídu ZŠ. ISBN 978-80-210-5021-1.
 249. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vyhovuje klima současné školy žákům s narušenou obranyschopností organizmu? In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno Česká republika: Pedagogická fakulta MU Brno, 2009. s. 482-509, 27 s. ISBN 978-80-210-4996-3.
 250. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vyhovuje prostředí školy žákům trpícím poruchami imunity? 1. vyd. Brno: PdF MU, 2009. KRVVZ-Studium.
 251. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. Výuka první pomoci jako aktuální úkol oboru Výchova ke zdraví. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví XII. 1. vyd. Brno, Česká republika: Pedagogická fakulta MU Brno, 2009. s. 510-536. ISBN 978-80-210-4996-3.
 252. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Výzkumná sonda do školního prostředí z pohledu alergického dítěte. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 152 -157, 7 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
 253. KIMÁKOVÁ, Tatiana, Kamila BERNASOVSKÁ, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Význam vlákniny v strave adolescentov. In Zborník abstraktov 26. pediatrickej pracovnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice. 2009.
 254. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Vzdělávání a komunikace nadaných žáků v mladším školním věku. In Český mezinárodní výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 255. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. Znalosti a dovednosti žáků 8. tříd základních škol v poskytování první pomoci. In HAVELKOVÁ, M. REISSMANNOVÁ, J. et al. (Eds.) Výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 52-58. Výchova ke zdravi,1. ISBN 978-80-210-5050-1.
 256. 2008

 257. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-164, 23 s. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 258. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS a Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, 2008, roč. 14, č. 1, s. 40-41. ISSN 1219-1221.
 259. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ a Martina POKORNÁ. Alergici a astmatici ve škole 21. století. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podproru zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 260. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ a Martina POKORNÁ. Allergic and Asthmatic Children in 21st Century School. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: General Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 297-303. ISBN 978-80-210-4929-1.
 261. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva.
 262. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 241-255, 14 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 263. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Existuje na našich základních školách stále ještě handicap ve výuce genetiky ? In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3. část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 443-452, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 264. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Health Education and Teaching Genetics at Elementary Schools. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 47-57. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 265. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Hodnocení aktivit primární protidrogové prevence studenty Masarykovy univerzity. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 19-19, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 266. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK, Vít UNZEITIG a Petr KACHLÍK. Importance of Some Lymphocyte Subpopulations and Markers of Thrombocyte Activation in Preeclampsia and Gestational Hypertension. In Sen, C. PROCEEDINGS OF THE XXI EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE. 1. vyd. 40128 BOLOGNA: MEDIMOND S R L, 2008. s. 195-198. ISBN 978-88-7587-482-7.
 267. HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. KVALITA ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A ŽÁCI S PORUCHAMI IMUNITNÍHO SYSTÉMU. Zdravotníctvo a sociálná práca. Slovensko: SAPIENTIA Bratislava, 2008, roč. 3, 3-4, 2 s. ISSN 1336-9326.
 268. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, 2008, roč. 3, 3-4, 2 s. ISSN 1336-9326.
 269. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Na pomoc učiteli chronicky nemocného žáka. In Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2008. s. 648-668, 20 s. ISBN 978-80-210-4677-1.
 270. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
 271. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Názory občanů ČR na tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví na ZŠ. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 15-15. ISBN 978-80-210-4677-1.
 272. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Martina POKORNÁ. Nová skripta pro výuku Biologie člověka a Výchovu ke zdraví na Katedře rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU. In I. OLOMOUCKÉ DNY ANTROPOLOGIE A BIOLOGIE. 1. vyd. Olomouc: Olomouc UP, 2008. s. 420 - 425. ISBN 978-80-244-2066-0.
 273. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
 274. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 453-464, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 275. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4216-2.
 276. KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 30 s. ISBN 978-80-210-4677-1.
 277. JANDA, Miroslav, Petr KACHLÍK, Věra KERNOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Evžen ŘEHULKA. Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století 25. - 27. srpna 2008. In 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století 25. - 27. srpna 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 278. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 279. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ a Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 19-20, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 280. HAVELKOVÁ, Marie, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Petr KACHLÍK. Specifika komunikačních schopností nadaných žáků na základních školách v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 85 - 106, 18 s. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. ISBN 978-80-210-4708-2.
 281. HAVELKOVÁ, Marie, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Petr KACHLÍK. Specifika komunikačních schopností nadaných žáků na ZŠ v JMK. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. s. 49-50. ISBN 978-80-7315-167-6.
 282. MARTÍNKOVÁ, Martina, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Specifika volnočasových aktivit nadaných a mimořádně nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. 1. vyd. Brno: Brno, MSD Lidická 23, 2008. s. 15-16. ISBN 978-80-7392-053-1.
 283. HAVELKOVÁ, Marie, Tomáš JANÍK, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Spoluúčast studenta na tvorbě informačních textů pro učitele je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In PŘÍPRAVA UČITELŮ V KONTEXTU EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 1. vyd. Slovensko: Tribun, 2008. s. 15-16. ISBN 978-80-213-1746-8.
 284. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Učitel, nadaný žák a jejich komunikace. In UČITEL A NADANÝ ŽÁK. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2008. s. 158 - 172. ISBN 978-80-7392-054-8.
 285. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Učitel, nadaný žák a jejich komunikace. In Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.
 286. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607.
 287. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U ŽÁKŮ 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konferencce pro podporu zdraví dětí a mládeže pořáídané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., Lidická 23, 602 00 Brno, 2008. s. 13-14. ISBN 978-80-7392-044-9.
 288. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7.
 289. 2007

 290. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720.
 291. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 96 s. Výzkumná zpráva.
 292. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ. In Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007. s. 241-256, 15 s. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 293. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetik ve škole je vážný problém? In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. ČR Brno: Brno : Paido, 2007. s. 231-244. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní. ISBN 978-80-7315-163-8.
 294. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 18-19, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 295. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? 1. vyd. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
 296. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
 297. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6.
 298. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 30-39, 83 s. ISBN 978-80-86633-90-9.
 299. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
 300. KACHLÍK, Petr. Jak na tom jsem, pane doktore, aneb Setkání dvou hypochondrů s jedním lékařem. Tentokrát o závislostech všeho druhu. 1. vyd. Brno: Český rozhlas Brno, 2007.
 301. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
 302. MUŽÍKOVÁ, Leona. Model výchovy ke zdraví na základní škole. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 27-28. ISBN 978-80-210-4369-5.
 303. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina VRBECKÁ. Některé způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika. In Program Zdravi 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno PdF MU: PdF MU, 2007. s. 22. ISBN 978-80-210-4369-5.
 304. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 46-47, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 305. MUŽÍK, Vladislav. Pohyb a zdraví. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 27. ISBN 978-80-210-4369-5.
 306. KACHLÍK, Petr a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. In VÍTKOVÁ, M. et al. (Eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I (Education of Pupils with Special Educational Needs I). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 252-261. ISBN 978-80-7315-163-8.
 307. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana a Petr KACHLÍK. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 696-708, 758 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 308. KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 s. ISBN 978-80-210-4369-5.
 309. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Martina POKORNÁ. PŘÍPRAVA UČITELŮ V DEKÁDĚ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI V PŘEDMĚTU SOMATOLOGIE POMOCÍ NOVĚ KONCIPOVANÝCH SKRIPT. In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: Praha " UK PřF, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-87139-03-5.
 310. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Barbora KUŘECOVÁ, Jana ZAHRADNÍČKOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Martin KUČERA a Petr KACHLÍK. ST analýza fetálního EKG u porodů plodů se zvýšeným rizikem intrapartální hypoxie. In Sborník abstrakt. XXIV. Konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 19. – 20. 4. 2007, Pardubice. Pardubice: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 2007.
 311. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 225-247, 904 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 312. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Výchova ke zdraví a výuka genetiky na základních školách. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 10-10, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 313. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 1-17, 18 s. ISSN 1211-2720.
 314. 2006

 315. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Pavel MENŠÍK. Cytogenetika ve výuce budoucích učitelů. In Didaktika v přírodovědných oborech EDUCO. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 16-22, 100 s. EDUCO. ISBN 80-86561-28-3.
 316. MUŽÍKOVÁ, Leona, Vladislav MUŽÍK a Petr KACHLÍK. Health Education in the School and Health 21 Layout. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 1. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. s. 133-170. ISBN 978-80-7315-119-5.
 317. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350.
 318. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350.
 319. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006. s. 391-417, 491 s.
 320. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. 120 s. skripta. ISBN 80-210-4216-8.
 321. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. Praktické testování modelu toxicity a mutagenity v Brně. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. BRNO: PAIDO, 2006. s. "1181"-"+", 3 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 322. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. PROBLEMATIKA VYBRANÝCH SEGMENTŮ ZPŮSOBU ŽIVOTA u ŽÁKŮ na 2.st. ZŠ. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. Brno: Brno MU PdF, 2006. s. 61 - 73. ISBN 80-210-4215-X.
 323. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006. s. 21-39, 200 s. ISBN 80-7302-113-7.
 324. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK a Martin KUČERA. ST Analysis of Fetal ECG versus intrapartal fetal pulse oximetry and cardiotocography during the preterm labour. In XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur Malaysia: FIGO, 2006. s. 53.
 325. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK a Jana ZAHRADNÍČKOVÁ. ST analýza fetálního EKG u předčasných porodů ve 30. - 36. týdnu těhotenství. Česká gynekologie. Praha, 2006, roč. 71/2006, č. 3, s. 163-168. ISSN 1210-7832.
 326. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jana ZAHRADNÍČKOVÁ, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK, Martin KUČERA a Gabriel JELENEK. Význam ST-analýzy fetálního EKG při intrapartálním monitorování plodů s předpokládanou růstovou retardací. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 71, č. 4, s. 268-272. ISSN 1210-7832.
 327. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Jitka REISSMANNOVÁ a Alice PROKOPOVÁ. Zkušenosti z prvního roku výuky předmětů studijního oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví ve studiu učitelství pro ZŠ na PdF MU. 1. vyd. Praha: Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006. 5 s. EDUCO č. 1. ISBN 80-86561-28-3.
 328. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí. 1. vyd. 2006.
 329. 2005

 330. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 10.
 331. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. Amesův test jako metoda detekce rizikových látek - praktické cvičení pro studenty. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní úastí: XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. 2005: Česká lékařská společnost J. E Purkyně., 2005. s. 48-51. ISBN 80-7329-107-X.
 332. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
 333. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Geneze oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 20.
 334. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 1 - 21.
 335. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví a integrační procesy ve výuce zdravovědných disciplín na pedagogické fakultě mu v Brně. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktik prírodovedných, poĺnohospodárských a príbuzných odborov. FPV UKF Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: UKF Nitra, Slovensko, 2005. s. 76-80. Prirodovedec č.171. ISBN 80-8050-848-8.
 336. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
 337. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. MODEL PRACTICAL in GENOTOXICITY and MUTAGENICITY TESTING for STUDENTS of the FoE in BRNO. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1. vyd. Brno: Nakladatelství PAIDO Brno, 2005. s. 1171-1190. ISBN 978-80-7315-119-5.
 338. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Jana ZELENÁ a Pavel MENŠÍK. Prevention of Problems with Spine at School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník "School and Health 21". 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 835-844. ISBN 978-80-7315-119-5.
 339. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.
 340. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 81 - 90, 9 s. ISBN 80-210-3918-3.
 341. KACHLÍK, Petr. Zajímavé internetové odkazy-postižení a internet. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno: MSD, 2005. s. 251-264, 268 s. ISBN 80-86633-38-1.
 342. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Závěrečná zpráva o řešení fakultního grantu PdF MU "Příprava preparátů lidských chromosomů pro potřeby společných seminářů a praktických cvičení". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005. 36 s.+přílohy. ISBN nepřiděleno.
 343. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana ZELENÁ. Zdravá záda - nezbytná potřeba pro pedagoga i žáka + Příručka pro učitele. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 128-153, 27 s.
 344. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana ZELENÁ. Zdravá záda-nezbytný předpoklad zdravé výuky. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005. s. 22-26. ISBN 80-7329-107-X.
 345. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350.
 346. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350.
 347. 2004

 348. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
 349. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
 350. KACHLÍK, Petr. Internet a zdravotně postižení. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozš. vyd. Brno: PAIDO, 2004. s. 427-445, 464 s. ISBN 80-7315-071.
 351. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 169-181. ISBN 80-7329-072-3.
 352. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, roč. 4, č. 2, s. 136-153. ISSN 1213-3841.
 353. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.
 354. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMNEK. Prevence zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť - důležitý předpoklad zdravého životního stylu. In Sborník příspvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenní prosřtedí 2004 - Změny konkurenčního prostředí ped vstupem ČR do EU. Sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2004. s. 32-56, 273 s. ISBN 80-7302-081-5.
 355. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primární protidrogová prevence na druhém stupni základní školy. In Řehulka, E. (Ed.): Učitelé a zdraví 6. Sborník z konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004. s. 542-552, 706 s. ISBN 80-210-3634-6.
 356. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004. s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X.
 357. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
 358. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci). 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
 359. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule. In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004. s. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4.
 360. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Petr JANKŮ, Jan MIKLICA a Pavel VENTRUBA. The Decrease in Caesarean Section Rate Based on the Precise Diagnosis of the Fetal Oxygen Saturation by Means of Intraprtum Fetal Pulse Oximetry. In XIX European Congress of Perinatal Medicine. Internationa Proceedengs.Athens (Greece), October 14-16, 2004. Bologna, Italy: Antsaklis, A. Medimond-, 2004. s. 1-4. ISBN 88-7587-091-8.
 361. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.
 362. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno.
 363. 2003

 364. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Drogy u mladých nezaměstnaných. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU Provozně ekonomická fakulta, 2003. s. 63-78, 15 s. ISBN 80-7157-703-0.
 365. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
 366. KACHLÍK, Petr. Handicapovaní a Internet. 1. vyd. Ostrava: NATURA Plus, 2003. 16 s. roč. 10, 2003, č. 2. ISBN 1212-6748.
 367. KACHLÍK, Petr. Návykové látky ,rizika jejich zneužívání a možná prevence. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2003.
 368. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Nezaměstnanost a drogy. In Komunitní spolupráce v ČR. Brno: I.E.S. - Sdružení Podané ruce, 2003. s. 14-15, 1 s.
 369. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Prevence zneužívání návykových látek na základních školách. Projekt DDD: Drogy-Důvod-Dopad. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, Suppl. 1, s. S33-S37. ISSN 1210-7840.
 370. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDEROVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. stupni ZŠ. BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY. Praha: nakl. START, 2003, IX/2003, č. 3, s. 2 - 25. ISSN 1211-8834.
 371. KACHLÍK, Petr. Projekt DDD (Drogy-Důvod-Dopad). 1. vyd. PdF MU Brno, 2003.
 372. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného projektu PPZ MZd ČR, identifikační číslo V-91/2002, "Prevence škodlivého užívání drog na ZŠ-3. etapa". 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2003. 45 s.
 373. KACHLÍK, Petr. Zdravotně postižení na internetu. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. s. 219-233, 248 s. ISBN 80-86633-07-1.
 374. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 379-404, 25 s. ISBN 80-86669-02-5.
 375. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. 3 roky projektu DDD (Droga-Důvod-Dopad)-výsledky, zkušenosti, náměty. In Sborník z mezinárodní konference 31. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, ZÚ Ostrava a ČLS UJEP, 2003. s. 164-190, 428 s. ISBN 80-7329-04.
 376. 2002

 377. KACHLÍK, Petr. Drogová závislost-současný stav a výzkum. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 2002, roč. 37, č. 2, s. 111-116. ISSN 0862-0350.
 378. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Eating habits of the marihuana smokers. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002, roč. 2, S2002, s. 65-66. ISSN 1213-3841.
 379. KACHLÍK, Petr a Jana PAZDERKOVÁ. Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. stupni ZŠ. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 2002, roč. 37, 4-5, s. 233-260. ISSN 0862-0350.
 380. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Program DDD (Drogy-Důvod-Dopad)-výsledky, zkušenosti a postřehy. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 30. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: SZÚ Praha a KHS Ostrava, 2002. s. 254-258. ISBN 80-7329-011-1.
 381. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Program Questor pro zpracování drogových informačních zdrojů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 30. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: SZÚ Praha a KHS Ostrava, 2002. s. 259-268. ISBN 80-7329-01.
 382. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ, Petr KAZDA a Radka JANÁKOVÁ. Program Questor Win 32 pro archivaci drogových informačních zdrojů. 1. vyd. Brno: KSpP PdF MU v Brně, 2002.
 383. KACHLÍK, Petr a Božena ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ. Souvislost mezi nezaměstnaností, zdravotním stavem a užíváním drog. In Sborník z mezinárodní konference Firma a konkurenční prostředí-Sekce 8. 1. vyd. Brno: KONVOJ Brno, 2002. s. 23-46. ISBN 80-7302-038-6.
 384. KACHLÍK, Petr, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany. Adiktologie. ČR: Sdružení SCAN, 2002, roč. 2, č. 1, s. 10-21. ISSN 1213-3841.
 385. KACHLÍK, Petr. Sucht und Drogen: Epidemiologie, Anzeichen, Entwicklung, Beratung und Vorbeugung. 1. vyd. Brno: KSpP PdF MU v Brně, Council of Europe Strasburg (FR) a Staatliche Akademie Donaueschingen (BRD), 2002. 67 s.
 386. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK a Pavel VENTRUBA. The Fetal Oxygen Saturation in Premature Labor Measured by Means of Intrapartum Fetal Pulse Oximetry. In Conference The Woman and Child Before, During and After Pregnancy. 1. vyd. Rome: E.V. Cosmi, 2002. s. 349-354. ISBN B522R9091.
 387. KACHLÍK, Petr. Uživatelský manuál k programu Questor Win 32, verze 1.07 Lite. 1. vyd. Brno: KSpP PdF MU v Brně, 2002. 24 s.
 388. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnanými a zneužíváním návykových látek II. Metodika a výsledky výzkumu. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2002. Protialkoholický obzor.
 389. KACHLÍK, Petr. WWW stránky věnované patologickým závislostem a jejich prevenci. 1. vyd. Brno: KSpP PdF MU v Brně, 2002. 38 s.
 390. KACHLÍK, Petr. WWW stránky věnované výzkumné činnosti Katedry speciální pedagogiky PdF MU v Brně. 1. vyd. Brno: KSpP PdF MU v Brně, 2002. 23 s.
 391. 2001

 392. BUDÍKOVÁ, Marcela, Petr KACHLÍK a Jan ŠIMŮNEK. Internet a výchova ke zdraví. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin: JLF UK Martin, SR, 2001. s. 33-39. ISBN 80-88866-1.
 393. OURODA, Stanislav, Petr KACHLÍK a Jan ŠIMŮNEK. K hodnotové orientaci žáků středních odborných škol a učilišť. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU Brno, 2001, roč. 49, č. 6, s. 211-215. ISSN 1211-8516.
 394. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kouření a já-výsledky edukačního programu. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin, SR: JLF UK Martin, 2001. s. 70-76. ISBN 80-88866-1.
 395. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-164. ISSN 1210-6313.
 396. KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet. In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 233-243, 322 s. ISBN 80-902653-7-5.
 397. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313.
 398. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Protidrogový preventivní program u žáků druhého stupně základní školy. In Sborník z konference s mezinárodní účastí - Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: SZÚ Praha, 2001. s. 77-87. ISBN 80-86122-85-9.
 399. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Srovnání zneužívání návykových látek a postojů k nim u posluchačů Lékařské a Pedagogické fakulty MU v Brně. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313.
 400. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Studenti moravských středních odborných škol a učilišť, návykové látky a postoje k nim. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313.
 401. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Irena BEDNÁŘOVÁ. Syndrom CAN je problémem i v české škole. In Psychologické otázky adolescence, Ed. O. Řehulková a E. Řehulka. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert Reprocentrum, Blansko., 2001. s. 87-102. ISBN 80-7326-001-8.
 402. BEDNÁŘOVÁ, Irena, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte - zmapování výskytu a příčin. In XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha 2001: Státní Zdravotní ústav, Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně, KHS Ostrava. Nakl. Repronis., 2001. s. 164-176. ISBN 80-86122-85-9.
 403. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Jan MIKLICA a Pavel VENTRUBA. The Contribution of Continual Fetal oxygen saturation (FSpO2) by means of intrapartum fetal pulse oximetry (IFPO) to the diagnosis od acute fetal hypoxia. Archives of Perinatal Medicine. Polsko, Krakow: Polish Society of Perinatal Medicine, 2001, roč. 7, č. 3, s. 33-35. ISSN 1505-0548.
 404. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2001. Protialkoholický obzor.
 405. 2000

 406. KACHLÍK, Petr, Anna KLIMOVÁ, Halina MATĚJOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Co a jak se dozvídají posluchači Pedagogické fakulty Masarykopvy univerzity v Brně v předmětu "Základy zdravotních nauk". In XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: KHS Ostrava, 2000. s. 240-244. 1. ISBN 80 7071 149 3.
 407. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Influence of maternal active and passive smoking during pregnancy on birthweight in newborns. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 4, s. 249-252. ISSN 1210-7778.
 408. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Konzumování alkoholu mladistvými. Zemědělská škola/Poľnohospodárska škola. 2000, roč. 62, č. 6, s. 6-7. ISSN 0044-3875.
 409. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Nikotinismus žáků středních zemědělských škol a učilišť. Zemědělská škola/Poľnohospodárska škola. 2000, roč. 62, č. 5, s. 10-11. ISSN 0044-3875.
 410. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Primární protidrogová prevence a její uplatňování na středních odborných školách a učilištích. Zpravodaj Drogového informačního centra SZÚ. Praha: SZÚ, 2000, s. 1-5.
 411. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky. Čs. Hygiena. Praha, 2000, roč. 45, č. 1, 7 s. ISSN 1210-7840.
 412. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Pavel VENTRUBA, Martin KUČERA a Petr KACHLÍK. Vliv inhalace O2 matkou na hodnoty kyslíkové saturace rodičky /SpO2/ a plodu /FSpO2/. Česká Gynekologie. Česká republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 65, č. 6, s. 393-397. ISSN 1210-7832.
 413. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA a Petr KACHLÍK. Vliv polohy rodičky v I. porodní době na kyslíkovou saturaci (SpO2) matky a plodu a na krevní tlak matky. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2000, roč. 65, č. 5, s. 298-301. ISSN 1210-7832.
 414. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA a Petr KACHLÍK. Vliv polohy rodičky v I.porodní době na kyslíkovou saturaci /SpO2/ matky a plodu a na krevní tlak matky. Česká Gynekologie. Česká Republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 65, č. 5, s. 298-301. ISSN 1210-7832.
 415. ŠIMŮNEK, Jan, Petr KACHLÍK a Stanislav OURODA. Začlenění primární protidrogové prevence do výchovného programu středních odborných škol a učiliť. In XXVIII Ostravské dny hygieny dětí a dorostu. Praha: KHS Ostrava, 2000. s. 167-170. 1. ISBN 80 7071 149 3.
 416. 1999

 417. KACHLÍK, Petr. Drogová scéna u studentů středních zemědělských škol a učilišť na Moravě. In Sborník z konference XXVII.Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. s. 232-237. ISBN 80-7071-120-5.
 418. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Konzum alkoholu a drog u školních dětí. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 1999, roč. 34, č. 3, s. 139-146. ISSN 0862-0350.
 419. HRUBÁ, Drahoslava, Petr KACHLÍK a Anna KLIMOVÁ. Poporodní výživa dětí kouřících a nekouřících matek. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 4, s. 204-213. ISSN 1210-7840.
 420. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Jana VAŠINOVÁ. Protidrogová stránka WWW pro studenty MU. In Sborník z konference XXVII.Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. s. 224-231. ISBN 80-7071-120-5.
 421. KLIMOVÁ, Anna, Drahoslava HRUBÁ a Petr KACHLÍK. Výživa dětí po porodu a faktory , které ji ovlivňují. In Sborník z konference XXVII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. s. 148-155. ISBN 80-7071-120-5.
 422. 1998

 423. KLIMOVÁ, Anna a Petr KACHLÍK. Breast-feeding awareness in the students of selected schools of nursing and the Brno medical faculty. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 71, 2-3, s. 125-134. ISSN 1211-3395.
 424. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici, návykové látky a protidrogové poradenství. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 163-180. ISSN 0862-0350.
 425. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno Medical students, habitual substances, and anti-drug consulting service. In Mechanisms in drug abuse and addiction translation to treatment. 1. vyd. Brno: NIDA, 1998. s. 30.
 426. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno-Medical students, habit-forming substances, and anti-drug consulting service. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 1971, č. 5, s. 305-320. ISSN 1211-3395.
 427. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, 1998, roč. 33, č. 4, s. 215-222. ISSN 0862-0350.
 428. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 461-470. ISSN 1211-3395.
 429. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Jana VAŠINOVÁ a Ivan PETLAN. Internetová WWW stránka s primární protidrogovou tématikou na serveru rektorátu MU s adresou http://www.rect.muni.cz/drogy. Brno: MU LF, 1998. 30 s.
 430. KLIMOVÁ, Anna a Petr KACHLÍK. Nemocem předcházíme kojením. In Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 1998. s. 219-223.
 431. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Pregnancy, a great opportunity for smoking cessation. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 321-328. ISSN 1211-3395.
 432. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Prevence drogových a jiných závislostí u mládeže na SOŠ a SOU. Brno: MU LF, 1998. 40 s.
 433. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Příznaky zneužívání vybraných ilegálních drog,,jejich rizika a první pomoc. Brno: MU LF, 1998. 48 s.
 434. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Smoking and me :an interventional pilot study about school children smoking behaviour. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 329-338. ISSN 1211-3395.
 435. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 153-160. ISSN 1211-3395.
 436. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Zlepšení znalostí a postojů k návykovým látkám u studentů SZŠ v Brně. 1. vyd. Brno: MU LF, 1998. 37 s.
 437. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Zlepšení znalostí a postojů k návykovým látkám u studentů SZŠ v Brně. In Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 1998. s. 177-180.
 438. 1997

 439. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici a návykové látky. In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS j. E. Purkyně, 1997. s. 233-245.
 440. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici, návykové látky a protidrogové poradenství. Semperfit : drogy, alkohol, závislosti. Krasová: Sdružení A-klubů ČR, 1997, roč. 7, č. 10, s. 16-17. ISSN 1211-1147.
 441. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno medical students, habit - forming substances and anti - drug consulting service. In The 3rd Regional Meeting USA/Central European Countries on D. Brno: The 3rd Regional Meeting USA, 1997. s. 9.
 442. KACHLÍK, Petr. Co to znamená když se řekne ... prevence. Část 1. Semperfit : drogy, alkohol, závislosti. Krasová: Sdružení A-klubů ČR, 1997, roč. 7, č. 4, s. 9. ISSN 1211-1147.
 443. KACHLÍK, Petr. Co to znamená když se řekne ... prevence. Část 2. Semperfit : drogy, alkohol, závislosti. Krasová: Sdružení A-klubů ČR, 1997, roč. 7, č. 5, s. 9. ISSN 1211-1147.
 444. ŠIMŮNEK, Jan a Petr KACHLÍK. Dosavadní zkušenosti s výchovou studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ke zdravému způsobu života. Semperfit. 1997, roč. 7, č. 2, s. 6. ISSN 1211-5632.
 445. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Jak se liší kouřící děti od nekuřáků? Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 229-233. ISSN 1210-7840.
 446. KACHLÍK, Petr. Jsme k sobě lhostejní? Semperfit. 1997, roč. 7, č. 1, s. 15. ISSN 1211-5632.
 447. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kdo kouří? In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997. s. 223-232.
 448. KLIMOVÁ, Anna a Petr KACHLÍK. Kojení a jeho význam pro zdraví dětí. In Sborník z konference XXV.ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997. s. 29-33.
 449. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Konzumace kávy a frekvence poruch reprodukce. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 77, č. 10, s. 491-493. ISSN 0032-6739.
 450. NOVÁ, Eva, Drahoslava HRUBÁ a Petr KACHLÍK. Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými formami nežádoucího chování mládeže. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 234-238. ISSN 1210-7840.
 451. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Mají brněnští medici problémy s návykovými látkami? Zpravodaj DIC SZÚ. 1997, č. 13, s. 7.
 452. ŘÍČNÝ, Drahoslav a Petr KACHLÍK. Na pomoc rodině a škole. Jakým stresům je vystavena žena? Bulletin SAAD. 1997, č. 2, s. 4.
 453. KACHLÍK, Petr. Několik poznámek k problematice týraných dětí s důrazem na rodinu. Bulletin SAAD. 1997, č. 3, s. 13-15.
 454. KACHLÍK, Petr. Poradenské centrum Masarykovy univerzity a jeho činnost. Semperfit. 1997, roč. 7, č. 6, s. 8. ISSN 1211-5632.
 455. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 197-208. ISSN 1210-7840.
 456. RÍČNÝ, Drahoslav a Petr KACHLÍK. Self - Management of Bronchial Asthma - a chance for Cooperation between Speleotherapeutic Centers and the Medical care at Home. In Abstract Book Slovak Environmental Agency. Banská Bystrica: Slovak Environmental Agency, 1997. s. 83-86.
 457. HRUBÁ, Drahoslava, Eva NOVÁ a Petr KACHLÍK. Smoking is associated with other risk behavior. In 10th World Conference on Tobacco or Health: Tobacco - the gr. Beijing: WHO, UICC, 1997. s. 73.
 458. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 4, s. 191-196. ISSN 1210-7832.
 459. 1996

 460. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví a poruchy reprodukce u žen - učitelek. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 3, s. 110-117. ISSN 1210-7840.
 461. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví pedagogů na základních školách. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 4, s. 202-208. ISSN 1210-7840.
 462. KLIMOVÁ, Anna, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Postoje brněnských žen ke kojení. Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. 1996, příloha 7, s. 151-159. ISSN 0862-5956.
 463. ŠIMŮNEK, Jan a Petr KACHLÍK. Protidrogová výchova budoucích učitelů. [1. vyd.]. Brno: Ústav preventivního lékařství LF MU, 1996. 100 s. : o.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 7. 2022 21:35