Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
PřF B0114A030001 B-UCB Biology with a view to Education
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM20403 UCBH Biology with a view to Education
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PřF SCM20404 UCBV Biology with a view to Education
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PřF B0114A110002 B-UCF Physics with a view to Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM21103 UCFH Physics with a view to Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PřF SCM21104 UCFV Physics with a view to Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PřF B0114A130001 B-UCC Chemistry with a view to Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PřF B0114A170001 B-UCM Mathematics focused on teaching
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM21803 UCMH Mathematics focused on teaching
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PřF SCM21804 UCMV Mathematics focused on teaching
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PřF B0511A030004 B-ANT Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM20001 ANTRO Anthropology
Name in Czech: Antropologie
bachelor's full-time single-subject
PřF B0511A030005 B-EKB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
bachelor's full-time single-subject
PřF B0511A030006 B-EMB Experimental and Molecular Biology
Name in Czech: Experimentální a molekulární biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM20702 EXBR Experimental Plant Biology
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM20704 MIKROB Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM20706 MBG Molecular Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM20705 HUBI Human Biology
Name in Czech: Biologie člověka
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM20714 CELLBI Cell Biology
Name in Czech: Buněčná biologie
Bachelor's full-time specialized
PřF B0512A130001 B-BIC Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM203021 BCHME Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM203022 ABCHM Applied biochemistry
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM203023 BINFO Bioinformatics
Name in Czech: Bioinformatika
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM203024 BIOAN Bioanalyst
Name in Czech: Bioanalytik
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Aplikovaná biochemie a biotechnologie
Bachelor's full-time specialized
PřF B0521A030002 B-ZPZ Environment and Health
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM22501 ZPAZ Environment and Health
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Environmentální chemie a toxikologie
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM22503 ZPZEZ Environmental health
Name in Czech: Environmentální zdraví
Bachelor's full-time specialized
PřF B0531A130001 B-CHE Chemistry
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM222021 CHEMIE Chemistry
Name in Czech: Chemie
bachelor's full-time single-subject
PřF SCM222022 CHBIOF Biophysical Chemistry
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026
Guarantor: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
bachelor's full-time single-subject
PřF B0532A330003 B-AEG Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM20101 AEGOLP Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
bachelor's full-time single-subject
PřF SCM20103 AEGOLK Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Bachelor's combined single-subject
PřF SCM20104 AEGMVZ Water Resources Management
Name in Czech: Management vodních zdrojů
Bachelor's full-time specialized
PřF B0532A330004 B-GEK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM212021 FYZG Physical Geography
Name in Czech: Fyzická geografie
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM212022 SOCG Social Geography
Name in Czech: Sociální geografie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Geoinformatika a regionální rozvoj
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Geoinformatika a trvalá udržitelnost
Bachelor's full-time specialized
PřF B0532A330005 B-GEO Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM21401 GEOLP Geology
Name in Czech: Geologie
bachelor's full-time single-subject
PřF SCM21403 GEOLK Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's combined single-subject
PřF SCM21404 GEOZH Principles of geology
Name in Czech: Geologie základní
Bachelor's full-time major
PřF SCM21405 GEOZV Principles of geology
Name in Czech: Geologie základní
Bachelor's full-time minor
PřF B0533A110003 B-NAN Physics – nanotechnology
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM202021 NANP Physics – nanotechnology
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
bachelor's full-time single-subject
PřF SCM202022 NANK Physics – nanotechnology
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's combined single-subject
PřF B0533A110004 B-FYZ Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM210021 BIOF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM210022 ASTRO Astrophysics
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM210023 FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's full-time specialized
PřF B0541A170005 B-MAT Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF M20102 MATH Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's full-time major
PřF M20103 MATV Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
Bachelor's full-time specialized
PřF M20105 MSTAT Statistics and data analysis
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Bachelor's full-time specialized
PřF M20106 MMOD Modelling and computations
Name in Czech: Modelování a výpočty
Bachelor's full-time specialized
PřF M20114 MOM Mathematics
Name in Czech: Obecná matematika
Bachelor's full-time specialized
PřF B0541P170002 B-DAE Data Analytics
Name in Czech: Data Analytics
Bachelor's degree programme, 3.5 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 12/12/2023 – 11/12/2030
Guarantor: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Study plans:
Study plans:
PřF BDADE BDADE Data Analytics
Name in Czech: Data Analytics
Bachelor's combined single-subject
PřF B0588A030001 B-MBB Computational biology and biomedicine
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM20501 BIOMB Biomedical bioinformatics
Name in Czech: Biomedicínská bioinformatika
Bachelor's full-time specialized
PřF SCM20502 EPIDM Epidemiology and modeling
Name in Czech: Epidemiologie a modelování
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
master's full-time single-subject
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030002 N-ANT Anthropology
Name in Czech: Antropologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM10001 ANTRO Anthropology
Name in Czech: Antropologie
master's full-time single-subject
PřF SCM10002 rigo Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030003 N-BOT Botany
Name in Czech: Botanika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM10902 FYMY Phycology and Mycology
Name in Czech: Fykologie a mykologie
master's full-time specialized
PřF SCM10905 BSRO Plant Biosystematics
Name in Czech: Biosystematika rostlin
master's full-time specialized
PřF SCM10906 EKRO Plant Ecology
Name in Czech: Ekologie rostlin
master's full-time specialized
PřF SCM10907 rigo Botany
Name in Czech: Botanika
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030004 N-EBR Experimental Plant Biology
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM11101 EXBR Experimental Plant Biology
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
master's full-time single-subject
PřF SCM11103 rigo Experimental Plant Biology
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM11201 FYZIO Physiology
Name in Czech: Fyziologie
master's full-time specialized
PřF SCM11202 IMUNO Immunology
Name in Czech: Imunologie
master's full-time specialized
PřF SCM11203 VYBIO Developmental Biology
Name in Czech: Vývojová biologie
master's full-time specialized
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030006 N-MIK Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM12101 MIKROB Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
master's full-time single-subject
PřF SCM12102 rigo Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030007 N-MBG Molecular Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM12201 MBG Molecular Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
master's full-time single-subject
PřF SCM12202 rigo Molecular Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030008 N-BCL Human Biology
Name in Czech: Biologie člověka
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM12604 HUBI Human Biology
Name in Czech: Biologie člověka
master's full-time single-subject
PřF SCM12605 rigo Human Biology
Name in Czech: Biologie člověka
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030009 N-ZOL Zoology
Name in Czech: Zoologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM13202 ZOOL Zoology
Name in Czech: Zoologie
master's full-time single-subject
PřF SCM13203 rigo Zoology
Name in Czech: Zoologie
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030013 N-CELLBI Cell Biology
Name in Czech: Buněčná biologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2026
Guarantor: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM11001 CELLBI Cell Biology
Name in Czech: Buněčná biologie
master's full-time single-subject
PřF SCM11002 rigo Cell Biology
Name in Czech: Buněčná biologie
Advanced Master's state examination
PřF N0511A030054 N-MCBE Molecular and Cell Biology
Name in Czech: Molecular and Cell Biology
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 27/10/2020 – 26/10/2027
Guarantor: doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM13701 MCBE Molecular and Cell Biology
Name in Czech: Molecular and Cell Biology
master's full-time single-subject
PřF N0511A030066 N-VIR Virology
Name in Czech: Virologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/12/2023 – 11/12/2030
Guarantor: prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF NVIRP NVIRP Virology
Name in Czech: Virologie
master's full-time single-subject
PřF N0512A130001 N-BIC Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM106021 GEPRO Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a Proteomika
master's full-time specialized
PřF SCM106022 BINFO Bioinformatics
Name in Czech: Bioinformatika
master's full-time specialized
PřF SCM106023 BMCH Biomolecular chemistry
Name in Czech: Biomolekulární chemie
master's full-time specialized
PřF SCM106031 ABICH Analytical biochemistry
Name in Czech: Analytická biochemie
master's full-time specialized
PřF SCM106027 BCHME Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
master's full-time specialized
PřF SCM106026 rigo Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination
PřF N0512A130017 N-BCT Biochemical and Cellular Technologies
Name in Czech: Biochemical and Cellular Technologies
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 12/12/2023 – 11/12/2030
Guarantor: doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemical and Cellular Technologies
master's full-time single-subject
PřF N0512P130001 N-BTC Biotechnology
Name in Czech: Biotechnologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2026
Guarantor: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM10801 BTCHE Biotechnology
Name in Czech: Biotechnologie
master's full-time single-subject
PřF N0521A030001 N-ZPZ Environment and Health
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM136021 ZPAZ Environment and Health
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
master's full-time single-subject
PřF SCM136023 rigo Environment and Health
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Advanced Master's state examination
PřF N0522A030001 N-OCH Nature Conservation
Name in Czech: Ochrana přírody
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM12302 OPBOT Nature Conservation - Botany
Name in Czech: Ochrana přírody - botanika
master's full-time specialized
PřF SCM12303 OPZOO Nature Conservation - Zoology
Name in Czech: Ochrana přírody - zoologie
master's full-time specialized
PřF SCM12304 rigo Nature Conservation
Name in Czech: Ochrana přírody
Advanced Master's state examination
PřF N0531A130001 N-CHE Chemistry
Name in Czech: Chemie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM133021 CHANAL Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytická chemie
master's full-time specialized
PřF SCM133022 CHANOR Inorganic Chemistry
Name in Czech: Anorganická chemie
master's full-time specialized
PřF SCM133023 CHORGA Organic Chemistry
Name in Czech: Organická chemie
master's full-time specialized
PřF SCM133024 CHFYZI Physical Chemistry
Name in Czech: Fyzikální chemie
master's full-time specialized
PřF SCM133025 CHMATR Material Chemistry
Name in Czech: Materiálová chemie
master's full-time specialized
PřF SCM133026 CHBIOF Biophysical Chemistry
Name in Czech: Biofyzikální chemie
master's full-time specialized
PřF SCM133027 CHSTRU Structural Chemistry
Name in Czech: Strukturní chemie
master's full-time specialized
PřF SCM133028 rigo Chemistry
Name in Czech: Chemie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026
Guarantor: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
master's full-time single-subject
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Advanced Master's state examination
PřF N0532A330001 N-GEO Geology
Name in Czech: Geologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM11701 GEOLP Geology
Name in Czech: Geologie
master's full-time single-subject
PřF SCM11703 GEOLK Geology
Name in Czech: Geologie
master's combined single-subject
PřF SCM11704 GEOZH Principles of geology
Name in Czech: Geologie základní
master's full-time major
PřF SCM11705 GEOZV Principles of geology
Name in Czech: Geologie základní
master's full-time minor
PřF SCM11706 rigo Geology
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination
PřF N0532A330002 N-AEG Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM10101 AEGOLP Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
master's full-time single-subject
PřF SCM10103 AEGOLK Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
master's combined single-subject
PřF SCM10104 rigo Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Advanced Master's state examination
PřF N0532A330004 N-FYG Physical geography
Name in Czech: Fyzická geografie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM11301 FYZG Physical geography
Name in Czech: Fyzická geografie
master's full-time single-subject
PřF SCM11302 rigo Physical geography
Name in Czech: Fyzická geografie
Advanced Master's state examination
PřF N0532A330005 N-GKG Cartography and geoinformatics
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026
Guarantor: prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM11601 GKGI Cartography and geoinformatics
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
master's full-time single-subject
PřF SCM11602 rigo Cartography and geoinformatics
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Advanced Master's state examination
PřF N0532A330046 N-GGE Geography of Global Environmental Change
Name in Czech: Geography of Global Environmental Change
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 6/12/2022 – 5/12/2028
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geography of Global Environmental Change
master's full-time single-subject
PřF N0532P330001 N-GRS Geoenvironmental risks and remediations
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace
master's full-time single-subject
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace
master's combined single-subject
PřF N0533A110001 N-FYZ Physics
Name in Czech: Fyzika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM114021 FPNA Plasma physics and nanotechnology
Name in Czech: Fyzika plazmatu a nanotechnologií
master's full-time specialized
PřF SCM114022 FKL Condensed matter physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
master's full-time specialized
PřF SCM114023 TEORFA Theoretical physics
Name in Czech: Teoretická fyzika
master's full-time specialized
PřF SCM114024 ASTRO Astrophysics
Name in Czech: Astrofyzika
master's full-time specialized
PřF SCM114025 rigo Physics
Name in Czech: Fyzika
Advanced Master's state examination
PřF N0533A110051 N-BIF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 8/12/2020 – 7/12/2030
Guarantor: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM10501 BIOF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
master's full-time single-subject
PřF SCM10502 rigo Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
Advanced Master's state examination
PřF N0533P110001 N-MIC Microscopy
Name in Czech: Mikroskopie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/12/2023 – 11/12/2030
Guarantor: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF NMICP NMICP Microscopy
Name in Czech: Mikroskopie
master's full-time single-subject
PřF N0541A170003 N-APM Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM10303 MATH Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
master's full-time major
PřF SCM10304 MATV Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
master's full-time minor
Name in Czech: Diferenciální rovnice a jejich aplikace
master's full-time specialized
PřF SCM103022 MMOD Modelling and computations
Name in Czech: Modelování a výpočty
master's full-time specialized
PřF SCM103023 MFINPOJ Finance and insurance mathematics
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
master's full-time specialized
PřF SCM103024 MSTAT Statistics and data analysis
Name in Czech: Statistika a analýza dat
master's full-time specialized
PřF SCM10305 rigo Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
Advanced Master's state examination
PřF N0541A170004 N-MAT Mathematics
Name in Czech: Matematika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF M10101 MAT Mathematics
Name in Czech: Matematika
master's full-time single-subject
PřF M10117 rigo Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination
PřF N0588A030003 N-MBB Computational biology and biomedicine
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM107021 EPIDM Epidemiology and modeling
Name in Czech: Epidemiologie a modelování
master's full-time specialized
PřF SCM107022 BIOMB Biomedical bioinformatics
Name in Czech: Biomedicínská bioinformatika
master's full-time specialized
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
master's full-time single-subject
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Advanced Master's state examination
PřF N0914P110001 N-RFY Radiological Physics
Name in Czech: Radiologická fyzika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2025
Guarantor: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM12401 RADFY Radiological Physics
Name in Czech: Radiologická fyzika
master's full-time single-subject
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
master's full-time single-subject
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Advanced Master's state examination
PřF P0314D330001 D-SGRR_ Social geography and regional development
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
doctoral full-time
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
doctoral combined
PřF P0314D330002 D-SGRRA_ Social Geography and Regional Development
Name in Czech: Social Geography and Regional Development
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Social Geography and Regional Development
doctoral full-time
Name in Czech: Social Geography and Regional Development
doctoral combined
PřF P0511D030009 D-EKEB_ Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM00901 EKOL Ecology
Name in Czech: Ekologie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00903 ZOOL Zoology
Name in Czech: Zoologie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00905 BOTA Botany
Name in Czech: Botanika
doctoral full-time specialized
PřF SCM00907 HYBI Hydrobiology
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00909 PARA Parasitology
Name in Czech: Parazitologie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00902 EKOLK Ecology
Name in Czech: Ekologie
doctoral combined specialized
PřF SCM00904 ZOOLK Zoology
Name in Czech: Zoologie
doctoral combined specialized
PřF SCM00906 BOTAK Botany
Name in Czech: Botanika
doctoral combined specialized
PřF SCM00908 HYBIK Hydrobiology
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral combined specialized
PřF SCM00910 PARAK Parasitology
Name in Czech: Parazitologie
doctoral combined specialized
PřF P0511D030010 D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ecological and Evolutionary Biology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01001 EKOLA Ecology
Name in Czech: Ecology
doctoral full-time specialized
PřF SCM01002 ZOOLA Zoology
Name in Czech: Zoology
doctoral full-time specialized
PřF SCM01003 HYBIA Hydrobiology
Name in Czech: Hydrobiology
doctoral full-time specialized
PřF SCM01004 PARAA Parasitology
Name in Czech: Parasitology
doctoral full-time specialized
PřF SCM01005 BOTAA Botany
Name in Czech: Botany
doctoral full-time specialized
PřF SCM01006 BOTAAK Botany
Name in Czech: Botany
doctoral combined specialized
PřF SCM01007 EKOLAK Ecology
Name in Czech: Ecology
doctoral combined specialized
PřF SCM01008 HYBIAK Hydrobiology
Name in Czech: Hydrobiology
doctoral combined specialized
PřF SCM01009 PARAAK Parasitology
Name in Czech: Parasitology
doctoral combined specialized
PřF SCM01010 ZOOLAK Zoology
Name in Czech: Zoology
doctoral combined specialized
PřF P0511D030011 D-AFYR_ Plant Anatomy and Physiology
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01101 AFYR Plant Physiology and Anatomy
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral full-time
PřF SCM01102 AFYRK Plant Anatomy and Physiology
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral combined
PřF P0511D030012 D-AFYRA_ Plant Anatomy and Physiology
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01201 AFYRA Plant Anatomy and Physiology
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology
doctoral full-time
PřF SCM01202 AFYRAK Plant Anatomy and Physiology
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology
doctoral combined
PřF P0511D030013 D-ANTR_ Anthropology
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01301 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
doctoral full-time
PřF SCM01302 ANTRK Anthropology
Name in Czech: Antropologie
doctoral combined
PřF P0511D030014 D-ANTRA_ Anthropology
Name in Czech: Anthropology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01401 ANTRA Anthropology
Name in Czech: Anthropology
doctoral full-time
PřF SCM01402 ANTRAK Anthropology
Name in Czech: Anthropology
doctoral combined
PřF P0511D030015 D-MIKR_ Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM03301 MIKR Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral full-time
PřF SCM03302 MIKRK Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral combined
PřF P0511D030016 D-MIKRA_ Microbiology
Name in Czech: Microbiology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM03401 MIKRA Microbiology
Name in Czech: Microbiology
doctoral full-time
PřF SCM03402 MIKRAK Microbiology
Name in Czech: Microbiology
doctoral combined
PřF P0511D030017 D-MBBG_ Molecular and Cell Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika
doctoral full-time
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika
doctoral combined
PřF P0511D030018 D-MBBGA_ Molecular and Cell Biology and Genetics
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics
doctoral full-time
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics
doctoral combined
Name in Czech: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/10/2019 – 21/10/2029
Guarantor: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
doctoral full-time
Name in Czech: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
doctoral combined
Name in Czech: Animal physiology, immunology and developmental biology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 22/10/2019 – 21/10/2029
Guarantor: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Animal physiology, immunology and developmental biology
doctoral full-time
Name in Czech: Animal physiology, immunology and developmental biology
doctoral combined
PřF P0512D030001 D-GEPR_ Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM02701 GEPR Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral full-time
PřF SCM02702 GEPRK Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral combined
PřF P0512D030002 D-GEPRA_ Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomics and Proteomics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM02801 GEPRA Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomics and Proteomics
doctoral full-time
PřF SCM02802 GEPRAK Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomics and Proteomics
doctoral combined
PřF P0512D130005 D-BCH_ Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01701 BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
doctoral full-time
PřF SCM01702 BCHK Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
doctoral combined
PřF P0512D130006 D-BCHA_ Biochemistry
Name in Czech: Biochemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01801 BCHA Biochemistry
Name in Czech: Biochemistry
doctoral full-time
PřF SCM01802 BCHAK Biochemistry
Name in Czech: Biochemistry
doctoral combined
PřF P0521D030005 D-ZPZA_ Environmental Health Sciences
Name in Czech: Environmental Health Sciences
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Environmental chemistry and toxicology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Computational biology, bioinformatics and modelling
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Environmental chemistry and toxicology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Computational biology, bioinformatics and modelling
doctoral combined specialized
PřF P0521D030006 D-ZPZ_ Environmental Health Sciences
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Environmentální chemie a toxikologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Environmentální chemie a toxikologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
doctoral combined specialized
PřF P0531D130005 D-CHE_ Chemistry
Name in Czech: Chemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM00301 ANAL Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00303 ANOR Inorganic Chemistry
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00305 FCH Physical Chemistry
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00307 MATR Materials Chemistry
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00309 ORGA Organic Chemistry
Name in Czech: Organická chemie
doctoral full-time specialized
PřF SCM00302 ANALK Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral combined specialized
PřF SCM00304 ANORK Inorganic Chemistry
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral combined specialized
PřF SCM00306 FCHK Physical Chemistry
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral combined specialized
PřF SCM00308 MATRK Materials Chemistry
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral combined specialized
PřF SCM00310 ORGAK Organic Chemistry
Name in Czech: Organická chemie
doctoral combined specialized
PřF P0531D130006 D-CHEA_ Chemistry
Name in Czech: Chemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM00401 ANALA Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytical Chemistry
doctoral full-time specialized
PřF SCM00403 ANORA Inorganic Chemistry
Name in Czech: Inorganic Chemistry
doctoral full-time specialized
PřF SCM00405 FCHA Physical Chemistry
Name in Czech: Physical Chemistry
doctoral full-time specialized
PřF SCM00407 MATRA Materials Chemistry
Name in Czech: Materials Chemistry
doctoral full-time specialized
PřF SCM00409 ORGAA Organic Chemistry
Name in Czech: Organic Chemistry
doctoral full-time specialized
PřF SCM00402 ANALAK Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytical Chemistry
doctoral combined specialized
PřF SCM00404 ANORAK Inorganic Chemistry
Name in Czech: Inorganic Chemistry
doctoral combined specialized
PřF SCM00406 FCHAK Physical Chemistry
Name in Czech: Physical Chemistry
doctoral combined specialized
PřF SCM00408 MATRAK Materials Chemistry
Name in Czech: Materials Chemistry
doctoral combined specialized
PřF SCM00410 ORGAAK Organic Chemistry
Name in Czech: Organic Chemistry
doctoral combined specialized
PřF P0531D130059 D-BIACHA_ Bioanalytical chemistry
Name in Czech: Bioanalytical chemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2019 – 9/12/2026
Guarantor: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01601 BIACHA Bioanalytical chemistry
Name in Czech: Bioanalytical chemistry
doctoral full-time
PřF SCM01602 BIACHAK Bioanalytical chemistry
Name in Czech: Bioanalytical chemistry
doctoral combined
PřF P0531D130060 D-BIACH_ Bioanalytical chemistry
Name in Czech: Bioanalytická chemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2019 – 9/12/2026
Guarantor: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM01501 BIACH Bioanalytical chemistry
Name in Czech: Bioanalytická chemie
doctoral full-time
PřF SCM01502 BIACHK Bioanalytical chemistry
Name in Czech: Bioanalytická chemie
doctoral combined
PřF P0532D330006 D-FYGR_ Physical geography
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM02301 FYGR Physical geography
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral full-time
PřF SCM02302 FYGRK Physical geography
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral combined
PřF P0532D330007 D-FYGRA_ Physical Geography
Name in Czech: Physical Geography
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM02401 FYGRA Physical geography
Name in Czech: Physical geography
doctoral full-time
PřF SCM02402 FYGRAK Physical geography
Name in Czech: Physical geography
doctoral combined
PřF P0532D330008 D-GEOL_ Geology
Name in Czech: Geologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
doctoral full-time specialized
PřF SCM02905 APLG Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
doctoral full-time specialized
PřF SCM02907 GEHY Geochemistry and hydrogeology
Name in Czech: Geochemie a hydrogeologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
doctoral combined specialized
PřF SCM02906 APLGK Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
doctoral combined specialized
PřF SCM02908 GEHYK Geochemistry and hydrogeology
Name in Czech: Geochemie a hydrogeologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
doctoral combined specialized
PřF P0532D330009 D-GEOLA_ Geology
Name in Czech: Geology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Mineralogy, petrology and economic geology
doctoral full-time specialized
PřF SCM03005 APLGA Applied and Environmental Geology
Name in Czech: Applied and Environmental Geology
doctoral full-time specialized
PřF SCM03007 GEHYA Geochemistry and Hydrogeology
Name in Czech: Geochemistry and Hydrogeology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Mineralogy, petrology and economic geology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doctoral combined specialized
PřF SCM03006 APLGAK Applied and Environmental Geology
Name in Czech: Applied and Environmental Geology
doctoral combined specialized
PřF SCM03008 GEHYAK Geochemistry and Hydrogeology
Name in Czech: Geochemistry and Hydrogeology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doctoral combined specialized
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral full-time
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral combined
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doctoral full-time
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doctoral combined
PřF P0533D110031 D-FY_ Physics
Name in Czech: Fyzika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM00101 KOND Condensed Matter Physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral full-time specialized
PřF SCM00103 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
doctoral full-time specialized
PřF SCM00105 TEFY Theoretical Physics
Name in Czech: Teoretická fyzika
doctoral full-time specialized
PřF SCM00107 ASTRO Astrophysics
Name in Czech: Astrofyzika
doctoral full-time specialized
PřF SCM00109 FYPZ Plasma Physics
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral full-time specialized
PřF SCM00111 OBFY General Physics
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral full-time specialized
PřF SCM00113 VCOP Wave and Particle Optics
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral full-time specialized
PřF SCM00102 KONDK Condensed Matter Physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral combined specialized
PřF SCM00104 BFK Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
doctoral combined specialized
PřF SCM00106 TEFYK Theoretical Physics
Name in Czech: Teoretická fyzika
doctoral combined specialized
PřF SCM00108 ASTROK Astrophysics
Name in Czech: Astrofyzika
doctoral combined specialized
PřF SCM00110 FYPZK Plasma Physics
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral combined specialized
PřF SCM00112 OBFYK General Physics
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral combined specialized
PřF SCM00114 VCOPK Wave and Particle Optics
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral combined specialized
PřF P0533D110032 D-FYA_ Physics
Name in Czech: Physics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM00201 ASTROA Astrophysics
Name in Czech: Astrophysics
doctoral full-time specialized
PřF SCM00203 KONDA Condensed Matter Physics
Name in Czech: Condensed Matter Physics
doctoral full-time specialized
PřF SCM00205 TEFYA Theoretical Physics
Name in Czech: Theoretical Physics
doctoral full-time specialized
PřF SCM00207 FYPZA Plasma Physics
Name in Czech: Plasma Physics
doctoral full-time specialized
PřF SCM00209 BFA Biophysics
Name in Czech: Biophysics
doctoral full-time specialized
PřF SCM00211 VCOPA Wave and Particle Optics
Name in Czech: Wave and Particle Optics
doctoral full-time specialized
PřF SCM00214 OBFYA General Physics
Name in Czech: General Physics
doctoral full-time specialized
PřF SCM00202 ASTROAK Astrophysics
Name in Czech: Astrophysics
doctoral combined specialized
PřF SCM00204 KONDAK Condensed Matter Physics
Name in Czech: Condensed Matter Physics
doctoral combined specialized
PřF SCM00206 TEFYAK Theoretical Physics
Name in Czech: Theoretical Physics
doctoral combined specialized
PřF SCM00208 FYPZAK Plasma Physics
Name in Czech: Plasma Physics
doctoral combined specialized
PřF SCM00210 BFAK Biophysics
Name in Czech: Biophysics
doctoral combined specialized
PřF SCM00213 VCOPAK Wave and Particle Optics
Name in Czech: Wave and Particle Optics
doctoral combined specialized
PřF SCM00215 OBFYAK General Physics
Name in Czech: General Physics
doctoral combined specialized
PřF P0588D030005 D-VZP_ Life Sciences
Name in Czech: Vědy o živé přírodě
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/10/2020 – 26/10/2030
Guarantor: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM04001 VZP Life Sciences
Name in Czech: Vědy o živé přírodě
doctoral full-time
PřF SCM04002 VZPK Life Sciences
Name in Czech: Vědy o živé přírodě
doctoral combined
PřF P0588D030006 D-VZPA_ Life Sciences
Name in Czech: Life Sciences
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 27/10/2020 – 26/10/2030
Guarantor: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM04101 VZPA Life Sciences
Name in Czech: Life Sciences
doctoral full-time
PřF SCM04106 VZPAK Life Sciences
Name in Czech: Life Sciences
doctoral combined
PřF P0588D130002 D-BINFO_ Biomolecular chemistry and bioinformatics
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika
doctoral full-time
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika
doctoral combined
PřF P0588D130003 D-BINFOA_ Biomolecular chemistry and bioinformatics
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doctoral full-time
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doctoral combined
PřF P0588D130004 D-ANGEA_ Analytical Geochemist
Name in Czech: Analytical Geochemist
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2019 – 9/12/2026
Guarantor: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM00801 ANGEA Analytical Geochemist
Name in Czech: Analytical Geochemist
doctoral full-time
PřF SCM00802 ANGEAK Analytical Geochemist
Name in Czech: Analytical Geochemist
doctoral combined
PřF P0588D130005 D-ANGE_ Analytical Geochemist
Name in Czech: Analytický geochemik
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2019 – 9/12/2026
Guarantor: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Study plans:
Study plans:
PřF SCM00701 ANGE Analytical Geochemist
Name in Czech: Analytický geochemik
doctoral full-time
PřF SCM00702 ANGEK Analytical Geochemist
Name in Czech: Analytický geochemik
doctoral combined
PřF P0588D170001 D-MA_ Mathematics and Statistics
Name in Czech: Matematika a statistika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geometrie, topologie a geometrická analýza
doctoral full-time specialized
PřF SCM00505 MANA Mathematical Analysis
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral full-time specialized
PřF SCM00507 OOMA General Mathematics
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geometrie, topologie a geometrická analýza
doctoral combined specialized
PřF SCM00506 MANAK Mathematical Analysis
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral combined specialized
PřF SCM00508 OOMAK General Mathematics
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral combined specialized
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral combined specialized
PřF P0588D170002 D-MAA_ Mathematics and Statistics
Name in Czech: Mathematics and Statistics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029
Guarantor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doctoral full-time specialized
PřF SCM00605 MANAA Mathematical Analysis
Name in Czech: Mathematical Analysis
doctoral full-time specialized
PřF SCM00607 OOMAA General Mathematics
Name in Czech: General Mathematics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doctoral combined specialized
PřF SCM00606 MANAAK Mathematical Analysis
Name in Czech: Mathematical Analysis
doctoral combined specialized
PřF SCM00608 OOMAAK General Mathematics
Name in Czech: General Mathematics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doctoral combined specialized
PřF C1011401 C-UCB Biology with a view to Education
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Základy embryologie a vývojové biologie pro SŠ učitele
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Geologie pro výuku přírodopisu, biologie a zeměpisu na ZŠ a SŠ
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Geovědy pro environmentální vzdělávání
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Posílení praktických digitálních dovedností s využitím měřící techniky ve výuce přírodovědných oborů
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Satelitní data v přírodovědném vzdělávání
profesní vzdělávání, full-time
PřF PV03503 LGSB Summer geography school in Brno
Name in Czech: Letní geografická škola v Brně
profesní vzdělávání, full-time
PřF C1011409 C-UCF Physics with a view to Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Study plans:
Study plans:
PřF PV09201 FYKA Physics coffee session
Name in Czech: Fyzikální kavárna
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Moderní fyzika a její aplikace
profesní vzdělávání, full-time
PřF PV09203 ZPOK Student experiments
Name in Czech: Žákovské pokusy
profesní vzdělávání, full-time
PřF C1011410 C-UCC Chemistry with a view to Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PřF PV10201 CHKA Chemistry coffee session
Name in Czech: Chemická kavárna
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Návrat vody do krajiny v praxi
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Vodní toky jako centra biodiverzity i odpočinku
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Zdravá krajina: podpora biodiverzity
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Druhově bohaté kvetoucí porosty v praxi
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Zemědělské hospodaření s využitím přírodních procesů: efektivně, levně a šetrně
profesní vzdělávání, full-time
PřF PV05205 JSLH How to gentle forest management
Name in Czech: Jak na šetrné lesní hospodářství
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Mokřady v zemědělské krajině a jak o ně pečovat
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Zpět ke zdravé a pestré zemědělské krajině
profesní vzdělávání, full-time
PřF PV05209 ZELM The Green city
Name in Czech: Zelené město
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Pastva jako ideální nástroj péče o vzácné a ohrožené biotopy
profesní vzdělávání, full-time
PřF C1051107 C-ANT Antropology
Name in Czech: Antropologie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Introduction to Visual Anthropology
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Introduction to Environmental Anthropology
profesní vzdělávání, full-time
PřF C1051108 C-EMB Experimental and Molecular Biology
Name in Czech: Experimentální a molekulární biologie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Přírodní látky: zdravotní přínosy a rizika
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Imunitní systém ve zdraví a nemoci
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Tkáňové kultury savčích buněk
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Zacházení s laboratorními zvířaty (praktický kurz)
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele SŠ
profesní vzdělávání, full-time
PřF C1051206 C-BIC Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Pokročilé metody v současné genomice a proteomice
profesní vzdělávání, full-time
PřF PV06202 STRB Structural biochemistry
Name in Czech: Strukturní biochemie
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Biochemie pro učitele středních škol
profesní vzdělávání, full-time
PřF C1053304 C-FYZ Physics
Name in Czech: Fyzika
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Příprava mikroelektronických součástek na křemíkových deskách v čistých prostorách
profesní vzdělávání, full-time
PřF C1058811 C-SPJ Study subjects individually
Name in Czech: Studium předmětů jednotlivě
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Study plans:
Study plans:
PřF PV11301 SPRJ Study subjects individually
Name in Czech: Studium předmětů jednotlivě
v akred. studijním programu, full-time
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B1101 B-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Fields:
Fields:
PřF 1101R023 OM Mathematics
Name in Czech: Obecná matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
PřF 1103R008 FINPOJ Financial and Insurance Mathematics
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
PřF 1802R035 MOD Modelling and Calculations
Name in Czech: Modelování a výpočty
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Specialization: ASD Analýza signálů a dat (Signal and Data Analysis)
Specialization: EFI Ekonomika a finance (Economy and Finances)
Specialization: EKO Ekonomie (Economics)
Specialization: VCH Výpočetní chemie (Computational Chemistry)
PřF 1101R031 STAT Statistics and Data Analysis
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc., doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
B1201 B-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PřF 1201R004 GEOL Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201R017 SPRG Administrative Geology
Name in Czech: Správní geologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
PřF 1201R004 GEOLA Geology (Eng.)
Name in Czech: Geologie (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2016
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
PřF 1201R007 GARCH Geology combined with Archaeology
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
PřF 1201R007 GARCH Geology combined with Archaeology
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
PřF 1201R004 GEOL Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201R017 SPRG Administrative Geology
Name in Czech: Správní geologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2016
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
PřF 1201R004 GEOLA Geology (Eng.)
Name in Czech: Geologie (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
B1304 B-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

Fields:
Fields:
PřF 1301R005 GEOG Geography
Name in Czech: Geografie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Specialization: FG Fyzická geografie (Physical Geography)
Specialization: HG Humánní geografie (Human Geography)
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/12/2024
B1305 B-AG Applied Geography
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Specialization: GIRR Geoinformatika a regionální rozvoj (Geoinformatics and Regional Development)
Specialization: GITU Geoinformatika a trvalá udržitelnost (Geoinformatics and Sustainable Development)
B1406 B-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PřF 1406R002 BCHM Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Name in Czech: Chemoinformatika a bioinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
B1407 B-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1407R005 CHEO Chemistry
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Name in Czech: Chemie konzervování - restaurování
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/7/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Name in Czech: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
PřF 1407R010 BFCH Biophysical Chemistry
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/12/2024
B1409 B-AB Applied Biochemistry
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Fields:
Fields:
PřF 1406R001 APL Applied Biochemistry
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
Specialization: ABICH Bioanalytická chemie (Bioanalytical chemistry)
Specialization: BBICH Biotechnologie (Biotechnology)
Specialization: KBICH Klinická biochemie (Clinical biochemistry)
B1501 B-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
B1512 B-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1512R001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
B1530 B-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Fields:
Fields:
PřF 1501R006 BIMAT Mathematical Biology
Name in Czech: Matematická biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
PřF 1515R007 BIMG Molecular Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Specialization: ANTG Antropogenetika (Antropogenetics) – not offered
Specialization: BIMG Molekulární biologie a genetika (Molecular Biology and Genetics) – not offered
PřF 1501R026 SPBI Special Biology
Name in Czech: Speciální biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Specialization: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Specialization: EBR Experimentální biologie rostlin (Experimental Biology of Plants)
Specialization: EBŽI Experimentální biologie živočichů a imunologie (Experimental Biology of Animals and Immunology)
Specialization: EKOT Ekotoxikologie (Ecotoxicology)
Specialization: MOBI Mikrobiologie a molekulární biotechnologie (Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
B1531 B-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Specialization: BOTA Botanika (Botany)
Specialization: ZOOL Zoologie (Zoology)
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 2/4/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
B1701 B-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Fields:
Fields:
PřF 1701R003 FYZ Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
PřF 1702R005 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
PřF 1701R001 ASTR Astrophysics
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/12/2024
PřF 1701R003 FYZ Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
PřF 1702R005 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
PřF 1701R001 ASTR Astrophysics
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
PřF 3901R012 VUTFYZ Physical Engineering
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
B1702 B-AF Applied Physics
Name in Czech: Aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Fields:
Fields:
PřF 1702R012 LEK Medical Physics
Name in Czech: Lékařská fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
PřF 1702R022 FMNG Physics and Management
Name in Czech: Fyzika a management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2016
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
Name in Czech: Laboratorní a měřicí technika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Name in Czech: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
PřF 1702R012 LEK Medical Physics
Name in Czech: Lékařská fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Name in Czech: Laboratorní a měřicí technika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Name in Czech: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
B1803 B-IO Informatics with another discipline
Name in Czech: Informatika a druhý obor
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
N1101 N-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1101T014 MANAL Mathematical Analysis
Name in Czech: Matematická analýza
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
PřF 1101T009 GEOM Geometry
Name in Czech: Geometrie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Name in Czech: Algebra a diskrétní matematika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Name in Czech: Matematické modelování a numerické metody
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
PřF 1101T021 MINF Mathematics with Informatics
Name in Czech: Matematika s informatikou
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
PřF 6101T009 LOG Logics
Name in Czech: Logika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 1/11/2015
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
PřF 1103T024 FINA Finance Mathematics
Name in Czech: Finanční matematika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
PřF 1101T031 STAT Statistics and Data Analysis
Name in Czech: Statistika a analýza dat
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc., doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
N1103 N-AM Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
N1201 N-GE Geology
Name in Czech: Geologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1201T004 GEOL Geology
Name in Czech: Geologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201T004 GEOLA Geology (Eng.)
Name in Czech: Geologie (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201T004 GEOLA Geology (Eng.)
Name in Czech: Geologie (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
PřF 1201T007 GARCH Geology combined with Archaeology
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Name in Czech: Učitelství geologie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
PřF 1201T007 GARCH Geology combined with Archaeology
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
PřF 1201T004 GEOL Geology
Name in Czech: Geologie
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
N1304 N-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1301T003 FG Physical Geography
Name in Czech: Fyzická geografie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
PřF 1301T022 APGE Applied Geography
Name in Czech: Aplikovaná geografie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., RNDr. Vladimír Herber, CSc.
N1406 N-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1406T002 BIOCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
PřF 1406T004 BIOM Biomolecular Chemistry
Name in Czech: Biomolekulární chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
PřF 1406T002 BIOCHA Biochemistry (Eng.)
Name in Czech: Biochemie (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
PřF 1406T004 BIOMA Biomolecular Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
PřF 1406T008 ANBI Analytical Biochemistry
Name in Czech: Analytická biochemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
PřF 1406T008 ANBIA Analytical Biochemistry (Eng.)
Name in Czech: Analytická biochemie (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
PřF 1501T024 GEPR Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a proteomika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Name in Czech: Chemoinformatika a bioinformatika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
PřF 1501T024 GEPRA Genomics and Proteomics (Eng.)
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Name in Czech: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 4/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
N1407 N-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1403T001 ANAL Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytická chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
PřF 1401T002 ANOR Inorganic Chemistry
Name in Czech: Anorganická chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
PřF 2805T003 CHZP Environmental Chemistry
Name in Czech: Chemie životního prostředí
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
PřF 1404T001 FCHE Physical Chemistry
Name in Czech: Fyzikální chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
PřF 1402T001 ORGA Organic Chemistry
Name in Czech: Organická chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
PřF 1407T007 MATR Material Chemistry
Name in Czech: Materiálová chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Name in Czech: Chemie konzervování - restaurování
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
PřF 1407T020 STRU Structural Chemistry
Name in Czech: Strukturní chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
PřF 1407T010 BIOF Biophysical Chemisty
Name in Czech: Biofyzikální chemie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
N1501 N-BI Biology
Name in Czech: Biologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1512T001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Specialization: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Specialization: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
N1512 N-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1512T001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
N1530 N-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
Guarantor: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Fields:
Fields:
PřF 1515T007 BIMG Molecular Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Specialization: ANG Antropogenetika – not offered
Specialization: MBG Molekulární biologie a genetika – not offered
PřF 1501T026 SPBI Special Biology
Name in Czech: Speciální biologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Specialization: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Specialization: EBR Experimentální biologie rostlin
Specialization: EBZI Experimentální biologie živočichů a imunologie
Specialization: EKO Ekotoxikologie
Specialization: MMB Mikrobiologie a molekulární biotechnologie
PřF 1501T006 BIMAT Mathematical Biology
Name in Czech: Matematická biologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
N1531 N-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1507T004 BOTA Botany
Name in Czech: Botanika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Specialization: BISR Biosystematika rostlin (Biosystematics of Plants)
Specialization: EKRO Ekologie rostlin (Ecology of Plants)
Specialization: FYMY Fykologie a mykologie (Fycology and Mykology)
PřF 1502T003 ZOOL Zoology
Name in Czech: Zoologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 2/4/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
N1701 N-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
Guarantor: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Fields:
Fields:
PřF 1701T005 KOND Condensed Matter Physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
PřF 1701T011 PLAZ Plasma Physics
Name in Czech: Fyzika plazmatu
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Specialization: AS Astrofyzika
Specialization: TF Teoretická fyzika
PřF 1702T005 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Specialization: ABF Aplikovaná biofyzika
Specialization: MBF Molekulární biofyzika
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
PřF 1701T005 KOND Condensed Matter Physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
PřF 1701T011 PLAZ Plasma Physics
Name in Czech: Fyzika plazmatu
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Specialization: AS Astrofyzika
Specialization: TF Teoretická fyzika
PřF 1702T005 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Specialization: ABF Aplikovaná biofyzika
Specialization: MBF Molekulární biofyzika
PřF 3901T012 VUTFYZ Physical Engineering
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
N7504 N-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
M1103 M-AM Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1103T017 MAEK Mathematics - Economics
Name in Czech: Matematika - ekonomie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
M1501 M-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PřF 1512T001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Specialization: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Specialization: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
P1102 D-MA4 Matematics (4-years)
Name in Czech: Matematika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1101V014 MANA Mathematical Analysis
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1101V014 MANAA Mathematical Analysis (Eng.)
Name in Czech: Matematická analýza (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1101V025 OOMA General Problems of Mathematics
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Obecné otázky matematiky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1101V014 MANA Mathematical Analysis
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1101V014 MANAA Mathematical Analysis (Eng.)
Name in Czech: Matematická analýza (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1101V025 OOMA General Problems of Mathematics
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Obecné otázky matematiky (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
P1203 D-GE4 Geology (4-years)
Name in Czech: Geologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1201V003 GV Geological Sciences
Name in Czech: Geologické vědy
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1201V003 GVA Geological Sciences (Eng.)
Name in Czech: Geologické vědy (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1201V003 GV Geological Sciences
Name in Czech: Geologické vědy
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1201V003 GVA Geological Sciences (Eng.)
Name in Czech: Geologické vědy (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
P1314 D-GR4 Geography (4-years)
Name in Czech: Geografie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1301V003 FYGR Physical Geography
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1301V003 FYGRA Physical Geography (Eng.)
Name in Czech: Fyzická geografie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1301V003 FYGR Physical Geography
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1301V003 FYGRA Physical Geography (Eng.)
Name in Czech: Fyzická geografie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
P1416 D-BCH4 Biochemistry (4-years)
Name in Czech: Biochemie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1406V002 BIOCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1406V002 BIOCHA Biochemistry (Eng.)
Name in Czech: Biochemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1406V004 BIOM Biomolecular Chemistry
Name in Czech: Biomolekulární chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1406V004 BIOMA Biomolecular Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V024 GEPR Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
PřF 1501V024 GEPRA Genomics and Proteomics (Eng.)
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
PřF 1406V002 BIOCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1406V002 BIOCHA Biochemistry (Eng.)
Name in Czech: Biochemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1406V004 BIOM Biomolecular Chemistry
Name in Czech: Biomolekulární chemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1406V004 BIOMA Biomolecular Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V024 GEPR Genomics and Proteomics
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
PřF 1501V024 GEPRA Genomics and Proteomics (Eng.)
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
P1417 D-CH4 Chemistry (4-years)
Name in Czech: Chemie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1401V002 ANOR Inorganic Chemistry
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1401V002 ANORA Inorganic Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Anorganická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1402V001 ORGA Organic Chemistry
Name in Czech: Organická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1402V001 ORGAA Organic Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Organická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1403V001 ANAL Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1403V001 ANALA Analytical Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Analytická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1404V001 FCHE Physical Chemistry
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1404V001 FCHEA Physical Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Fyzikální chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 2805V003 CHZP Environmental Chemistry
Name in Czech: Chemie životního prostředí
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 2805V003 CHZPA Environmental Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Chemie životního prostředí (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1407V007 MATR Materials Chemistry
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1407V007 MATRA Materials Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Materiálová chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1401V002 ANOR Inorganic Chemistry
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1401V002 ANORA Inorganic Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Anorganická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1402V001 ORGA Organic Chemistry
Name in Czech: Organická chemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1402V001 ORGAA Organic Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Organická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1403V001 ANAL Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1403V001 ANALA Analytical Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Analytická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1404V001 FCHE Physical Chemistry
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1404V001 FCHEA Physical Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Fyzikální chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 2805V003 CHZP Environmental Chemistry
Name in Czech: Chemie životního prostředí
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 2805V003 CHZPA Environmental Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Chemie životního prostředí (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1407V007 MATR Materials Chemistry
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1407V007 MATRA Materials Chemistry (Eng.)
Name in Czech: Materiálová chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
P1527 D-BI4 Biology (4-years)
Name in Czech: Biologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1511V003 FYZZ Animal Physiology
Name in Czech: Fyziologie živočichů
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1511V003 FYZZA Animal Physiology (Eng.)
Name in Czech: Fyziologie živočichů (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1512V001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1512V001 ANTRA Anthropology (Eng.)
Name in Czech: Antropologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1507V004 BOTA Botany
Name in Czech: Botanika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1507V004 BOTAA Botany (Eng.)
Name in Czech: Botanika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V002 EKOL Ecology
Name in Czech: Ekologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V002 EKOLA Ecology (Eng.)
Name in Czech: Ekologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1504V004 OMG General and Molecular Genetics
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V004 HYBI Hydrobiology
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V004 HYBIA Hydrobiology (Eng.)
Name in Czech: Hydrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1510V001 MIKR Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1510V001 MIKRA Microbiology (Eng.)
Name in Czech: Mikrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1515V004 MBBI Molecular and Cellular Biology
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V009 PARA Parasitology
Name in Czech: Parazitologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V009 PARAA Parasitology (Eng.)
Name in Czech: Parazitologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1507V001 AFYR Plant Anatomy and Physiology
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1502V003 ZOOL Zoology
Name in Czech: Zoologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1502V003 ZOOLA Zoology (Eng.)
Name in Czech: Zoologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V004 EKOT Ecotoxicology
Name in Czech: Ekotoxikologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V004 EKOTA Ecotoxicology (Eng.)
Name in Czech: Ekotoxikologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1511V003 FYZZ Animal Physiology
Name in Czech: Fyziologie živočichů
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1511V003 FYZZA Animal Physiology (Eng.)
Name in Czech: Fyziologie živočichů (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1512V001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1512V001 ANTRA Anthropology (Eng.)
Name in Czech: Antropologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1507V004 BOTA Botany
Name in Czech: Botanika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1507V004 BOTAA Botany (Eng.)
Name in Czech: Botanika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V002 EKOL Ecology
Name in Czech: Ekologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V002 EKOLA Ecology (Eng.)
Name in Czech: Ekologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1504V004 OMG General and Molecular Genetics
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V004 HYBI Hydrobiology
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V004 HYBIA Hydrobiology (Eng.)
Name in Czech: Hydrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1510V001 MIKR Microbiology
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1510V001 MIKRA Microbiology (Eng.)
Name in Czech: Mikrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1515V004 MBBI Molecular and Cellular Biology
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V009 PARA Parasitology
Name in Czech: Parazitologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1501V009 PARAA Parasitology (Eng.)
Name in Czech: Parazitologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1507V001 AFYR Plant Anatomy and Physiology
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1502V003 ZOOL Zoology
Name in Czech: Zoologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1502V003 ZOOLA Zoology (Eng.)
Name in Czech: Zoologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V004 EKOT Ecotoxicology
Name in Czech: Ekotoxikologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1603V004 EKOTA Ecotoxicology (Eng.)
Name in Czech: Ekotoxikologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
P1532 D-VZP Life Sciences
Name in Czech: Vědy o živé přírodě
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1515V013 STRB Structural Biology
Name in Czech: Strukturní biologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V014 BOMIA Bio-omics (Eng.)
Name in Czech: Bio-omika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V014 BOMI Bio-omics
Name in Czech: Bio-omika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V013 STRBA Structural Biology (Eng.)
Name in Czech: Strukturní biologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V013 STRB Structural Biology
Name in Czech: Strukturní biologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V014 BOMI Bio-omics
Name in Czech: Bio-omika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V014 BOMIA Bio-omics (Eng.)
Name in Czech: Bio-omika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V013 STRBA Structural Biology (Eng.)
Name in Czech: Strukturní biologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 31/12/2024
P1703 D-FY4 Physics (4-years)
Name in Czech: Fyzika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PřF 1701V005 KOND Condensed Matter Physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V005 KONDA Condensed Matter Physics (Eng.)
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V011 FYPZ Plasma Physics
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V011 FYPZA Plasma Physics (Eng.)
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1702V005 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1702V005 BFA Biophysics (Eng.)
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V028 OBFY General Physics
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V028 OBFYA General Physics (Eng.)
Name in Czech: Obecné otázky fyziky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V037 VCOP Wave and Partical Optics
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V037 VCOPA Wave and Partical Optics (Eng.)
Name in Czech: Vlnová a částicová optika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V005 KOND Condensed Matter Physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V005 KONDA Condensed Matter Physics (Eng.)
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V011 FYPZ Plasma Physics
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V011 FYPZA Plasma Physics (Eng.)
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1702V005 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1702V005 BFA Biophysics (Eng.)
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V028 OBFY General Physics
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V028 OBFYA General Physics (Eng.)
Name in Czech: Obecné otázky fyziky (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V037 VCOP Wave and Partical Optics
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
PřF 1701V037 VCOPA Wave and Partical Optics (Eng.)
Name in Czech: Vlnová a částicová optika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
P3960 D-PMN Advanced Materials and Nanosciences
Name in Czech: Pokročilé materiály a nanovědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
PřF 3942V004 PMA Advanced Materials
Name in Czech: Pokročilé materiály
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
PřF 3942V004 PMAA Advanced Materials (Eng.)
Name in Czech: Pokročilé materiály (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
PřF 3942V004 PMA Advanced Materials
Name in Czech: Pokročilé materiály
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
PřF 3942V004 PMAA Advanced Materials (Eng.)
Name in Czech: Pokročilé materiály (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Name in Czech: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
lifelong learning, 4 y.

Fields:
Fields:
PřF 3942V004 POMA Advanced Materials
Name in Czech: Pokročilé materiály
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/12/2024
PřF 3901R012 VUTFYZ Physical Engineering
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, language of instruction: Czech Czech
PřF 1515V013 STRB Structural Biology
Name in Czech: Strukturní biologie
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/12/2013 – 31/12/2024
PřF 1515V014 BOMI Bio-omics
Name in Czech: Bio-omika
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematika a statistika (smlouva s FSI VUT)
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, language of instruction: Czech Czech
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium k rozšíření, doplnění učitelské kvalifikace
extension education, language of instruction: Czech Czech
Specialization: BG Biologie a geologie (Biology and Geology)
Specialization: BI Biologie (Biology)
Specialization: CH Chemie (Chemistry)
Specialization: DG Deskriptivní geometrie (Descriptive Geometry)
Specialization: FY Fyzika (Physics)
Specialization: GE Geologie (Geology)
Specialization: MA Matematika (Mathematics)
Specialization: ZE Zeměpis (Geography)
PřF SC01202 STRB Structural biochemistry
Name in Czech: Strukturní biochemie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Tkáňové kultury savčích buněk
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Základy embryologie a vývojové biologie pro SŠ učitele
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Přírodní látky: zdravotní přínosy a rizika
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Zacházení s laboratorními zvířaty (praktický kurz)
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Imunitní systém ve zdraví a nemoci
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Průběžné vzdělávání učitelů přírodních věd
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Posílení praktických a digitálních dovedností s využitím měřící techniky ve výuce přírodovědných oborů
extension education, language of instruction: Czech Czech
PřF 12345 SPJ Study subjects individually
Name in Czech: Studium předmětů jednotlivě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
U1111 UKR Study for Ukrainian students in need
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi na Přírodovědecké fakultě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
R1101 Rig-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1101T009 GEOM Geometry
Name in Czech: Geometrie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1101T014 MANA Mathematical Analysis
Name in Czech: Matematická analýza
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Algebra a diskrétní matematika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1101T021 MINF Mathematics with Informatics
Name in Czech: Matematika s informatikou
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematické modelování a numerické metody
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
PřF 1103T024 FINA Finance Mathematics
Name in Czech: Finanční matematika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
PřF 1101T031 STAT Statistics and Data Analysis
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
R1201 Rig-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologie, hydrogeologie a geochemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
PřF 1201T004 GEOL Geology
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství geologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1201T007 GARCH Geology combined with Archaeology
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/12/2024
R1301 Rig-GR Geography
Name in Czech: Geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1301T007 GRKA Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
R1304 Rig-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1301T003 FG Physical Geography
Name in Czech: Fyzická geografie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1301T014 SG Social Geography
Name in Czech: Sociální geografie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1301T022 APGE Applied Geography
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
R1406 Rig-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1406T002 BIOCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1406T004 BIOM Biomolecular Chemistry
Name in Czech: Biomolekulární chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1406T008 ANBI Analytical Biochemistry
Name in Czech: Analytická biochemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Name in Czech: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 4/5/2015 – 31/12/2024
R1407 Rig-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1401T002 ANOR Inorganic Chemistry
Name in Czech: Anorganická chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1402T001 ORGA Organic Chemistry
Name in Czech: Organická chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1403T001 ANAL Analytical Chemistry
Name in Czech: Analytická chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1404T001 FCHE Physical Chemistry
Name in Czech: Fyzikální chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 2805T003 CHZP Environmental Chemistry
Name in Czech: Chemie životního prostředí
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1407T007 MATR Material Chemistry
Name in Czech: Materiálová chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie - konzervování - restaurování
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/7/2011 – 31/12/2024
PřF 1407T020 STRU Structural Chemistry
Name in Czech: Strukturní chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
PřF 1407T010 BIOF Biophysical Chemisty
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
R1501 Rig-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1512T001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 15/11/2012
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
R1512 Rig-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1512T001 ANTR Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
R1530 Rig-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1515T007 BIMG Molecular Biology and Genetics
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
PřF 1501T026 SPBI Special Biology
Name in Czech: Speciální biologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
PřF 1501T006 BIMAT Mathematical Biology
Name in Czech: Matematická biologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
R1531 Rig-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
PřF 1507T004 BOTA Botany
Name in Czech: Botanika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
PřF 1502T003 ZOOL Zoology
Name in Czech: Zoologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 31/12/2024
R1701 Rig-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1702T005 BF Biophysics
Name in Czech: Biofyzika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1701T005 KOND Condensed Matter Physics
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
PřF 1701T011 PLAZ Plasma Physics
Name in Czech: Fyzika plazmatu
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
PřF 8999 MUS Multidisciplinary studies
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 14/7/2024 00:43