Informační systém Masarykovy univerzity 

Studijní programy, obory a směry

česky | in English

Změnit fakultu
Přírodovědecká fakulta

Program: B1101 B-MA Matematika
(Mathematics)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1101R023 OM Obecná matematika
Anglický název oboru: Mathematics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1101R031 STAT Statistika a analýza dat
Anglický název oboru: Statistics and Data Analysis
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1103R008 FINPOJ Finanční a pojistná matematika
Anglický název oboru: Financial and Insurance Mathematics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1103R037 AMV Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1802R035 MOD Modelování a výpočty
Anglický název oboru: Modelling and Calculations
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: ASD Analýza signálů a dat (Signal and Data Analysis)
Směr: EFI Ekonomika a finance (Economy and Finances)
Směr: EKO Ekonomie (Economics)
Směr: VCH Výpočetní chemie (Computational Chemistry)
Obor: PřF 7504R002 UB Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Biology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R006 UF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Physics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R007 UZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geography and Cartography with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R009 UCH Chemie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Chemistry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R015 UM Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Mathematics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1103 B-AM Aplikovaná matematika
(Applied Mathematics)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Program: B1201 B-GE Geologie
(Geology)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1103R037 AMV Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2011 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R004 GEOL Geologie
Anglický název oboru: Geology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R004 GEOL Geologie
Anglický název oboru: Geology
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 11. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R004 GEOLA Geologie (angl.)
Anglický název oboru: Geology (Eng.)
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 10. 2012 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R004 GEOLA Geologie (angl.)
Anglický název oboru: Geology (Eng.)
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 10. 2012 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R007 GARCH Geologie pro kombinaci s archeologií
Anglický název oboru: Geology combined with Archaeology
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R007 GARCH Geologie pro kombinaci s archeologií
Anglický název oboru: Geology combined with Archaeology
Forma studia: 85 bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R008 GEV Geologie pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Geology for Multi-Branches Study
Forma studia: 85 bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R008 GEV Geologie pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Geology for Multi-Branches Study
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R017 SPRG Správní geologie
Anglický název oboru: Administrative Geology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1201R017 SPRG Správní geologie
Anglický název oboru: Administrative Geology
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1202R010 GAE Geologie aplikovaná a environmentální
Anglický název oboru: Applied and Environmental Geology
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1202R010 GAE Geologie aplikovaná a environmentální
Anglický název oboru: Applied and Environmental Geology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1202R010 GAEA Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Anglický název oboru: Applied and Environmental Geology (Eng.)
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 10. 2012 - 31. 8. 2016
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1202R010 GAEA Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Anglický název oboru: Applied and Environmental Geology (Eng.)
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 10. 2012 - 31. 8. 2016
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R002 UB Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Biology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R003 UDG Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Descriptive Geometry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 10. 2014
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R006 UF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Physics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R007 UZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geography and Cartography with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R009 UCH Chemie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Chemistry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R015 UM Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Mathematics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1301 B-GR Geografie
(Geography)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Program: B1304 B-GK Geografie a kartografie
(Geography and Cartography)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1103R037 AMV Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2011 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1301R005 GEOG Geografie
Anglický název oboru: Geography
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: FG Fyzická geografie (Physical Geography)
Směr: HG Humánní geografie (Human Geography)
Obor: PřF 1302R002 KART Geografická kartografie a geoinformatika
Anglický název oboru: Geographical Cartography and Geoinformatics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R002 UB Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Biology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R003 UDG Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Descriptive Geometry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 10. 2014
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R006 UF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Physics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R007 UZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geography and Cartography with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R008 UG Geologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 6. 2014
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R009 UCH Chemie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Chemistry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R015 UM Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Mathematics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1305 B-AG Aplikovaná geografie
(Applied Geography)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1302R012 APGI Aplikovaná geografie a geoinformatika
Anglický název oboru: Applied Geography and Geoinformatics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: GIRR Geoinformatika a regionální rozvoj (Geoinformatics and Regional Development)
Směr: GITU Geoinformatika a trvalá udržitelnost (Geoinformatics and Sustainable Development)
Program: B1406 B-BCH Biochemie
(Biochemistry)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1406R002 BCHM Biochemie
Anglický název oboru: Biochemistry
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1406R009 CHI Chemoinformatika a bioinformatika
Anglický název oboru: Chemoinformatics and Bioinformatics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 13. 12. 2007 - 31. 12. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1407 B-CH Chemie
(Chemistry)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1103R037 AMV Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2011 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1403R003 MCL Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Anglický název oboru: Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 7. 2006 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1407R005 CHEO Chemie
Anglický název oboru: Chemistry
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1407R010 BFCH Biofyzikální chemie
Anglický název oboru: Biophysical Chemistry
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 11. 5. 2010 - 30. 6. 2022
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1407R013 ChKR Chemie konzervování - restaurování
Anglický název oboru: Chemistry of Conservation - Restoration
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 19. 7. 2004 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R002 UB Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Biology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R003 UDG Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Descriptive Geometry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 10. 2014
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R006 UF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Physics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R007 UZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geography and Cartography with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R008 UG Geologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 6. 2014
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R009 UCH Chemie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Chemistry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R015 UM Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Mathematics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1409 B-AB Aplikovaná biochemie
(Applied Biochemistry)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1406R001 APL Aplikovaná biochemie
Anglický název oboru: Applied Biochemistry
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: ABICH Bioanalytická chemie (Bioanalytical chemistry)
Směr: BBICH Biotechnologie (Biotechnology)
Směr: KBICH Klinická biochemie (Clinical biochemistry)
Program: B1501 B-BI Biologie
(Biology)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1515R012 LGMD Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Anglický název oboru: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1512 B-AN Antropologie
(Anthropology)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1512R001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 6. 2006 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1523 B-BC Biologie člověka
(Human Biology)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Program: B1530 B-EXB Experimentální biologie
(Experimental Biology)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1501R006 BIMAT Matematická biologie
Anglický název oboru: Mathematical Biology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1501R026 SPBI Speciální biologie
Anglický název oboru: Special Biology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Směr: EBR Experimentální biologie rostlin (Experimental Biology of Plants)
Směr: EBŽI Experimentální biologie živočichů a imunologie (Experimental Biology of Animals and Immunology)
Směr: EKOT Ekotoxikologie (Ecotoxicology)
Směr: MOBI Mikrobiologie a molekulární biotechnologie (Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Obor: PřF 1515R007 BIMG Molekulární biologie a genetika
Anglický název oboru: Molecular Biology and Genetics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: ANTG Antropogenetika – neotvírá se (Antropogenetics)
Směr: BIMG Molekulární biologie a genetika – neotvírá se (Molecular Biology and Genetics)
Program: B1531 B-EB Ekologická a evoluční biologie
(Ecological and Evolutionary Biology)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1501R023 EEB Ekologická a evoluční biologie
Anglický název oboru: Ecological and Evolutionary Biology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Směr: BOTA Botanika (Botany)
Směr: ZOOL Zoologie (Zoology)
Obor: PřF 7504R002 UB Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Biology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 2. 4. 2012 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R006 UF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Physics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R007 UZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geography and Cartography with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R015 UM Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Mathematics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1701 B-FY Fyzika
(Physics)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1103R037 AMV Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2011 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1701R001 ASTR Astrofyzika
Anglický název oboru: Astrophysics
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1701R001 ASTR Astrofyzika
Anglický název oboru: Astrophysics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1701R003 FYZ Fyzika
Anglický název oboru: Physics
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1701R003 FYZ Fyzika
Anglický název oboru: Physics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R005 BF Biofyzika
Anglický název oboru: Biophysics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R005 BF Biofyzika
Anglický název oboru: Biophysics
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 3901R012 VUTFYZ Fyzikální inženýrství
Anglický název oboru: Physical Engineering
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Akreditace: do 31. 12. 2022
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R002 UB Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Biology with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R006 UF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Physics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R007 UZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Geography and Cartography with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R009 UCH Chemie se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Chemistry with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R015 UM Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Mathematics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1702 B-AF Aplikovaná fyzika
(Applied Physics)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 1702R012 LEK Lékařská fyzika
Anglický název oboru: Medical Physics
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R012 LEK Lékařská fyzika
Anglický název oboru: Medical Physics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R022 FMNG Fyzika a management
Anglický název oboru: Physics and Management
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 - 31. 8. 2016
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R025 LMT Laboratorní a měřicí technika
Anglický název oboru: Laboratory and Measuring Technology
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R025 LMT Laboratorní a měřicí technika
Anglický název oboru: Laboratory and Measuring Technology
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R026 NAN Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Anglický název oboru: Nanotechnology - Applied Physics
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 1702R026 NAN Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Anglický název oboru: Nanotechnology - Applied Physics
Forma studia: 87 bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B1803 B-IO Informatika a druhý obor
(Informatics with another discipline)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Obor: PřF 7504R006 UF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Physics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 7504R015 UM Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický název oboru: Mathematics with a view to Education
Forma studia: 82 bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Program: B98 B98 Ucelená část vysokoškolského studia do roku 1998
(Bachelor Studies till the year 1998)
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Bc.
Program: CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
(Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol)
Typ programu: celoživotní vzdělávání, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: žádný
Obor: PřF 1515V013 STRB Strukturní biologie
Anglický název oboru: Structural Biology
Forma studia: 67 pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Akreditace: 9. 12. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V014 BOMI Bio-omika
Anglický název oboru: Bio-omics
Forma studia: 67 pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Akreditace: 19. 12. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3901R012 VUTFYZ Fyzikální inženýrství
Anglický název oboru: Physical Engineering
Forma studia: 67 pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Obor: PřF 3942V004 POMA Pokročilé materiály
Anglický název oboru: Advanced Materials
Forma studia: 67 pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Akreditace: 1. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V005 PONAMI Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Anglický název oboru: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
Forma studia: 67 pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Akreditace: 1. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
(Lifelong Education)
Typ programu: celoživotní vzdělávání, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: žádný
Obor: PřF 12345 SPJ Studium předmětů jednotlivě
Anglický název oboru: Study subjects individually
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: PřF 1304C001 POEK Polární ekologie
Anglický název oboru: Polar ecology
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Obor: PřF 3942V004 POMA Pokročilé materiály
Anglický název oboru: Advanced Materials
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Akreditace: 1. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V005 PONAMI Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Anglický název oboru: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Akreditace: 1. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 7504T018 RS Studium k rozšíření, doplnění učitelské kvalifikace
Anglický název oboru: Study to Extending Teaching Qualification
Forma studia: 62 rozšiřující vzdělávání
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Směr: BG Biologie a geologie (Biology and Geology)
Směr: BI Biologie (Biology)
Směr: DG Deskriptivní geometrie (Descriptive Geometry)
Směr: FY Fyzika (Physics)
Směr: GE Geologie (Geology)
Směr: CH Chemie (Chemistry)
Směr: MA Matematika (Mathematics)
Směr: ZE Zeměpis (Geography)
Program: M1101 M-MA Matematika
(Mathematics)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: M1103 M-AM Aplikovaná matematika
(Applied Mathematics)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1103T017 MAEK Matematika - ekonomie
Anglický název oboru: Mathematics - Economics
Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: do 15. 11. 2010
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Program: M1201 M-GE Geologie
(Geology)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: M1301 M-GR Geografie
(Geography)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: M1407 M-CH Chemie
(Chemistry)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: M1501 M-BI Biologie
(Biology)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: do 15. 11. 2010
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 5 r.
Směr: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Směr: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
Program: M1701 M-FY Fyzika
(Physics)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: M7401 M-TV Tělesná výchova a sport
(Physical Education and Sport)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: M7504 M-SS Učitelství pro střední školy
(Teacher Training for Secondary Schools)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: M98 M98 Vysokoškolské studium do roku 1998
(Master's Studies till the year 1998)
Typ programu: magisterský, stand. doba programu: 5 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: N1101 N-MA Matematika
(Mathematics)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1101T002 ALG Algebra a diskrétní matematika
Anglický název oboru: Algebra and Discrete Mathematics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T009 GEOM Geometrie
Anglický název oboru: Geometry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T014 MANAL Matematická analýza
Anglický název oboru: Mathematical Analysis
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T021 MINF Matematika s informatikou
Anglický název oboru: Mathematics with Informatics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T031 STAT Statistika a analýza dat
Anglický název oboru: Statistics and Data Analysis
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1103T016 NUMER Matematické modelování a numerické metody
Anglický název oboru: Mathematical Modelling and Numeric Methods
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1103T024 FINA Finanční matematika
Anglický název oboru: Finance Mathematics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1103T037 AMV Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 6101T009 LOG Logika
Anglický název oboru: Logics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 10. 2009 - 1. 11. 2015
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T045 UDG Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T056 UZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T089 UM Učitelství matematiky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1103 N-AM Aplikovaná matematika
(Applied Mathematics)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: N1201 N-GE Geologie
(Geology)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1201T004 GEOL Geologie
Anglický název oboru: Geology
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1201T004 GEOL Geologie
Anglický název oboru: Geology
Forma studia: 27 magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1201T004 GEOLA Geologie (angl.)
Anglický název oboru: Geology (Eng.)
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 10. 2012 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1201T004 GEOLA Geologie (angl.)
Anglický název oboru: Geology (Eng.)
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 5. 2004 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1201T007 GARCH Geologie pro kombinaci s archeologií
Anglický název oboru: Geology combined with Archaeology
Forma studia: 25 magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1201T007 GARCH Geologie pro kombinaci s archeologií
Anglický název oboru: Geology combined with Archaeology
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1202T010 GAE Geologie aplikovaná a environmentální
Anglický název oboru: Applied and Environmental Geology
Forma studia: 27 magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 7. 2013 - 31. 7. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1202T010 GAE Geologie aplikovaná a environmentální
Anglický název oboru: Applied and Environmental Geology
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 7. 2013 - 31. 7. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T061 UG Učitelství geologie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Geology
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1301 N-GR Geografie
(Geography)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: N1304 N-GK Geografie a kartografie
(Geography and Cartography)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1301T003 FG Fyzická geografie
Anglický název oboru: Physical Geography
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1301T015 SGRR Sociální geografie a regionální rozvoj
Anglický název oboru: Social Geography and Regional Development
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2022
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1301T022 APGE Aplikovaná geografie
Anglický název oboru: Applied Geography
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1302T002 KART Geografická kartografie a geoinformatika
Anglický název oboru: Geographical Cartography and Geoinformatics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T056 UZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1406 N-BCH Biochemie
(Biochemistry)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1406T002 BIOCH Biochemie
Anglický název oboru: Biochemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T002 BIOCHA Biochemie (angl.)
Anglický název oboru: Biochemistry (Eng.)
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 5. 2004 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T004 BIOM Biomolekulární chemie
Anglický název oboru: Biomolecular Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T004 BIOMA Biomolekulární chemie (angl.)
Anglický název oboru: Biomolecular Chemistry (Eng.)
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 5. 2004 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T008 ANBI Analytická biochemie
Anglický název oboru: Analytical Biochemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 6. 2006 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T008 ANBIA Analytická biochemie (angl.)
Anglický název oboru: Analytical Biochemistry (Eng.)
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 6. 2006 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T009 CHI Chemoinformatika a bioinformatika
Anglický název oboru: Chemoinformatics and Bioinformatics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 30. 4. 2012 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T013 BIAN Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Anglický název oboru: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 4. 5. 2015 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1501T024 GEPR Genomika a proteomika
Anglický název oboru: Genomics and Proteomics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 12. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1501T024 GEPRA Genomika a proteomika (angl.)
Anglický název oboru: Genomics and Proteomics (Eng.)
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2012 - 31. 12. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1407 N-CH Chemie
(Chemistry)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1401T002 ANOR Anorganická chemie
Anglický název oboru: Inorganic Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1402T001 ORGA Organická chemie
Anglický název oboru: Organic Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1403T001 ANAL Analytická chemie
Anglický název oboru: Analytical Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1404T001 FCHE Fyzikální chemie
Anglický název oboru: Physical Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T007 MATR Materiálová chemie
Anglický název oboru: Material Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T010 BIOF Biofyzikální chemie
Anglický název oboru: Biophysical Chemisty
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 3. 8. 2016 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T013 ChKR Chemie konzervování - restaurování
Anglický název oboru: Chemistry of Conservation - Restoration
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T020 STRU Strukturní chemie
Anglický název oboru: Structural Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 12. 2008 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 2805T003 CHZP Chemie životního prostředí
Anglický název oboru: Environmental Chemistry
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T029 UB Učitelství biologie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T056 UZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T075 UCH Učitelství chemie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: do 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T089 UM Učitelství matematiky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1410 N-BCH3 Biochemie (tříleté)
(Biochemistry (3-years))
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: N1411 N-CH3 Chemie (tříleté)
(Chemistry (3-years))
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: N1501 N-BI Biologie
(Biology)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 15. 11. 2012
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Směr: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
Obor: PřF 1515T015 LGMD Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Anglický název oboru: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1512 N-AN Antropologie
(Anthropology)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 1. 6. 2006 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1523 N-BC Biologie člověka
(Human Biology)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Program: N1530 N-EXB Experimentální biologie
(Experimental Biology)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1501T006 BIMAT Matematická biologie
Anglický název oboru: Mathematical Biology
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 29. 2. 2012 - 31. 12. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1501T026 SPBI Speciální biologie
Anglický název oboru: Special Biology
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Směr: EBR Experimentální biologie rostlin
Směr: EBZI Experimentální biologie živočichů a imunologie
Směr: EKO Ekotoxikologie
Směr: MMB Mikrobiologie a molekulární biotechnologie
Obor: PřF 1515T007 BIMG Molekulární biologie a genetika
Anglický název oboru: Molecular Biology and Genetics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: ANG Antropogenetika – neotvírá se
Směr: MBG Molekulární biologie a genetika – neotvírá se
Program: N1531 N-EB Ekologická a evoluční biologie
(Ecological and Evolutionary Biology)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1502T003 ZOOL Zoologie
Anglický název oboru: Zoology
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1507T004 BOTA Botanika
Anglický název oboru: Botany
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: BISR Biosystematika rostlin (Biosystematics of Plants)
Směr: EKRO Ekologie rostlin (Ecology of Plants)
Směr: FYMY Fykologie a mykologie (Fycology and Mykology)
Obor: PřF 7504T029 UB Učitelství biologie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 2. 4. 2012 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T055 UF Učitelství fyziky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T056 UZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T089 UM Učitelství matematiky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N1701 N-FY Fyzika
(Physics)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 1701T005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Anglický název oboru: Condensed Matter Physics
Forma studia: 27 magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1701T005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Anglický název oboru: Condensed Matter Physics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1701T011 PLAZ Fyzika plazmatu
Anglický název oboru: Plasma Physics
Forma studia: 27 magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1701T011 PLAZ Fyzika plazmatu
Anglický název oboru: Plasma Physics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1701T035 TEOR Teoretická fyzika a astrofyzika
Anglický název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics
Forma studia: 27 magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: AS Astrofyzika
Směr: TF Teoretická fyzika
Obor: PřF 1701T035 TEOR Teoretická fyzika a astrofyzika
Anglický název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: AS Astrofyzika
Směr: TF Teoretická fyzika
Obor: PřF 1702T005 BF Biofyzika
Anglický název oboru: Biophysics
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: ABF Aplikovaná biofyzika
Směr: MBF Molekulární biofyzika
Obor: PřF 1702T005 BF Biofyzika
Anglický název oboru: Biophysics
Forma studia: 27 magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Směr: ABF Aplikovaná biofyzika
Směr: MBF Molekulární biofyzika
Obor: PřF 3901T012 VUTFYZ Fyzikální inženýrství
Anglický název oboru: Physical Engineering
Forma studia: 64 celoživotní vzdělávání mimořádné
Akreditace: do 31. 12. 2022
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T055 UF Učitelství fyziky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T075 UCH Učitelství chemie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: do 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T089 UM Učitelství matematiky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
(Teacher Training for Secondary Schools)
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: Mgr.
Obor: PřF 7504T089 UM Učitelství matematiky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Forma studia: 22 magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: P1101 D-MA Matematika
(Mathematics)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Ph.D.
Program: P1102 D-MA4 Matematika (čtyřleté)
(Matematics (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1101V005 ALGB Algebra, teorie čísel a matematická logika
Anglický název oboru: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V005 ALGB Algebra, teorie čísel a matematická logika
Anglický název oboru: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V005 ALGBA Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
Anglický název oboru: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V005 ALGBA Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
Anglický název oboru: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V012 GEOT Geometrie, topologie a globální analýza
Anglický název oboru: Geometry, Topology and Global Analysis
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V012 GEOT Geometrie, topologie a globální analýza
Anglický název oboru: Geometry, Topology and Global Analysis
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V012 GEOTA Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
Anglický název oboru: Geometry, Topology and Global Analysis (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V012 GEOTA Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
Anglický název oboru: Geometry, Topology and Global Analysis (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V014 MANA Matematická analýza
Anglický název oboru: Mathematical Analysis
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V014 MANA Matematická analýza
Anglický název oboru: Mathematical Analysis
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V014 MANAA Matematická analýza (angl.)
Anglický název oboru: Mathematical Analysis (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V014 MANAA Matematická analýza (angl.)
Anglický název oboru: Mathematical Analysis (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V025 OOMA Obecné otázky matematiky
Anglický název oboru: General Problems of Mathematics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V025 OOMA Obecné otázky matematiky
Anglický název oboru: General Problems of Mathematics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V025 OOMAA Obecné otázky matematiky (angl.)
Anglický název oboru: General Problems of Mathematics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V025 OOMAA Obecné otázky matematiky (angl.)
Anglický název oboru: General Problems of Mathematics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V047 PSM Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Anglický název oboru: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V047 PSM Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Anglický název oboru: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V047 PSMA Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
Anglický název oboru: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1101V047 PSMA Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
Anglický název oboru: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P1201 D-GE Geologie
(Geology)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Ph.D.
Program: P1203 D-GE4 Geologie (čtyřleté)
(Geology (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1201V003 GV Geologické vědy
Anglický název oboru: Geological Sciences
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1201V003 GV Geologické vědy
Anglický název oboru: Geological Sciences
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1201V003 GVA Geologické vědy (angl.)
Anglický název oboru: Geological Sciences (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1201V003 GVA Geologické vědy (angl.)
Anglický název oboru: Geological Sciences (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P1301 D-GR Geografie
(Geography)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Ph.D.
Program: P1314 D-GR4 Geografie (čtyřleté)
(Geography (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1301V003 FYGR Fyzická geografie
Anglický název oboru: Physical Geography
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1301V003 FYGR Fyzická geografie
Anglický název oboru: Physical Geography
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1301V003 FYGRA Fyzická geografie (angl.)
Anglický název oboru: Physical Geography (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1301V003 FYGRA Fyzická geografie (angl.)
Anglický název oboru: Physical Geography (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1301V013 RGRR Regionální geografie a regionální rozvoj
Anglický název oboru: Regional Geography and Regional Planning
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1301V013 RGRR Regionální geografie a regionální rozvoj
Anglický název oboru: Regional Geography and Regional Planning
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1301V013 RGRRA Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
Anglický název oboru: Regional Geography and Regional Planning (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1301V013 RGRRA Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
Anglický název oboru: Regional Geography and Regional Planning (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1302V007 KADP Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Anglický název oboru: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1302V007 KADP Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Anglický název oboru: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1302V007 KADPA Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
Anglický název oboru: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1302V007 KADPA Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
Anglický název oboru: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P1406 D-BCH Biochemie
(Biochemistry)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Ph.D.
Program: P1407 D-CH Chemie
(Chemistry)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Ph.D.
Program: P1416 D-BCH4 Biochemie (čtyřleté)
(Biochemistry (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1406V002 BIOCH Biochemie
Anglický název oboru: Biochemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1406V002 BIOCH Biochemie
Anglický název oboru: Biochemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1406V002 BIOCHA Biochemie (angl.)
Anglický název oboru: Biochemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1406V002 BIOCHA Biochemie (angl.)
Anglický název oboru: Biochemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1406V004 BIOM Biomolekulární chemie
Anglický název oboru: Biomolecular Chemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1406V004 BIOM Biomolekulární chemie
Anglický název oboru: Biomolecular Chemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1406V004 BIOMA Biomolekulární chemie (angl.)
Anglický název oboru: Biomolecular Chemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1406V004 BIOMA Biomolekulární chemie (angl.)
Anglický název oboru: Biomolecular Chemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V024 GEPR Genomika a proteomika
Anglický název oboru: Genomics and Proteomics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 20. 12. 2012 - 31. 12. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V024 GEPR Genomika a proteomika
Anglický název oboru: Genomics and Proteomics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 20. 12. 2012 - 31. 12. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V024 GEPRA Genomika a proteomika (angl.)
Anglický název oboru: Genomics and Proteomics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 20. 12. 2012 - 31. 12. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V024 GEPRA Genomika a proteomika (angl.)
Anglický název oboru: Genomics and Proteomics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 20. 12. 2012 - 31. 12. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
(Chemistry (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1401V002 ANOR Anorganická chemie
Anglický název oboru: Inorganic Chemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1401V002 ANOR Anorganická chemie
Anglický název oboru: Inorganic Chemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1401V002 ANORA Anorganická chemie (angl.)
Anglický název oboru: Inorganic Chemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1401V002 ANORA Anorganická chemie (angl.)
Anglický název oboru: Inorganic Chemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1402V001 ORGA Organická chemie
Anglický název oboru: Organic Chemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1402V001 ORGA Organická chemie
Anglický název oboru: Organic Chemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1402V001 ORGAA Organická chemie (angl.)
Anglický název oboru: Organic Chemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1402V001 ORGAA Organická chemie (angl.)
Anglický název oboru: Organic Chemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1403V001 ANAL Analytická chemie
Anglický název oboru: Analytical Chemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1403V001 ANAL Analytická chemie
Anglický název oboru: Analytical Chemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1403V001 ANALA Analytická chemie (angl.)
Anglický název oboru: Analytical Chemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1403V001 ANALA Analytická chemie (angl.)
Anglický název oboru: Analytical Chemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1404V001 FCHE Fyzikální chemie
Anglický název oboru: Physical Chemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1404V001 FCHE Fyzikální chemie
Anglický název oboru: Physical Chemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1404V001 FCHEA Fyzikální chemie (angl.)
Anglický název oboru: Physical Chemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1404V001 FCHEA Fyzikální chemie (angl.)
Anglický název oboru: Physical Chemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1407V007 MATR Materiálová chemie
Anglický název oboru: Materials Chemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1407V007 MATR Materiálová chemie
Anglický název oboru: Materials Chemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1407V007 MATRA Materiálová chemie (angl.)
Anglický název oboru: Materials Chemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1407V007 MATRA Materiálová chemie (angl.)
Anglický název oboru: Materials Chemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 2805V003 CHZP Chemie životního prostředí
Anglický název oboru: Environmental Chemistry
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 2805V003 CHZP Chemie životního prostředí
Anglický název oboru: Environmental Chemistry
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 2805V003 CHZPA Chemie životního prostředí (angl.)
Anglický název oboru: Environmental Chemistry (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 2805V003 CHZPA Chemie životního prostředí (angl.)
Anglický název oboru: Environmental Chemistry (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P1501 D-BI Biologie
(Biology)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Ph.D.
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
(Biology (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1501V004 HYBI Hydrobiologie
Anglický název oboru: Hydrobiology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V004 HYBI Hydrobiologie
Anglický název oboru: Hydrobiology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V004 HYBIA Hydrobiologie (angl.)
Anglický název oboru: Hydrobiology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V004 HYBIA Hydrobiologie (angl.)
Anglický název oboru: Hydrobiology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V009 PARA Parazitologie
Anglický název oboru: Parasitology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V009 PARA Parazitologie
Anglický název oboru: Parasitology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V009 PARAA Parazitologie (angl.)
Anglický název oboru: Parasitology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1501V009 PARAA Parazitologie (angl.)
Anglický název oboru: Parasitology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1502V003 ZOOL Zoologie
Anglický název oboru: Zoology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1502V003 ZOOL Zoologie
Anglický název oboru: Zoology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1502V003 ZOOLA Zoologie (angl.)
Anglický název oboru: Zoology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1502V003 ZOOLA Zoologie (angl.)
Anglický název oboru: Zoology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1504V004 OMG Obecná a molekulární genetika
Anglický název oboru: General and Molecular Genetics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1504V004 OMG Obecná a molekulární genetika
Anglický název oboru: General and Molecular Genetics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1504V004 OMGA Obecná a molekulární genetika (angl.)
Anglický název oboru: General and Molecular Genetics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1504V004 OMGA Obecná a molekulární genetika (angl.)
Anglický název oboru: General and Molecular Genetics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V001 AFYR Anatomie a fyziologie rostlin
Anglický název oboru: Plant Anatomy and Physiology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V001 AFYR Anatomie a fyziologie rostlin
Anglický název oboru: Plant Anatomy and Physiology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V001 AFYRA Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
Anglický název oboru: Plant Anatomy and Physiology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V001 AFYRA Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
Anglický název oboru: Plant Anatomy and Physiology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V004 BOTA Botanika
Anglický název oboru: Botany
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V004 BOTA Botanika
Anglický název oboru: Botany
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V004 BOTAA Botanika (angl.)
Anglický název oboru: Botany (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1507V004 BOTAA Botanika (angl.)
Anglický název oboru: Botany (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1510V001 MIKR Mikrobiologie
Anglický název oboru: Microbiology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1510V001 MIKR Mikrobiologie
Anglický název oboru: Microbiology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1510V001 MIKRA Mikrobiologie (angl.)
Anglický název oboru: Microbiology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1510V001 MIKRA Mikrobiologie (angl.)
Anglický název oboru: Microbiology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1511V003 FYZZ Fyziologie živočichů
Anglický název oboru: Animal Physiology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1511V003 FYZZ Fyziologie živočichů
Anglický název oboru: Animal Physiology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1511V003 FYZZA Fyziologie živočichů (angl.)
Anglický název oboru: Animal Physiology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1511V003 FYZZA Fyziologie živočichů (angl.)
Anglický název oboru: Animal Physiology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1512V001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1512V001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1512V001 ANTRA Antropologie (angl.)
Anglický název oboru: Anthropology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1512V001 ANTRA Antropologie (angl.)
Anglický název oboru: Anthropology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V004 MBBI Molekulární a buněčná biologie
Anglický název oboru: Molecular and Cellular Biology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V004 MBBI Molekulární a buněčná biologie
Anglický název oboru: Molecular and Cellular Biology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V004 MBBIA Molekulární a buněčná biologie (angl.)
Anglický název oboru: Molecular and Cellular Biology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V004 MBBIA Molekulární a buněčná biologie (angl.)
Anglický název oboru: Molecular and Cellular Biology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V002 EKOL Ekologie
Anglický název oboru: Ecology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V002 EKOL Ekologie
Anglický název oboru: Ecology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V002 EKOLA Ekologie (angl.)
Anglický název oboru: Ecology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V002 EKOLA Ekologie (angl.)
Anglický název oboru: Ecology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V004 EKOT Ekotoxikologie
Anglický název oboru: Ekotoxicology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V004 EKOT Ekotoxikologie
Anglický název oboru: Ekotoxicology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V004 EKOTA Ekotoxikologie (angl.)
Anglický název oboru: Ekotoxicology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1603V004 EKOTA Ekotoxikologie (angl.)
Anglický název oboru: Ekotoxicology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P1532 D-VZP Vědy o živé přírodě
(Life Sciences)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1515V013 STRB Strukturní biologie
Anglický název oboru: Structural Biology
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 19. 12. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V013 STRB Strukturní biologie
Anglický název oboru: Structural Biology
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 19. 12. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V013 STRBA Strukturní biologie (angl.)
Anglický název oboru: Structural Biology (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 7. 10. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V013 STRBA Strukturní biologie (angl.)
Anglický název oboru: Structural Biology (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 7. 10. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V014 BOMI Bio-omika
Anglický název oboru: Bio-omics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 19. 12. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V014 BOMI Bio-omika
Anglický název oboru: Bio-omics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 19. 12. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V014 BOMIA Bio-omika (angl.)
Anglický název oboru: Bio-omics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 7. 10. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1515V014 BOMIA Bio-omika (angl.)
Anglický název oboru: Bio-omics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 7. 10. 2013 - 7. 10. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P1701 D-FY Fyzika
(Physics)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Ph.D.
Program: P1703 D-FY4 Fyzika (čtyřleté)
(Physics (4-years))
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 1701V005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Anglický název oboru: Condensed Matter Physics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Anglický název oboru: Condensed Matter Physics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V005 KONDA Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
Anglický název oboru: Condensed Matter Physics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V005 KONDA Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
Anglický název oboru: Condensed Matter Physics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V011 FYPZ Fyzika plazmatu
Anglický název oboru: Plasma Physics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V011 FYPZ Fyzika plazmatu
Anglický název oboru: Plasma Physics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V011 FYPZA Fyzika plazmatu (angl.)
Anglický název oboru: Plasma Physics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V011 FYPZA Fyzika plazmatu (angl.)
Anglický název oboru: Plasma Physics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V028 OBFY Obecné otázky fyziky
Anglický název oboru: General Physics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V028 OBFY Obecné otázky fyziky
Anglický název oboru: General Physics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V028 OBFYA Obecné otázky fyziky (angl.)
Anglický název oboru: General Physics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V028 OBFYA Obecné otázky fyziky (angl.)
Anglický název oboru: General Physics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V035 TEFY Teoretická fyzika a astrofyzika
Anglický název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V035 TEFY Teoretická fyzika a astrofyzika
Anglický název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V035 TEFYA Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
Anglický název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V035 TEFYA Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
Anglický název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V037 VCOP Vlnová a částicová optika
Anglický název oboru: Wave and Partical Optics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V037 VCOP Vlnová a částicová optika
Anglický název oboru: Wave and Partical Optics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V037 VCOPA Vlnová a částicová optika (angl.)
Anglický název oboru: Wave and Partical Optics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1701V037 VCOPA Vlnová a částicová optika (angl.)
Anglický název oboru: Wave and Partical Optics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1702V005 BF Biofyzika
Anglický název oboru: Biophysics
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1702V005 BF Biofyzika
Anglický název oboru: Biophysics
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1702V005 BFA Biofyzika (angl.)
Anglický název oboru: Biophysics (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 1702V005 BFA Biofyzika (angl.)
Anglický název oboru: Biophysics (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 25. 7. 2007 - 31. 5. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P3960 D-PMN Pokročilé materiály a nanovědy
(Advanced Materials and Nanosciences)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 4 r., udělovaný titul: Ph.D.
Obor: PřF 3942V004 PMA Pokročilé materiály
Anglický název oboru: Advanced Materials
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V004 PMA Pokročilé materiály
Anglický název oboru: Advanced Materials
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V004 PMAA Pokročilé materiály (angl.)
Anglický název oboru: Advanced Materials (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V004 PMAA Pokročilé materiály (angl.)
Anglický název oboru: Advanced Materials (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V005 PMN Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Anglický název oboru: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V005 PMN Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Anglický název oboru: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V005 PMNA Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
Anglický název oboru: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies (Eng.)
Forma studia: 51 doktorské prezenční
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Obor: PřF 3942V005 PMNA Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
Anglický název oboru: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies (Eng.)
Forma studia: 52 doktorské kombinované
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 7. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 4 r.
Program: P98 P98 Postgraduální studium do roku 1998
(Doctoral Studies till the year 1998)
Typ programu: doktorský, stand. doba programu: 3 r., udělovaný titul: Dr.
Program: R1101 Rig-MA Matematika
(Mathematics)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1101T002 ALG Algebra a diskrétní matematika
Anglický název oboru: Algebra and Discrete Mathematics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T009 GEOM Geometrie
Anglický název oboru: Geometry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T014 MANA Matematická analýza
Anglický název oboru: Mathematical Analysis
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T021 MINF Matematika s informatikou
Anglický název oboru: Mathematics with Informatics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1101T031 STAT Statistika a analýza dat
Anglický název oboru: Statistics and Data Analysis
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2024
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1103T016 NUMER Matematické modelování a numerické metody
Anglický název oboru: Mathematical Modelling and Numeric Methods
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1103T024 FINA Finanční matematika
Anglický název oboru: Finance Mathematics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1103T037 AMV Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Anglický název oboru: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T045 UDG Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T089 UM Učitelství matematiky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1103 Rig-AM Aplikovaná matematika
(Applied Mathematics)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Program: R1201 Rig-GE Geologie
(Geology)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1201T004 GEOL Geologie
Anglický název oboru: Geology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1201T007 GARCH Geologie pro kombinaci s archeologií
Anglický název oboru: Geology combined with Archaeology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1201T009 GEHG Geologie, hydrogeologie a geochemie
Anglický název oboru: Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 15. 8. 2012
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1202T010 GAE Geologie aplikovaná a environmentální
Anglický název oboru: Applied and Environmental Geology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 17. 7. 2013 - 31. 7. 2021
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T061 UG Učitelství geologie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Geology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1301 Rig-GR Geografie
(Geography)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1301T007 GRKA Geografie a kartografie
Anglický název oboru: Geography and Cartography
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 15. 8. 2012
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1304 Rig-GK Geografie a kartografie
(Geography and Cartography)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1301T003 FG Fyzická geografie
Anglický název oboru: Physical Geography
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1301T013 RGRR Regionální geografie a regionální rozvoj
Anglický název oboru: Regional Geography and Regional Planning
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 15. 8. 2012
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1301T014 SG Sociální geografie
Anglický název oboru: Social Geography
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 15. 8. 2012
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1301T015 SGRR Sociální geografie a regionální rozvoj
Anglický název oboru: Social Geography and Regional Development
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2022
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1301T022 APGE Aplikovaná geografie
Anglický název oboru: Applied Geography
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 24. 4. 2008 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1302T002 KART Geografická kartografie a geoinformatika
Anglický název oboru: Geographical Cartography and Geoinformatics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T056 UZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1406 Rig-BCH Biochemie
(Biochemistry)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1406T002 BIOCH Biochemie
Anglický název oboru: Biochemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T004 BIOM Biomolekulární chemie
Anglický název oboru: Biomolecular Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T008 ANBI Analytická biochemie
Anglický název oboru: Analytical Biochemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 1. 6. 2006 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1406T011 BIAN Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Anglický název oboru: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 4. 5. 2015 - 31. 5. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1407 Rig-CH Chemie
(Chemistry)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1401T002 ANOR Anorganická chemie
Anglický název oboru: Inorganic Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1402T001 ORGA Organická chemie
Anglický název oboru: Organic Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1403T001 ANAL Analytická chemie
Anglický název oboru: Analytical Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1404T001 FCHE Fyzikální chemie
Anglický název oboru: Physical Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T007 MATR Materiálová chemie
Anglický název oboru: Material Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T010 BIOF Biofyzikální chemie
Anglický název oboru: Biophysical Chemisty
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 3. 8. 2016 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T013 ChkR Chemie - konzervování - restaurování
Anglický název oboru: Chemistry of Conservation - Restoration
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 22. 7. 2011 - 31. 12. 2017
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1407T020 STRU Strukturní chemie
Anglický název oboru: Structural Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 17. 7. 2012 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 2805T003 CHZP Chemie životního prostředí
Anglický název oboru: Environmental Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T075 UCH Učitelství chemie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1501 Rig-BI Biologie
(Biology)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 11. 2002 - 15. 11. 2012
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T029 UB Učitelství biologie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1512 Rig-AN Antropologie
(Anthropology)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Anglický název oboru: Anthropology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 1. 6. 2006 - 30. 6. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1523 Rig-BC Biologie člověka
(Human Biology)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Program: R1530 Rig-EXB Experimentální biologie
(Experimental Biology)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1501T006 BIMAT Matematická biologie
Anglický název oboru: Mathematical Biology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 29. 2. 2012 - 31. 8. 2018
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1501T026 SPBI Speciální biologie
Anglický název oboru: Special Biology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1515T007 BIMG Molekulární biologie a genetika
Anglický název oboru: Molecular Biology and Genetics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1531 Rig-EB Ekologická a evoluční biologie
(Ecological and Evolutionary Biology)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1502T003 ZOOL Zoologie
Anglický název oboru: Zoology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1507T004 BOTA Botanika
Anglický název oboru: Botany
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 20. 12. 2011 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T029 UB Učitelství biologie pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 30. 4. 2012 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R1701 Rig-FY Fyzika
(Physics)
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Obor: PřF 1701T005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Anglický název oboru: Condensed Matter Physics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1701T011 PLAZ Fyzika plazmatu
Anglický název oboru: Plasma Physics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1701T035 TEFY Teoretická fyzika a astrofyzika
Anglický název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 1702T005 BF Biofyzika
Anglický název oboru: Biophysics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 31. 8. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Obor: PřF 7504T055 UF Učitelství fyziky pro střední školy
Anglický název oboru: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Forma studia: 59 rigorózní řízení
Akreditace: 15. 8. 2002 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.
Program: R98PřF R98PřF Rigorózní řízení do roku 1991 (na Přírodovědecké fakultě)
(Advanced Master's State Examinations till the year 1991 (Faculty of Science))
Typ programu: rigorózní řízení, stand. doba programu: 2 r., udělovaný titul: RNDr.
Program: Z8999 KOS Komplexní studia
(Complex studies)
Typ programu: zahraniční, stand. doba programu: 1 r., udělovaný titul: žádný
Obor: PřF 8999 MUS Multidisciplinární studia
Anglický název oboru: Multidisciplinary studies
Forma studia: 65 krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Jazyk, v němž je obor akreditován: angličtina, Stand. doba oboru: 1 r.

Údaje byly předpočítány: 19. 10. 2018 08:45


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 10. 2018 02:37, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému