Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Security & Strategic Studies (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Security & Strategic Studies (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Political Science
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Political Science
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Political Science (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Political Science (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Political Science (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: European Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: European Studies (graduation) - major
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: European Studies (graduation) - minor
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: European Studies (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: International Relations
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: International Relations (graduation) - major
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: International Relations (graduation) - single
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: International Relations (graduation) - minor
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Psychology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Psychology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Psychology (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Psychology (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Social Anthropology (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Social Anthropology (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Sociology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Gender
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Sociology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Sociology + Gender Studies (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Sociology (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Gender Studies (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Sociology (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Gender Studies (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Gender
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě se specializací
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Environmental Studies (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Environmental Studies (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Media Studies and Journalism (graduation combined)
bakalářský kombinovaný na dostudování
Název anglicky: Media Studies and Journalism (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Media Studies and Journalism (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Social Work
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Work
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Social Work (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Social Work (graduation combined)
bakalářský kombinovaný na dostudování
Název anglicky: Social Work (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Social Work (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: International Relations
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: International Relations
rigorózní řízení
Název anglicky: Energy Security Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Energy Security Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Energy Security Studies (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: International Relations and Energy Security
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: International Relations and Energy Security (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Political Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Political Science
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Electoral studies and political marketing
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Political Science
rigorózní řízení
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Labour Market and Employment (specializace)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Social services and management in civic sector
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Labour Market and Employment Policy
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social services and management in civic sector
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources (graduation) specialisation Public and social Policy
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources (graduation combined)
navazující kombinovaný na dostudování
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources (graduation combined)
navazující kombinovaný na dostudování
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
rigorózní řízení
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Policy and Employment Policy
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Social Work
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Work Macro - Community Services Programmes
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Social Work Micro - Counselling
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Social Work Macro - Innovations in Organisations
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Social Work Macro - Community Service Programmes
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social Work Universal
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social Work Macro - Innovations in Organisations
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social Work Micro - Counselling
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social Work
rigorózní řízení
Název anglicky: Conflict and Democracy Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Conflict and Democracy Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Environmental Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Environmental Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Environmental Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: Media Studies and Journalism
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Media research and analytics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Media industries and production
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Media Studies and Journalism
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: International Relations and European Politics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations and European Politics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: European Politics
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: European Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: European Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: European Studies
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: European Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: Sociology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Sociology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Anthropology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Gender studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Population studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Sociology
rigorózní řízení
Název anglicky: Sociology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Sociology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Sociology
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Political Science
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Political Science
doktorský prezenční
Název anglicky: Political Science
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Security and Strategic Studies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Security and Strategic Studies
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Political Science
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Political Science
doktorský prezenční
Název anglicky: Political Science
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Security and Strategic Studies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Security and Strategic Studies
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský prezenční
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský prezenční
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2025

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský prezenční
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2025

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský prezenční
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Psychology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Social psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Developmental psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Work psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Educational psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Educational Psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Developmental Psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Work psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Psychology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Educational psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Work psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Social psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Developmental psychology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Educational psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Work psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Social psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Developmental psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Sociology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Sociology
doktorský prezenční
Název anglicky: Sociology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Population studies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Population studies
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Sociology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Sociology
doktorský prezenční
Název anglicky: Sociology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Population studies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Population studies
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Environmental Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Environmental Studies
doktorský prezenční
Název anglicky: Environmental Studies
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský prezenční
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský prezenční
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
B6107 B-HS Humanitní studia
Název anglicky: Humanities
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: DIG Digitální média (Digital Media)
Směr: MED Mediální studia (Media Studies)
Směr: ZUR Žurnalistika (Journalism)
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované dvouoborové, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2010 – 31. 8. 2019
B6701 B-PL Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Psychology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: International Relations
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
B6702 B-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations and European Politics (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 5. 2020
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Psychology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
B6703 B-SO Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Psychology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
B6731 B-SP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Psychology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Relations
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Antropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
B6737 B-HE Humanitní environmentalistika
Název anglicky: Environmental Humanities
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
B7202 B-KS Mediální a komunikační studia
Název anglicky: Media and Communication Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: DIG Digitální média (Digital Media)
Směr: MED Mediální studia (Media Studies)
Směr: ZUR Žurnalistika (Journalism)
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 10. 2019
Název anglicky: Psychology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Relations
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Journalism
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: DIG Digitální média (Digital Media)
Směr: MED Mediální studia (Media Studies)
Směr: ZUR Žurnalistika (Journalism)
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 10. 2019
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
B7701 B-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Social Antropology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Political Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: Gender Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Sociology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Psychology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Relations
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: European Studies
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Work
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Environmental Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 20. 7. 2015
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 21. 5. 2015
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Gender Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: European Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
N6701 N-PL Politologie
Název anglicky: Political Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Political Science
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Politics (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Security and Strategic Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Security and Strategic Studies (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 12. 2019
Název anglicky: Conflict and Democracy Studies (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Political Science
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
N6702 N-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: European Studies and International Relations
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: International Relations
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 30. 6. 2022
Název anglicky: European Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 30. 6. 2022
Název anglicky: International Relations and Energy Security
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Energy Security Studies (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: European Governance
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: European Studies and International Relations
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 1. 3. 2015
N6703 N-SO Sociologie
Název anglicky: Sociology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Sociology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Sociology (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
Název anglicky: Cultural Sociology (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 5. 2020
Název anglicky: International Joint Master's Degree in Cultural Sociology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 5. 2020
N6731 N-SP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Policy and Social Work
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: PM Personální management a organizační rozvoj (Personnel Management and Organizational Development)
Směr: SPO Sociální politika (Social Policy)
Směr: SPR Sociální práce (Social Work)
Směr: TP Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů (Labour market, employment policy and human resources development)
Název anglicky: Social Work
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Směr: PM Personální management a organizační rozvoj (Personnel Management and Organizational Development)
Směr: SPO Sociální politika (Social Policy)
Směr: TP Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů (Labour market, employment policy and human resources development)
Název anglicky: Public Policy and Human Resources (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Policy and Social Work
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 10. 2019
Směr: PM Personální management a organizační rozvoj (Personnel Management and Organizational Development)
Směr: SPO Sociální politika (Social Policy)
Směr: SPRMA Sociální práce "makro" - programy služeb v komunitách a organizacích (Communal Social Work)
Směr: SPRMI Sociální práce "mikro" - případové poradenství (Case Social Work)
Název anglicky: Social Work
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Směr: SPRMA Sociální práce "makro" - programy služeb v komunitách a organizacích (Communal Social Work)
Směr: SPRMI Sociální práce "mikro" - případové poradenství (Case Social Work)
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Směr: PM Personální management a organizační rozvoj (Personnel Management and Organizational Development)
Směr: SPO Sociální politika (Social Policy)
Název anglicky: Public Policy and Human Resources (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 8. 2019
N6737 N-HE3 Humanitní environmentalistika (tříleté)
Název anglicky: Environmental Humanities (3-years)
magisterský navazující, 3 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Environmental Humanities
magisterské navazující prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2004 – 31. 10. 2014
N6741 N-HE Humanitní environmentalistika
Název anglicky: Environmental Humanities
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Environmental Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 5. 2021
N7202 N-KS Mediální a komunikační studia
Název anglicky: Media and Communication Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Media Studies and Journalism
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
N7701 N-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Psychology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychotherapeutic Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2006 – 31. 10. 2020
Název anglicky: Psychology
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 5. 2023
P6705 D-PL4 Politologie (čtyřleté)
Název anglicky: Political Science (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Political Science
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Political Science (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Political Science
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Political Science (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 8. 2019
P6706 D-MS4 Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Název anglicky: International Territorial Studies (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: International Relations
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Relations (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: European Studies
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: European Studies (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: International Relations
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 8. 2019
Název anglicky: International Relations (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: European Studies
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: European Studies (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
P6707 D-SO4 Sociologie (čtyřleté)
Název anglicky: Sociology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Sociology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Sociology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Environmental Humanities
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Environmental Humanities (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Sociology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Sociology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Environmental Humanities
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Environmental Humanities (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 8. 2019
P6742 D-SP4 Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Název anglicky: Social Policy and Social Work (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Policy and Social Work (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Policy and Social Work (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 8. 2019
P7703 D-PS4 Psychologie (čtyřleté)
Název anglicky: Psychology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: General Psychology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Psychology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Psychology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Psychology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Developmental Psychology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Developmental Psychology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Psychology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Psychology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Psychology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Psychology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Developmental Psychology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Developmental Psychology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2019
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 5 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Political Science
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: European Studies and International Relations
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
R6701 Rig-PL Politologie
Název anglicky: Political Science
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Political Science
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Security & Strategic Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 7. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Security and Strategic Studies (Eng.)
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 12. 2024
R6702 Rig-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: European Studies and International Relations
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 3. 2015
Název anglicky: International Relations
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: European Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
R6703 Rig-SO Sociologie
Název anglicky: Sociology
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Sociology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
R6731 Rig-SP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Policy and Social Work
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Work
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Policy and Human Resources
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
R6737 Rig-HE Humanitní environmentalistika
Název anglicky: Environmental Humanities
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Environmental Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2004 – 31. 12. 2024
R7701 Rig-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Psychology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Psychotherapeutic Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2006 – 30. 11. 2016
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies (Eng.)
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 21. 7. 2019 01:42