Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Partizipation und Bildung der Kinder mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung in der Tschechischen Republik - Forschung. In Marek Grummt, Wolfram Kulig, Christian Lindmeier, Vera Oelze, Stephan Sallat (Hrsg.). Partizipation, Wissen und Kommunikation im sonderpädagogischen Diskurs. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julis Klinkhardt, 2023, s. 33-39. Vzdělávání a pedagogika. ISBN 978-3-7815-2593-1.

  2022

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Edukace a intervence žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2022, 227 s. ISBN 978-80-7603-347-4.
  2. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Mental Health as One of The Quality of Life Indicators. In Jaroslava Gajdošíková Zelleiová. Quality of Life in Cross-Modal Perspectives of Inclusive Education. první. Bratislava: University of Trnava Fakulty of Education Slovak Republic, 2022, s. 15 - 35. ISBN 978-3-631-77439-7.
  3. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Podpora inkluzivního vzdělávání v kontextu výzkumných projektů. In Šilonová, V., Kožárová, J. (eds.). Podpora inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2022, s. 7 - 15.

  2021

  1. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook for Special Edication doctoral program. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9840-4.
  2. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9838-1.
  3. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9839-8.

  2020

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Radka MACHÁLKOVÁ. Education of Pupils with Epilepsy at Primary School. In Digitales KME-Klassentreffen. Pädagogik bei Beeinträchtigungen der körperlich-motorischen Entwicklung Institut für Rehabilitationswissenschaften Kultur-, Sozial-und Bildungswissenschaftliche Fakultät Humboldt-Universität zu Berlin: Digitales Doktorandenkolloquium. 2020.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 122 s. ISBN 978-80-210-9830-5.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 122 s.
  4. VÍTKOVÁ, Marie a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Forschungsprojekt Quality Inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs in Primary and Secondary Schools. In Pädagogik bei Beeinträchtigungen der körperlich-motorischen Entwicklung Institut für Rehabilitationswissenschaften Kultur-, Sozial-und Bildungswissenschaftliche Fakultät Humboldt-Universität zu Berlin: Digitales Doktorandenkolloquium. 2020.
  5. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 144 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 141 s. ISBN 978-80-210-9831-2.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 141 s. ISBN 978-80-210-9585-4.

  2019

  1. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Online Journal of Primary and Preschool Education. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 3, č. 1, s. 1-8. ISSN 2533-7106. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21062/ujep/326.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/1.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Dagmar OPATŘILOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Specifika školní zralosti u dětí s tělesným postižením a možnosti speciálně pedagogické diagnostiky. In Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika. první. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., Praha 2019, 2019, s. 61-128. Školní zralost 4. ISBN 978-80-7496-421-3.
  3. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 101 s. ISBN 978-80-210-9310-2.
  4. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 101 s. ISBN 978-80-210-9310-2.

  2018

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung als interdisziplinäres Thema. In 53. pracovních dnů docentů speciální pedagogiky v německy mluvících zemích - Hamburg. 2018.
  2. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inklusion im Fördershwerpunkt Hören und bzgl weiteren Thenen der Sonderpädagogik. In Mezinárodní odborná konference speciálních pedagogův Heilbronnu, Německo. 2018.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 165 s. ISBN 978-80-210-9189-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9189-2018.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vydání. Brno: Munipress, 2018, 165 s. ISBN 978-80-210-9189-4.
  5. VIKTORIN, Jan a Marie VÍTKOVÁ. Pracovníci školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu v Jihomoravském kraji. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 1, s. 24-47. ISSN 2585-7363.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8757-6.
  7. MAGER, Radomír, Marie VÍTKOVÁ a Jana MAGEROVÁ. Tematická preventivní edukace na školách v oblasti popáleninových úrazů. Online. In Život ve zdraví 2018: teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 57-65. ISBN 978-80-210-9176-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9176-2018.

  2017

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  2. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1.
  3. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie. první. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
  4. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání – přehledové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  10. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Ivana MÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Tsvetelina HARAKCHIYSKA, Johnny BALTZERSEN, Teresa PESSOA a Nato CHIKHLADZE. Sustainable Learner-Centred Teaching - Advanced Resources for Georgia and China / STAR Project. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2017 Proceedings. IATED, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN: IATED Academy, 2017, s. 7096-7101. ISBN 978-84-697-6957-7.
  11. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017, 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
  12. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.

  2016

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Hedderich, I., Zahnd R. (Hrsg.). Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1, vydání. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2016, s. 123-133. ISBN 978-3-7815-2059-2.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Bazální stimulace - využití v edukaci žáků s těžkým postižením. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1, vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 293-322. ISBN 978-80-7315-256-7.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Cena Jihomoravského kraje. Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, 2016.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Redakční rady časopisu Speciální pedagogika. Speciální pedagogika, 2016 - 2016.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Členka vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2016 - 2016.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulovanému učení. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 367-386. ISBN 978-80-7315-255-0.
  7. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inclusion as an interdisciplinary topic with a focus on supporting pupils with special educational needs at the secondary school in the Czech Republic. In EAPRIL 2016, conference. 2016.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Inkluze jako perspektiva zpracování heterogenity ve škole a ve vyučování. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 311-328. ISBN 978-80-7315-255-0.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Behinderung – eine Analyse im Rahmen des Interdisziplinären Forschungsprojekts (2013-2015). In Pracovní setkání speciálních pedagogů. 2016.
  13. PANČOCHA, Karel a Marie VÍTKOVÁ. Participace jako aktivní účast člověka s postižením ve škole a v životě. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1, vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 15-42. ISBN 978-80-7315-256-7.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 75-92. ISBN 978-80-7315-255-0.
  15. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016, 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  16. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  17. VÍTKOVÁ, Marie. Předsedkyně Oborové rady DSP Speciální pedagogika Pedagogická fakulta MU. 2016 - 2016.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Psychické zdraví jako jeden z indikátorů kvality života žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. Mezinárodní konference Smolenice; vyžádaná přednáška. 2016.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Realizace inkluzivní edukace v České republice. In Viktor Lechta. Inkluzivní pedagogika. první. Praha: Portál, 2016, s. 204-218. ISBN 978-80-262-1123-5.
  20. VÍTKOVÁ, Marie. SLOVNÍK ROKU 2016. Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP), 2016.
  21. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ a Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 140 s. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
  22. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ a Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
  23. VÍTKOVÁ, Marie. Specifika edukace žáků s těžkým postižením v České republice a v Německu. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1, vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 237-266. ISBN 978-80-7315-256-7.
  24. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016, 365 s. ISBN 978-80-7315-256-7.
  25. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016, 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0.
  26. VÍTKOVÁ, Marie. Stříbrná medaile MU za dlouhodobý přínos pro Masarykovu univerzitu. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016.
  27. VÍTKOVÁ, Marie. Support for Students with Soecial Educational Needs in Inclusive Schools in the Czech republic - Compared to Current Trends in Education Abroad. In Stankovski, A. Špeciálne vzdelávacie potreby. Jubilejná časť konferenčného cyklu. III. časť. 1. vydání. Ružomberok: Verbum Ružomberok, 2016, s. 57-68. ISBN 978-80-561-0372-2.
  28. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Teilergebnisse des Interdisziplinären Forschungsprojekts. In 51. Arbeitstagung DGfE Sonderpädagogik Paderborn. 2016.
  29. VÍTKOVÁ, Marie. Terapie ve speciální pedagogice a prostředky rehabilitace. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1, vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 267-292. ISBN 978-80-7315-256-7.
  30. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  31. VÍTKOVÁ, Marie. Využití mezinárodní klasifikace ICF v přístupu k žákům vyžadujících podpůrná opatření v Kantonu Curych ve Švýcarsku ve srovnání s Českou republikou. In Grzyb B., Kowalska, G. Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów. 1. vydání. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 2016, s. 195-211. ISBN 978-83-7880-437-6.
  32. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávací politika vedoucí k inkluzi v zahraničí a v České republice. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 15-38. ISBN 978-80-7315-255-0.
  33. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  34. VÍTKOVÁ, Marie. Žáci s epilepsií v prostředí školy. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1, vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 93-110. ISBN 978-80-7315-256-7.
  35. VÍTKOVÁ, Marie. Žáci s mozkovou obrnou jako kombinovaným postižením. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1, vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 129-146. ISBN 978-80-7315-256-7.
  36. VÍTKOVÁ, Marie. Žáci s tělesným postižením v inkluzivním prostředí základní školy. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, Brno, 2016, s. 221-248. ISBN 978-80-7315-255-0.

  2015

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit Sonderbedarf. In téma Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft (Spoluúčast a mnohost: Výzva světové společnosti). 2015.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inklusion als Interdisziplinärese Problem. In 50. Arbeitstagung der Dozierenden der Sonderpädagogik in den deutschsprachigen Ländern: Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung. 2015.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  6. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
  7. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
  8. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
  9. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  10. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  11. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  12. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
  13. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
  14. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
  15. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  16. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

  2014

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Bazální stimulace. In Müller, O, (ed.) a kolektiv. Terapie ve speciální pedagogice. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2014, s. 357-384. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Vědecké rady PdF Masarykovy univerzity. 2014.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Vědecké rady PedF Univerzity Karlovy. 2014.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program speciální pedagogika. In vrubel, M., Pančocha, K. a kolektiv. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1, vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 13-24. ISBN 978-80-210-7541-2.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Dvacet let od založení Katedry speciální pedagogiky v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Konference s mezinárodní účastí k 20. výročí založení Katedry speciální pedagogiky, Brno: PdF MU, 21. 10 2014. 2014.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Individuální doprovod učení a vývoj žáka s tělesným postižením ve škole. In Konference k 60. výročí školy „Speciální škola jako živá součást vzdělávací soustavy“. Brno: Kociánka. 2014.
  9. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Inkluze a speciální vzdělávací potřeby. In Cyprus, Nicosia, Mezinárodní vědecká konference EAPRIL, Conference 2014 Where Practice and research on Learning and Development Meet. 2014.
  10. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
  11. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
  12. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
  13. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
  14. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1.
  15. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno, 2014, 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1.
  16. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  17. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  18. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 2014. ISBN 978-80-210-7530-6.
  19. VÍTKOVÁ, Marie. Předsedkyně Oborové rady Speciální pedagogika PdF Masarykovy univerzity. 2014.
  20. VALENTA, Milan, Miluše HUTYROVÁ, Jiří LANGER, Libuše LUDÍKOVÁ, Renata MLČÁKOVÁ, Oldřich MÜLLER, Martin Dominik POLÍNEK, Miloň POTMĚŠIL a Marie VÍTKOVÁ. Přehled speciální pedagogiky : Rámcové kompedium oboru. Vydání první. Praha: Portál, 2014, 269 s. ISBN 978-80-262-0602-6.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Role učitele v inkluzivním vyučování. In PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 13-31. ISBN 978-80-210-7530-6.
  22. VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie. Speciální pedagogika osob s tělesným a zrakovým postižením. In VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2014, s. 104-130. ISBN 978-80-262-0602-6.
  23. PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
  24. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.
  25. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
  26. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
  27. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  28. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Olomouc: II. Olomoucké speciálněpedagogické dny.Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
  29. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU. In Hutyrová, M., Souralová, E., Chrastina, J., Moudrá, L. (eds.). XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 1. vydání. Olomouc: UP v Olomouci, pedagogická fakulta, Ústav sociálně pedagogických studií, 2014, s. 8-15. ISBN 978-80-244-4483-3.

  2013

  1. PANČOCHA, Karel a Marie VÍTKOVÁ. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 320 s. ISBN 978-80-210-6457-7.
  2. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru. In Štréblová, M. Podpora integrativního vzdělávání v Praze. 1. vydání. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2013, s. 64-79. ISBN 978-80-260-5261-6.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Členka vědecké rady PdF Masarykovy univerzity. Vědecká rada PdF Masarykovy univerzity, 2013.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Členka vědecké rady PedF Univerzity Karlovy. Vědecká rada PedF Univerzity Karlovy, 2013.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulovanému učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 219-234. ISBN 978-80-210-6678-6.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 7-17. ISBN 978-80-210-6674-8.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy v zařízeních sociálních služeb pro mladé dospělé s těžkým zdravotním postižením. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ , K., et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 122-140. ISBN 978-80-210-6306-8.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Individuální podpora učení ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-210-6678-6.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy. In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1.vydání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 21-35. ISBN 978-80-7464-232-6.
  10. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. 2013.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Inkluzivní vyučování a inkluzivní didaktika se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 31-44. ISBN 978-80-210-6678-6.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.
  13. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání - parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. 1. vyd. Bratislava: Univertzita Komenského, 2013, s. 588.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Koncept bazální stimulace. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 251-262. ISBN 978-80-210-6673-1.
  15. VÍTKOVÁ, Marie. Koncept bazální stimulace a její využití při edukaci jedinců s těžkým postižením. In VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie Teoretické základy a metodika. 5. doplněné a upravené vyd. Praha: Parta, 2013, s. 271-285. ISBN 978-80-7320-187-6.
  16. VÍTKOVÁ, Marie. Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu – profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. 2013.
  17. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Lernbehindertenpädagogik. Studienprogramme. In Německo: München. 6. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik., "Die Un-Behindertenrechtskonvention. Umsetzung und Auswirkungen weltweit " 3. 10. -5. 10. 2013 ; Ludwig-Maxmilians-Universität München. 2013.
  18. VÍTKOVÁ, Marie. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 25-30. ISBN 978-80-210-6673-1.
  19. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Josef TRNA, Eva TRNOVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Jiřina NOVOTNÁ, Magdaléna NOVOTNÁ a Jan ŠŤÁVA. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. Brno: Paido, 2013, 139 s. 354. ISBN 978-80-7315-244-4.
  20. VÍTKOVÁ, Marie. Okruh žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 107-112. ISBN 978-80-210-6673-1.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínky ke vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 95-104. ISBN 978-80-210-6678-6.
  22. VÍTKOVÁ, Marie. Podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inculusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 19-30. ISBN 978-80-210-6646-5.
  23. VÍTKOVÁ, Marie. Prostředky ucelené rehabilitace. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 31-38. ISBN 978-80-210-6673-1.
  24. VÍTKOVÁ, Marie. Předsedkyně Oborové rady - Speciální pedagogika PdF Masarykovy univerzity. Oborová rada - Speciální pedagogika PdF Masarykovy univerzity, 2013.
  25. VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy k edukaci dětí a žáků s těžkým postižením v Německu. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 193-205. ISBN 978-80-210-6673-1.
  26. VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy k edukaci dětí s těžkým postižením v raném a předškolním věku. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 207-216. ISBN 978-80-210-6673-1.
  27. VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ a Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013, 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6.
  28. VÍTKOVÁ, Marie a Marie GREGOROVÁ. Realizace kurzu Aktivity s využitím koní (AVK) pro děti se specifickými poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-167. ISBN 978-80-210-6515-4.
  29. VÍTKOVÁ, Marie. Reflection of Inclusion in Education of Children with Physical Disabilities. In LECHTA, V., KUDLÁČKOVÁ, B. Reflection of Inclusive Education of 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances). 1. vydání. Trnava: Univerzita Trnava, 2013, s. 138-143. ISBN 978-80-224-1336-7.
  30. VÍTKOVÁ, Marie. Sedmý rok realizace výzkumného záměru. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 35-49, 8 s. ISBN 978-80-7315-246-8.
  31. VÍTKOVÁ, Marie. Sedmý rok realizace výzkumného záměru. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1.vydání. Brno: Masarykova unoverzita, 2013, s. 13-28. ISBN 978-80-7315-245-1.
  32. VÍTKOVÁ, Marie. Současná vzdělávací politika vedoucí k inkluzi ve Švédsku, Velké Británii, v Německu a v České republice. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inculusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 11-17. ISBN 978-80-210-6646-5.
  33. VÍTKOVÁ, Marie, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education. In Estonsko: University of Tartu - Projekt Leonardo da Vinci. 2013.
  34. VÍTKOVÁ, Marie. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443. In Švýcarský kongres léčebné pedagogiky 2013, konaný ve dnech 28.8.-30.8. 2013. 8. Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 na téma Was ist ein gutes Leben. 2013.
  35. VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs of pupils in the context of framework education programme for basic education. In SEHRBROCK, P., ERDÉLYI, A., GAND, S. (Hrsg.). Internationale und Vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion. Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien Internationaler Heil- und Sonderpädagogik. 1. vydání. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2013, s. 179-183. ISBN 978-3-7815-1944-2.
  36. VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – Final Year of the Research Project. In PROCHÁZKOVÁ, L., SOCHOR, P. et al. Support of People with Special Needs: International Perspectives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 5-9. ISBN 978-80-210-6637-3.
  37. VÍTKOVÁ, Marie. Speciálněpedagogická podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole hlavního vzdělávacího proudu. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inculusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 31-38. ISBN 978-80-210-6646-5.
  38. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - sedmý rok realizace výzkumného záměru. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. (eds.). Současné trendy výchovy ke zdraví Contemporary Trends in Education for Health. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 9-22. ISBN 978-80-210-6316-7.
  39. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - sedmý rok realizace výzkumného záměru. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 17-32, 11 s. ISBN 978-80-210-6632-8.
  40. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, 2/2013, s. 134-142. ISSN 1211-2720.
  41. VÍTKOVÁ, Marie. Specifika edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením v základní škole speciální. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 233-250. ISBN 978-80-210-6673-1.
  42. VÍTKOVÁ, Marie a Jana VRATNA. Specifika projektového vyučování na základní škole praktické. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 203-219. ISBN 978-80-210-6515-4.
  43. VÍTKOVÁ, Marie. Specifika ve vzdělávání žáků s tělesným postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inculusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 173-190. ISBN 978-80-210-6646-5.
  44. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5.
  45. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU, Praha, konferenční prostory Ministerstva zahraničních věcí ČR. In Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučení v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, pořadatel: Česká školní inspekce. 2013.
  46. VÍTKOVÁ, Marie. Školský zákon, Antidiskriminační zákon, Zákon o sociálních službách. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 57-68. ISBN 978-80-210-6673-1.
  47. VÍTKOVÁ, Marie. Teorie a praxe inkluzivní didaktiky se zřetelem na inkluzivní, otevřené a projektové vyučování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 10-22. ISBN 978-80-210-6515-4.
  48. VÍTKOVÁ, Marie. Teorie a praxe ve vývoji inkluzivní školy u nás a v zahraničí - školní klima, inkluzivní vyučování, heterogenita ve škole, inkluzivní didaktika. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 43-55. ISBN 978-80-7315-245-1.
  49. VÍTKOVÁ, Marie. Teorie a praxe ve vývoji inkluzivní školy u nás a v zahraničí - zaměření na kurikulum, individuální vzdělávací plán a týmovou spolupráci. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 35-49. ISBN 978-80-7315-246-8.
  50. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität – gegenwärtige Situation im Doktorstudium. In Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik zum Thema „KB inklusiv", Humboldt-Universität zu Berlin. 2013.
  51. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vyd., 1.dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  52. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  53. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd., 1.dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  54. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  55. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013, 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7.
  56. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8.
  57. VÍTKOVÁ, Marie. Žáci s epilepsií ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 145-156. ISBN 978-80-210-6678-6.
  58. VÍTKOVÁ, Marie. Žáci s tělesným postižením. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 155-176. ISBN 978-80-210-6673-1.

  2012

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Aktuální problémy profesní přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti jejich uplatnění na trhu práce. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 41-55. ISBN 978-80-7315-236-9.
  2. VÍTKOVÁ, Marie a Jiří VÍTEK. Analyse der socioedukativen Kompetenzen in der prägraduellen Bildung der Studierenden der Sonderpädagogik im Fach Neurologie in Tschechien. In ERDÉLY, A., SCHMIDTKE, H.-P., SEHRBROCK, P. (Hrsg.). Internacional vergleichende Heil - und Sondepädagogik weltweit Grundlagen - Migration - "Dritte Welt" - Europa. 1. vydání. Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2012, s. 323-338. ISBN 978-3-7815-1832-2.
  3. VÍTEK, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Analyse der sozioedukativen Kompetenzen in der prägraduellen Bildung der Studierenden der Sonderpädagogik im Fach Neurologie in Tschechien. In Erdélyi, A., Schmidtke, H.-P., Sehrbrock, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil - und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen - Migration - "Dritte Welt" - Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2012, s. 323-338. ISBN 978-3-7815-1832-2.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Oborové rady Speciální pedagogika PdF UP Olomouc. Oborová rada Speciální pedagogika PdF UP Olomouc, 2012.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Oborové rady Speciální pedagogika PedF UK Praha. Oborová rada Speciální pedagogika PedF UK Praha, 2012.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Vědecké rady PdF MU. Vědecká rada PdF MU, 2012.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Vědecké rady PedF UK Praha. Vědecká rada PedF UK Praha, 2012.
  8. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2012, 298 s. ISBN 978-80-210-5995-5.
  9. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 266 s. ISBN 978-80-210-5996-2.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP. In Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách, Brno. 2012.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s LMP. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012, Baratislava. 2012.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. In Michalik J. a kol. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižením. první. Olomouc: UP Olomouc, 2012, s. 63-68. ISBN 978-80-244-3372-1.
  13. VÍTKOVÁ, Marie, Zita NOVÁKOVÁ a Dagmar OPATŘILOVÁ. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2012, 159 s. ISBN 978-80-7315-240-6.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 31-41. ISBN 978-80-210-6044-9.
  15. VÍTKOVÁ, Marie. Podpůrný program pro žáky s tělesným a přidruženým mentálním postižením – přístupy v České republice a v Německu. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 51-68. ISBN 978-80-7315-235-2.
  16. VÍTKOVÁ, Marie. Předsedkyně Oborové rady Speciální pedagogika PdF MU. Oborová rada Speciální pedagogika PdF MU, 2012.
  17. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání ve středních školách. In Lechta, V. (ed.). Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. 1. vydání. Bratislava: PhDr. Milan Štefanko - IRIS, Bratislava, 2012, s. 301-315. ISBN 978-80-89256-89-1.
  18. VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education. In Pančocha, P., Prochazková, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o., Lidická 23, Brno, 2012, s. 9-13. ISBN 978-80-210-5848-4.
  19. VÍTKOVÁ, Marie. Speciálněpedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 21-30. ISBN 978-80-210-6044-9.
  20. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 10 s. ISBN 978-80-210-5941-2.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 13-25. ISBN 978-80-7315-236-9.
  22. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 13-25. ISBN 978-80-7315-235-2.
  23. VÍTKOVÁ, Marie. Specifika přístupu k dětem s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 181-197. ISBN 978-80-210-6044-9.
  24. VÍTKOVÁ, Marie a Jana KYZLINKOVA. Specifika v přípravě na státní maturitní zkoušku žáků s tělesným postižením. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 155-168. ISBN 978-80-210-5941-2.
  25. VÍTKOVÁ, Marie a Jana KYZLINKOVA. Specifika v přípravě na státní maturitní zkoušku žáků s tělesným postižením. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  26. VÍTKOVÁ, Marie. Strategie přístupů ke vzdělávání žáků s těžkým postižením v základní škole hlavního vzdělávacího proudu. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 43-54. ISBN 978-80-210-5995-5.
  27. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2.
  28. VÍTKOVÁ, Marie a Pavla MIKUŠKOVÁ. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 169-187. ISBN 978-80-210-5941-2.
  29. VÍTKOVÁ, Marie a Pavla MIKUŠKOVÁ. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  30. VÍTKOVÁ, Marie. Teoretická východiska speciální pedagogiky. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 11-19. ISBN 978-80-210-6044-9.
  31. VÍTKOVÁ, Marie a Danuta BEDNARSKA. Využití modifikované Metody dobrého startu u žáků v základní škole speciální. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 562-591. ISBN 978-80-210-5941-2.
  32. VÍTKOVÁ, Marie a Danuta BEDNARSKA. Využití modifikované Metody dobrého startu u žáků v základní škole speciální. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  33. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 327 s. ISBN 978-80-210-6057-9.
  34. GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Grenarová, R. - Vítková, M. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.
  35. VÍTKOVÁ, Marie. Žák s tělesným postižením. In Valenta, M. a kolektiv. Školská integrace žáků se zdravotním postižením (inkluzivní pedagogika pro pedagogy běžných škol). 1. vydání. Ústí nad Labem: Evropský sociální fond, 2012, s. 81-109, 28 s. ISBN 978-80-904927-7-6.
  36. VÍTKOVÁ, Marie. Žák s tělesným postižením. In VALENTA,M. a kolektiv. Školská integrace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 155-176. ISBN 978-80-210-6673-1.
  37. VÍTKOVÁ, Marie. Žák s tělesným postižením. In VALENTA, M. A KOLEKTIV. Školská integrace žáků se zdravotním postižením (inkluzivní pedagogika pro pedagogy běžných škol). 1. vydání. Ústí nad Labem: ESF EU MŠMT, 2012, s. 81-109. ISBN 978-80-904927-7-6.

  2011

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 2011.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vědecká rada PedF UK, 2011.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 16-23. ISBN 978-80-210-5663-3.
  5. GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. In Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1-158. ISBN 978-80-210-5664-0.
  6. KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Konference Asociace speciálních pedagogů v České republice v Jihlavě. 2011.
  8. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení VZ. In Konference Asociace speciálních pedagogů v ČR. 2011.
  9. VÍTKOVÁ, Marie a Dagmar OPATŘILOVÁ. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. první. Brno: Paido, 2011, 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol. In konference Ostrava- Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor Speciální pedagogika pro učitele středních škol. In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011, s. 7-16. ISBN 978-80-7368-942-1.
  12. VÍTKOVÁ, Marie. Osoby s těžkým zdravotním postižením a práce - komplexní přístup. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 17-33. ISBN 978-80-210-5731-9.
  13. VÍTKOVÁ, Marie. Pracovní rehabilitace u osob se souběžným postižením více vadami - výzkumné štření. In Friedmann, Z. at al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 205-221. ISBN 978-80-210-5602-2.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Pracovní uplatnění osob s tělesným postižením - výzkumné šetření. In Friedmann, Z. at al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 187-203. ISBN 978-80-210-5602-2.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Příprava učitelů odborných předmětů pro odborná učiliště a praktické školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. In Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. Inklusive Edukation als mehrdimensionales Erziehungsproblem. Viktor Lechta (ed.). 1. vyd. Bratislava: Milan Štefanko - IRIS, Bratislava 2011, 2011, s. 117-126. ISBN 978-80-89256-69-3.
  16. VÍTKOVÁ, Marie. RESILIENCE IN CHILDREN AND ITS IMPORTANCE FOR EARLY SUPPORT. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Trought Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 161-168. ISBN 978-80-210-5720-3.
  17. VÍTKOVÁ, Marie. Resilience v dětském věku a její význam pro ranou podporu. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 37-43. ISBN 978-80-7315-220-8.
  18. VÍTKOVÁ, Marie. Role neziskových organizací v životě člověka se zdravotním postižením. In Opatřilová, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 187-199. ISBN 978-80-210-5708-1.
  19. VÍTKOVÁ, Marie. Sociálně pedagogická a speciálně pedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 85-110, 22 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
  20. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education. In 4. Mezinárodní konference pro Teorii a Praxi v edukaci – Society and Education. Budapešť, 8.6.-10.6. 2011. 2011.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443. In 47. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern na téma Kulturní výzkum v diskuzi - Forschungskulturen im Diskurs - Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissens. 2011.
  22. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5693-0.
  23. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MU, 2011, 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
  24. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
  25. VÍTKOVÁ, Marie. Speciálně pedagogická podpora jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacémi potřebami mimo školu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 19-37. ISBN 978-80-210-5693-0.
  26. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pátý rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 13-24. ISBN 978-80-7315-220-8.
  27. VÍTKOVÁ, Marie. Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti a praktických školách. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Neuvedeno. Brno: Paido, Brno, 2011, s. 550-569. ISBN 978-80-7315-216-1.
  28. VÍTKOVÁ, Marie. Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti a praktických školách. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Educaton of Students with Health Disabilities in Primary School. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
  29. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol – výzkumné projekty. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. MSD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 131-154, 23 s. ISBN 978-80-210-5602-2.
  30. VÍTKOVÁ, Marie. Teoretická východiska speciální pedagogiky. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al.Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 9-17. ISBN 978-80-210-5693-0.
  31. VÍTKOVÁ, Marie. Vliv vybavenosti regionu na vzdělávání a pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 265-276. ISBN 978-80-7315-220-8.
  32. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation. In Konference docentů pro osoby s tělesným postižením - Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“ na univerzitě Landau/Koblenc, konané 24. - 28. 8. 2010 v Landau. 2011.
  33. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Výzkumný záměr Speciální potřeby v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Prezentace výsledků za 5. rok činnosti se zaměřením na realizaci inklizuvního vzdělávání v Jihomoravském kraji. In „Inkluzivní vzdělávání osob s poruchou komunikace. Mezinárodní konference Brno. 2011.
  34. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 299 s. ISBN 978-80-210-5709-8.

  2010

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In III. Medzinárodná špeciálnopedagogická vedecká konferencia Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. Pedagogická fakulta UK v Bratislavě. 2010.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave. prvé. Bratislava: IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o. pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, 2010, s. 212-220. ISBN 978-80-89238-36-1.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Aspekty současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě legislativních podmínek a empirického šetření na základních školách. In Vítková, M., Havel, J.(eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 23 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  4. GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. In Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1-200. ISBN 978-80-210-5375-5.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. člen Oborové rady pro DSP speciální pedagogika PdF UP v Olomouci. Oborová rada pro DSP Speciální pedagogika PdF UP v Olomouci, 2010.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. člen Oborové rady pro DSP speciální pedagogika PedF UK. Oborová rada pro DSP Speciální pedagogika PedF UK Praha, 2010.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. člen redakční rady časopisu Komenský. Komenský, 2010.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. člen redakční rady časopisu Predškolská výchova. Predškolská výchova (Slovensko), 2010.
  9. VÍTKOVÁ, Marie. člen redakční rady časopisu Speciální pedagogika. Speciální pedagogika, 2010.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. člen Vědecké rady PdF Ostravské univerzity. Vědecká rada PdF OU, 2010.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. člen Vědecké rady Pedagogické fakulty MU. Vědecká rada PdF MU, 2010.
  12. VÍTKOVÁ, Marie. člen Vědecké rady PedF Univerzity Karlovy. Vědecká rada PedF UK Praha, 2010.
  13. VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In Pančocha, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 6-14. ISBN 978-80-210-5340-3.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Edukace jedinců s tělesným postižením a chronickým onemocněním. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 213-233. ISBN 978-80-7315-198-0.
  15. VÍTKOVÁ, Marie. III. Medzinárodná špeciálnopedagogická vedecká konferencia Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. 2010.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
  17. VÍTKOVÁ, Marie a Jiří HAVEL. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  18. VÍTKOVÁ, Marie. Komparace přístupů k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu a v Anglii (Wales). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2010, roč. 134, č. 5, s. 24-30. ISSN 0323-0449.
  19. VÍTKOVÁ, Marie. Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. 2010.
  20. VÍTKOVÁ, Marie. Legislativne ošetrenie inkluzivnej edukacie. Komparativna analýza. In Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Medzinárodná vedecká konferencia u príležitosti 375. výročia založenia povodnej Trnavskej univerzity. PdF, Katedra pedagogických štúdií a Spoločnost pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR. 2010.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Medzinárodná špeciálnopedagogická vedecká konferencia Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. 2010.
  22. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků s SVP. In Pipeková, J. (ed.al) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozšíř. a přeprac. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 25-42, 17 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
  23. VÍTKOVÁ, Marie. Posílení přístupů k inkluzivnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při přípravě učitelů a speciálních pedagogů na PdF MU. In Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. Ostravská univerzita v Ostravě; VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010.
  24. VÍTKOVÁ, Marie. Posílení přístupů k inkluzivnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při přípravě učitelů a speciálních pedagogů na PdF MU. In Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. první. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 9-16. ISBN 978-80-248-2324-9.
  25. VÍTKOVÁ, Marie. předseda Oborové rady pto DSP speciální pedagogika PdF MU. Oborová rada pro DSP Speciální pedagogika PdF MU, 2010.
  26. VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v České republice a v Německu. In Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Medzinárodná vedecká konferencia u príležitosti 375. výročia založenia povodnej Trnavskej univerzity. 2010.
  27. VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu a v Anglii (Wales). In Viktor Lechta. Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. 1. vydání. Trnava: EMITplus s.r.o., 2010, s. 67-77. ISBN 978-80-970623-2-3.
  28. VÍTKOVÁ, Marie a Ivana MICHÁLKOVÁ. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu - empirické šetření. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 43-59. ISBN 978-80-210-5383-0.
  29. VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 179-191. ISBN 978-80-7315-198-0.
  30. VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs support in inclusive education. In Drugi, T., Stankowski, A., Gabrys, K. (eds.). Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice: Uniwersytet Slaski Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 97-101. ISBN 978-83-87819-10-1.
  31. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  32. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Mezinárodní seminář Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU, Katedra pedagogiky. 2010.
  33. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 13-22. ISBN 978-80-7315-201-7.
  34. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 13-22. ISBN 978-80-7315-202-4.
  35. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. In Konference s mezinárodní účastí Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
  36. VÍTKOVÁ, Marie. Specifika edukace žáků s těžkým postižením v základní škole speciální - kazuistika. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 63-70. ISBN 978-80-210-5383-0.
  37. VÍTKOVÁ, Marie. Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2010, s. 169-182. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-679-7.
  38. HAVEL, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
  39. VÍTEK, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychoociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 250 s. ISBN 978-80-7315-210-9.
  40. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Úspěšnost absolventů přípravných tříd v primárním vzdělávání. In mezinárodní konference Škola a zdraví Brno. 2010.
  41. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Uvedení do speciální pedagogiky. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepr. a rozšíř. vydání. Brno: Paido Brno, 2010, s. 109-116. ISBN 978-80-7315-198-0.
  42. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů. In Pipeková, J. (ed. al.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přeprac. a rozšíř.vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 9-24, 15 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
  43. VÍTKOVÁ, Marie. Výsledky ze 4. roku výzkumného záměru inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Květoňová, L., Prouzová, R. (Editorky). Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. První. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, s. 18-27. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzd. ISBN 978-80-7290-472-3.
  44. VÍTKOVÁ, Marie. Vývoj a současný stav inkluzivního vzdělávání v České republice, Německu a v Anglii (Wales) - komparativní studie. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 41-52. ISBN 978-80-7315-201-7.
  45. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání a terapie žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 343-366. ISBN 978-80-7315-198-0.
  46. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami - výzkum. In Konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2010.
  47. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, 384 s. ISBN 978-80-7315-201-7.
  48. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. In Konference s mezinárodní účastí v rámci projektu EdTWIN Education Twinning Wien-Brno - Jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Středisko služeb školám Brno. 2010.

  2009

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Jiří VÍTEK. Analyse der sozioeducativen Kompetenzen in der pregraduellen Bildung der Studenten der Sonderpädagogik im fach neurologie. In 6. Švýcarský kongres léčebné pedagogiky Horizonte öfnen. Bern, Švýcarsko, 31.8. - 2.9.2009. 2009.
  2. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Aspekty socializace osob s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 9 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  3. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungsprogramms für Grundbildung. In 6. Švýcarský kongres léčebné pedagogiky Horizonte öffnen. Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik. Bern, Švýcarsko. 2009.
  4. VÍTKOVÁ, Marie, Jiří VÍTEK a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagoginnen und Lehrerinnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik. In 45. sympozium docentů ze speciální pedagogiky v německy mluvících zemích. Dortmund, Německo. 2009.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. členka komise pro Výchovu a vzdělávání - individuální národní projekt OP VK - Q -RAM - Národní kvalifikační rámec (2009-2013). 2009.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. členka komise při Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky. 2009.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. členka pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT ČR pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii. 2009.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. členka pracovní skupiny Národní akční plán podpory inkluzivního vzdělávání (MŠMT ČR 2009-2013). 2009.
  9. VÍTKOVÁ, Marie. členka pracovní skupiny pro Rámcový vzdělávací program pro základní školy speciální. 2009.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. členka vědecké rady Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. 2009.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. členka vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada PdF MU, 2009.
  12. VÍTKOVÁ, Marie. členka vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 2009.
  13. VÍTKOVÁ, Marie. členka vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vědecká rada PdF UK Praha, 2009.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Doctoral Study Programme Special Education. In Stankowski, A., Tisovičová, A. (eds.). Specjalne potrzeby edukacyjne, Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie programy perspektywy). První vydání. Bielsko Biala: Wyžsza Szkola Administracji, Bielsko Biala, 2009, s. 21 - 27. ISBN 978-83-60430-13-2.
  15. VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In Mühlpachr, P. (ed.). Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 6-13. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.
  16. GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 142 s. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7.
  17. VÍTKOVÁ, Marie, Věra VOJTOVÁ, Jiří NĚMEC, David JOHNSTONE, John VISSER, Ladislav NYKL, Victoria SORIANO DE GRACIA, Amanda WATKINS, Jette LENTZ, Kirsten HANSEN a Marie PAVLOVSKÁ. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009, 155 s. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5.
  18. VÍTKOVÁ, Marie. Edukace specifických skupin populace. In Průcha, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 443-447. 1691. publikace. ISBN 978-80-7367-546-2.
  19. JANÍKOVÁ, Věra. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 311-320. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  20. BAZALOVÁ, Barbora. Especially Gifted Autistic Children. Savant Syndrome. In ŠIMONÍK, O. a M. VÍTKOVÁ. Education and Talent 3. 1. vydání. Brno: MU, 2009, s. 93-105. Výzkumné zprávy číslo 6. ISBN 978-80-210-5113-3.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání a komparace v německém a českém školství. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vítková, M., Vojtová, V. (eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  22. VAĎUROVÁ, Helena. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 53-66. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  23. VAĎUROVÁ, Helena. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 15 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  24. VÍTKOVÁ, Marie. hodnotitelka strukturálních fondů OPRLZ 3.2, OPRLZ VK 12, 2.2 (vzdělávání pro konkurenceschopnost). 2009.
  25. KLENKOVÁ, Jiřina. Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Brno: MU, 2009, 443 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  26. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema a Jiří NĚMEC. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  27. KLAPKO, Dušan. Interaktivní divadlo jako předmět výzkumného šetření. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Brno: Paido, 2009, s. 61-217. ISBN 978-80-7315-188-1.
  28. VÍTEK, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Klasifikace ICF. Zaměření na využívání kontextu životního prostředí. In Hájková, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, o.s., 2009, s. 16-26. Odborná ediční řada Somatopedické spol., o.s. ISBN 978-80-904464-0-3.
  29. SIEGLOVÁ, Naděžda. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s lyrickým textem (výzkum recepce). In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se SVP Education of Socialy Disadvantaget Students Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  30. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  31. JANÍKOVÁ, Věra. Lernpotential der dramaspezifischen Übungen im Fremdsprachenunterricht bei Schülern mit Teilleistungsstörungen. In GRENAROVÁ, René a Marie VÍTKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU /DramaTechniques in Foreign LanguageTeaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 75-95, 20 s. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7.
  32. BAZALOVÁ, Barbora. Mimořádně nadané děti s PAS. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Výchova a nadání 3. 1. vydání. Brno: MU, 2009, s. 91-104. Výzkumné práce číslo 5. ISBN 978-80-210-5117-1.
  33. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 393-401. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  34. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  35. VÍTKOVÁ, Marie. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. In Janík, T., Švec,V. a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2009, s. 165- 178. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 16. ISBN 978-80-7315-193-5.
  36. KLENKOVÁ, Jiřina a Pavla ŠVOJGROVÁ. Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 13 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  37. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykva univerzita, 2009, 16 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  38. BOČKOVÁ, Barbora. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 151-164, 13 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  39. BOČKOVÁ, Barbora. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logpedů ze speciálně pedagogických center. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 13 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  40. VÍTKOVÁ, Marie. Profesionální podpora v inkluzivním vzdělávání - komparace v německém a českém školství. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 41-52. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  41. MAKYDOVÁ, Lucie a Josef TRNA. Přírodovědné učení úlohy pro žáky se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 7 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  42. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. In Vítková, M., Vojtová, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
  43. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Jiří VÍTEK a Marie VÍTKOVÁ. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., U. STRASSER a A.-D. STEIN. Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2009, s. 109-116. Internationale Heil- und Sonderpädagogik. ISBN 978-3-7815-1558-1.
  44. HRICOVÁ, Lenka. Situace v oblasti vzdělávání sluchově postižených v Africe. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  45. ZÍTKOVÁ, Jitka. Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 14 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  46. BAZALOVÁ, Barbora. Sociální aspekty autismu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 16 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  47. VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1.vyd. Brno: MUNI Press, 2009, s. 9-13. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5.
  48. VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs Support in Inclusive Education. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1.vyd. Brno: MUNI Press, 2009, s. 71-78. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5.
  49. VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs Support in Inclusive Education. In IV.Miedzynarodnowa konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: "Antropotechnika socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej". Ustroň, Polsko, 4.-6. 9. 2009. 2009.
  50. ŠUBRTOVÁ, Milena. Specializované edice literatury pro děti a mládež zohledňující potřeby dyslektických žáků. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  51. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009, s. 375-379. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0.
  52. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Průcha, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. První vydání. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 712-716. 1691 publikace. ISBN 978-80-7367-546-2.
  53. BAZALOVÁ, Barbora. Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra. Realizace výzkumného záměru. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  54. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní - Třetí rok realizace výzkumného záměru. In Němec, J., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 13-18. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
  55. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní - Třetí rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 17-22. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  56. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - třetí rok realizace výzkumného záměru. In Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. 2009.
  57. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - třetí rok realizace výzkumného záměru. In Vítková, M., Vojtová, V. (eds). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
  58. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Speciální školství v České republice. In Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 91-96. 1691. publikace. ISBN 978-80-7367-546-2.
  59. COLLINS, Rita Chalmers. Using Personal Narratives to Explore Drama in EFL Teaching. In GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. DramaTechniques in Foreign LanguageTeaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 24 - 31. Publikace Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7.
  60. BLAŽKOVÁ, Růžena a Lenka ŠIROKÁ. Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. první. Brno: MU, 2009, 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  61. KALEJA, Martin. Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem. In VÍTKOVÁ, Marie, Věra VOJTOVÁ a (EDS.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  62. REMSOVÁ, Lenka. Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 1-16, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  63. VÍTKOVÁ, Marie. Využití konceptu bazální stimulace při vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In Hájková, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, o. s., 2009, s. 77-87. Odborná ediční řada Somatopedické spol., o. s. ISBN 978-80-904464-0-3.
  64. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. První. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009, s. 227-236, 11 s. ISBN 978-80-7368-654-3.
  65. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In Konference s mezinárodní účastí pořádaná Ostravskou univerzitou, Pedagogickou fakultou, katedrou speciální pedagogiky a Universytet Slaski Katovice. 2009.
  66. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Lenka HRICOVÁ a Hana ABBODOVÁ. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  67. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  68. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 443 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  69. PANČOCHA, Karel. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  70. PANČOCHA, Karel. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 31 - 40. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.

  2008

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Analyse der sozioedukativen Kompetenzen in der pregraduellen Bildung der Studenten der Sonderpädagogik im Fach Neurologie. In 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext. 2008.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Analýza souvislostí mezi poruchou motoriky a narušenou komunikační schopností u dětí s pohybovým postižením. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 229-240, 11 s. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 229-244, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151706.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In Klenková, J., Vítková, M. KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, s. 96-112. ISBN 978-80-7315-167-6.
  5. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Brno: Paido, 2008, s. 44-44, 12 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Autoregulativní učení, kooperace, sociální kompetence v inkluzivní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 39-48, 9 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Centrum Edukacji i Aktywizacji. In Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnosprawnych. první. Bielsko-Biala: Wyzsza Szkola Administracji 43-300 Bielsko-Biala, 2008, s. 55-57. ISBN 83-60430-91-8.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Člen Oborové rady DSP Pedagogika PdF UP Olomouc. Oborová rada DSP Pedagogika Pedagogické fakulty UP Olomouc, 2008.
  9. VÍTKOVÁ, Marie. Člen Oborové rady DSP Speciální pedagogika PdF UP Olomouc. Oborová rada DSP Speciální pedagogika Pedagogické fakulty UP Olomouc, 2008.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. Člen Oborové rady DSP Speciální pedagogika PedF UK Praha. Oborová rada DSP Speciální pedagogika Pedagogické fakulty UK Praha, 2008.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Člen pro státní zkoušky ze speciální pedagogiky na PdF UK v Praze. Oborová rada grantových agentur MŠMT FRVŠ F5, 2008.
  12. VÍTKOVÁ, Marie. Člen vědecké rady FSpS MU. Vědecká rada Fakulty sportovních studií MU, 2008.
  13. VÍTKOVÁ, Marie. Člen Vědecké rady PdF MU. Vědecká rada Pedagogické fakulty MU, 2008.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Člen Vědecké rady PdF OU Ostrava. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Ostrava, 2008.
  15. VÍTKOVÁ, Marie. Člen vědecké rady PedF UK Praha. Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, 2008.
  16. VÍTKOVÁ, Marie. Doctoral Study Programme Special Education in Brno, Czech Republic . In 3. mezinárodní vědecká konference z cyklu Speciální vzdělávací potřeby na téma Psychospoleczne funkcjowanie osob niepelnosprawnych. Bielsko-Biala, Polsko. 2008.
  17. VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In Mühlpachr, P. (Ed.). Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 6-12. Pedagogická publikace. ISBN 978-80-210-4762-4.
  18. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dotek jako prostředek komunikace. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, 9 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  19. ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Education and Talent 1. 1st ed. Brno: MSD s.r.o., 2008, 88 s. Pd. ISBN 978-80-7392-033-3.
  20. NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido a MU, 2008, s. 245-264, 19 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Integrace žáků nadaných a mimořádně nadaných na základní škole jako jeden z cílů výzkumného záměru. In Šimoník, O. Vítková, M. Výchova a nadání 1. První. Brno: MSD, Brno, 2008, s. 5 -14. ISBN 978-80-7392-024-1.
  22. VÍTKOVÁ, Marie. Integration of talented and extremely talented basic school pupils as one of the aims of the research project. In Šimoník, O. Vítková, M. Education and Talent 1. 1. vyd. Brno: MSD, Brno, 2008, s. 5-14. Pd. ISBN 978-80-7392-033-3.
  23. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. VZ. ISBN 978-80-7315-170-6.
  24. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikační bariéry žáků s tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 159-172, 13 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-170-6.
  25. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  26. GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 124 s. Pd-42/08-02/58. ISBN 978-80-210-4782-2.
  27. VÍTKOVÁ, Marie. Lehre/innen-bildung in Europa. In Konference s mezinárodní účastí Lehre/innen-bildung in Europa. 2008.
  28. BOČKOVÁ, Barbora. Možnosti komunikace s dětmi a žáky s vývojovou dysfázií. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, s. 39-39, 10 s. ISBN 978-807315-167-6.
  29. KLENKOVÁ, Jiřina. Narušená komunikační schopnost. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 4 s. ISBN 978-80-7392-058-6.
  30. PITNEROVÁ, Pavla. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 76-76, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  31. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen. In Leben mit dem Anderssein im internationalen Kontext. 2008.
  32. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK a Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2008, s. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2.
  33. BAZALOVÁ, Barbora a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor Speciální pedagogiky - Speciální andragogika osob s mentálním postižením. 2008.
  34. VOJTOVÁ, Věra. Postoje žáků základních škol k prostředí školy; ověření škály k měření postojů žáků vůči škole; výzkumné teze. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 285 - 298, 23 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
  35. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
  36. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Hana HORKÁ, Jiří NĚMEC, Stanislav STŘELEC, Jan ŠŤÁVA, Jarmila SVOBODOVÁ, Miroslav JANDA, Otto ČAČKA, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka GULOVÁ a Dušan KLAPKO. Pregraduate Teacher Training 2. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 224 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 2. ISBN 978-80-7392-058-6.
  37. ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 160 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
  38. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina KOZÁKOVÁ. Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 94-108. ISBN 9788073151676.
  39. ŠŤÁVA, Jan a Marie VÍTKOVÁ. Problematika nadaných dětí ve výzkumném záměru PdF MU. In Práce s talentovanou mládeží. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008, s. 169-173. ISBN 978-80-254-3376-8.
  40. VÍTKOVÁ, Marie. Předseda Oborové rady DSP Speciální pedagogika, PdF MU. Oborová rada DSP Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta MU, 2008.
  41. KALEJA, Martin. Přínos a úskalí reformní alternativní pedagogiky pro výchovně vzdělávací práci s romskými žáky. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 8 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  42. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dana NAVRÁTILOVÁ. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 315-332, 17 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151706.
  43. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dana NAVRÁTILOVÁ. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 95-114. ISBN 9788073151676.
  44. BOČKOVÁ, Barbora. Přístupy k terapii vývojové dysfázie. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 40-40, 10 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  45. NAVRÁTILOVÁ, Dana. Reedukace specifických poruch učení z pohledu italských logopedických pracovníků. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 73-83. ISBN 9788073151676.
  46. HRICOVÁ, Lenka. Rozvoj komunikačních kompetencí u jedinců se současným zrakovým a sluchovým postižením. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, s. 54. ISBN 978-80-7315-167-6.
  47. PANČOCHA, Karel. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 31-38. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
  48. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, 2008, s. 201-208. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  49. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. 2008.
  50. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák. První. Brno: MSD, spol. s.r.o., Lidická 23, 602 00 Brno, 2008, s. 5-6. ISBN 978-80-7392-053-1.
  51. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 17-22. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  52. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - 2. rok realizace VZ. In Konference Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. 2008.
  53. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Učitel a nadaný žák. In Mezinárodní seminář k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Učitel a nadaný žák. 2008.
  54. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 2. přepracované a rozšířené. Brno: MSD, Lidická 23, 602 00 Brno, 2008, 148 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-050-0.
  55. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Edited by Miroslava Bartoňová - Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. vyd. Brno: MSD, 2008, 148 s. MSD. ISBN 978-80-7392-050-0.
  56. NOVÁKOVÁ, Zita. Visual Impairment. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 123-127. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-058-6.
  57. ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Výchova a nadání 1. Brno: MSD s.r.o., 2008, 99 s. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-024-1.
  58. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000-2008. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 77-96, 19 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151706.
  59. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000-2008. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 93-113. ISBN 9788073151676.
  60. KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.
  61. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 2008.
  62. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností - konference k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit, 2008, roč. 133, č. 1, s. 35-36. ISSN 0323-0449.
  63. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností - konference k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Brno: MU Brno, 2008, 5 s. Komenský 1/2008. ISSN 0323-0449.
  64. KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  65. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  66. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, 369 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  67. VÍTKOVÁ, Marie. Zespoly badawcze w projekcie naukowym "Specjalne potrzeby uczniów w kontekscie Ramowego programu edukacyjnego ksztalcenia podstawowego 2007-2013". In Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnosprawnych. první. Bielsko-Biala: Wzsza Szkola Administracji Bielsko-Biala, 2008, s. 59-62. Wyžsza Szkola Administracji Bielsko-Biala. ISBN 83-60430-91-8.
  68. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 28-34. Europäische Identität, Band 2. ISBN 978-3-7000-0826-2.
  69. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 2008.

  2007

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému. In VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 61-72. ISBN 978-80-7315-150-8.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému. In VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 65-75, 10 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.
  3. VÍTKOVÁ, Marie, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bachelor-Master-Doktorstruktur. In Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen. 2007.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.). Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 6-15. ISBN 978-80-86633-92-3.
  5. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007, s. 75-75, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením na základní škole. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 131, č. 5, s. 9-15. ISSN 0323-0449.
  7. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 161-172, 11 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.
  8. KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  9. SOLÁROVÁ, Kateřina. Narušená komunikační schopnost a možnosti logopedické intervence u osob s Parkinsonovou nemocí. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Mikadapress, 2007, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. In VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 183-193, 10 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vydání. Brno: Paido, 2007, 150 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  12. VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007, 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2.
  13. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 98 (anotace), 8 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  14. BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 93 - 98. První, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
  15. BAZALOVÁ, Barbora. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vydání. Brno: Paido, 2007, s. 65-192. ISBN 978-80-7315-150-8.
  16. VÍTKOVÁ, Marie. Řešitel Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. MŠMT ČR, 2007.
  17. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007, s. 17 - 32, 15 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
  18. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Pavel MÜHLPACHR. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. PdF MU, 2007, roč. 131, č. 5, s. 6-8. ISSN 0323-0449.
  19. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007, 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9.
  20. HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.
  21. ŠUBRTOVÁ, Milena. Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí (Nad prozaickou tvorbou Jiřího Šedého). Art Literature in Relation to Inclusion of Children with Disabilities (About the Prosaic Work of Jiří Šedý). In VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 203-208. ISBN 978-80-7315-163-8.
  22. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu speciálních pedagogů v České republice. In Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. 1. vyd. Bratislava: Sapientia, s.r.o. Bratislava, 2007, s. 43-57. ISBN 978-80-89229-06-2.
  23. BOČKOVÁ, Barbora. Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 67-77, 10 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  24. VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007, 380 s. Edice pedagigické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.

  2006

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Analýza podmínek pro úspěšné začlenění dětí - s tělesným postižením do mateřské školy. Predškolská výchova. Bratislava: ARES, s.r.o. Bratislava, 2006, LXI, č. 2, s. 33-40. ISSN 0032-7220.
  2. VÍTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Bildung von Schulern mit sonderpadagogischem Forderbedarf in der Tschechischen Republik - Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In Bildung, Lernen und Entwicklung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2006, s. 259 - 265. Druck und Bindung AZ Druck und Datentechnik. ISBN 3-7815-1467-6.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. In Bildung, Lehrnen und Entwicklung - Dimensionen professioneller (Selbst-) Vergewisserung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2006, s. 277 - 283. ISBN 3-7815-1494-3.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Podmínky integrativního inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, s. 23-39. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. druhé. Brno: Paido Brno, 2006, 302 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Druhé. Brno: Paido, Brno, 2006, s. 11-23. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
  7. VÍTKOVÁ, Marie a Lea KVĚTOŇOVÁ. Vzpomínka na profesorku Lili Monatovou. Predškolská výchova. Bratislava: ARES s.r.o. Bratislava, 2006, LXI, č. 1, s. 7-9. ISSN 0032-7220.

  2005

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Orientace české základní školy. In MAŇÁK, Josef. Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2005, s. 95-111, 7 s. ISBN 80-210-3870-5.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 2005. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005, 201 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4.
  3. BARTOŃOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do služeb v ČR - projekt EQUAL. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České republice. Brno. Brno: MSD, 2005, s. 56-60, 4 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4.
  4. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Alena FRANKOVÁ. Integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. První. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005, s. 7-25, 18 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-38-1.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Podmínky integrativního inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-17-9.
  6. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Podmínky integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. In Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1. vyd. Brno: MSD,spol. s.r.o., 2005, s. 26-46, 20 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-38-1.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku. In BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, s. 26-31. ISBN 80-86633-31-4.
  8. VAĎUROVÁ, Helena. Problematika kvality života: vymezení, dimenze, měření. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005, s. 96-101, 5 s. ISBN 80-86633-31-4.

  2004

  1. KLENKOVÁ, Jiřina. Alternativní a augmentativní komunikační systémy. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, s. 147 - 152. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9.
  2. MÜHLPACHR, Pavel. Autismus. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. první. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
  3. MÜHLPACHR, Pavel. Axiologická a normativní dimenze integrace. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. první. Brno: MSD, 2004, s. 12-18. ISBN 80-7315-071-9.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. člen komise; oponent. FRVŠ, 2004.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. člen podoborové komise; oponent. GAČR ČR, 2004.
  6. FRANIOK, Petr. Das Praktikum im Fach Sonderpädagogik für Studierende der Grundschulpädagogik. In SASSE, Ada a Marie VÍTKOVÁ. Integrations - und Sonderpädagogik in Europa. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2004, s. 234-237. ISBN 3-7815-1342-4.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. Der Lehrstuhl fur Sonderpädagogik an der Masaryk - Univerzität in Brno. In Integrations-und Sonderpadagogik in Europa. První. Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2004, s. 82 - 84. Integrations- und Sonderpadagogik in Europa. ISBN 3-7815-1342-4.
  8. MÜHLPACHR, Pavel. Determinanty hodnotové orientace u dětí a mládeže. In VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství. první. Brno: MDS, 2004, s. 6-12. ISBN 80-86633-08-X.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, Marie. integrativní školní (speciální) pedagogika. 2. vyd. Brno, 2004, s. 114-130, 16 s. Paido. ISBN 80-8688-22-5.
  10. BARTOŃOVÁ, Miroslava. Evropská dimenze ve vzdělávání a řešení problematiky multikulturní výchovy u nás. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 43-52, 9 s. ISBN 80-7315-071-9.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Evropské trendy v edukaci žáků se speciálními potřebami v poradenství. In Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004, s. 9-17. Pedagogická literatura. ISBN 80-86856-01-1.
  12. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in der Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. 1. vyd. Brno: MSD, Brno, 2004, 271 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-17-9.
  13. VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 2. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o, 2004, 248 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-22-5.
  15. KACHLÍK, Petr. Internet a zdravotně postižení. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozš. vyd. Brno: PAIDO, 2004, s. 427-445, 464 s. ISBN 80-7315-071.
  16. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie - interdisciplinární vědní obor. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, s. 106 - 122. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9.
  17. MÜHLPACHR, Pavel. Mechanismy sociální prevence patologického chování. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. druhé. Brno: Paido, 2004, s. 389-397. ISBN 80-7315-071-9.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Možnosti a strategie vždělávání minorit se zaměřením na romské etnikum. In VÍTKOVÁ, Marie. ntegrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004, s. 52-63, 10 s. Paido. ISBN 80-7315-071-9.
  19. VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství. 2. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2004, 261 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-23-3.
  20. VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. 2. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2004, 261 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-23-3.
  21. VÍTKOVÁ, Marie. Pojetí integrativní školní (speciální) pedagogiky. In Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 2. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2004, s. 15-20, 5 s. Edice pedagogikcé literatury. ISBN 80-86633-22-5.
  22. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Různé úhly pohledu na edukaci žáků s těžkým postižením a s více vadami. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2004, s. 333-342. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9.
  23. MÜHLPACHR, Pavel. Soziale Aspekte der Behandlung von Abhänggkeiten bei Jugendlichen in der Tschechischen Republik. In VÍTKOVÁ, Marie. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in der Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. první. Brno: MDS, 2004, s. 230-236. ISBN 80-86663-17-9.
  24. VÍTKOVÁ, Marie. Specifika edukace dětí s tělesným postižením v raném a předškolním věku. In Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, s. 23 - 49. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-063-8.
  25. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004, s. 262-282, 20 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
  26. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. 2. vyd. Brno, 2004, s. 204-219. ISBN 80-8633-22-5.
  27. VÍTKOVÁ, Marie. Školní podpora pro žáky s diagnózou autismus. 2004.
  28. KLENKOVÁ, Jiřina. Vývoj řeči u tělesně, mentálně a zrakově postižených dětí. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, s. 123 - 137. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9.
  29. VÍTKOVÁ, Marie. Vývoj speciálně pedagogické péče o děti raného věku v podmínkách České republiky. In Sborník přednášek z Konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center. 1. vyd. Brno: Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství, Kartouzská 6, Brno 612 00, 2004, s. 7 - 14. ISBN 80-901943-8-9.
  30. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Základní problematika specifických poruch učení. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. Brno: Paido, 2004, s. 153-169. ISBN 80-7315-071-9.
  31. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickou poruchou učení v poradenském systému. In VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství. 2. vydání. Brno: MSD, 2004, s. 183-191. 2. vydání. ISBN 80-86633-22-5.

  2003

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Der Lehrstuhl fur integrative (Sonder-) Padagogik an der Masaryk Universitat in Brno. imlulse. Hamburg: Universtutze Beschaaaftiigung e.V. Ham, 2003, roč. 28, 12/2003, s. 27-27. ISSN 1434-2715.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Edukace žáků s tělesným postižením. In Integrativní školní (speciální) pedagogika. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., Skorkovského 70a, Brno, 2003, s. 40 - 57. ISBN 80-214-2359-5.
  3. KLENKOVÁ, Jiřina. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2003, s. 74-93. Pedagogická literatura. ISBN 80-86633-07-1.
  4. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Edukace žáků s poruchami chování. In Integrativní školní pedagogika. 1.vyd. Brno: MSD, 2003, s. 191 - 203. ISBN 80-86633-07-1.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Edukace žáků s těžkým postižením a svíce vadami. In Integrativní školní (speciální) pedagogika. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s. r. o., Skorkovského 70a, Brno, 2003, s. 152 - 174. ISBN 80-214-2359-5.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy teorie, praxe. PdF MU: Paido, 2003, s. 114-130, 16 s. ISBN 80-8663307-1.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. In Memoriam. Predškolská výchova. Bratislava: Mgr. Katarína Domastová, 2003, roč. 58, č. 1, s. 31 - 32. ISSN 0032-7220.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Integrace dětí stělesným postižením. In Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2003, s. 132 - 176. Učebnice. ISBN 80-244-0698-5.
  9. VÍTKOVÁ, Marie a Jarmila PIPEKOVÁ. Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce. In Zdravotně postižení - programy pro 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: Katedra speciální pedagogiky PdF UHK, 2003, s. 212 - 227. ISBN 80-7041-234-8.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. Jankovský, J. - Etika pro pomáhající profese. Predškolská výchova. Bratislava: MŠ Slovenské republiky, 2003, roč. 58, 2003/04, s. 46-47. ISSN 0032-7220.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Lage und Entwicklung des Lehrstuhls fur Sonderpadagogik an der Padagogischen Fakultat Masaryk Universitat in Brno in Uberreinstimmung mit Einer Langfristigen Absicht von MU und PdF. In Benachteiligte Personen am Arbbeeittsmarkt im Kontext der Nationalen und Europaaischen Zusammenarbeit. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, s. 7 - 21. ISBN 80-7315-049-2.
  12. BAZALOVÁ, B. Osobní asistence v životě osob s tělesným postižením. Recenze: prof. PhDr. Lili Monatová, DrSc. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: MU, 2003, s. 153-161. II.rozšířené a přepracované vydání.
  13. VÍTKOVÁ, Marie. Podmínky integrace dětí s tělesným postižením. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2003, roč. 127, č. 4, s. 40-44. ISSN 0323-0449.
  14. VÍTKOVÁ, Marie. Pojetí integrativní školní (speciální) pedagogiky. In Integrativní školní (speciální) pedagogika. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o. Skorkovského 70a, Brno, 2003, s. 15 - 19. ISBN 80-214-2359-5.
  15. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Poradenství v rámci školy. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1. vyd. Brno: MSD, 2003, s. 176-182. ISBN 80-86633-08-X.
  16. VÍTKOVÁ, Marie. Postavení a rozvoj katedry speciální pedagogiky na PdF MU v Brně v souhlase s dlouhodobým záměremm MU a PdF. In Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, s. 7-10. ISBN 800-7315-048-4.
  17. VÍTKOVÁ, Marie. Schnittstelle Schule/ Beruf. impulse. Hamburg: Unterstutzte Beschaftigung Hamburg, 2003, roč. 28, 12/2003, s. 25-26. ISSN 1434-2715.
  18. KACHLÍK, Petr. Zdravotně postižení na internetu. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 1. vyd. Brno: MSD, 2003, s. 219-233, 248 s. ISBN 80-86633-07-1.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickými poruchami učení v poradenském systému. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MU, 2003, s. 183-191. ISBN 80-8633-07-1.

  2002

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Katedra speciální pedagogiky PdF MU v Brně. In Katedra speciální pedagogiky PdF MU v Brně. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2002, s. 1-54. Katedra speciální pedagogiky. ISBN 80-7315-027-1.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Koncepce studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně. In Katedra speciální pedagogiky. Pedagogická fakulta MU Brno. 1. vyd. Brno: Paido, Brno, 2002, s. 34-40. Katedra speciální pedagogiky, Pdf MU Brno. ISBN 80-7315-027-1.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Osm let činnosti Somatopedické společnosti - rekapitulace a vize. In Sborník z konference Somatopedické společnosti. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost Praha, 2002. ISBN CD ROM.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Plasticita centrálního nervového systému. In III. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 25-27. ISBN 80-244-0547-4.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Podmínky integrace dětí s tělesným postižením. In Sborník z konference Somatopedické společnosti "Současná situace integrace žáků do základních škol. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost Praha, 2002, s. CD ROM. ISBN CD ROM.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Prezentace příkladu funkčího poradenství v Dolním Sasku. In II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2002, s. 206-216.
  7. VÍTKOVÁ, Marie a Dagmar GÜTTNEROVÁ. Sociální učení - předmět pro žáky se zrakovým postižením. In Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 100-209. ISBN 80-7041-041-8.
  8. VÍTKOVÁ, Marie a Dagmar GÜTTNEROVÁ. Sociální učení - předmět pro žáky se zrakovým postižením ve speciální škole St. Michael ve Waldkirchu v Německu. In Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2002, s. 100-109. Aktuální otázky speciální pedagogiky svazek 2. ISBN 800-7041-041-8.
  9. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika dnes. Ve středu zájmu školské podpory - lidé s mentálním postižením. In Sborník - Speciální pedagogika dnes. 1. vyd. Brno - Šlapanice: PdF MU v Brně, 2002, s. CD ROM. ISBN CD ROM.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. Využití bazální stimulace jako didaktické podpory ve vzdělávání dětí/žáků s těžším postižením. In Speciální pedagogika dnes. 1. vyd. Šlapanice u Brna: MU Brno, 2002. ISBN CD ROM.

  2001

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Katedra speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 7-11. ISBN 80-85931-92-3.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Metoda bazální stimulace pro jedince s těžším mentálním postižením a s více vadami. In Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. vyd. Brno: Paido, Brno, 2001, s. 74-80. ISBN 80-7315-010-7.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Model "vnímání-představy-myšlení" jako základ terapií ve speciálně pedagogické péči. In Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. vyd. Brno: Paido, Brno, 2001, s. 11-17. ISBN 80-7315-010-7.
  4. FRANIOK, Petr. Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí. In PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Terapie ve speciálně pedagogické péči. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, s. 39-52. ISBN 80-7315-010-7.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením III. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001, 43 s.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Praha: IPPP ČR, 2001, 23 s.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Praha: IPP ČR, 2001, 50 s.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením II. Praha: IPPP ČR, 2001, 33 s.
  9. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2001.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. Těžké postižení dětí a mladistvých jako trvalé ohrožení vývoje. In 1. mezinárodní konference k problematice vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postžením. Blansko: SPŠ prod ěti s více vadami, 2001, s. 18-22.

  2000

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Begriffsbestimmung für die Tátigkeit der Pädagogen in den Sonderpädagogischen Zentren der Tschechischen Republik. In Sonderpädagogik und Rehabilitation auf der Schwelle in ein neues Jahrhundert. Wien: Verlag Paul Haupt, 2000, s. 342-345. ISBN 3-906364-13-5.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Begriffsbestimmung für die Tätigkeit der Pädagogen in den Sonderpädagogischen Zentren der Tschechischen Republik. In Sonderpädagogik und Rehabilitation auf der Schwelle in ein neues Jahrhundert. Wien: Verlag Paul Haupt, Bern, 2000, s. 342-345. ISBN 3-906364-13-5.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Evropské zkušenosti ve speciální pedagogice. In Vzdělávání brána k evropské integraci. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 314-320. ISBN 80-210-2419-4.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Raná podpora dětí s poruchami komunikace. In Systém péče o jedince s komunikačními potížemi dnes. Brno: Středisko služeb školám, 2000, s. 37-42.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Shrnutí. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Terapie ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2000, s. 81-82. ISBN 80-85931-83-4.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Učení pod jenou střechou - příklad z dolního Saska. Výchovné poradenství : zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2000, roč. 25, č. 6, s. 10-18.

  1999

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Dnešní situace výchovy a speciální pedagogika v raném věku. Predškolská výchova. Bratislava, 1999, roč. 5, 1998/99, s. 32-33. ISSN 0032-7220.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Edukace jedinců s více vadami - jedna ze specializací následného magisterského studia speciální pedagogiky. In Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, s. 9-11. ISBN 8085931753.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Mobilita jako důležitý faktor integrace tělesně postižených. In Evropská integrace a české vzdělávání. Brno: MU, 1999, s. 189-195. ISBN 802102187X.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Raná péče o děti s komunikačními poruchami. In Sborník ze 2. setkání. Ivančice: Asociace pedagogů sluchově postižených, 1999, s. 6-14.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Regionální integrační koncepce - příklad z Dolního Saska. In Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. Brno: MU, 1999, s. 70-78. ISBN 802102162-4.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Rehabilitace a podpůrná opatření u multihandicapovaných dětí. In Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, s. 44-73. ISBN 8085931753.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. Sociální učení - otevřená koncepce podpory. In Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, s. 81-93. ISBN 8085931753.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999, 135 s. ISBN 80-85931-69-9.
  9. VÍTKOVÁ, Marie. Tendence a perspektivy ve speciální pedagogice se zřetelem na funkci pedagogického poradenství. Brno: Paido, 1999, 58 s.

  1998

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Dítě s tělesným postižením. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 90-103. ISBN 80-85931-51-6.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a možnosti jejich dalšího uplatnění. In Obec a škola v procesu 2. vlny porevolučních změn. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 88-99. ISBN 80-120-1918-2.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Integrační snahy norského školského systému a jejich vliv na přípravu učitelů. In Vstup do Evropské unie a řízení školství II. Brno: MU, 1998, s. 193-196. ISBN 80-859-317-35.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Malach, A.: Celosvětové trendy ve speciální pedagogice a jejich reflexe v ČR. In Vstup do Evropské unie a řízení školství II. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 193-196. Pedagogická literatura. ISBN 80-210-1931-X.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Paradigma somatopedie. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 139 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-210-1953-0.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Pregraduální a postgraduální vzdělání učitelů v reflexi na celosvětové trendy ve speciální pedagogice. In Kapitoly speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 11-22. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-65-6.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie. In Kapitoly speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 130-162. ISBN 80-85931-65-6.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. Stand der Gestaltung der Rahmenbeingungen für die integrative Erziehung und Bildung der behinderten Kindern in der Tsechischen Republik nach dem Jahre 1989. In Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse. Luzern: Edition SZH, 1998, s. 325-329. ISBN 3-908263-72-7.
  9. VÍTKOVÁ, Marie. Výchova a vzdělání dítěte s autistickým chováním. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 132-145. ISBN 80-85931-51-6.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. Vytváření rámcových podmínek pro integrativní výchovu a vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 19-30. ISBN 80-85931-51-6.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Využití zahraničních zkušeností při koncepci studijních programů vysokoškolského studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. Bratislava: Humanitas, 1998, s. 49-51. ISBN 80-968053-1-2.
  12. VÍTKOVÁ, Marie. Zahraniční zkušenosti s užitím počítačů u některých druhů postižení. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 144-158. ISBN 80-85931-51-6.

  1997

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Evropský kongres OMEP v Paříži. Predškolská výchova. 1997, LI 1996/97, č. 5, s. 17. ISSN 0032-7220.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Internacionální tendence a perspektivy ve speciální pedagogice. Brno: MŠMT ČR, 1997, 20 s.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Marie a Marie VÍTKOVÁ. Mentální retardace. Brno: FRVŠ, 1997, 53 s.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Nové technologie ve speciální pedagogice, Evropský seminář ve Freudenstadtu v Německu, Expert Round - New technologies. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1997, roč. 7, č. 1, s. 54-62. ISSN 0862-1632.
  5. VÍTKOVÁ, Marie a Marie PROCHÁZKOVÁ. Současný pohled na využití pohybové výchovy u dětí s mentálním postižením. Brno: FRVŠ, 1997, 9 s.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. Speciálně pedagogická centra. Brno: MŠMT ČR, 1997, 15 s.
  7. VÍTKOVÁ, Marie a Jiřina KLENKOVÁ. Tělesný kontakt při terapii řeči u dítěte s tělesným postižením. In Logopedie I. Brno: Paido, edice pedagogické literatury, 1997, s. 80-93. 57. ISBN 80-85031-41-9.
  8. VÍTKOVÁ, Marie. The situation in the Czech Republic in the school system after 1989. In Experts Round-New Technologiesin Special Education. Freundenstadt: EASE, 1997, s. 35.
  9. VÍTKOVÁ, Marie. The specific Influence of the Art-and-craft Activities on the Devolopment of the Child Personality. In Quality of children life. Warszawa: Zaklad grafiezny VW, 1997, s. 145-149. ISBN 83-901609-1-9.
  10. VÍTKOVÁ, Marie a Jiřina KLENKOVÁ. Základy komunikace s těžce tělesně postiženými a těžce mentálně postiženými dětmi. Aspekty bazálně dialogického principuvýchovy. In Logopedie I. Brno: Paido, edice pedagogické lite ratury, 1997, s. 63-79. 57. ISBN 80-85931-41-9.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Zkušenosti s integrací postižených v zahraničí. In Realiz.rehab.péče v jednotl.etapách života člov.s těles.post. Praha: Somatopedická společnost, 1997, s. 25-28.

  1996

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Dítě s autismem. In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 1996, s. 112-128. ISBN 80-85931-27-3.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Dítě s autismem - zkušenosti z Německa. In Sociálně pedagické aspekty ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 1996, s. 112-128. ISBN 80-85931-27-3.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Erziehung und Bildung Korperbehinderter in der Tschechischen Republik. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. Luzern: SZH, 1996, roč. 2/1996, č. 6, s. 22-26. ISSN 1420-1607.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Integrace a sociální prostředí v Rakousku. In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 1996, s. 54-82. ISBN 80-85931-27-3.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Integrace a sociální prostředí v Rakousku. In Sociálně pedagické aspekty ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 1996, s. 54-71. ISBN 80-85931-27-3.
  6. VÍTKOVÁ, Marie. K problematice integrace postižených ve vztahu k prostředí v Německu. In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 1996, s. 33-52. ISBN 80-85931-27-3.
  7. VÍTKOVÁ, Marie. R.Šlapal: Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Predškolská výchova. 1996, LI 1996/97, č. 3, s. 23. ISSN 0032-7220.
  8. KVĚTOŇOVÁ, Lea a Marie VÍTKOVÁ. Veškerý skutečný život je setkáním. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996, roč. 6/1996, č. 4, s. 53-62. ISSN 0862-1632.
  9. VÍTKOVÁ, Marie a Lea KVĚTOŇOVÁ. Veškerý skutečný život je setkáním. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996, roč. 6/1996, č. 4, s. 53-62. ISSN 0862-1632.
  10. VÍTKOVÁ, Marie. Vliv současných zahraničních trendů v péči o postižené na výchovu a vzdělání dětí. In Kritické životní situace dětí a mladistvých s tělesným postižením. Brno: Paido, 1996, s. 39-45. ISBN 80-85931-18-4.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Základy komunikace s těžce postiženými a těžce mentálně postiženými dětmi. In Kritické životní situace dětí a mladistvých s tělesným a zdravotním postižením. Brno: Paido, 1996, s. 81-97. Pedagogická literatura. ISBN 80-85931-18-4.
  12. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Zkušenosti s integrací v Dánsku a Itálii. In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. 1.vyd. Brno: Paido, 1996, s. 72-77, 5 s. ISBN 80-85931-27-3.

  1995

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Intergration der behinderten Kinder und ihr Zusammenhang mit Bildung und Fortbildung der Lehrer aus der Sicht der Tsechischen Republik. In Heil - und Sonderpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften, aktuelle Ansätze in Forschung. Luzern: Thomas Hagman, Edition SZH/SPC, 1995, s. 335-338. Pedagogická literatura. ISBN 3-908263-15-8.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Okruhy úkolů ve speciální pedagogické rané výchově. Predškolská výchova. 1995, roč. 1994/95, 7-8, s. 27-28. ISSN 0032-7220.
  3. VÍTKOVÁ, Marie a Jiří HRUŠKA. Současné trendy ve výchovně vzdělávací péči o tělesně postižené v zahraničí. In Současné trendy ve výchovně vzdělávací péči o tělesně postižené v zahraničí. Praha: Septima, 1995, s. 63-84. ISBN 80-85801-47-7.
  4. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika a její příbuzné vědní obory. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1995, roč. 1994/95, č. 3, s. 46-61. ISSN 0862-1632.

  1994

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Současné zahraniční trendy ve výchovně vzdělávací péči tělesně postižené. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, 37 s. Pedagogická literatura.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika v procesu evropské integrace. Pedagogické aktuality. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994, roč. 1994, č. 16, s. 4-7.
  3. VÍTKOVÁ, Marie. Training for work with young childern in Czech and Slovak Republik. In A comparative Study of 22 European Countries. Londýn: University of London Institut of Education, 1994, s. 7-26. ISBN 28-89-55-R.
  4. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky ve výchovně vzdělávací práci s tělesně postiženými dětmi předškolního věku. 1. vyd. Brno: CDVU MU Brno, 1994, 39 s. Edice pedagogické literatury.
  5. VÍTKOVÁ, Marie. Zpráva z 30. pracovního zasedání docentů německy mluvících zemí. Predškolská výchova. Bratislava: UK Bratislava, 1994, roč. 1993/94, 7/8, s. 10-11. ISSN 0032-7220.

  1993

  1. VÍTKOVÁ, Marie. Pro rodiče postižených dětí a nejenom pro ně. Predškolská výchova. Bratislava: ARES, s.r.o. Bratislava, 1993, roč. 1991/92, č. 8, s. 6-7. ISSN 0032-7220.
  2. VÍTKOVÁ, Marie. Výtvarná výchova tělesně postižených dětí předškolního věku. In Sborník OMEP 1992. Brno: OMEP, 1993, s. 94-100. Pedagogická literatura.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2024 17:50