Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŠLAPANSKÁ, Marta, Michael KROKER, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Single-shot spatial-resolved optical emission spectroscopy of argon and titanium species within the spoke. Journal of Physics D: Applied Physics. IOP Publishing, 2022, roč. 55, č. 3, s. 035205-35217. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/ac2cae.
 2. 2021

 3. ŽEMLIČKA, R., Mostafa ALISHAHI, M. JÍLEK, Pavel SOUČEK, J. DANIEL, J. KLUSON, H. BOLVARDI, A. LÜMKEMANN a Petr VAŠINA. Enhancing mechanical properties and cutting performance of industrially sputtered AlCrN coatings by inducing cathodic arc glow discharge. Surface and Coatings Technology. Elsevier B.V., 2021, roč. 422, September, s. "127563", 9 s. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2021.127563.
 4. DVOŘÁK, Pavel, Radek ŽEMLIČKA, Roman PŘIBYL, Maroš TKÁČIK, Juraj PÁLENIK, Petr VAŠINA, Petr SKOPAL, Zdeněk NAVRÁTIL a Vilma BURŠÍKOVÁ. Higher harmonic frequencies in a capacitively coupled plasma. In 8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop. 2021.
 5. SOUČEK, Pavel, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN, Matej FEKETE a Petr VAŠINA. Microstructure of titanium coatings controlled by pulse sequence in multipulse HiPIMS. Surface and Coatings Technology. Elsevier B.V., 2021, roč. 423, October, s. "127624", 9 s. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2021.127624.
 6. SOCHORA, Vjačeslav a Petr VAŠINA. OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - TiZrN. 2021.
 7. SOCHORA, Vjačeslav a Petr VAŠINA. OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - WBC. 2021.
 8. ŠLAPANSKÁ, Marta, Michael KROKER, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Single-Shot Spatially Resolved Optical Emission Spectroscopy of Plasma Species within the Spoke. In Plasma Processing and Technology International Conference 2021. 2021.
 9. ŠLAPANSKÁ, Marta, Michael KROKER, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Spatial-resolved optical emission spectroscopy of the spoke in non-reactive HiPIMS. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. 23rd Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers. first issue. Bratislava, Slovakia: DEP FMPI; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU Bratislava, Slovakia, 2021. s. 85-88, 93 s. ISBN 978-80-8147-101-8.
 10. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Matej FEKETE, Marta ŠLAPANSKÁ a Petr VAŠINA. Spoke behaviour in reactive HiPIMS. Plasma Sources Science and Technology. IOP Publishing Ltd, 2021, roč. 30, č. 5, s. "055016", 9 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/abfbc5.
 11. KROKER, Michael, Pavol MATEJ, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Sochora VJAČESLAV, Mojmír JÍLEK a Petr VAŠINA. The Industrially Deposited W-B-C Coatings from Segmented Target. In 47th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2021.
 12. ŠLAPANSKÁ, Marta, Michael KROKER, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. The single-shot spatial-resolved OES of the spoke in non-reactive HiPIMS. In 47th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2021.
 13. 2020

 14. SAFARPOUR, Masoud, S. Alireza HOSSEINI, Fateme AHADANI-TARGHI, Petr VAŠINA a Mostafa ALISHAHI. A transition from petal-state to lotus-state in AZ91 magnesium surface by tailoring the microstructure. Surface and Coatings Technology. Lausanne: Elsevier Science SA, 2020, roč. 383, FEB 15 2020, s. 1-10. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125239.
 15. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Jan GROSSMAN, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Katarína BERNÁTOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Tomáš FOŘT, Petr VAŠINA a Jaroslav SOBOTA. Adhesion and dynamic impact wear of nanocomposite TiC-based coatings prepared by DCMS and HiPIMS. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 86, JAN 2020, s. 1-13. ISSN 0263-4368. doi:10.1016/j.ijrmhm.2019.105123.
 16. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Matej FEKETE, Marta ŠLAPANSKÁ a Petr VAŠINA. Behaviour of spokes in reactive HiPIMS. In Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials. 2020.
 17. KROKER, Michael, Pavel SOUČEK, Pavol MATEJ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALAZSI a Petr VAŠINA. Composition, Structure and Mechanical Properties of Industrially Sputtered Ta-B-C Coatings. Coatings. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-18. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings10090853.
 18. DANIEL, Josef, Jan GROSSMAN, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Saeed MIRZAEI a Petr VAŠINA. Dynamic impact wear and impact resistance of W-B-C coatings. In Jiří Němeček, Petr Haušild, Radim Čtvrtlík. Proceedings of the 14th International Conference on Local Mechanical Properties - LMP 2019. Prague: Czech Technical University, 2020. s. 37-41. ISBN 978-80-01-06735-2. doi:10.14311/APP.2020.27.0037.
 19. BERNÁTOVÁ, Katarína, Matej FEKETE, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Effect of nitrogen on sputtered species number densities evolution in reactive HiPIMS. In Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials. 2020.
 20. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Lukas GRÖNER, Frank BURMEISTER, Bernhard BLUG, Philipp DAUM, Romana MIKŠOVÁ a Petr VAŠINA. Effect of substrate bias voltage on the composition, microstructure andmechanical properties of W-B-C coatings. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2020, roč. 528, OCT 30 2020, s. 1-9. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2020.146966.
 21. VAŠINA, Petr, Matej FEKETE, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN a Jaroslav HNILICA. Evolution of ionization fraction of sputtered species in standard, multi-pulse and reactive HiPIMS. In Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials. 2020.
 22. FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Influence of sputtered species ionisation on the hysteresis behaviour of reactive HiPIMS with oxygen admixture. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2020, roč. 29, č. 2, s. 1-9. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ab5f2b.
 23. BERNÁTOVÁ, Katarína, Matej FEKETE, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Ionisation fractions of sputtered titanium species at target and substrate region in HiPIMS. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2020, roč. 29, č. 5, s. 1-10. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ab82b1.
 24. FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Jaroslav HNILICA, Pavel SOUČEK, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Ionised density fraction of sputtered species in HiPIMS discharge excited in argon/acetylene gas mixture. In Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials. 2020.
 25. VAŠINA, Petr, Jiří SOPOUŠEK, Vojtěch KUNDRÁT, David PAVLIŇÁK, Jakub KELAR a Zuzana JAYASUNDERA. Přírodovědecká fakulta MU proti COVID-19: výroba nanovlákenných filtrů do dobrovolnicky šitých roušek. In MUNI Sci Aktuálně. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2020. 5 s.
 26. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Petr VAŠINA, Rony SNYDERS a Nikolay BRITUN. Revisiting particle dynamics in HiPIMS discharges. I. General effects. Journal of applied physics. American Institute of Physics, 2020, roč. 128, č. 4, s. 1-14. ISSN 0021-8979. doi:10.1063/5.0009378.
 27. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Petr VAŠINA, Rony SNYDERS a Nikolay BRITUN. Revisiting particle dynamics in HiPIMS discharges. II. Plasma pulse effects. Journal of Applied Physics. New York: American Institute of Physics, 2020, roč. 128, č. 4, s. 1-12. ISSN 0021-8979. doi:10.1063/5.0009380.
 28. HNILICA, Jaroslav, Nikolay BRITUN, Peter KLEIN, Rony SNYDERS a Petr VAŠINA. Sputtered titanium species dynamics in HiPIMS. In Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials. 2020.
 29. ŠLAPANSKÁ, Marta, Ante HECIMOVIC, Jon Tomas GUDMUNDSSON, Jaroslav HNILICA, Wolfgang BREILMANN, Petr VAŠINA a Achim VON KEUDELL. Study of the transition from self-organised to homogeneous plasma distribution in chromium HiPIMS discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2020, roč. 53, č. 15, s. 1-10. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/ab6a8c.
 30. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Katarína BERNÁTOVÁ, Jiří DLUHOŠ, Rostislav VÁŇA, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA a Vilma BURŠÍKOVÁ. The Effect of a Taper Angle on Micro-Compression Testing of Mo-B-C Coatings. Materials. Basel: MDPI, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-11. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/ma13143054.
 31. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Jaroslav ŽENÍŠEK, David HOLEC, Nikola KOUTNÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Frank BURMEISTER, Bernhard BLUG, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI, Romana MIKŠOVÁ a Petr VAŠINA. The effect of chemical composition on the structure, chemistry and mechanical properties of magnetron sputtered W-B-C coatings: Modeling and experiments. Surface & coatings technology. Elsevier, 2020, roč. 383, FEB 15 2020, s. 1-12. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125274.
 32. ČADA, Martin, Zdeněk HUBIČKA, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Zařízení pro zvýšení depoziční rychlosti HiPIMSu použitím balíčků pulzů. 2020.
 33. 2019

 34. OHLÍDAL, Ivan, Jiří VOHÁNKA, Daniel FRANTA, Martin ČERMÁK, Jaroslav ŽENÍŠEK a Petr VAŠINA. Approximate methods for the optical characterization of inhomogeneous thin films: Applications to silicon nitride films. Journal of Electrical Engineering. Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2019, roč. 70, č. 7, s. 16-26. ISSN 1335-3632. doi:10.2478/jee-2019-0037.
 35. BRITUN, Nikolay, Jaroslav HNILICA, Matthieu MICHIELS, Peter KLEIN, Petr VAŠINA a Rony SNYDERS. Different types of HiPIMS discharges: a comparative study via time-resolved particle imaging. PROCEEDINGS THE 15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPUTTERING & PLASMA PROCESSES. 3-1 Yatsukaho, Hakusan, Ishikawa, Japan: Kanazawa Institute of Technology, 2019, roč. 15, s. 16-19, 209 s. ISSN 2434-9674.
 36. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. Effect of bonding structure on hardness and fracture resistance of W-B-C coatings with varying B/W ratio. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier, 2019, roč. 358, January, s. 843-849. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2018.12.007.
 37. FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Evolution of discharge parameters and sputtered species ionization in reactive HiPIMS with oxygen, nitrogen and acetylene. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 28, č. 2, s. 1-11. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ab0363.
 38. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Marta ŠLAPANSKÁ, James BRADLEY a Petr VAŠINA. Fast camera imaging and strip probe measurements of spokes in HiPIMS plasma. In THE 15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPUTTERING & PLASMA PROCESSES. 2019. ISSN 2434-9674.
 39. VAŠINA, Petr, Michael KROKER, Pavol MATEJ, Matej FEKETE, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Saeed MIRZAEI, Mostafa ALISHAHI, Vilma BURŠÍKOVÁ a Vjačeslav SOCHORA. HARD AND FRACTURE RESISTANT METAL-BORON-CARBON BASED COATINGS DEPOSITED BY INDUSTRIAL SPUTTERING SYSTEM. In Plathinium. 2019.
 40. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL, Jiří BURŠÍK, Milan SVOBODA, Romana MIKŠOVÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Vilma BURŠÍKOVÁ. Microstructural changes of amorphous Mo–B–C coatings upon thermal annealing. Surface & coatings technology. LAUSANNE: Elsevier, 2019, roč. 379, DEC 15 2019, s. 125052-125058. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125052.
 41. BERNÁTOVÁ, Katarína, Matej FEKETE, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. On ionization fraction of sputtered species. In 10th HIPIMS-Conference 2019 - International Conference on Sputter Technology. 2019.
 42. KROKER, Michael, Pavel SOUČEK, Matej FEKETE, Petr ZIKÁN, Adam OBRUSNÍK, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI, Zdeněk WEISS a Petr VAŠINA. On the origin of multilayered structure of W B C coatings prepared by non reactive magnetron sputtering from a single segmented target. In 46th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2019.
 43. KROKER, Michael, Zsolt CZIGÁNY, Weiss ZDENĚK, Matej FEKETE, Pavel SOUČEK, Katalin BALÁZSI, Vjačeslav SOCHORA, Mojmír JÍLEK a Petr VAŠINA. On the origin of multilayered structure of W-B-C coatings prepared by non-reactive magnetron sputtering from a single segmented target. Surface & Coatings Technology. Lausanne: ELSEVIER SCIENCE SA, 2019, roč. 377, č. 2019, s. 1-9. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.07.077.
 44. OHLÍDAL, Ivan, Jiří VOHÁNKA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jaroslav ŽENÍŠEK, Petr VAŠINA, Martin ČERMÁK a Daniel FRANTA. Optical characterization of inhomogeneous thin films containing transition layers using the combined method of spectroscopic ellipsometry and spectroscopic reflectometry based on multiple-beam interference model. Journal of Vacuum Science and Technology B:Nanotechnology and Microelectronics. 2019, roč. 37, č. 6, s. "062921-1"-"062921-10", 10 s. ISSN 2166-2746. doi:10.1116/1.5122014.
 45. VOHÁNKA, Jiří, Ivan OHLÍDAL, Miloslav OHLÍDAL, Štěpán ŠUSTEK, Martin ČERMÁK, Václav ŠULC, Petr VAŠINA, Jaroslav ŽENÍŠEK a Daniel FRANTA. Optical Characterization of Non-Stoichiometric Silicon Nitride Films Exhibiting Combined Defects. Coatings. Basel: MDPI, 2019, roč. 9, č. 7, s. 1-21. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings9070416.
 46. SOUČEK, Pavel, Maroš POLAČEK, Peter KLEIN, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI a Petr VAŠINA. Preparation of Hard Yet Fracture Resistant W-B-C Coatings Using High Power Impulse Magnetron Sputtering. In 46th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2019.
 47. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Marta ŠLAPANSKÁ a Petr VAŠINA. Souhrnná výzkumná zpráva pro depozici napařováním. Brno: MU, 2019. 17 s.
 48. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Matej FEKETE a Petr VAŠINA. Spoke behaviour in reactive HiPIMS. In International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2019.
 49. FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Sputtered Species Ionisation and Hysteresis Behaviour of Reactive High Power Impulse Magnetron Sputtering. In 12th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engeneering. 2019.
 50. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Bradley JAMES W. a Petr VAŠINA. Statistical examination of spoke evolution in HiPIMS. In 2019 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2019). 2019.
 51. SOUČEK, Pavel, Stanislava DEBNÁROVÁ, Saeed MIRZAEI, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Mostafa ALISHAHI, Katarína BERNÁTOVÁ, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Yutao PEI a Petr VAŠINA. Structure, mechanical and tribological properties of hard yet tough W-B-C coatings as a function of their chemical composition. In 7th International Conference on Advanced Plasma Technologies. 2019. ISBN 978-961-290-061-8.
 52. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Francis LOCKWOOD-ESTRIN, James BRADLEY a Petr VAŠINA. Study of self-organization in HiPIMS plasma, spoke merging and splitting. In 7th International Conference on Advanced Plasma Technologies. 2019. ISBN 978-961-290-061-8.
 53. DEBNÁROVÁ, Stanislava, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Study of W-B-C thin films prepared by magnetron sputtering using a combinatorial approach. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 85, December, s. 1-8. ISSN 0263-4368. doi:10.1016/j.ijrmhm.2019.105066.
 54. BERNÁTOVÁ, Katarína, Matej FEKETE, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Temporal evolution of sputtered species number densities in reactive HiPIMS with nitrogen admixture. In International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2019.
 55. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Miroslav ZEMÁNEK, James W BRADLEY a Petr VAŠINA. The statistics of spoke configurations in HiPIMS discharges. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 52, č. 12, s. 1-10. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/aafab3.
 56. DEBNÁROVÁ, Stanislava, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Saeed MIRZAEI a Yutao PEI. The tribological properties of short range ordered W-B-C protective coatings prepared by pulsed magnetron sputtering. Surface & coatings technology. LAUSANNE: Elsevier, 2019, roč. 357, JAN 15 2019, s. 364-371. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2018.10.026.
 57. MIRZAEI, Saeed, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Mostafa ALISHAHI, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Thermal stability of fracture-resistant W-B-C coatings. In Reactive Sputter Deposition, RSD 2019. 2019.
 58. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Rony SNYDERS a Nikolay BRITUN. Time-resolved imaging of sputtered particles in multi-pulse HiPIMS discharge. In PLATHINIUM Plasma Thin Film International Union Meeting. 2019.
 59. FEKETE, Matej, Daniel LUNDIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Titanium Atom and Ion Number Density Evolution in Reactive HiPIMS with Oxygen‚ Nitrogen and Acetylene Gas. In 46th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2019.
 60. 2018

 61. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ a Petr VAŠINA. Determination of the deposition and energy fluxes in industrial deposition system. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 62. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Marta ŠLAPANSKÁ, Matej FEKETE a Petr VAŠINA. Effect of magnetic field on spoke behaviour in HiPIMS plasma. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2018, roč. 51, č. 9, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/aaa7d3.
 63. ALISHAHI, Mostafa, Saeed MIRZAEI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. Evolution of structure and mechanical properties of hard yet fracture resistant WBC coatings with varying C/W ratio. Surface & coatings technology. Elsevier, 2018, roč. 340, April, s. 103-111. ISSN 0257-8972.
 64. SOUČEK, Pavel, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Stanislava DEBNÁROVÁ, Milan SVOBODA, Vratislav PEŘINA a Petr VAŠINA. Fracture Resistance Enhancement in Hard Mo-B-C Coatings Tailored by Composition and Microstructure. Journal of Nanomaterials. 2018, roč. 2018, March, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2018/5184584.
 65. VAŠINA, Petr, Michael KROKER, Matej FEKETE, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Vilma BURŠÍKOVÁ. Influence of chemical composition on structure and mechanical properties of W-B-C coating deposited in industrial sputtering system. In The 83rd IUVSTA Workshop. 2018.
 66. DANIEL, Josef, Jan GROSSMAN, Tomáš FOŘT, Pavel SOUČEK, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA a Jaroslav SOBOTA. Influence of Ti interlayer to adhesion and dynamic wear resistance of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by DCMS and HiPIMS. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 67. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Mostafa ALISHAHI, Saeed MIRZAEI, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI a Jiří BURŠÍK. Magnetron sputtered hard and fracture resistant metal-boron-carbon based coatings. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 68. VAŠINA, Petr, Mostafa ALISHAHI, Saeed MIRZAEI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI a Zsolt CZIGÁNY. Metal-boron-carbon Based Coatings-novel Material with High Hardness and Fracture Resistance. In BIT's 4th Annual World Congress of Smart Materials-2018. 2018.
 69. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Katarína BERNÁTOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Jiří BURŠÍK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Nanoindentation Testing on Mo-B-C Micropillars Prepared by Focused Ion Beam Milling. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 70. SOUČEK, Pavel, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Saeed MIRZAEI, Mostafa ALISHAHI, Monika STUPAVSKÁ, Jiří BURŠÍK, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI, Vratislav PEŘINA a Petr VAŠINA. Novel coatings with high hardness and fracture resistance based on metal-carbon-boron design. In 83rd IUVSTA Workshop on New Horizons in Boron-Containing Coatings: Modelling, Synthesis and Applications. 2018.
 71. MIRZAEI, Saeed, Pavel SOUČEK, Mostafa ALISHAHI, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. On the origin of the mechanical properties of W-B-C coatings with different W content. In 27th Annual Student Conference, Week of Doctoral Students 2018. 2018.
 72. BERNÁTOVÁ, Katarína, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří DLUHOŠ a Petr VAŠINA. Optimization and influence of pillar shape on micro-compression tests results. In 2nd European FIB Network Workshop. 2018.
 73. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Marta ŠLAPANSKÁ a Petr VAŠINA. Souhrnná výzkumná zpráva pro depozici magnetronem. Brno: MU, 2018. 16 s.
 74. BERNÁTOVÁ, Katarína, Matej FEKETE, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Space-resolved evolution of sputtered species number densities in HiPIMS and DCMS discharge. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 75. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Petr VAŠINA a Marta ŠLAPANSKÁ. Technologie pro depozici materiálu magnetronovým naprašováním. 2018.
 76. SOUČEK, Pavel, Jaroslav HNILICA, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. The role of applied bias on the properties of HiPIMS deposited nc-TiC/a-C:H coatings. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 77. FEKETE, Matej, Daniel LUNDIN, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Titanium Atom and Ion Number Density Evolution in Reactive High Power Impulse Magnetron Sputtering. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 78. DEBNÁROVÁ, Stanislava, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Saeed MIRZAEI a Yutao PEI. Tribological properties of WBC protective coatings prepared by magnetron sputtering. In The 83rd IUVSTA Workshop. 2018.
 79. VOHÁNKA, Jiří, Ivan OHLÍDAL, Jaroslav ŽENÍŠEK, Petr VAŠINA, Martin ČERMÁK a Daniel FRANTA. Use of the Richardson extrapolation in optics of inhomogeneous layers: Application to optical characterization. Surface and Interface Analysis. Wiley, 2018, roč. 50, č. 7, s. 757-765. ISSN 0142-2421. doi:10.1002/sia.6473.
 80. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Peter KLEIN, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. W-B-C hard yet ductile coatings prepared by High Power Impulse Magnetron Sputtering. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 81. 2017

 82. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Zdeněk HUBIČKA, Martin ČADA, Marta ŠLAPANSKÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Petr VAŠINA. Cathode voltage and discharge current oscillations in HiPIMS. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing LTD, 2017, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aa62ee.
 83. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Saeed MIRZAEI, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA a Vilma BURŠÍKOVÁ. Ductile Behavior of Hard MoBC and WBC Nanolaminates. In 44th ICMCTF. 2017.
 84. DANIEL, Josef, Jan GROSSMAN, Tomáš FOŘT, Pavel SOUČEK, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA a Jaroslav SOBOTA. Dynamic impact resistance of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by DCMS and HiPIMS. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 85. BERNÁTOVÁ, Katarína, Matej FEKETE, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Evolution of sputtered species densities in HiPIMS process with acetylene gas. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 86. FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Evolution of Titanium Atom and Ion Density in Reactive HiPIMS - Impact on Hysteresis Curve Shape. In Sixteenth International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 87. KROKER, Michael, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Feasibility study of WBC synthesis from segmented magnetron target. In 8th International Conference on Innovations in Thin Film Processing and Characterization. 2017. ISSN 2276-4283.
 88. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. HiPIMS and Ni Doping Induced Structure Reinforcement and Phase Change in nc-TiC/a-C:H Coatings. In 44th ICMCTF. 2017.
 89. BURSIK, J., M. SVOBODA, E. SVABENSKA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. CHARACTERIZATION OF MO-B-C NANOSTRUCTURED COATING MICROSTRUCTURE BY MEANS OF AEM AND GDOES. In 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). SLEZSKA: TANGER LTD, 2017. s. 806-810. ISBN 978-80-87294-71-0.
 90. BURŠÍK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. Characterization of Ta-B-C nanostructured hard coatings. In IOP. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/175/1/012020.
 91. FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Impact of Sputtered Species Ionization on Hysteresis Curve Shape – Model and Experiment. In Sixteenth International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 92. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Investigation of the Influence of Ni Doping on the Structure and Hardness of Ti-Ni-C Coatings. Journal of Nanomaterials. London: HINDAWI LTD, 2017, roč. 2017, July, s. 1-13. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2017/6368927.
 93. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA a Petr VAŠINA. Magnetron sputtered W-B-C coatings. In CEITEC PhD Retreat II. 2017.
 94. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. Microstructure and mechanical properties of nanostructured W-B-C coatings prepared by magnetron sputtering. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 95. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Nanocomposite nc-TiC/a-C:H Coatings: Enhancement of Coating Properties by Utilization of HiPIMS and Ni Doping. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 96. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. On the effect of the substrate to target position on the properties of titanium carbide/carbon coatings. Surface & coatings technology. LAUSANNE, SWITZERLAND: Elsevier Science, 2017, roč. 328, November, s. 462-468. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2017.06.076.
 97. ŽEMLIČKA, Radek, Pavel SOUČEK, Petr VOGL, Mojmír JÍLEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA a Yutao PEI. On the significance of running-in of hard nc-TiC/a-C:H coating for short-term repeating machining. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier Science, 2017, roč. 315, April, s. 17-23. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2017.02.020.
 98. KROKER, Michael, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Properties of WBC coatings prepared by magnetron sputtering from industrial segmented target. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 99. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Francis LOCKWOOD ESTRIN, Petr VAŠINA a James W. BRADLEY. Report on spoke rotation, merging and splitting in HiPIMS plasma. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 100. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lukáš ZÁBRANSKÝ. Research report of contracted research in 2017 - Masaryk University for Platit a.s. Brno: Neuveden, 2017. 62 s.
 101. KLEIN, Peter, Francis LOCKWOOD ESTRIN, Jaroslav HNILICA, Petr VAŠINA a James BRADLEY. Simultaneous electrical and optical study of spoke rotation, merging and splitting in HiPIMS plasma. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2017, roč. 50, č. 1, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/50/1/015209.
 102. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Francis LOCKWOOD ESTRIN, Petr VAŠINA a James W. BRADLEY. Spoke rotation, merging and splitting in HiPIMS plasma. In PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“. 2017.
 103. HNILICA, Jaroslav, Marta ŠLAPANSKÁ, Peter KLEIN, Matej FEKETE a Petr VAŠINA. Spokes occurrence in HiPIMS discharge at different magnetic field strengths. In Sixteenth International Conference on Reactive Sputter Deposition 2017. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 104. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vratislav PEŘINA a Petr VAŠINA. Structural and Mechanical Behavior of W-B-C Coatings Produced by Magnetron Sputtering. In 25th international Conference: Week of Doctoral Students. 2017.
 105. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Jaroslav SOBOTA, Jan GROSSMAN, Tomáš FOŘT, Libor DUPÁK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA a Jiří BURŠÍK. Study of Fracture Resistance of Nanolaminate Coatings Using Indentation and Impact Tests. In Pavel Šandera. Material Structure & Micromechanics of Fracture VIII. 258. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2017. s. 318-321. ISBN 978-3-03835-626-4.
 106. KLEIN, Peter, Francis LOCKWOOD ESTRIN, Jaroslav HNILICA, Petr VAŠINA a James W. BRADLEY. Study of spoke rotation, merging and splitting in HiPIMS plasma. In Eighth edition of the International Conference on HIPIMS. 2017.
 107. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Superhard nanocomposite nc-TiC/a-C:H coatings: The effect of HiPIMS on coating microstructure and mechanical properties. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier Science, 2017, roč. 311, February, s. 257-267. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2017.01.021.
 108. FEKETE, Matej, Jaroslav HNILICA, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. Temporal evolution of Ti sputtered species number densities in multi-pulse HiPIMS process. In SVC TechCon 2017. 2017. ISSN 0737-5921.
 109. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Francis LOCKWOOD-ESTRIN, Petr VAŠINA a James BRADLEY. The Study of Spoke Merging and Splitting in HiPIMS Plasma. In 44th ICMCTF 2017. 2017.
 110. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL, Jiří BURŠÍK, Milan SVOBODA a Vratislav PEŘINA. Thermal stability of hard nanocomposite Mo-B-C coatings. Vacuum. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 138, č. 2017, s. 199-204. ISSN 0042-207X. doi:10.1016/j.vacuum.2016.12.016.
 111. FEKETE, Matej, Jaroslav HNILICA, Catalin VITELARU, Tiberiu MINEA a Petr VAŠINA. Ti atom and Ti ion number density evolution in standard and multi-pulse HiPIMS. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 50, č. 36, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/aa7e6d.
 112. FEKETE, Matej, Katarína BERNÁTOVÁ, Peter KLEIN, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Titanium Atom and Ion Number Density Evolution in Reactive HiPIMS. In Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017. 2017.
 113. ŠLAPANSKÁ, Marta, Ante HECIMOVIC, Wolfgang BREILMANN, Jaroslav HNILICA, Petr VAŠINA a Achim VON KEUDELL. Transition from spokes into a homogeneous plasma in HiPIMS discharge. In Sixteenth International Conference on Reactive Sputter Deposition 2017. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 114. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jaroslav HNILICA. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu v roce 2017 – Masarykova univerzita pro SHM s.r.o. Brno: Neuveden, 2017. 56 s.
 115. BURŠÍK, Jiří, Ivo KUBĚNA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Saeed MIRZAEI a Petr VAŠINA. W-B-C Nanostructured Layers - Microstructure and Mechanical Properties. In Pavel Šandera. Material Structure & Micromechanics of Fracture VIII. 258. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2017. s. 416-419. ISBN 978-3-03835-626-4. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.258.
 116. 2016

 117. HNILICA, Jaroslav, Marta ŠLAPANSKÁ, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Behavior of spokes at different magnetic fields. In 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2016.
 118. VAŠINA, Petr, Tereza SCHMIDTOVÁ, Pavel SOUČEK a Matej FEKETE. Development of deposition process for growth of titanium/carbon coatings at laborato ry and industrial scale. In 6th International Conference on Advanced Plasma Technologies (ICAPT-6). 2016.
 119. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Jiří BURŠÍK a Vratislav PEŘINA. Ductile behavior of hard partially crystalline Mo2BC nanolaminate. In 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2016.
 120. HNILICA, Jaroslav, Marta ŠLAPANSKÁ, Peter KLEIN a Petr VAŠINA. Magnetic field effect on spoke behaviour. In 69th Annual Gaseous Electronics Conference. 2016.
 121. BURŠÍK, Jiří, Ivo KUBĚNA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. Mo-B-C and Ta-B-C Nanostructured Layers with Promising Fracture Toughness. In Louda P. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 107-110. ISBN 978-3-03835-720-9. doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.368.107.
 122. BURŠÍK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. NANOSTRUCTURED Mo-B-C COATINGS. Romanian reports in physics. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2016, roč. 68, č. 3, s. 1069-1075. ISSN 1221-1451.
 123. MIRZAEI, Saeed, Pavel SOUČEK, Vratislav PEŘINA a Petr VAŠINA. Nanostructured W-B-C coatings: synthesis and characterization. In Sixteenth International Conference on Reactive Sputter Deposition 2017. 2016.
 124. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA a Jiří BURŠÍK. On the study of the mechanical properties of Mo-B-C coatings. The European Physical Journal - Applied Physics. EDP Sciences, 2016, roč. 75, č. 2, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150591.
 125. DEBNÁROVÁ, Stanislava, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Vilma BURŠÍKOVÁ. Preparation of Hard Yet Moderately Ductile Mo2BC Thin Films by Pulsed-DC Magnetron Sputtering. In 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2016.
 126. ŽEMLIČKA, Radek, Mojmír JÍLEK, Petr VOGL, Jaroslav ŠRÁMEK, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Principles and practice of an automatic process control for the deposition of hard nc-TiC/a-C:H coatings by hybrid PVD-PECVD under industrial conditions. Surface & coatings technology. Elsevier, 2016, roč. 304, October, s. 9-15. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2016.06.061.
 127. SOUČEK, Pavel, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Jiří BURŠÍK a Vratislav PEŘINA. Pulsed-DC Magnetron Sputtering Process for Low Temperature Deposition of Hard Yet Moderately Ductile MoBC Coatings. In 6th International Conference on Advanced Plasma Technologies (ICAPT-6). 2016.
 128. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Structure Reinforcement and Phase Change in nc-TiC/a-C:H Coatings Induced by HiPIMS. In 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2016.
 129. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Jiří BURŠÍK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Study of the Local Mechanical Properties of Magnetron Sputtered Nanolaminate Coatings. In Louda P. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 111-114. ISBN 978-3-03835-720-9. doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.368.111.
 130. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Study of the thermal stability of MoBC coatings. In 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2016.
 131. FEKETE, Matej, Jaroslav HNILICA, Catalin VITELARU, Tiberiu MINEA a Petr VAŠINA. Time resolved study of Ti sputtered species number densities in multi-pulse HiPIMS discharge. In Fifteenth International Conference on Reactive Sputter Deposition 2016. 2016.
 132. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jaroslav HNILICA a Lukáš ZÁBRANSKÝ. Výzkumná zpráva FEI Czech Republic za spolupráci v roce 2016 - 3119/0012/15 - příprava a analýza tenkých vrstev. Brno: FEI Czech Republic, 2016. 27 s.
 133. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jaroslav HNILICA a Lukáš ZÁBRANSKÝ. Výzkumná zpráva Platit a.s. za spolupráci v roce 2016 - 3103/0006/16 - příprava a analýza tenkých vrstev. Brno: Platit a.s., 2016. 50 s.
 134. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jaroslav HNILICA a Lukáš ZÁBRANSKÝ. Výzkumná zpráva SHM s.r.o. za spolupráci v roce 2016 - 3103/0007/15 - příprava a analýza tenkých vrstev. Brno: SHM s.r.o., 2016. 45 s.
 135. 2015

 136. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Petr VAŠINA, Zdeněk HUBIČKA a Martin ČADA. Cathode voltage and discharge current oscillations and spoke behavior during HiPIMS discharge. In Sixth International Conference on Fundamentals and Industrial Applications of HIPIMS. 2015.
 137. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Josef DANIEL, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK a Vratislav PEŘINA. Comparative analysis of thermal stability of two different nc-TiC/a-C:H coatings. Surface & coatings technology. Elsevier, 2015, roč. 267, april, s. 32-39. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.01.058.
 138. DANIEL, Josef, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Monika STUPAVSKÁ, Jaroslav HNILICA, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. COMPARISON OF STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF nc-TiC/a-C(:H) AND nc-(Ti,Ni)C/a-C(:H) COATINGS. In ITFPC15. 2015. ISSN 2276-4283.
 139. SOUČEK, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Jiří BURŠÍK a Petr VAŠINA. Deposition of Hard Yet Moderately Ductile MoBC Coatings by p-DC Magnetron Sputtering. In Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015: Book of Contributed Papers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 68-71. ISBN 978-80-210-8053-9.
 140. SOUČEK, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Jiří BURŠÍK a Petr VAŠINA. DEPOSITION OF HARD YET MODERATELY DUCTILE MoBC COATINGS BY PULSED-DC MAGNETRON SPUTTERING. In Alexandra Kovalčíková, Petra Hviščová. JOINT ANNUAL MEETING OF THE SLOVAK SILICATE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL SOCIETY & WORKSHOP PROCESSING AND PROPERTIES OF ADVANCED CERAMICS: BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. 1st. Košice: Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, 2015. s. 32-35. ISBN 978-80-89782-03-1.
 141. VAŠINA, Petr, Matej FEKETE, Jaroslav HNILICA, Peter KLEIN, Lenka DOSOUDILOVÁ, Pavel DVOŘÁK a Zdeněk NAVRÁTIL. Determination of titanium atom and ion densities in sputter deposition plasmas by optical emission spectroscopy. Plasma Sources Science and Technology. 2015, roč. 24, č. 6, s. "nestránkováno", 13 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/24/6/065022.
 142. FEKETE, Matej, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Effect of pulse off time on temporal evolution of sputtered species densities in multi-pulse HiPIMS discharge. In Jan Čech, Pavel Souček, Dana Skácelová, Jaroslav Hnilica. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. s. 22-27. ISBN 978-80-210-8053-9.
 143. FEKETE, Matej, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Influence of pulse off time on temporal evolution of sputtered species densities in a HiPIMS discharge. In International Conference on Phenomena in Ionized Gases. 2015.
 144. FEKETE, Matej, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Influence of pulse off time on temporal evolution of sputtered species densities in HIPIMS discharge. In Sixth International Conference on HIPIMS. 2015.
 145. SOUČEK, Pavel, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Radek ŽEMLIČKA, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA, Y.T. PEI a J.Th.M. DE HOSSON. Nanocomposite nc-TiC/a-C:H protective coatings: from process characterization to mass production. In EMN Istanbul Meeting: Energy Materials Nanotechnology. 2015.
 146. BURŠÍK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. NANOSTRUCTURED Mo-B-C COATINGS. In The 15th International Balkan Workshop on Applied Physics. 2015.
 147. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Zdeněk HUBIČKA, Martin ČADA a Petr VAŠINA. Observation of cathode voltage and discharge current oscillations and spoke behaviour in HiPIMS. In Jan Čech, Pavel Souček, Dana Skácelová, Jaroslav Hnilica. Book of Contributed Papers. 1. vyd. Brno: Masaryk University Brno 2015, 2015. s. 37-42. ISBN 978-80-210-8053-9.
 148. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA a Jiří BURŠÍK. On the study of the mechanical properties of MoBC coatings. In Sixth Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 149. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Jiří BURŠÍK, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. OPTIMISATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF NANOLAMINATE COATINGS. In The 15th International Balkan Workshop on Applied Physics. 2015.
 150. HNILICA, Jaroslav, Pavel SOUČEK, Katarína BERNÁTOVÁ a Petr VAŠINA. Reactive argon/acetylene HiPIMS discharge – time-resolved diagnostic of present species. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 151. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Report of contracted reserch results - MU for Platit, 2015. Brno: Platit a.s., 2015. 40 s.
 152. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA, Zdeněk HUBIČKA, Martin ČADA a Petr VAŠINA. Spoke induced cathode voltage and discharge current oscillations in HiPIMS. In 22nd International Symposium on Plasma Chemistry. 2015.
 153. HNILICA, Jaroslav, Peter KLEIN, Zdeněk HUBIČKA, Martin ČADA a Petr VAŠINA. Spokes and cathode voltage and discharge current oscillations in HiPIMS. In XXXII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. 2015.
 154. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Katarína BERNÁTOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Structure and mechanical properties of Ni doped nc-TiC/a-C(:H) coatings. In Jan Čech, Pavel Souček, Dana Skácelová, Jaroslav Hnilica. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015. Book of Contributed Papers. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 7-10. ISBN 978-80-210-8053-9.
 155. DANIEL, Josef, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Study of Ni doped nc-TiC/a-C(:H) coatings prepared by hybrid PVD-PECVD process. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 156. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Jiří BURŠÍK. Study of the mechanical properties and the microstructure of magnetron sputtered MoBC coatings. In 68th Gaseous Electronics Conference (GEC) and 9th International Conference on Reactive Plasmas (ICRP). 2015. ISBN 978-4-86348-529-7.
 157. FEKETE, Matej, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. Temporal evolution of sputtered species densities in multi-pulse HiPIMS discharge. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 158. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jaroslav HNILICA. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu v roce 2015 MU pro SHM. Brno: SHM Šumperk, 2015. 50 s.
 159. 2014

 160. ŽEMLIČKA, Radek, Mojmír JÍLEK, Petr VOGL, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Automatic and robust deposition process control to grow hard nc-TiC/a-C:H coatings using industrial magnetron sputtering devices. In Fourteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2014.
 161. VAŠINA, Petr, Matej FEKETE, Peter KLEIN, Lenka DOSOUDILOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, Jaroslav HNILICA a Pavel DVOŘÁK. Determination of sputtered species densities in a HIPIMS discharge by optical emission spectroscopy. In Fourteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2014.
 162. FEKETE, Matej, Petr VAŠINA, Peter KLEIN, Lenka DOSOUDILOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, Jaroslav HNILICA a Pavel DVOŘÁK. Determination of sputtered species densities in HIPIMS discharge by optical emission spectroscopy. In Fifth International Conference on HIPIMS. 2014.
 163. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Ondřej CAHA, Monika STUPAVSKÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. Influence of Ni dopping on structure and mechanical properties of nc-TiC/a- C:H coatings. In EMRS 2014 Spring Meeting. 2014.
 164. GROSSMAN, Jan, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Libor DUPÁK, Tomáš FOŘT, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Jiří BURŠÍK a Jaroslav SOBOTA. INFLUENCE OF THE HUMIDITY ON THE WEAR RESISTANCE OF nc-TiC/a-C:H COATING UNDER DYNAMIC LOADING CONDITIONS. In Vrstvy a povlaky 2014. 2014.
 165. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Petr VAŠINA, Milan KALÍŠEK, František JUREČKA, Michal ŠIMEK a Dalibor ANDREE. Method for improving felting properties of animal fibers by plasma treatment. 2014. Patent. Číslo: EP2488690. Název vlastníka: Masarykova univerzita / Tonak a.s. Datum přijetí: 21. 5. 2014.
 166. KLEIN, Peter, Jaroslav HNILICA a Petr VAŠINA. On periodic oscillations observed on cathode voltage and discharge current during HIPIMS process. In Fifth International Conference on HIPIMS. 2014.
 167. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ, Y.T. PEI a J.Th.M. DE HOSSON. On the control of deposition process for enhanced mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings with DC magnetron sputtering at low or high ion flux. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 255, September, s. 8-14. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.11.001.
 168. SOUČEK, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Preparation of hard and moderately ductile Mo2BC coatings by pulsed DC magnetron sputtering. In Fourteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2014.
 169. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Josef DANIEL, Petr VAŠINA, Pavel SOUČEK, Jiří BURŠÍK, Jan GROSSMAN, Jaroslav SOBOTA a Mojmír JÍLEK. Study of the adhesion of nc-TiC/a-C:H coatings on plasma-treated steel substrates. In Fourteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2014.
 170. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Tomáš GARDELKA, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a Jiří BURŠÍK. Study of the thermal dependence of mechanical properties, chemical composition and structure of nanocomposite TiC/a-C:H coatings. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 242, March, s. 62-67. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.01.019.
 171. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Tomáš GARDELKA, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a J. BURŠÍK. Study of the thermal dependence of mechanical properties, chemical composition and structure of nanocomposite TiC/a-C:H coatings (Reprinted from Surface & Coatings Technology, vol 242, pg 62-67, 2014). Surface & coatings technology. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE, 2014, roč. 255, September, s. 158-163. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.06.010.
 172. EL MEL, A.A., E. GAUTRON, F. CHRISTIEN, B. ANGLERAUD, A. GRANIER, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. TAKASHIMA, N. OHTAKE, H. AKASAKA, T. SUZUKI a P.Y. TESSIER. Titanium carbide/carbon nanocomposite hard coatings: A comparative study between various chemical analysis tools. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 256, October, s. 41-46. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.12.068.
 173. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Y.T. PEI, J.Th.M. DE HOSSON, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ a Petr MALINSKÝ. Tribological properties of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by magnetron sputtering at low and high ion bombardment of the growing film. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 241, February, s. 64-73. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.10.026.
 174. ŽEMLIČKA, Radek, Mojmír JÍLEK, Petr VOGL, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK a Petr VAŠINA. Understanding of hybrid PVD–PECVD process with the aim of growing hard nc-TiC/a-C:H coatings using industrial devices with a rotating cylindrical magnetron. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2014, roč. 255, September, s. 118-123. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.02.069.
 175. VAŠINA, Petr, Radek ŽEMLIČKA a Pavel SOUČEK. Využití hydridního PVD-PECVD procesu pro růst TiCC II vrstev na zařízení s rotačními katodami. Brno: Platit a.s., 2014. 52 s.
 176. 2013

 177. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA, Yutao PEI a J.Th.M. DE HOSSON. Comparison of nc-TiC/a-C:H nanocomposite coatings deposited by DC magnetron sputtering at low and high flux of impinging ions. In EMRS 2013 Spring Meeting. 2013.
 178. FEKETE, Matej, Petr VAŠINA a Peter KLEIN. Evolution of discharge current in high power impulse magnetron sputtering. In Adam Pazourek, Zuzana Andršová. PAPN 2013: Book of extended abstracts. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 17-18. ISBN 978-80-7372-988-2.
 179. VAŠINA, Petr, Tereza SCHMIDTOVÁ, Pavel SOUČEK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Hybrid PVD-PECVD Process and Its Applications for Carbon Rich Nanocomposite Thin Film Deposition. In 5th CESPC. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 180. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. INFLUENCE OF Cu AND Ni DOPING ON PROPERTIES OF Ti-C NANOCOMPOSITE COATING PREPARED BY HYBRID PVD-PECVD PROCESS. In 5th CESPC. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 181. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. INFLUENCE OF Ni DOPING ON PROPERTIES OF Ti-C NANOCOMPOSITE COATING PREPARED BY HYBRID PVD-PECVD PROCESS. In A. Pazourek, Z. Andrsova. PAPN 2013: Book of Extended Abstracts. 1st. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 19-20. ISBN 978-80-7372-988-2.
 182. AMATO, Filippo, Nagender Reddy PANYALA, Petr VAŠINA, Pavel SOUČEK a Josef HAVEL. Laser desorption ionisation quadrupole ion trap time-of-flight mass spectrometry of titanium-carbon thin films. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2013, roč. 27, č. 11, s. 1196 - 1202. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.6564.
 183. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Non-monotonous evolution of hybrid PVD – PECVD process characteristics on hydrocarbon supply. Surface & coatings technology. Elsevier, 2013, roč. 2013, č. 232, s. 283-289. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.05.014.
 184. JÍLEK, Mojmír, Petr VAŠINA a Radek ŽEMLIČKA. Novel method of reactive magnetron sputtering process control. In IVC-19/ICSS-15 and ICN+T 2013. 2013.
 185. KLEIN, Peter, Petr VAŠINA a Tereza SCHMIDTOVÁ. On sputtered particle distribution towards substrate during target erosion - simulation and experiment. In Ing. Adam Pazourek, PhD, Ing. Zuzana Andršová. PAPN 2013: Book of extended abstracts. 1st. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 26-29, 3 s. ISBN 978-80-7372-988-2.
 186. KLEIN, Peter, Petr VAŠINA a Tereza SCHMIDTOVÁ. ON SPUTTERED PARTICLE DISTRIBUTION TOWARDS SUBSTRATE DURING TARGET EROSION - SIMULATION AND EXPERIMENT. In Final scientific programme & Book of abstracts. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 187. ŽEMLIČKA, Radek, Mojmír JÍLEK, Petr VOGEL, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Preparation of hard nc-TiC/a-C:H coatings using hybrid PVD-PECVD process with rotating cylindrical magnetron. In EMRS 2013 Spring Meeting. 2013.
 188. ŽEMLIČKA, Radek, Mojmír JÍLEK, Petr VOGL, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Preparation of hard TiC/a-C:H coatings using hybrid PVD-PECVD process with rotating cylindrical magnetron. In 5th CESPC. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 189. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Tomáš GARDELKA, Ondřej CAHA a Vratislav PEŘINA. Study of the thermal dependence of mechanical properties, chemical composition and structure of the nanocomposite TiC/a-C:H coatings. In European Material Research Society, Spring Meeting 2013. 2013.
 190. VAŠINA, Petr, Radek ŽEMLIČKA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VOGEL a Mojmír JÍLEK. TF-P2-17 Preparation of Hard nc-TiC/a-C:H Coatings Using Hybrid PVD-PECVD Process with Rotating Cylindrical Magnetron. In IVC-19/ICSS-15 and ICN+T 2013. 2013.
 191. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK a Radek ŽEMLIČKA. Využití hydridního PVD-PECVD procesu pro růst nc-TiC/a-C:H vrstev na zařízení s rotačními katodami. Brno: Pivot a.s., 2013. 31 s.
 192. 2012

 193. PRYSIAZHNYI, Vadym, Petr VAŠINA, Nagender Reddy PANYALA, Josef HAVEL a Mirko ČERNÁK. Air DCSBD plasma treatment of Al surface at atmospheric pressure. Surface and Coatings Technology. 2012, roč. 206, 11-12, s. 3011–3016. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.12.039.
 194. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA, Yutao PEI a Jeff Th.M. DE HOSSON. Comparison of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by magnetron sputtering in well balanced and highly unbalanced magnetic field. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass: Book of Extended Abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. s. 93-94. ISBN 978-80-210-5979-5.
 195. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Comparison of nc-TiC/a-C:H Films Prepared by PVD-PECVD Process at Low and High Ion Bombardment. In NANOCON 2012. 2012.
 196. DOSOUDILOVÁ, Lenka, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Petr VAŠINA. Determination of metastable and ground state density by method of effective branching fractions in Ar, Ar-Ti plasma. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass: Book of Extended Abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. s. 39-40. ISBN 978-80-210-5979-5.
 197. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Mojmír JÍLEK, Abdelazziz EL MEL, Pierre-Yves TESSIER, Jan SCHÄFER, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA a Romana MIKŠOVÁ. Evaluation of composition, mechanical properties and structure of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by balanced magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2012, roč. 211, OCTOBER, s. 111-116. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.09.012.
 198. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Experimental study of DC driven hybrid PVD-PECVD process. In Thirteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2012.
 199. KLEIN, Peter, Petr VAŠINA a Tereza SCHMIDTOVÁ. Feedback system to control reactive magnetron sputtering. In Potential and Applications of Surface Nanothreatment of Polymers and Glass. Brno: Masaryk University, 2012. s. 61-62. ISBN 978-80-210-5979-5.
 200. VAŠINA, Petr, Tereza SCHMIDTOVÁ, Pavel SOUČEK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Hybrid PVD-PECVD Process and Its Application for Carbon Ritch Nanocomposite Thin Film Deposition. In Vrstvy a povlaky 2010: Zborník prednášok. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo Trenčín, 2012. s. 133-134. ISBN 978-80-970824-1-3.
 201. VAŠINA, Petr, Tereza SCHMIDTOVÁ a Pavel SOUČEK. Hybrid PVD-PECVD Process for Synthesis of Me/C Nanocomposite Coatings. In NANOCON 2012. 2012.
 202. HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA, Jan SCHÄFER a Vladimír AUBRECHT. Characterization of a periodic instability in filamentary surface wave discharge at atmospheric pressure in argon. Journal of Physics D: Applied physics. 2012, roč. 45, č. 5, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/45/5/055201.
 203. NEKVAPIL, Jakub, Petr VAŠINA a Tereza SCHMIDTOVÁ. Influence of hydrogen on behaviour of reactive magnetron sputtering. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass: Book of Extended Abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. s. 126-127. ISBN 978-80-210-5979-5.
 204. VAŠINA, Petr. Magnetron sputtering at CEPLANT project. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass: Book of Extended Abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. s. 111-112. ISBN 978-80-210-5979-5.
 205. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Modelling of Reactive Magnetron Sputtering with Focus on Changes in Target Utilization. Chemické listy. 2012, roč. 106, S, s. s1482-s1487, 6 s. ISSN 0009-2770.
 206. VAŠINA, Petr, Pavel DVOŘÁK, Radek ŽEMLIČKA, Peter KLEIN a Vilma BURŠÍKOVÁ. Monitoring and control of RF driven PVD, PECVD and etching plasmas using Fourier components of discharge voltages. In Thirteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2012.
 207. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Petr VAŠINA, Pavel SOUČEK, Ondřej CAHA, Mojmír JÍLEK a Vratislav PEŘINA. Optimization of nanocomposite n-TiC/a-C:H coatings preparation and TEM study of coatings structure after deformation. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass: Book of Extended Abstracts. Brno: Masaryk University, 2012. s. 116-118. ISBN 978-80-210-5979-5.
 208. EL MEL, Abdelazziz, E. GAUTRON, F. CHRISTIEN, B. ANGLERAUD, A. GRANIER, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. TAKASHIMA, N. OHTAKE, H. AKASAKA, T. SUZUKI a Pierre-Yves TESSIER. Probing the structure and the hardness of titanium/carbon nanocomposite coatings deposited by hybrid PVD/PECVD process. In E-MRS 2012 Spring Meeting. 2012.
 209. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Properties of nc-TiC/a-C:H films prepared by PVD-PECVD process at low and high ion bombardment. In Thirteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2012.
 210. VAŠINA, Petr, Tereza SCHMIDTOVÁ, Pavel SOUČEK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Study of hybrid PVD-PECVD process and its application for metal/carbon film deposition. In E-MRS 2012 Spring Meeting. 2012.
 211. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Pavel SOUČEK, Ondřej CAHA, Mojmír JÍLEK a Vratislav PEŘINA. Study of the Indentation Response of Nanocomposite n-TiC/a-C:H Coatings. Chemické listy. 2012, roč. 106, S, s. 1508-1511. ISSN 0009-2770.
 212. 2011

 213. DVOŘÁK, Pavel, Radek ŽEMLIČKA, Petr VAŠINA a Vilma BURŠÍKOVÁ. Application of higher harmonic frequencies generated in RF plasmas for monitoring of deposition processes. In Potential and Application of Nanotreatment of amedical Surfaces. 2011.
 214. SCHÄFER, Jan, Stefan HORN, Rüdiger FOEST, Ronny BRANDENBURG, Petr VAŠINA a Klaus-Dieter WELTMANN. Complex analysis of SiOxCyHz films deposited by an atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2011, roč. 205, 25.7.2011, s. "S330"-"S334", 5 s. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.03.124.
 215. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Mojmír JÍLEK, Abdelaziz EL MEL, Pierre-Yves TESSIER, Jan SCHÄFER a Jiří BURŠÍK. Deposition and analyses of hard and thick well adherent nc-TiC/a-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD process. In E-MRS 2011 Spring Meeting. 2011.
 216. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Mojmír JÍLEK, Abdelazziz EL MEL, Pierre-Yves TESSIER, Jan SCHÄFER, Jiří BURŠÍK, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a Romana MIKŠOVÁ. Deposition and analyses of thick hard adherent nanocomposite titanium/carbon based coatings. In CIP 2011, Abstract Booklet. 2011. ISBN 978-2-918641-09-4.
 217. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Tereza SCHMIDTOVÁ, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Mojmír JÍLEK, Mojmír Jr. JÍLEK, Jan SCHÄFER a Jiří BURŠÍK. Depth profile analyses of nc-TiC/a-C:H coating prepared by balanced magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2011, roč. 205, July, s. 53-56. ISSN 0257-8972.
 218. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK a Vratislav PEŘINA. Effect of chemical composition on in-depth mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings. In Reactive Sputter Deposition 2011. 2011.
 219. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Experimental study of hybrid PVD-PECVD process of metallic target sputtering in argon and acetylene. In 30th ICPIG Conference Proceedings. 2011.
 220. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Petr VAŠINA a Pavel SOUČEK. Experimental study of hybrid PVD-PECVD process of titanium target sputtering in argon and acetylene. In RSD 2011 - Reactive Sputter Deposition. 2011.
 221. EL MEL, Abdelaziz, Eduard GRIGORE, Eric GAUTRON, Benoit ANGLERAUD, Agnés GRANIER, Pierre-Yves TESSIER, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. TAKASHIMA a N. OHTAKE. Metal/carbon nanocomposite coatings: metal reactivity effect on the microstructure and the physical properties. In E-MRS 2011 Spring Meeting. 2011.
 222. EL MEL, Abdelaziz, Eric GAUTRON, Benoit ANGLERAUD, Agnés GRANIER, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Pavel SOUČEK a Pierre-Yves TESSIER. Microstructural Study and Mechanical Properties of TiC/C Composite Coatings Deposited by hybrid PVD/PECVD Process. In 38th International Conference on Metallurgical Coatings & Thin Films. 2011.
 223. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Tereza SCHMIDTOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan SCHÄFER. Morphological study of nanocrystalline TiC/a-C:H composites deposited by hybrid PVD-PECVD process. In E-MRS 2011 Spring Meeting. 2011.
 224. SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK a Vratislav PEŘINA. On the effect of carbon content on the mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by balanced magnetron sputtering. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. 2011.
 225. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a Romana MIKSOVÁ. Properties of nanocomposite coatings prepared by hybrid process of metallic target sputtering in argon and acetylene. In 30th ICPIG Conference Proceedings. 2011.
 226. DVOŘÁK, Pavel, Radek ŽEMLIČKA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA a Jiří ŠPERKA. Reaction of higher harmonic frequencies on thin films. In Proceedings of ICPIG 2011. 2011.
 227. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA a Jan SCHÄFER. Study of hybrid PVD–PECVD process of Ti sputtering in argon and acetylene. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2011, roč. 205, July, s. S299-S302, 4 s. ISSN 0257-8972.
 228. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Understanding of hybrid PVD-PECVD deposition process – titanium magnetron sputtering in argon and acetylene. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. 2011.
 229. SCHÄFER, Jan, Petr VAŠINA, Jaroslav HNILICA, Ruediger FOEST, Vít KUDRLE a Klaus-Dieter WELTMANN. Visualization of revolving modes in RF and MW nonthermal atmospheric pressure plasma jet. IEEE Transactions on Plasma Science. 2011, roč. 39, č. 11, s. 2350-2351. ISSN 0093-3813. doi:10.1109/TPS.2011.2151883.
 230. 2010

 231. PRYSIAZHNYI, Vadym, Petr VAŠINA a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE DCSBD PLASMA TREATMENT OF AL SURFACE: STUDY OF SURFACE MORPHOLOGY AND CHEMICAL COMPOSITION. In HAKONE XII Contributed paper. Bratislava: Comenius University, 2010. 307 s. ISBN 978-80-89186-71-6.
 232. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Behaviour of Hybrid PVD-PECVD in Comparison with Conventional Reactive Magnetron Sputtering. In GEC/ICRP 2010. 2010. ISSN 0003-0503.
 233. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Behaviour of Hybrid PVD-PECVD Process in Comparison with Conventional Reactive Magnetron Sputtering. In 7th ICRP & 63rd GEC - CONFERENCE PROCEEDINGS. Japonsko: Japan Society of Applied Physics, 2010. 2 s. ISBN 978-4-86348-101-5.
 234. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Behaviour of hybrid PVD-PECVD process of Ti sputtering in argon and acetylene atmosphere. In Potential and Applications of Nanotretment of Medical Surface. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. s. 59-60. ISBN 978-80-7372-631-7.
 235. SOUČEK, Pavel, Petr VAŠINA, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Tereza SCHMIDTOVÁ, Mojmír JÍLEK, Mojmír jr. JÍLEK, Jan SCHÄFER a Jiří BURŠÍK. Deposition and analyses of nc-TiC/a-C:H coating prepared by balanced magnetron sputtering. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. 2010.
 236. SOUČEK, Pavel, Abdelazziz EL MEL, Pierre-Yves TESSIER, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Deposition and characterization of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD. In Potencial and Application of Nanotreatment of Medical Surfaces. 1. edition. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. s. 63-64. ISBN 978-80-7372-631-7.
 237. SOUČEK, Pavel, El Mel ABDELAZIZ, Tessier PIERRE-YVES, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Deposition and characterization of n-TiC/a-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD. In Twelfth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2010.
 238. VAŠINA, Petr, Pavel DVOŘÁK a Tereza SCHMIDTOVÁ. Diagnostics of reactive magnetron sputtering. In 37th EPS Conference on Plasma Physics - abstracts. 2010.
 239. DVOŘÁK, Pavel, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ a Radek ŽEMLIČKA. Higher harmonic frequencies in capacitive discharges. In 63rd GEC and 7th ICRP - Conference Proceedings. Paříž: Japan Society of Applied Physics, 2010. s. CTP-142, 2 s. ISBN 978-4-86348-101-5.
 240. DVOŘÁK, Pavel, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ a Radek ŽEMLIČKA. Higher harmonic frequencies in capacitive discharges. In Bulletin of the American Physical Society 55 (2010), CTP142. Paříž: CNRS, 2010. s. 40-44. ISSN 0003-0503.
 241. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Petr VAŠINA a Pavel SOUČEK. Hybrid PVD-PECVD process: focusing on modelling and steady-state conditions. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. 2010.
 242. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Impact of neutral gas temperatures on reactive magnetron sputtering. In Potential and Applications of Thin Ceramic and Metal Coatings. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. s. 75-76. ISBN 978-80-7043-894-7.
 243. PRYSIAZHNYI, Vadym, Petr VAŠINA a Mirko ČERNÁK. Influence on surface morphology by plasma-surface interaction between Al film and atmospheric pressure DCSBD plasma. 2010. ISBN 978-80-01-04548-0.
 244. DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Monitoring of magnetron target poisoning by measurement of higher harmonics of discharge voltages. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2010, roč. 19, č. 5, s. 055016-55023. ISSN 0963-0252.
 245. DVOŘÁK, Pavel, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ a Radek ŽEMLIČKA. Monitoring of PVD, PECVD and etching plasmas using Fourier components of RF voltage. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol,UK: Institute of Physics Publishing, 2010, roč. 52, č. 12, s. 1-12. ISSN 0741-3335. doi:10.1088/0741-3335/52/12/124011.
 246. KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Martina VOLFOVÁ, Ondřej ŠTEC a Jan JANČA. Plasma diagnostics using electron paramagnetic resonance. Journal of Physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 12, s. 124020-124020, 13 s. ISSN 0022-3727.
 247. SOUČEK, Pavel, Abdelazziz EL MEL, Pierre-Yves TESSIER, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Preparation of self-adhesive nc-TiC/a-C:H coatings. In Potential and Applications of Thin Ceramic and Metal Coatings. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. s. 79-80. ISBN 978-80-7043-894-7.
 248. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Petr VAŠINA a Marek ELIÁŠ. Suppressed hysteresis behaviour of Ti sputtering in acetylene gas. 2010.
 249. HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Time resolved investigations of high power pulsed microwave discharge in nitrogen and neon. In Píchal J.; Píchal M. Proceedings of 24th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Organizační výbor symposia, 2010. s. x-y, 2 s. ISBN 978-80-01-04548-0.
 250. HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Time resolved spectroscopy of high power pulsed microwave discharge in nitrogen. In Prof. O. Scholten. Proceedings of 20th Escampig. Belgrade: European Physical Society, 2010. s. x-y, 2 s. ISBN 2-914771-63-0.
 251. 2009

 252. VAŠINA, Petr a Pavel DVOŘÁK. Harmonic analysis of discharge voltages as a tool to control the RF sputtering deposition process. Europhysics Letters. European Physical Society, 2009, roč. 85, č. 1, s. 15002-15006. ISSN 0295-5075.
 253. VAŠINA, Petr a Pavel DVOŘÁK. Higher harmonic frequencies of discharge voltages as extremely sensitive marker of state of RF reactive sputtering deposition process. In Book of Contributed Papers of 17th Symposium on Applications of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2009. s. 253. ISBN 978-80-89186-45-7.
 254. DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Higher harmonics of discharge voltage as tool to control accurately state of RF sputtering deposition process. In Proceeding of 19th International Symposium on Plasma Chemistry. 2009.
 255. ELIÁŠ, Marek, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Hybrid PVD-PECVD sputtering deposition process - from properties of deposited films to process characteristics. In Book of Abstracts, Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8. Brno: Brno University of Technology, 2009. s. 87-87. ISBN 978-80-214-3875-0.
 256. VAŠINA, Petr a Pavel DVOŘÁK. Is it possible to control degree of target poisoning during RF reactive magnetron sputtering by higher harmonic frequencies of discharge voltage? In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8 - Book of abstracts. Brno: VUT Brno, 2009. s. 74. ISBN 978-80-214-3875-0.
 257. VAŠINA, Petr a Tereza SCHMIDTOVÁ. Modeling of reactive magnetron sputtering deposition process - different target utilization, situation when O2 and H2 are added simultaneously. In Proceeding of 19th International Symposium on Plasma Chemistry. 2009.
 258. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Modelling of surface processes taking place during reactive magnetron sputtering deposition process with simultaneous adding of hydrogen and oxygen. In Book of Abstracts, Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8. Brno: Brno University of Technology, 2009. s. 75-75. ISBN 978-80-214-3875-0.
 259. VAŠINA, Petr, Tereza SCHMIDTOVÁ a Marek ELIÁŠ. Modelling of the reactive sputtering process with non-uniform discharge current density and different temperature conditions. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2009, roč. 18, č. 2, 8 s. ISSN 0963-0252.
 260. MRÁZKOVÁ, Martina, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, Carlos-Daniel PINTASSILGO a Vasco GUERRA. On the oxygen addition into nitrogen post-discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2009, roč. 42, č. 7, s. 075202-75208. ISSN 0022-3727.
 261. KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ, Jan JANČA, Vilém ZVONÍČEK, Aleš KUDLÁČ, Vlastimil KŘÁPEK, Petr VAŠINA, Vojtěch DOLEŽAL, Michal URBÁNEK, Pavel BOTOŠ, Martina MRÁZKOVÁ a Pavel DVOŘÁK. Plasma diagnostics using electron paramagnetic resonance. In Book of Abstracts, Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics. Brno: Brno University of Technology, 2009. s. 14-14. ISBN 978-80-214-3875-0.
 262. VAŠINA, Petr a Tereza SCHMIDTOVÁ. Reactive magnetron sputtering - modelling of different target utilization in metallic and compound mode and situation when oxygen and hydrogen are added simultaneously. In E-MRS 2009 SYMPOSIUM P Protective coatings and Thin films’09. 2009.
 263. HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE, Zdeněk NAVRÁTIL a Petr VAŠINA. Spectroscopic investigation of high power pulsed microwave discharge. In Book of Abstracts, Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8. Brno: Brno University of Technology, 2009. s. 86-86. ISBN 978-80-214-3875-0.
 264. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Suppressed hysteresis behaviour of titanium sputtering in acetylene gas. In International Symposium on Reactive Sputter Deposition 2009. 2009.
 265. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Petr VAŠINA. Technika pro zlepšení plstnících vlastností živočišných vláken využívající plazmovou úpravu. 2009.
 266. BRABLEC, Antonín, Pavel DVOŘÁK, Jan JANČA, Vít KUDRLE, David TRUNEC, Petr VAŠINA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Výzkum a aplikace nízkoteplotního plazmatu na ÚFE PřF MU v Brně. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2009, roč. 2009, č. 4, s. 246-248. ISSN 0009-0700.
 267. 2008

 268. MRÁZKOVÁ, Martina, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA a Antonín TÁLSKÝ. Absolute Density of N Atoms Produced by Dielectric Barrier Atmospheric Discharge. In Programme and Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 16.-19.June 2008. Praha: České vysoké učení technické, 2008. s. 133-134. ISBN 978-80-01-04030-0.
 269. SCHMIDTOVÁ, Tereza, Petr VAŠINA a Marek ELIÁŠ. Advanced modeling of reactive sputtering process with non-linear discharge current density. Chemické Listy. 2008, roč. 102, č. 1, s. s1376-s1379, 4 s. ISSN 1803-2389.
 270. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Jose MUŃOZ ESPADERO, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Determination of N2(A) population from optical emission spectra. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 102, s. s1380-s1382, 3 s. ISSN 0009-2770.
 271. TÁLSKÝ, Antonín, Vít KUDRLE, Martina MRÁZKOVÁ, Zdeněk BONAVENTURA a Petr VAŠINA. Electron Density Measurement Using Self-Oscillating Resonant Cavity. In Programme and Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 16.-19.June 2008. Praha: České vysoké učení technické, 2008. s. 105-106. ISBN 978-80-01-04030-0.
 272. VAŠINA, Petr, Jan VORÁČ, Vít KUDRLE, Martina MRÁZKOVÁ a Antonín TÁLSKÝ. Evolution of N and O atom densities for oxygen admixture added into nitrogen afterglow. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 71.
 273. DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Harmonic analysis of discharge voltages as a tool to control RF sputtering deposition process. In 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases - Book of Abstracts. 32 A. Granada: European Physical Society, 2008. s. 78P (topic 5), 2 s. ISBN 2-914771-04-5.
 274. KUDRLE, Vít, Marcel MEŠKO, Zdeněk BONAVENTURA, Petr VAŠINA, David TRUNEC a Antonín TÁLSKÝ. High power pulsed microvawe discharge: theory and experiment. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 36-37.
 275. ELIÁŠ, Marek, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Influence of N2 and CH4 on deposition rate of boron based thin films prepared by magnetron sputtering. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 105.
 276. ELIÁŠ, Marek, Pavel SOUČEK a Petr VAŠINA. Influence of N2 and CH4 on depositon rate of boron based thin films prepared by magnetron sputtering. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 1, s. 1506-1509. ISSN 1803-2389.
 277. GROZA, A., A. SURMEIAN, C. DIPLASU, A. TEMPEZ, P. CHAPON, L. LOBO, L. BORDEL, Tereza SCHMIDTOVÁ, Petr VAŠINA, P. BELENGUER, T. NELIS, P. GUILLOT, N. TUCCITO a A. LICCIARDELLO. Ionization Processes and Plasma Chemistry in Pulsed RF Glow Discharge TOF Mass Spectroscopy for Thin Film Depth Profile Analyses. In Book of Abstracts, Second Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 72-73.
 278. MRÁZKOVÁ, Martina, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA a Antonín TÁLSKÝ. Limits for H, N, O and O2 Detection by Means of Electron Paramagnetic Resonance. In 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases - Book of Abstracts. Granada: European Physical Society, 2008. s. 191-192. ISBN 2-914771-04-5.
 279. DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Measurement of Fundamental and Higher Harmonic Frequencies as Tool to Control RF Sputtering Deposition Process. In Programme and Abstract Book of the 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: CVUT v Praze, 2008. s. 91-92, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.
 280. VAŠINA, Petr, Tereza HYTKOVÁ a Marek ELIÁŠ. Modeling of Radial Variation of Target Poisoning During Reactive Sputtering Deposition Process. In 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases - Book of Abstracts. Granada: European Physical Society, 2008. s. 165-166. ISBN 2-914771-04-5.
 281. SCHMIDTOVÁ, Tereza a Petr VAŠINA. Modeling of reactive sputtering process with non-linear discharge current density. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 87-88.
 282. MRÁZKOVÁ, Martina, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA, Carlos Daniel PINTASSILGO, Vasco GUERRA a Antonín TÁLSKÝ. Nitrogen Atom Behaviour in N2 Post-Discharge. In 19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases - Book of Abstracts. Granada: European Physical Society, 2008. s. 119-120. ISBN 2-914771-04-5.
 283. KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Petr NOVOTNÝ, Antonín TÁLSKÝ a Martina MRÁZKOVÁ. Processes in afterglow of N2-O2 discharges. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 79.
 284. VAŠINA, Petr, Tereza HYTKOVÁ a Marek ELIÁŠ. Role of Neutral Gas Temperature on Hysteresis Behaviour of Reactive Sputtering Deposition Process. In Programme and Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 16.-19.June 2008. Praha: České vysoké učení technické, 2008. s. 172-173. ISBN 978-80-01-04030-0.
 285. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Marcel MEŠKO, Petr VAŠINA a Vít KUDRLE. Self-consistent spatio-temporal simulation of pulsed microwave discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2008, roč. 41, č. 1, s. 015210-15218. ISSN 0022-3727.
 286. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Ludovic DE POUCQUES, Jean BRETAGNE, Caroline BOISSE-LAPORTE a Michel TOUZEAU. Study of a fast high power pulsed magnetron discharge: role of plasma deconfinement on the charged particle transport. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2008, roč. 17, č. 3, s. Article number 03507, 9 s. ISSN 0963-0252.
 287. VAŠINA, Petr a Antonín BRABLEC. The Second Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2008.
 288. 2007

 289. DE POUCQUES, Ludovic, Jean-Christophe IMBERT, Carolline BOISSE-LAPORTE, Jean BRETAGNE, Mihai GANCIU, Lionel TEULÉ-GAY, Petr VAŠINA a Michel TOUZEAU. Analysis of the Transport of Ionized Titanium Atoms in a Highly Ionized Sputter Deposition Process. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, roč. 4/2007, S1, s. S424-S429, 5 s. ISSN 1612-8850.
 290. MRÁZKOVÁ, Martina, Petr VAŠINA, Carlos Daniel PINTASSILGO, Vít KUDRLE, Vasco GUERRA a Antonín TÁLSKÝ. Evolution of nitrogen atom density in the nitrogen post-discharge with oxygen admixture. In Proceeding of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: Institute of Plasma Physics AVCR, 2007. s. 1-2. ISBN 978-80-87026-01-4.
 291. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Jean-Christophe IMBERT, Mihai GANCIU, Caroline BOISSE-LAPORTE, Ludovic DE POUCQUES, Michel TOUZEAU, Daniel PAGNON a Jean BRETAGNE. Experimental study of a pre-ionized high power pulsed magnetron discharge. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2007, roč. 2007, č. 16, s. 501-510. ISSN 0963-0252.
 292. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Zdeněk BONAVENTURA, Zdeněk FRGALA, Vít KUDRLE, David TRUNEC, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Experimental Study of High Power Pulsed Microwave Discharge. In Proceeding of 3rd Seminar on New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 1-2.
 293. VAŠINA, Petr, Martina MRÁZKOVÁ, Carlos Daniel PINTASSILGO, Vasco GUERRA, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Increase of Nitrogen Dissociation Degree due to Oxygen Admixture to Nitrogen Post-Discharge. In Book of Abstracts, 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Department of Experimental Physics, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 275. ISBN 978-80-89186-13-6.
 294. MRÁZKOVÁ, Martina, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Kinetic of O Species in Low-Pressure Microwave N2-O2 Afterglow. In Book of Abstracts, 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Department of Experimental Physics, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 233. ISBN 978-80-89186-13-6.
 295. MRÁZKOVÁ, Martina, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA a Antonín TÁLSKÝ. Kinetics of O(3P) species in N2-O2 microwave post-discharge. In IEP-2007, Conference of young scientists and post-graduates. 2007. vyd. Uzhhorod, Ukraine: IEP, 2007. s. 161-161.
 296. VAŠINA, Petr, Tereza HYTKOVÁ a Marek ELIÁŠ. Model of reactive magnetron sputtering process with non-uniform discharge current density. In Proceeding of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: Institute of Plasma Physics AVCR, 2007. s. 1-4. ISBN 978-80-87026-01-4.
 297. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Vít KUDRLE, Marcel MEŠKO a Petr VAŠINA. Model pulzního MW výboje velkého výkonu. In Proceeding of 3rd Seminar on New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 3-6, 3 s.
 298. KUDRLE, Vít, Martina MRÁZKOVÁ, Petr VAŠINA a Antonín TÁLSKÝ. Plasmachemical Processes in Oxygen-Nitrogen Afterglow. In Book of Abstracts, 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Department of Experimental Physics, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 211. ISBN 978-80-89186-13-6.
 299. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Vít KUDRLE, Marcel MEŠKO a Petr VAŠINA. Space and time dependent simulation of pulsed microwave discharge. In Conference of young scientists and post-graduates, IEP-2007. Uzhhorod, Ukrajina: Institute of Electron Physics, 2007. s. 79.
 300. 2006

 301. MEŠKO, Marcel, Zdeněk BONAVENTURA, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, David TRUNEC, Zdeněk FRGALA a Jan JANČA. An experimental study of high power microwave pulsed discharge in nitrogen. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2006, roč. 15, č. 3, s. 574-581. ISSN 0963-0252.
 302. VAŠINA, Petr, Pavel DVOŘÁK, Martina MRÁZKOVÁ, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Dissociation increase due to admixtures. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2006, roč. 56B, 56B, s. B877-B881, 5 s. ISSN 0011-4626.
 303. VAŠINA, Petr, Pavel DVOŘÁK, Martina MRÁZKOVÁ, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Dissociation Increase Due to Admixtures. In Programme & Abstracts Books of the 22nd Symphosium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 22.-29. June 2006. Praha: Organizační výbor symposia ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, 2006. s. 46. ISBN 80-01-03506-9.
 304. DVOŘÁK, Pavel, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Influence of Oxygen Admixture on Nitrogen Capacitively Coupled Discharge. In Abstracts of Invited Lectures and Contributed Papers of 18th Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases. Italie: European Physical Society, 2006. s. 347. ISBN 2-914771-38-X.
 305. MRÁZKOVÁ, Martina, Petr VAŠINA, Carlos PINTASSILGO, Vít KUDRLE, Vasco GUERRA a Antonín TÁLSKÝ. On Oxygen Added into Nitrogen Post-Discharge. In Abstracts of Invited Lectures and Contributed Papers of 18th Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases. Itálie: European Physical Society, 2006. s. 483. ISBN 2-914771-38-X.
 306. VAŠINA, Petr, Vít KUDRLE, Martina MRÁZKOVÁ a Antonín TÁLSKÝ. Vliv reakčního času na přesnost stanovení koncentrace atomů dusíku titrační metodou. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 187-192. ISBN 80-210-4195-1.
 307. 2005

 308. DE POUCQUES, Ludovic, Jean-Christophe IMBERT, Petr VAŠINA, Caroline BOISSE-LAPORTE, Lionel TEULÉ-GAY, Jean BRETAGNE a Michel TOUZEAU. Comparison of the ionisation efficiency in a microwave and a radio-frequency assisted magnetron discharge. Surface and Coating Technology. New York: ELSEVIER, 2005, roč. 200, 1-4, s. 800-803, 3 s. ISSN 0257-8972.
 309. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Vít KUDRLE, Zdeněk BONAVENTURA, David TRUNEC a Jan JANČA. Diagnostics of high power pulsed microwave discharge. In Abstracts and full paper CD of 17th International Symphosium on Plasma Chemistry. Toronto: University of Toronto, 2005. s. 90-91.
 310. PINTASSILGO, Carlos, Martina MRÁZKOVÁ, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Vasco GUERRA a Antonín TÁLSKÝ. Experimental Study and Modelling of the Afterglow of an N2-O2 Microwave Discharge. In Proceeding of 27th International Conference on Phenomena in Ionised Gases. Eidhoven: Eidhoven University of Technology, 2005. s. 1-3.
 311. KUDRLE, Vít, Martina MRÁZKOVÁ, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Characterisation of nitrogen-oxygen flowing afterglow. In Abstracts and full papers CD of 17th International Symphosium on Plasma Chemistry. Toronto: University of Toronto, 2005. s. 80-81.
 312. VAŠINA, Petr, Martina MRÁZKOVÁ, Marcel MEŠKO, Jean-Christophe IMBERT, Mihai GANCIU, Caroline BOISSE-LAPORTE, Ludovic DE POUCQUES, Michel TOUZEAU, Daniel PAGNON a Jean BRETAGNE. Influence of the pulse duration of fast high power magnetron discharge on the amount of ion collected on the substrate. In Proceeding of 27th International Conference on Phenomena in Ionised Gases. Eidhoven: Eidhoven University of Technology, 2005. s. 1-4.
 313. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Zdeněk BONAVENTURA, Zdeněk FRGALA, Vít KUDRLE, David TRUNEC, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Investigation of High Power Pulsed Microwave Discharge. In Abstracts of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics VI. Francie: Universite Joseph Fourier, CNRS, 2005. s. 55.
 314. GANCIU, Mihai, Petr VAŠINA, Marcel MEŠKO, Jean-Christophe IMBERT, Ludovic DE POUCQUES, Caroline BOISSE-LAPORTE, Jean BRETAGNE, Michel TOUZEAU, Olivier VOLDOIRE, Marie-Christine HUGON a Bernard AGIUS. Ionized physical vapor deposition by high power fast pulsed magnetron discharge. In Actes du workshop Nouveaux oxydes a forte permittivite dans l integration des semi-conducteurs. Paris: Societe Francaise du Vide, 2005. s. 83-89.
 315. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Marcel MEŠKO, Petr VAŠINA a Vít KUDRLE. Modeling of high power pulsed microwave discharge. In Abstracts and full paper CD of 17th International Symphosium on Plasma Chemistry. Toronto: University of Toronto, 2005. s. 419-420.
 316. GANCIU, Mihai, Stephanos KONSTANTINIDIS, Yoann PAINT, Jean-Pierre DAUCHOT, Michel HECQ, Ludovic DE POUCQUES, Petr VAŠINA, Marcel MEŠKO, Jean-Christophe IMBERT, Jean BRETAGNE a Michel TOUZEAU. Preionised pulsed magnetron discharges for ionised physical vapour deposition. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest: INOE & INFM, 2005, roč. 7, č. 5, s. 2481-2483. ISSN 1454-4164.
 317. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Mihai GANCIU, Jean BRETAGNE, Caroline BOISSE-LAPORTE, Ludovic DE POUCQUES a Michel TOUZEAU. Reduction of transient regime in fast preionized high power pulsed magnetron discharge. Europhysics Letters. Paríž: European Physical Society, 2005, roč. 72, č. 3, s. 390-395, 5 s. ISSN 0295-5075.
 318. KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ, Martina MRÁZKOVÁ a Petr VAŠINA. Role of Oxygen Admixture on Nitrogen Afterglow. In Book of Contributed Papers of 15th Symphosium on Applications on Plasma Processes and 3rd EU-Japan Joint Symphosium on Plasma Processing. Bratislava: Comenius University Press, 2005. s. 201-203. ISBN 80-223-2018-8.
 319. DE POUCQUES, Ludovic, Jean-Christophe IMBERT, Caroline BOISSE-LAPORTE, Petr VAŠINA, Jean BRETAGNE, Lionel TEULÉ-GAY a Michel TOUZEAU. Spatial characterization of an IPVD reactor: neutral gas temperature and interpretation of optical spectroscopy measurements. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2005, roč. 14, č. 2, s. 321-327. ISSN 0963-0252.
 320. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Jean-Christophe IMBERT, Ludovic DE POUCQUES, Lionel TEULÉ-GAY, Caroline BOISSE-LAPORTE, Jean BRETAGNE, Daniel PAGNON, Michel TOUZEAU a Mihai GANCIU. Spectroscopic analysis of a pulsed magnetron discharge. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest: INOE & INFM, 2005, roč. 7, č. 5, s. 2421-2424. ISSN 1454-4164.
 321. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Jose Munoz ESPADERO, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Study of High Power Pulsed Microwave Discharge Afterglow. In Book of Contributed Papers of 15th Symphosium on Applications on Plasma Processes and 3rd EU-Japan Joint Symphosium on Plasma Processing. Bratislava: Comenius University Press, 2005. s. 211-212. ISBN 80-223-2018-8.
 322. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Marcel MEŠKO, Petr VAŠINA a Vít KUDRLE. Theoretical study of pulsed microwave discharge in nitrogen. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2005, roč. 14, č. 4, s. 751-756. ISSN 0963-0252.
 323. VAŠINA, Petr, Martina MRÁZKOVÁ, Antonín TÁLSKÝ a Vít KUDRLE. Time resolved measurements of the N2-O2 afterglow. In Abstracts of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics VI. Francie: Universite Joseph Fourier, CNRS, 2005. s. 73.
 324. 2004

 325. DE POUSQUES, Ludovic, Jean-Christiphe IMBERT, Petr VAŠINA, Caroline BOISSE-LAPORTE, Lionel TEULE-GAY a Michel TOUZEAU. Comparison of the ionization efficiency of two ionized physical vapour deposition processes: magnetron discharge assisted by microwave plasma or radio-frequency plasma. In Prosseding of Ninth International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen, Germany: Prosseding of Ninth International Conference on Plasma Surface Engineering, 2004. s. 23.
 326. MEŠKO, Marcel, Zdeněk BONAVENTURA, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Zdeněk FRGALA, Vít KUDRLE a Jan JANČA. Electron density measurements in afterglow of high power pulsed microwave discharge. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2004, roč. 13, č. 4, s. 562-568. ISSN 0963-0252.
 327. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Michel TOUZEAU, Jean BRETAGNE a Mihai GANCIU. Fast dynamics of ionized species in high power pulsed magnetron discharge. In Bulletin of the American Physical Society, Series II, Vol. 49, No. 5. Melville: American Institute for Physics, 2004. s. 56-56. ISBN 0003-0503.
 328. GANCIU, Mihai, Stephanos KONSTANTINIDIS, Y PAINT, Jean Pierre DAUCHOT, M HECQ, Ludovic POUCQUES, Petr VAŠINA, Marcel MEŠKO, Jean-Chrispophe IMBERT, Jean BRETAGNE a Michel TOUZEAU. Preionised pulsed magnetron discharge for ionised physical vapour deposition. In Proceeding of Seventeenth European Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized Gases. Constanta, 2004. s. 227-228.
 329. BRETAGNE, Jean, Ludovic DE POUCQUES, Caroline BOISSE-LAPORTE, Gerard GOUSSET, Marie-Christine HUGON, Jean-Christophe IMBERT, Olivier LEROY, Lionel TEULÉ-GAY, Michel TOUZEAU a Petr VAŠINA. Recent Developments on Ionized Physical Vapour Deposition: Concepts, Determination of the Ionization Efficiency and Improvement of Deposited Films. In Nanostructured Thin Films and Nanodispersion Strengthened Coating. Netherland: Springer, Kluwer Academic Publisher, 2004. s. 113-122, 9 s. NATO Science Series II, Vol 155. ISBN 1-4020-2220-4.
 330. VAŠINA, Petr, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, Pavel BOTOŠ, Martina MRÁZKOVÁ a Marcel MEŠKO. Simultaneous determination of N and O atom density in N2 - O2 plasma afterglow by NO titration. In Proceeding of Seventeenth European Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized Gases. Constanta, Romania: Universita Constanta, 2004. s. 187-188.
 331. VAŠINA, Petr, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, Pavel BOTOŠ, Martina MRÁZKOVÁ a Marcel MEŠKO. Simultaneous measurement of N and O densities in plasma afterglow by means of NO titration. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2004, roč. 13, č. 4, s. 668-674. ISSN 0963-0252.
 332. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Jean-Christiphe IMBERT, Ludovic DE POUCQUEC, Lionel TEULE-GAY, Caroline BOISSE-LAPORTE, Jean BRETAGNE, Daniel PAGNON, Michel TOUZEAU a MIhai GANCIU. Spectroscopic analysis of a pulsed magnetron discharge. In Proceeding of Seventeenth European Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized Gases. Constanta, 2004. s. 117-118.
 333. 2003

 334. FRGALA, Zdeněk, Vít KUDRLE, Jan JANČA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Marcel MEŠKO, Jiří BURŠÍK, M. KADLEČÍKOVÁ a Petr KLAPETEK. Diamond Growth on silicon and WC-Co by microwave plasma chemical vapor deposition. In Proceedings of contributed papers WDS'03. Praha: MFF UK, 2003. s. 341-346.
 335. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Zdeněk FRGALA a Jan JANČA. Electron density measurements in pulsed microwave discharge in nitrogen gas. In Proceedings of contributed papers WDS'03. Praha: MFF UK, 2003. s. 315-319.
 336. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Zdeněk FRGALA, Vít KUDRLE a Jan JANČA. Interferometer Diagnostics of Nitrogen Microwave Pulse Discharge. In Proceedings of the XIVth SAPP. Bratislava: MFF UK, 2003. s. 39-40. ISBN 80-8040-195-0.
 337. VAŠINA, Petr, Ludovic DE POUCQUES, Caroline BOISSE-LAPORTE, Olivier LEROY, Daniel PAGNON, Lionel TEULÉ-GAY a Michel TOUZEAU. Measurement of the Species Spatial Distribution in an IPVD Reactor by Optical Spectroscopy. In Proceeding of ISPC. Taormina, Italy. 2003. s. on the CD, 4 s.
 338. VAŠINA, Petr, Ludovic DE POUQUEC, Olivier LEROY, Daniel PAGNON, Lionel TEULÉ-GAY, Caroline BOISSE-LAPORTE a Michel TOUZEAU. Optical Emission and Absorption Spectroscopy Measurements in a Microwave Assisted IPVD Reactor. In Proceeding of Internation Conference on Phenomena in Ionized Gases, Volume 3. Greifswald, Germany, 2003. s. 189.
 339. BUBLAN, Martin, Petr VAŠINA, Ludovic DE POUCQUES, Caroline BOISSE-LAPORTE, Jean-Christophe IMBERT a Michel TOUZEAU. Spatial Distribution of Species in an IPVD reactor. In WDS 03 Proceeding of Contributed Papers. Praha: MARFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze, 2003. s. 326-329. ISBN 80-86732-18-5.
 340. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Study of high power pulsed microwave discharge. In Microwave discharges: Fundamentals and applications. Greifswald: Institut fuer Niedertemperatur Plasmaphysik, 2003. s. 179-182. ISBN 3-00-011612-5.
 341. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Study of high power pulsed microwave discharge. In Microwave discharges: fundamentals and applications. Zinnowitz: Universitat Greifswald, 2003. s. 1.
 342. 2002

 343. KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Changes in concentration of atoms in afterglow due to presence of admixtures. In Proceedings of ESCAMPIG and ICRP. Grenoble: EPS, 2002. s. II-47, 2 s.
 344. KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Measurement of concentration of N atoms in afterglow. Czech. J. Phys. Praha: IOP AS CR, 2002, roč. 52-D, 52-D, s. 589-595. ISSN 0011-4626.
 345. 2001

 346. KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ, Petr VAŠINA, Vlastimil KŘÁPEK a Jan JANČA. Atomic nitrogen concentration in afterglow measured by EPR and NO titration methods. In Proceedings of XXVth ICPIG. Nagoya: ICPIG, 2001. s. 231-232.
 347. 2000

 348. KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ, Petr VAŠINA, Zdeněk FRGALA a Jan JANČA. Spectroscopic study of high power pulsed microwave discharge in nitrogen. In Abstracts of invited lectures and contributed papers ESCAMPIG. Hungary: European Physical Society, 2000. s. 332-333.
 349. VAŠINA, Petr, Antonín TÁLSKÝ, Vít KUDRLE, Zdeněk FRGALA, Jan SCHÄFER a Jan JANČA. Spectroscopic Study of Pulsed Microwave Discharge. In Proceedings of WDS2000. Praha: MFF UK, 2000. s. 293-296.
 350. SCHÄFER, Jan, Zuzana POKORNÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA a Jan JANČA. Treatise on Heating of Objects Immersed in Plasma. In WDS 2000, Proceedings of Contributed Papers, Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2000. s. 297-302. ISBN 80-85863-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2021 18:21