Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
FF B0111A190001 B-PG_ Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F23801 FBPGpJ Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
bachelor's full-time single-subject
FF F23805 FBPGkJ Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's combined single-subject
FF F23803 FBPGpH Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's full-time major
FF F23807 FBPGkH Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's combined major
FF F23804 FBPGpV Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's full-time minor
FF F23808 FBPGkV Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's combined minor
Name in Czech: Digitální technologie ve vzdělávání
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Digitální technologie ve vzdělávání
Bachelor's combined specialized
FF F23809 FBPGpCZV Pedagogy (closing out)
Name in Czech: Pedagogika
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0111A190005 B-SOPP_ Social Education and Counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F23901 FBSOPPpJ Social Education and Counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
bachelor's full-time single-subject
FF F23903 FBSOPPpH Social Education and Counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
Bachelor's full-time major
FF F23904 FBSOPPpV Social Education and Counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
Bachelor's full-time minor
FF F23906 FBSOPPpCZV Social Education and Counselling (closing out)
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0213A320001 B-DU_ Art History
Name in Czech: Dějiny umění
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F24801 FBDUpJ Art History
Name in Czech: Dějiny umění
bachelor's full-time single-subject
FF F24803 FBDUpH Art History
Name in Czech: Dějiny umění
Bachelor's full-time major
FF F24804 FBDUpV Art History
Name in Czech: Dějiny umění
Bachelor's full-time minor
FF F24806 FBDUpCZV Art History (closing out)
Name in Czech: Dějiny umění
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0213A320005 B-EST_ Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F24101 FBESTpJ Aesthetics
Name in Czech: Estetika
bachelor's full-time single-subject
FF F24103 FBESTpH Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's full-time major
FF F24104 FBESTpV Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2030
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's full-time minor
FF F23005 FBFAVpCZV Theory and History of Film and Audiovisual Culture (closing out)
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0215A320003 B-VH_ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F24401 FBVHpJ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
bachelor's full-time single-subject
FF F24405 FBVHkJ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's combined single-subject
FF F24403 FBVHpH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's full-time major
FF F24404 FBVHpV Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's full-time minor
FF F24406 FBVHpCZV Musicology
Name in Czech: Hudební věda
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF F24407 FBVHkCZV Musicology
Name in Czech: Hudební věda
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bachelor's combined single-subject
FF B0215A320005 B-DS_ Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F22401 FBDVpJ Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
bachelor's full-time single-subject
FF F22403 FBDVpH Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
Bachelor's full-time major
FF F22404 FBDVpV Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
Bachelor's full-time minor
FF B0221A100003 B-RL_ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F20501 FBRLpJ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
bachelor's full-time single-subject
FF F20505 FBRLkJ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's combined single-subject
FF F20503 FBRLpH Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's full-time major
FF F20504 FBRLpV Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's full-time minor
FF F20510 FBRLpCZV Study of Religions (closing out)
Name in Czech: Religionistika
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0222A120002 B-DST_ Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F20601 FBDSpJ Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
bachelor's full-time single-subject
FF F20603 FBDSpH Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Bachelor's full-time major
FF F20604 FBDSpV Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Bachelor's full-time minor
FF B0222A120003 B-PV_ Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F23401 FBPVpJ Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
bachelor's full-time single-subject
FF F23403 FBPVpH Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Bachelor's full-time major
FF F23404 FBPVpV Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Bachelor's full-time minor
FF B0222A120004 B-HI_ History
Name in Czech: Historie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Study plans:
Study plans:
FF F23506 FBHIpJ History
Name in Czech: Historie
bachelor's full-time single-subject
FF F23505 FBHIkJ History
Name in Czech: Historie
Bachelor's combined single-subject
FF F23503 FBHIpH History
Name in Czech: Historie
Bachelor's full-time major
FF F23504 FBHIpV History
Name in Czech: Historie
Bachelor's full-time minor
FF F23510 FBHIpCZV History
Name in Czech: Historie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0222A120005 B-AE_ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F21301 FBAEpJ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
bachelor's full-time single-subject
FF F21303 FBAEpH Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's full-time major
FF F21304 FBAEpV Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's full-time minor
FF B0222A120006 B-KL_ Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026
Guarantor: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F21501 FBKLpJ Classical archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
bachelor's full-time single-subject
FF F21503 FBKLpH Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's full-time major
FF F21504 FBKLpV Classical archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's full-time minor
FF B0223A100002 B-PH_ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F24001 FBPHpJ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
bachelor's full-time single-subject
FF F24009 FBPHkJ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's combined single-subject
FF F24003 FBPHpH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's full-time major
FF F24004 FBPHpV Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Norský jazyk, literatura a kultura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2025
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Norský jazyk, literatura a kultura
bachelor's full-time single-subject
FF B0231A090004 B-NJ_ German Language and Literature
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F22101 FBNJpJ German language and literature
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
FF F22103 FBNJpH German language and literature
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
FF F22104 FBNJpV German language and literature
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090005 B-FJ_ French Language and Literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F22501 FBFJpJ French Language and Literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
FF F22503 FBFJpH French Language and Literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
FF F22504 FBFJpV French Language and Literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090006 B-IJ_ Italian Language and Literature
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090007 B-KJ_ Catalan Language and Literature
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090008 B-PO_ Portuguese Language and Literature
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090009 B-SJ_ Spanish Language and Literature
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090010 B-CS_ Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mag. phil. Ute Wallenböck, Dr. phil.

Study plans:
Study plans:
FF F23101 FBCSpJ Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
bachelor's full-time single-subject
FF F23103 FBCSpH Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
Bachelor's full-time major
FF F23104 FBCSpV Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090011 B-JA_ Japanese Studies
Name in Czech: Japanistika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2032
Guarantor: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F24205 FBJApJ Japanese Studies
Name in Czech: Japanistika
bachelor's full-time single-subject
FF F24203 FBJApH Japanese Studies
Name in Czech: Japanistika
Bachelor's full-time major
FF F24204 FBJApV Japanese Studies
Name in Czech: Japanistika
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090012 B-RS_ Russian Studies
Name in Czech: Ruská studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F21701 FBRSpJ Russian Studies
Name in Czech: Ruská studia
bachelor's full-time single-subject
FF F21703 FBRSpH Russian Studies
Name in Czech: Ruská studia
Bachelor's full-time major
FF F21704 FBRSpV Russian Studies
Name in Czech: Ruská studia
Bachelor's full-time minor
FF F21702 FBRSpSRKS Russian Cultural Studies
Name in Czech: Ruská kulturní studia
Bachelor's full-time specialized
FF F21705 FBRSpSRSP Russian for Social Practice
Name in Czech: Ruština pro společenskou praxi
Bachelor's full-time specialized
FF B0231A090013 B-PJ_ Polish Studies
Name in Czech: Polská studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F21803 FBPJpH Polish Studies
Name in Czech: Polská studia
Bachelor's full-time major
FF F21804 FBPJpV Polish Studies
Name in Czech: Polská studia
Bachelor's full-time minor
FF F21802 FBPJpSPOP Professional and Business Polish
Name in Czech: Polština pro profesní a obchodní praxi
Bachelor's full-time specialized
FF F21805 FBPJpSPKS Polish Cultural Studies
Name in Czech: Polská kulturní studia
Bachelor's full-time specialized
FF B0231A090014 B-JBS_ South Slavonic and Balkan Studies
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
Bachelor's full-time minor
FF F21902 FBJBSpSCR Croatian
Name in Czech: Chorvatština
Bachelor's full-time specialized
FF F21905 FBJBSpSSL Slovenian
Name in Czech: Slovinština
Bachelor's full-time specialized
FF F21906 FBJBSpSBJ Bulgarian
Name in Czech: Bulharština
Bachelor's full-time specialized
FF F21907 FBJBSpSSB Serbian
Name in Czech: Srbština
Bachelor's full-time specialized
FF B0231A090015 B-UKS_ Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F22001 FBUKSpJ Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
bachelor's full-time single-subject
FF F22003 FBUKSpH Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
Bachelor's full-time major
FF F22004 FBUKSpV Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090025 B-BA_ Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2034
Guarantor: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Study plans:
Study plans:
FF F20103 FBBApH Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's full-time major
FF F20108 FBBApV Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's full-time minor
FF F20105 FBBApSLIT Lithuanian
Name in Czech: Litevština
Bachelor's full-time specialized
FF F20106 FBBApSFIN Finnish
Name in Czech: Finština
Bachelor's full-time specialized
FF B0231A090026 B-VIE_ Vietnamese Studies
Name in Czech: Vietnamistika
Bachelor's degree programme, 4 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2026
Guarantor: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F20401 FBVIEpJ Vietnamese Studies
Name in Czech: Vietnamistika
bachelor's full-time single-subject
FF F20403 FBVIEpH Vietnamese Studies
Name in Czech: Vietnamistika
Bachelor's full-time major
FF F20404 FBVIEpV Vietnamese Studies
Name in Czech: Vietnamistika
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090027 B-KR_ Ancient Greek Language and Literature
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090028 B-LJ_ Latin Language and Literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2024
Guarantor: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F20801 FBLJpJ Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
FF F20803 FBLJpH Latin Language and Literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
FF F20804 FBLJpV Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090029 B-RE_ Modern Greek Language and Literature
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2034
Guarantor: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090030 B-AJ_ English Language and Literature
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090032 B-AJA_ English Language and Literature
Name in Czech: English Language and Literature
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F212A01 FBAJAPJ English Language and Literature
Name in Czech: English Language and Literature
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Nizozemský jazyk, literatura a kultura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/4/2021 – 19/4/2026
Guarantor: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Nizozemský jazyk, literatura a kultura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Nizozemský jazyk, literatura a kultura
Bachelor's full-time minor
FF B0231A090097 B-RLS Greek and Latin Studies
Name in Czech: Řecká a latinská studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/4/2023 – 17/4/2030
Guarantor: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F31001 FBRLSpJ Greek and Latin Studies
Name in Czech: Řecká a latinská studia
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
FF F31003 FBRLSpHLJ Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF F31005 FBRLSpVLJ Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF B0232A090002 B-CJ_ Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F23601 FBCJpJ Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
bachelor's full-time single-subject
FF F23603 FBCJpH Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's full-time major
FF F23604 FBCJpV Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's full-time minor
FF F23605 FBCJpSCC Czech for Foreigners
Name in Czech: Čeština pro cizince
Bachelor's full-time specialized
FF B0232A090003 B-PLIN_ Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F23701 FBPLINpJ Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
bachelor's full-time single-subject
FF F23703 FBPLINpH Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
Bachelor's full-time major
FF F23704 FBPLINpV Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
Bachelor's full-time minor
FF B0232A090004 B-OJ_ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F20201 FBOJpJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
bachelor's full-time single-subject
FF F20203 FBOJpH General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's full-time major
FF F20204 FBOJpV General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's full-time minor
FF F20205 FBOJpCZV General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0288A090001 B-MED_ Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F20901 FBMEDpJ Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
bachelor's full-time single-subject
FF F20903 FBMEDpH Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
Bachelor's full-time major
FF F20904 FBMEDpV Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
Bachelor's full-time minor
FF B0288A120003 B-MA Culture, Media and Performative Arts
Name in Czech: Culture, Media and Performative Arts
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 22/2/2022 – 21/2/2027
Guarantor: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Culture, Media and Performative Arts
bachelor's full-time single-subject
FF B0288A320001 B-INME_ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F24601 FBINMEpJ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
bachelor's full-time single-subject
FF F24605 FBINMEkJ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's combined single-subject
FF F24603 FBINMEpH Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's full-time major
FF F24604 FBINMEpV Theory of interactive media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's full-time minor
FF F24606 FBINMEpCZV Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF F24607 FBINMEkCZV Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
FF B0288A320002 B-US_ Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F24701 FBUSpJ Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
bachelor's full-time single-subject
FF F24705 FBUSkJ Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's combined single-subject
FF F24703 FBUSpH Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's full-time major
FF F24704 FBUSpV Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's full-time minor
FF F24707 FBUSpCZV Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF F24706 FBUSkCZV Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
FF B0288P090001 B-TCZJ_ Interpreting of Czech Sign Language
Name in Czech: Tlumočnictví českého znakového jazyka
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/10/2019 – 21/10/2026
Guarantor: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Tlumočnictví českého znakového jazyka
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Tlumočnictví českého znakového jazyka
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Tlumočnictví českého znakového jazyka
Bachelor's full-time minor
FF B0313A230001 B-PSYCH_ Psychology
Name in Czech: Psychologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Study plans:
Study plans:
FF F22302 FBPSpJ Psychology
Name in Czech: Psychologie
bachelor's full-time single-subject
FF F22303 FBPSpCZV Psychology
Name in Czech: Psychologie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF B0314A120001 B-ET_ Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F21601 FBETpJ Ethnology
Name in Czech: Etnologie
bachelor's full-time single-subject
FF F21603 FBETpH Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's full-time major
FF F21604 FBETpV Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's full-time minor
FF B0322A090001 B-ISK_ Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F23201 FBISKpJ Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's combined major
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's full-time minor
FF F23208 FBISKpCZV Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
FF F23207 FBISKkCZV Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
FF B0322A120001 B-AR_ Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F23301 FBARpJ Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
bachelor's full-time single-subject
FF F23303 FBARpH Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Bachelor's full-time major
FF F23304 FBARpV Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Bachelor's full-time minor
FF B0322A120002 B-MU_ Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

Study plans:
Study plans:
FF F21401 FBMUpJ Museology
Name in Czech: Muzeologie
bachelor's full-time single-subject
FF F21405 FBMUkJ Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's combined single-subject
FF F21403 FBMUpH Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's full-time major
FF F21404 FBMUpV Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's full-time minor
FF B0322P320001 B-DIS_ Information Services Design
Name in Czech: Design informačních služeb
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/6/2022 – 20/6/2027
Guarantor: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF DIS FBDISdJ Information Services Design
Name in Czech: Design informačních služeb
bachelor's distance single-subject
FF N0111A190002 N-PG_ Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F14401 FNPGpJ Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
master's full-time single-subject
FF F14405 FNPGkJ Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
master's combined single-subject
FF F14403 FNPGpH Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
master's full-time major
FF F14406 FNPGkH Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
master's combined major
FF F14404 FNPGpV Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
master's full-time minor
FF F14407 FNPGkV Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
master's combined minor
Name in Czech: Zkušenostně reflektivní učení
master's full-time specialized
Name in Czech: Školská správa a vzdělávací politika
master's full-time specialized
Name in Czech: Školská správa a vzdělávací politika
master's combined specialized
Name in Czech: Zkušenostně reflektivní učení
master's combined specialized
FF F14413 rigo Pedagogy
Name in Czech: Pedagogika
Advanced Master's state examination
FF N0111A190003 N-SOPP_ Social Education and Counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F14501 FNSOPPpJ Social pedagogy and counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
master's full-time single-subject
FF F14503 FNSOPPpH Social pedagogy and counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
master's full-time major
FF F14504 FNSOPPpV Social pedagogy and counselling
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
master's full-time minor
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
Advanced Master's state examination
FF N0111A190004 N-ANDR_ Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F14301 FNANDRpJ Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's full-time single-subject
FF F14305 FNANDRkJ Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's combined single-subject
FF F14303 FNANDRpH Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's full-time major
FF F14306 FNANDRkH Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's combined major
FF F14304 FNANDRpV Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's full-time minor
FF F14307 FNANDRkV Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's combined minor
FF F14308 rigo Andragogy
Name in Czech: Andragogika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2029
Guarantor: Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2019 – 9/12/2029
Guarantor: Thomas Rankin, Dr. phil.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/2/2021 – 15/2/2031
Guarantor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F15601 FNEVUpJ DOPLNIT
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's full-time single-subject
FF F15605 FNEVUkJ DOPLNIT
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's combined single-subject
FF F15603 FNEVUpH DOPLNIT
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's full-time major
FF F15604 FNEVUpV DOPLNIT
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's full-time minor
FF F15610 rigo DOPLNIT
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/2/2021 – 15/2/2031
Guarantor: doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's full-time minor
FF N0211P060001 N-ZVUK_ Sound Design and Multimedial Technology
Name in Czech: Zvukový design a multimediální technologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/3/2020 – 19/3/2025
Guarantor: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Zvukový design a multimediální technologie
master's full-time single-subject
Name in Czech: Zvukový design a multimediální technologie
master's combined single-subject
Name in Czech: Zvukový design a multimediální technologie
master's full-time major
Name in Czech: Zvukový design a multimediální technologie
master's full-time minor
FF N0213A320001 N-DU_ Art History
Name in Czech: Dějiny umění
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F15801 FNDUpJ Art History
Name in Czech: Dějiny umění
master's full-time single-subject
FF F15803 FNDUpH Art History
Name in Czech: Dějiny umění
master's full-time major
FF F15805 rigo Art History
Name in Czech: Dějiny umění
Advanced Master's state examination
FF N0213A320005 N-EST_ Aesthetics and Cultural Studies
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F14901 FNESTpJ Aesthetics and Culture Studies
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's full-time single-subject
FF F14903 FNESTpH Aesthetics and Culture Studies
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's full-time major
FF F14904 FNESTpV Aesthetics and Culture Studies
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's full-time minor
FF N0213A320008 N-DUA_ Visual Cultures and Art History
Name in Czech: Visual Cultures and Art History
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2025
Guarantor: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History

Study plans:
Study plans:
FF F25201 FNVKDUApJ Visual Cultures and Art History
Name in Czech: Visual Cultures and Art History
master's full-time single-subject
FF F25202 FNVKDUApH Visual Cultures and Art History
Name in Czech: Visual Cultures and Art History
master's full-time major
FF F25203 FNVKDUApV Visual Cultures and Art History
Name in Czech: Visual Cultures and Art History
master's full-time minor
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2030
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's full-time single-subject
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's combined single-subject
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's full-time major
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's full-time minor
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Advanced Master's state examination
FF N0215A320004 N-VH_ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F15301 FNVHpJ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's full-time single-subject
FF F15305 FNVHkJ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's combined single-subject
FF F15303 FNVHpH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's full-time major
FF F15304 FNVHpV Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's full-time minor
FF F15306 rigo Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Advanced Master's state examination
FF N0215A320005 N-DS_ Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F12801 FNDSpJ Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
master's full-time single-subject
FF F12803 FNDSpH Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
master's full-time major
FF F12804 FNDSpV Theatre Studies
Name in Czech: Divadelní studia
master's full-time minor
FF F12808 rigo DOPLNIT
Name in Czech: Divadelní studia
Advanced Master's state examination
FF N0221A100003 N-RL_ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F10501 FNRLpJ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's full-time single-subject
FF F10503 FNRLpH Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's full-time major
FF F10504 FNRLpV Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's full-time minor
FF N0222A120003 N-DST_ Ancient History (MA)
Name in Czech: Dějiny starověku
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Study plans:
Study plans:
FF F10601 FNDSTpJ Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
master's full-time single-subject
FF F10603 FNDSTpH Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
master's full-time major
FF F10604 FNDSTpV Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
master's full-time minor
FF F10605 rigo Ancient History (MA)
Name in Czech: Dějiny starověku
Advanced Master's state examination
FF N0222A120004 N-PV_ Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F13701 FNPVpJ Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
master's full-time single-subject
FF F13703 FNPVpH Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
master's full-time major
FF F13704 FNPVpV Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
master's full-time minor
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Advanced Master's state examination
FF N0222A120005 N-HI_ History
Name in Czech: Historie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F13803 FNHIpH History
Name in Czech: Historie
master's full-time major
FF F13804 FNHIpV History
Name in Czech: Historie
master's full-time minor
FF F13802 F13802 History (specializace) (closing out)
Name in Czech: Historie (specializace)
master's full-time specialized
FF F13805 FNHIpSDS Medieval History
Name in Czech: Dějiny středověku
master's full-time specialized
FF F13806 FNHIpSDRN History of the Early Modern Age
Name in Czech: Dějiny raného novověku
master's full-time specialized
FF F13807 FNHIpSMD Modern History
Name in Czech: Moderní dějiny
master's full-time specialized
FF F13808 FNHIpSCD Religious History
Name in Czech: Církevní dějiny
master's full-time specialized
FF F13809 rigo History
Name in Czech: Historie
Advanced Master's state examination
FF N0222A120006 N-AE_ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F11801 FNAEpJ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's full-time single-subject
FF F11803 FNAEpH Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's full-time major
FF F11804 FNAEpV Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's full-time minor
FF F11802 FNAEpSKA Classical archeology
Name in Czech: Klasická archeologie
master's full-time specialized
FF F11810 rigo Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Advanced Master's state examination
FF N0222A120037 N-MU_ Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/4/2021 – 19/4/2026
Guarantor: doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F11901 FNMUpJ Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's full-time single-subject
FF F11905 FNMUkJ Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's combined single-subject
FF F11903 FNMUpH Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's full-time major
FF F11904 FNMUpV Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's full-time minor
FF F11906 rigo Museology
Name in Czech: Muzeologie
Advanced Master's state examination
FF N0223A100004 N-PH_ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F14701 FNPHpJ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's full-time single-subject
FF F14703 FNPHpH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's full-time major
FF F14706 FNPHpV Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's full-time minor
FF F14707 rigo Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Advanced Master's state examination
FF N0231A090002 N-CS_ Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Wei-lun Lu, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F13401 FNCSpJ Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
master's full-time single-subject
FF F13403 FNCSpH Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
master's full-time major
FF F13404 rigo Chinese Studies
Name in Czech: Čínská studia
Advanced Master's state examination
FF N0231A090003 N-NJ_ German Language and Literature
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F12303 FNNJpH German language and literature
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
master's full-time major
FF F12302 FNNJpSNJ German linguistics
Name in Czech: Německá jazykověda
master's full-time specialized
FF F12305 FNNJpSGLV German literature
Name in Czech: Germanistická literární věda
master's full-time specialized
FF F12306 FNNJpSGVK German culture studies
Name in Czech: Germanistika jako věda o kultuře
master's full-time specialized
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Advanced Master's state examination
FF N0231A090004 N-PMEJ_ Translation of Modern European Languages
Previously: Translation of Romance and Germanic Languages (to 30/9/2023)
Name in Czech: Překladatelství moderních evropských jazyků
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F12502 FNPMEJpSNE Translation of German
Name in Czech: Překladatelství němčiny
master's full-time specialized
FF F12503 FNPMEJpSNZ Translation of Dutch
Name in Czech: Překladatelství nizozemštiny
master's full-time specialized
FF F12504 F12504 Translation (closing out)
Name in Czech: Překladatelství švédštiny (zatím neakreditováno)
master's full-time specialized
FF F12505 FNPMEJpSFR Translatology of French
Name in Czech: Překladatelství francouzštiny
master's full-time specialized
FF F12506 FNPMEJpSSP Translation of Spanish
Name in Czech: Překladatelství španělštiny
master's full-time specialized
FF F12600 FNPMEJpSRE Translation of Modern Greek
Name in Czech: Překladatelství novořečtiny
master's full-time specialized
FF N0231A090005 N-FJ_ French Literature and Linguistics
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Study plans:
Study plans:
FF F12901 FNFJpJ French language and literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's full-time single-subject
FF F12903 FNFJpH French language and literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's full-time major
FF F12904 FNFJpV French language and literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's full-time minor
FF N0231A090006 N-IJ_ Italian Language and Literature
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
master's full-time single-subject
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
master's full-time major
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
master's full-time minor
FF N0231A090007 N-SJ_ Spanish Language and Literature
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
master's full-time single-subject
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
master's full-time major
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
master's full-time minor
FF N0231A090008 N-NO_ Nordic Studies
Name in Czech: Nordistika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2025
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F159j FNNOpJ Nordic Studies
Name in Czech: Nordistika
master's full-time single-subject
FF R101 rigo Nordic Studies
Name in Czech: Nordistika
Advanced Master's state examination
FF N0231A090009 N-RS_ Russian Studies
Name in Czech: Ruská studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ruština se zaměřením na překladatelství
master's full-time specialized
Name in Czech: Ruská filologická a kulturní studia
master's full-time specialized
FF F12112 rigo Russian Studies
Name in Czech: Ruská studia
Advanced Master's state examination
FF N0231A090010 N-SLAV_ Slavonic Studies
Name in Czech: Slavistika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F12203 FNSLAVpH Slavistics
Name in Czech: Slavistika
master's full-time major
FF F12204 FNSLAVpV Slavistics
Name in Czech: Slavistika
master's full-time minor
FF F12202 FNSLAVpSPS Polish Studies
Name in Czech: Polská studia
master's full-time specialized
FF F12205 FNSLAVpSUS Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
master's full-time specialized
FF F12206 FNSLAVpSJB South Slavonic and Balkan Studies
Name in Czech: Jihoslovanská a balkánská studia
master's full-time specialized
FF F12214 rigo Slavonic Studies
Name in Czech: Slavistika
Advanced Master's state examination
FF N0231A090016 N-BA_ Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2034
Guarantor: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Study plans:
Study plans:
FF F10101 FNBApJ Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
master's full-time single-subject
FF F10103 FNBApH Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
master's full-time major
FF F10104 FNBApV Baltic Studies
Name in Czech: Baltistika
master's full-time minor
FF N0231A090017 N-KR_ Ancient Greek Language and Literature
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
master's full-time single-subject
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
master's full-time major
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
master's full-time minor
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Advanced Master's state examination
FF N0231A090018 N-LJ_ Latin Language and Literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F10801 FNLJpJ Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's full-time single-subject
FF F10803 FNLJpH Latin Language and Literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's full-time major
FF F10804 FNLJpV Latin language and literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's full-time minor
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Advanced Master's state examination
FF N0231A090019 N-RE_ Modern Greek Language and Literature
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2024
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F11201 FNREpJ Modern Greek Language and Literature (closing out)
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's full-time single-subject
FF F11203 FNREpH Modern Greek Language and Literature (closing out)
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's full-time major
FF F11204 FNREpV Modern Greek Language and Literature (closing out)
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's full-time minor
FF F11205 rigo Modern Greek Language and Literature (closing out)
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Advanced Master's state examination
FF N0231A090020 N-AJ_ English Language and Literature
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
master's full-time single-subject
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
master's combined single-subject
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Advanced Master's state examination
FF N0231A090021 N-SAKS_ North-American Culture Studies
Name in Czech: Severoamerická kulturní studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2032
Guarantor: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Severoamerická kulturní studia
master's full-time single-subject
FF F11602 FNSAKSpSAF Anglophone and Francophone Area Studies (closing out)
Name in Czech: Anglofonní a frankofonní areály
master's full-time specialized
FF F11603B FNSAKSpSAH Anglophone and Hispanophone Area Studies (closing out)
Name in Czech: Anglofonní a hispanofonní areály
master's full-time specialized
FF N0231A090022 N-AJA_ English Language and Literature
Name in Czech: English Language and Literature
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F114A02 FNAJApJ English Language and Literature
Name in Czech: English Language and Literature
master's full-time single-subject
FF F114A03 FNAJAkJ English Language and Literature
Name in Czech: English Language and Literature
master's combined single-subject
Name in Czech: English Language and Literature
Advanced Master's state examination
FF N0231A090023 N-SAKSA_ North-American Culture Studies
Name in Czech: North-American Culture Studies
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2032
Guarantor: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: North-American Culture Studies
master's full-time single-subject
FF F116B FNSAKSApSF Anglophone and Francophone Area Studies (closing out)
Name in Czech: Anglophone and Francophone Area Studies
master's full-time specialized
FF F116C FNSAKSApSH Anglophone and Hispanophone Area Studies (closing out)
Name in Czech: Anglophone and Hispanophone Area Studies
master's full-time specialized
FF N0231A090031 N-PAJ_ English-language Translation
Name in Czech: Překladatelství anglického jazyka
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F11501 FNPAJpJ English-language Translation
Name in Czech: Překladatelství anglického jazyka
master's full-time single-subject
Name in Czech: Překladatelství anglického jazyka
Advanced Master's state examination
FF N0231A090068 N-PO_ Portuguese Language and Literature
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/1/2020 – 27/1/2027
Guarantor: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
master's full-time single-subject
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
master's full-time major
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
master's full-time minor
FF N0231A090072 N-REA_ Modern Greek Language and Literature
Name in Czech: Modern Greek Language and Literature
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 16/2/2021 – 15/2/2028
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F257 FNREApJ Modern Greek Language and Literature (closing out)
Name in Czech: Modern Greek Language and Literature
master's full-time single-subject
FF N0231A090075 N-LLS_ Medieval Latin Language and Literature
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura středověku
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2021 – 18/10/2031
Guarantor: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura středověku
master's full-time single-subject
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura středověku
master's full-time major
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura středověku
master's full-time minor
FF N0231A090076 N-LLSA_ Medieval Latin Language and Literature
Name in Czech: Medieval Latin Language and Literature
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2021 – 18/10/2031
Guarantor: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Medieval Latin Language and Literature
master's full-time single-subject
Name in Czech: Medieval Latin Language and Literature
master's full-time major
Name in Czech: Medieval Latin Language and Literature
master's full-time minor
FF N0232A090001 N-CJ_ Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F14005 FNCJpH Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's full-time major
FF F14004 FNCJpV Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's full-time minor
FF F14003 FNCJpSLB Czech Literature
Name in Czech: Literárněvědná bohemistika
master's full-time specialized
FF F14006 FNCJpSJB Czech Linguistics
Name in Czech: Jazykovědná bohemistika
master's full-time specialized
FF F14007 FNCJpSCJ Czech As Foreign Language
Name in Czech: Čeština jako cizí jazyk
master's full-time specialized
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Advanced Master's state examination
FF N0232A090002 N-PLIN_ Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Study plans:
Study plans:
FF F14201 FNPLINpJ Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
master's full-time single-subject
FF F14203 FNPLINpH Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
master's full-time major
FF F14204 FNPLINpV Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
master's full-time minor
FF F14206 rigo Computational Linguistics
Name in Czech: Počítačová lingvistika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2032
Guarantor: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
master's full-time single-subject
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
master's full-time major
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
master's full-time minor
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
Advanced Master's state examination
FF N0232A090004 N-OJ_ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2026
Guarantor: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F10201 FNOJpJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
master's full-time single-subject
FF F10203 FNOJpH General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
master's full-time major
FF F10204 FNOJpV General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
master's full-time minor
FF F10208 rigo General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Advanced Master's state examination
FF N0288A090001 N-MED_ Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F11101 FNMEDpJ Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's full-time single-subject
FF F11103 FNMEDpH Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's full-time major
FF F11104 FNMEDpV Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's full-time minor
FF N0288A320001 N-INME_ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F15401 FNINMEpJ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's full-time single-subject
FF F15405 FNINMEkJ Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's combined single-subject
FF F15403 FNINMEpH Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's full-time major
FF F15404 FNINMEpV Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's full-time minor
FF F15406 rigo Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Advanced Master's state examination
FF N0313A230001 N-PSYCH_ Psychology
Name in Czech: Psychologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2025
Guarantor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F12701 FNPSYCHpJ Psychology
Name in Czech: Psychologie
master's full-time single-subject
FF F12702 rigo Psychology
Name in Czech: Psychologie
Advanced Master's state examination
FF N0314A120001 N-ET_ Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2034
Guarantor: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F12001 FNETpJ Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's full-time single-subject
FF F12003 FNETpH Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's full-time major
FF F12004 FNETpV Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's full-time minor
FF F12006 rigo Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Advanced Master's state examination
FF N0322A090001 N-ISK_ Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F13501 FNISKpJ Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's full-time single-subject
FF F13506 FNISKkJ Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's combined single-subject
FF F13503 FNISKpH Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's full-time major
FF F13505 FNISKkH Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's combined major
FF F13504 FNISKpV Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's full-time minor
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Advanced Master's state examination
FF N0322A120001 N-AR_ Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F13601 FNARpJ Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
master's full-time single-subject
FF F13603 FNARpH Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
master's full-time major
FF F13604 FNARpV Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
master's full-time minor
FF F13608 rigo Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Advanced Master's state examination
FF N0413A320001 N-MNGK_ Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2034
Guarantor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F15501 FNMNGKpJ Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's full-time single-subject
FF F15505 FNMNGKkJ Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's combined single-subject
FF F15503 FNMNGKpH Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's full-time major
FF F15504 FNMNGKpV Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's full-time minor
FF F15510 rigo Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
Advanced Master's state examination
FF P0111D190018 D-PGA_ Educational Sciences
Name in Czech: Educational Sciences
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/2/2021 – 15/2/2031
Guarantor: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F172 FDPGApJ Educational Sciences
Name in Czech: Educational Sciences
doctoral full-time
FF F173 FDPGAkJ Educational Sciences
Name in Czech: Educational Sciences
doctoral combined
FF P0111D190019 D-PG_ Educational Sciences
Name in Czech: Pedagogické vědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/2/2021 – 15/2/2031
Guarantor: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F02607 FDPGpJ Educational Sciences
Name in Czech: Pedagogické vědy
doctoral full-time
FF F02608 FDPGkJ Educational Sciences
Name in Czech: Pedagogické vědy
doctoral combined
FF P0211D320003 D-DCCI_ Digital Culture and Creative Industries
Name in Czech: Digital Culture and Creative Industries
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 25/2/2020 – 24/2/2027
Guarantor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Digital Culture and Creative Industries
doctoral full-time
Name in Czech: Digital Culture and Creative Industries
doctoral combined
FF P0211D320004 D-DKKP_ Digital Culture and Creative Industries
Name in Czech: Digitální kultura a kreativní průmysly
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/2/2020 – 24/2/2027
Guarantor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Digitální kultura a kreativní průmysly
doctoral full-time
Name in Czech: Digitální kultura a kreativní průmysly
doctoral combined
FF P0213D320008 D-TDU_ History of Art
Name in Czech: Teorie a dějiny umění
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/1/2019 – 14/1/2029
Guarantor: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History

Study plans:
Study plans:
FF F03401 FDTDUpJ History of art
Name in Czech: Teorie a dějiny umění
doctoral full-time
FF F03402 FDTDUkJ History of Art
Name in Czech: Teorie a dějiny umění
doctoral combined
FF P0215D320007 D-TDDF_ Theatre and Film Studies
Name in Czech: Divadelní a filmová studia
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/4/2020 – 27/4/2030
Guarantor: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F01905 FDTDDFpJ Theatre and Film Studies
Name in Czech: Divadelní a filmová studia
doctoral full-time
FF F01906 FDTDDFkJ Theatre and Film Studies
Name in Czech: Divadelní a filmová studia
doctoral combined
FF P0215D320008 D-VH_ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/4/2020 – 27/4/2030
Guarantor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F03201 FDVHpJ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
doctoral full-time
FF F03206 FDVHkJ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
doctoral combined
FF P0215D320009 D-VHA_ Musicology
Name in Czech: Musicology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 28/4/2020 – 27/4/2030
Guarantor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F16401 FDVHApJ Musicology
Name in Czech: Musicology
doctoral full-time
FF F16402 FDVHApK Musicology
Name in Czech: Musicology
doctoral combined
FF P0221D100029 D-RL_ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/9/2021 – 13/9/2026
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F00501 FDRLpJ Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
doctoral full-time
FF P0221D100030 D-RLA_ Study of Religions
Name in Czech: Study of Religions
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 14/9/2021 – 13/9/2026
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F262SR FDRLApJ Study of Religions
Name in Czech: Study of Religions
doctoral full-time
FF P0222D120026 D-AE_ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/1/2019 – 14/1/2029
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F01201 FDAEpJ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral full-time
FF F01202 FDAEkJ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral combined
FF P0222D120027 D-DST_ Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/10/2019 – 21/10/2034
Guarantor: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Study plans:
Study plans:
FF F00601 FDDSpJ Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
doctoral full-time
FF F00602 FDDSkJ Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
doctoral combined
FF P0222D120050 D-HI_ History
Name in Czech: Historie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/9/2021 – 13/9/2031
Guarantor: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F02101 FDHIpJ History
Name in Czech: Historie
doctoral full-time
FF F02102 FDHIkJ History
Name in Czech: Historie
doctoral combined
FF P0222D120051 D-PV_ Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/9/2021 – 13/9/2026
Guarantor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F02001 F02001 Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
doctoral full-time
FF F02002 F02002 Auxiliary Historical Sciences
Name in Czech: Pomocné vědy historické
doctoral combined
FF P0223D100022 D-PH_ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/4/2021 – 19/4/2031
Guarantor: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F02701 FDPHpJ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
doctoral full-time
FF F02702 FDPHkJ Philosophy
Name in Czech: Filozofie
doctoral combined
FF P0223D320001 D-EST_ Aesthetics and Culture Studies
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/1/2019 – 14/1/2028
Guarantor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F02902 FDESTpJ Aesthetics and Culture Studies
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
doctoral full-time
FF F02901 FDFSTkJ Aesthetics and Culture Theory
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
doctoral combined
FF P0231D090009 D-ROJA_ Romance Languages
Name in Czech: Románské jazyky
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F01701 FDROJApJ Romance languages
Name in Czech: Románské jazyky
doctoral full-time
FF F01702 FDROJAkJ Romance languages
Name in Czech: Románské jazyky
doctoral combined
FF F01704 FDROJApSLI Experimental and Applied Linguistics
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná lingvistika
doctoral full-time specialized
FF F01705 FDROJAkSLI Experimental and Applied Linguistics
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná lingvistika
doctoral combined specialized
FF P0231D090010 D-GEJA_ Germanic Languages
Name in Czech: Germánské jazyky
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F035j FDGEJApJ Germanic languages
Name in Czech: Germánské jazyky
doctoral full-time
FF F035k FDGEJAkJ Germanic languages
Name in Czech: Germánské jazyky
doctoral combined
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná lingvistika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Zemské jazyky
doctoral full-time specialized
FF F035sk FDGEJAkSLI Experimental and Applied Linguistics
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná lingvistika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Zemské jazyky
doctoral combined specialized
FF P0232D090023 D-ROLI_ Romance Literatures
Name in Czech: Románské literatury
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F01801 FDROLIpJ Romance literatures
Name in Czech: Románské literatury
doctoral full-time
FF F01802 FDROLIkJ Romance literatures
Name in Czech: Románské literatury
doctoral combined
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral combined specialized
FF P0232D090024 D-GELI_ Germanic Literatures
Name in Czech: Germánské literatury
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F036j FDGELIpJ Germanic Literatures
Name in Czech: Germánské literatury
doctoral full-time
FF 5 FDGELIkJ Germanic literatures
Name in Czech: Germánské literatury
doctoral combined
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral combined specialized
FF P0232D090025 D-CELI_ Czech Literature
Name in Czech: Česká literatura
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2028
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F03001 FDCELIpJ Czech Literature
Name in Czech: Česká literatura
doctoral full-time
FF F03004 FDCELIkJ Czech literature
Name in Czech: Česká literatura
doctoral combined
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Zemské jazyky
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral combined specialized
Name in Czech: Zemské jazyky
doctoral combined specialized
FF P0232D090026 D-CJ_ Czech Language
Name in Czech: Český jazyk
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Study plans:
Study plans:
FF F02301 FDCJpJ Czech language
Name in Czech: Český jazyk
doctoral full-time
FF F02304 FDCJkJ Czech Language
Name in Czech: Český jazyk
doctoral combined
Name in Czech: Zemské jazyky
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná lingvistika
doctoral full-time specialized
FF P0232D090027 D-OJ_ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F00201 FDOJpJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
doctoral full-time
FF F00204 FDOJkJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
doctoral combined
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná jazykověda
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná jazykověda
doctoral combined specialized
FF P0232D090028 D-TVY_ Narratology
Name in Czech: Teorie vyprávění
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F00401 FDTVYpJ Narratology
Name in Czech: Teorie vyprávění
doctoral full-time
FF F00402 FDTVYkJ Narratology
Name in Czech: Teorie vyprávění
doctoral combined
FF P0232D090029 D-AJ_ English Linguistics
Name in Czech: Anglická jazykověda
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F01011 FDAJpJ English Linguistics
Name in Czech: Anglická jazykověda
doctoral full-time
FF F0101 FDAJkJ English Linguistics
Name in Czech: Anglická jazykověda
doctoral combined
Name in Czech: Překladatelství angličtiny a češtiny
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná lingvistika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná lingvistika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Překladatelství angličtiny a češtiny
doctoral combined specialized
FF P0232D090030 D-LIAJ_ Literatures in English
Name in Czech: Literatury v angličtině
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F0113 FDLIAJpJ Literatures in English
Name in Czech: Literatury v angličtině
doctoral full-time
FF F0112 FDLIAJkJ Literatures in English
Name in Czech: Literatury v angličtině
doctoral combined
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Intermediální a mezikulturní komunikace
doctoral combined specialized
FF P0232D090031 D-AJA_ English Linguistics
Name in Czech: English Linguistics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F010A11 FDAJApJ English Linguistics
Name in Czech: English Linguistics
doctoral full-time
FF F010A13 FDAJApSLI Experimental and Applied Linguistics
Name in Czech: Experimental and Applied Linguistics
doctoral full-time specialized
FF P0232D090032 D-LIAJA_ Literatures in English
Name in Czech: Literatures in English
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F0113A FDLIAJApJ Literatures in English
Name in Czech: Literatures in English
doctoral full-time
FF F011A1 FDLIAJAkJ Literatures in English
Name in Czech: Literatures in English
doctoral combined
FF P0232D090066 D-SIEJA_ Comparative Indo-European Linguistics
Name in Czech: Comparative Indo-European Linguistics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 22/6/2021 – 21/6/2031
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Comparative Indo-European Linguistics
doctoral full-time
Name in Czech: Comparative Indo-European Linguistics
doctoral combined
FF P0232D090067 D-IESJ_ Indo-European Comparative Linguistics
Name in Czech: Indoevropská srovnávací jazykověda
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/6/2021 – 21/6/2031
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Indoevropská srovnávací jazykověda
doctoral full-time
Name in Czech: Indoevropská srovnávací jazykověda
doctoral combined
FF P0232D090069 D-KF_ Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2021 – 18/10/2031
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F00701 FDKFpJ Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
doctoral full-time
FF F00702 FDKFkJ Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
doctoral combined
FF P0232D090070 D-LIKO_ Comparative Literature
Name in Czech: Literární komparatistika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2021 – 18/10/2031
Guarantor: doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F01501 F01501 Comparative Literature
Name in Czech: Literární komparatistika
doctoral full-time
FF F01502 F01502 Comparative Literature
Name in Czech: Literární komparatistika
doctoral combined
FF P0232D090071 D-SJ_ Slavonic Languages
Name in Czech: Slovanské jazyky
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2021 – 18/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Study plans:
Study plans:
FF F01401 FDSJpJ Slavonic Languages
Name in Czech: Slovanské jazyky
doctoral full-time
FF F01402 FDSJkJ Slavonic Languages
Name in Czech: Slovanské jazyky
doctoral combined
FF P0232D090072 D-SL_ Slavonic Literatures
Name in Czech: Slovanské literatury
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/9/2021 – 13/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Study plans:
Study plans:
FF F19001 FDSLpJ Slavonic Literatures
Name in Czech: Slovanské literatury
doctoral full-time
FF F19002 FDSLkJ Slavonic Literatures
Name in Czech: Slovanské literatury
doctoral combined
FF P0232D090073 D-FAS_ Philological Area Studies
Name in Czech: Areálově-filologická studia
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/9/2021 – 13/9/2031
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF FASD FDFASpJ Philological Area Studies
Name in Czech: Areálově-filologická studia
doctoral full-time
FF FASDK FDFASkJ Philological Area Studies
Name in Czech: Areálově-filologická studia
doctoral combined
FF P0232D090074 D-KFA_ Classical Philology
Name in Czech: Classical Philology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2021 – 18/10/2031
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F260 FDKFApJ Classical Philology
Name in Czech: Classical Philology
doctoral full-time
FF F261 FDKFAkJ Classical Philology
Name in Czech: Classical Philology
doctoral combined
Name in Czech: Latinská medievistika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2028
Guarantor: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Latinská medievistika
doctoral full-time
Name in Czech: Latinská medievistika
doctoral combined
Name in Czech: Zemské jazyky
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Zemské jazyky
doctoral combined specialized
FF P0313D230011 D-PSYCH_ Psychology
Name in Czech: Psychologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/2/2020 – 24/2/2030
Guarantor: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Study plans:
Study plans:
FF F01601 FDPSYCHpJ Psychology
Name in Czech: Psychologie
doctoral full-time
FF F01605 FDPSYCHkJ Psychology
Name in Czech: Psychologie
doctoral combined
FF P0314D120001 D-ET_ Etnology
Name in Czech: Etnologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF F01301 FDETpJ Etnology
Name in Czech: Etnologie
doctoral full-time
FF F01302 FDETkJ Etnology
Name in Czech: Etnologie
doctoral combined
FF C1011411 C-RJPU Russian for teachers
Name in Czech: Ruština pro učitele
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
FF FF11201 RJUC Russian for teachers
Name in Czech: Ruština pro učitele
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Pomocné vědy historické pro praxi
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Scriptorium Brunense. Letní škola pomocných věd historických
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kurent (nejen) pro genealogy
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Germánské jazyky a literatury
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
FF C1023104 C-NRJK Modern Greek language and culture
Name in Czech: Novořecký jazyk a kultura
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Kurz novořečtiny pro začátečníky
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kurz novořečtiny pro mírně pokročilé
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kurz novořečtiny pro středně pokročilé (online)
zájmové vzdělávání, distance
Name in Czech: Kurz novořečtiny pro pokročilé (online)
zájmové vzdělávání, distance
FF C1023105 C-ANJD Antiquity and its heritage
Name in Czech: Antika a její dědictví
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
FF C1023106 C-ANDE Antiquities for children
Name in Czech: Antika dětem
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: S řeckými hrdiny do trójské války
zájmové vzdělávání, full-time
FF C1023118 C-KUAJ English language courses
Name in Czech: Kurzy anglického jazyka
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Markéta Pilařová

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni A1/A1+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni A2
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni A2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni B1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni B1+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni B1+/B2
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni B2
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni B2/B2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni C1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni C1+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční přípravný kurz na zkoušku Advanced
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový přípravný kurz na zkoušku Advanced
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické konverzace na úrovni A2/A2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické konverzace na úrovni B1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické konverzace na úrovni B1+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anSemestrový kurz anglické konverzace na úrovni B1+/B2glické konverzace na úrovni B1+/B2
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické konverzace na úrovni B2
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické konverzace na úrovni B2/B2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické konverzace na úrovni B2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické konverzace na úrovni C1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické gramatiky na úrovni B1/B1+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový kurz anglické gramatiky na úrovni B2/B2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz pro učitele anglického jazyka
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni A2/A2+ v rozsahu 32 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B1/B1+ v rozsahu 32 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B2/B2+ v rozsahu 32 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B2+/C1 v rozsahu 32 vyučovacích hodinanglického jazyka na úrovni B2+/C1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Krátkodobé kurzy anglického jazyka
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Celoroční kurz anglického jazyka na úrovni B2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni A2/A2+ v rozsahu 27 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni A2/A2+ v rozsahu 20 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni A2/A2+ v rozsahu 15 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B1/B1+ v rozsahu 27 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B1/B1+ v rozsahu 20 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz aAnglického jazyka na úrovni B1/B1+ v rozsahu 15 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B2/B2+ v rozsahu 27 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B2/B2+ v rozsahu 20 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz anglického jazyka na úrovni B2/B2+ v rozsahu 15 vyučovacích hodin
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Semestrový přípravný kurz na zkoušku Advanced - fast track
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kurz angličtiny se studenty kurzu CELTA na úrovni A2/A2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kurz angličtiny se studenty kurzu CELTA na úrovni B2/B2+
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě
lifelong learning

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě
v akred. studijním programu, combined
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví pro praxi
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: DigCompEdu: Jak smyslupně rozvíjet digitální kompetence učitele i žáků
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Komunitní kurátorství: odolné společenství jako křižovatka světů i křehká pouta
profesní vzdělávání, combined
Name in Czech: Kulturní a kreativní odvětví: Otevřená dílna v knihovně jako místo podpory kreativity, digitálních kompetencí a komunity
profesní vzdělávání, combined
Name in Czech: Práce s daty: Jak porozumět světu dat a být strůjcem pokroku
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Kyberpříběhy: digitální dovednosti a vize
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Design informačních služeb pro praxi
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Design Thinking: Jak nabízet žádoucí a úspěšné služby nebo řešit komplexní problémy
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Za hranicí HCD – data, reálné výzvy, hackaton
profesní vzdělávání, combined
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B1101 B-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
B1201 B-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 7105R001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105R021 HI History
Name in Czech: Historie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
B1304 B-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105R021 HI History
Name in Czech: Historie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
B1407 B-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
B1501 B-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
B1701 B-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
B6101 B-PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 6101R004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF 6101R014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
FF 6101R004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF 6101R014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
FF 6101R004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF 6101R014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
B6107 B-HS Humanities
Name in Czech: Humanitní studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 8109R011 US Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 6101R004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 7105R021 HI History
Name in Czech: Historie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 6101R014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 7105R039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Japanistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 8102R003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Nizozemský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/10/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7501R008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 8109R002 DU History of Arts
Name in Czech: Dějiny umění
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105R001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105R005 AR Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 8109R005 ES Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105R019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105R032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Norský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7310R115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 8104R005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Bulharský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chorvatský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Makedonský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Polský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Srbský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Ukrajinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Slovenský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Slovinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Balkanistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 31/5/2002 – 31/7/2016
FF 8104R014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/12/2002 – 31/12/2024
FF 7310R291 MED Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
FF 6702R028 KSC Culture Studies of China
Name in Czech: Kulturní studia Číny
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
FF 7310R303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
FF 7105R079 DST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/2/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2015 – 31/12/2024
FF 7310R363 UKS Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
B6702 B-MS International Territorial Studies
Name in Czech: Mezinárodní teritoriální studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 6702R028 KSC Culture Studies of China
Name in Czech: Kulturní studia Číny
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
FF 6702R028 KSC Culture Studies of China
Name in Czech: Kulturní studia Číny
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
B7105 B-HI Historical Sciences
Name in Czech: Historické vědy
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 7105R021 HI History
Name in Czech: Historie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF 7105R039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R005 AR Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
FF 7105R019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
FF 7105R032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/7/2016
Guarantor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
FF 7105R021 HI History
Name in Czech: Historie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF 7105R039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R005 AR Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
FF 7105R019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
FF 7105R032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
FF 7105R079 DST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/2/2011 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
FF 7105R039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R021 HI History
Name in Czech: Historie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF 7105R019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
B7109 B-AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 7105R001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního východu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního východu (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
FF 7105R001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního východu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního východu (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
B7201 B-IS Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
B7310 B-FI Philology
Name in Czech: Filologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Čeština pro cizince
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Name in Czech: Bulharský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Chorvatský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Makedonský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Name in Czech: Polský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Slovenský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Slovinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Srbský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310R115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Name in Czech: Balkanistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 31/5/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Ukrajinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Halyna Myronova, CSc.
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/11/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/11/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/11/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/11/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
Name in Czech: Nizozemský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2005 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Name in Czech: Norský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
FF 7310R291 MED Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
FF 7310R292 SKAN Scandinavian Studies
Name in Czech: Skandinávská studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Name in Czech: Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 30/4/2016
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
FF 7310R303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Name in Czech: Japanistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2011 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2015 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
FF 7310R363 UKS Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Name in Czech: Japanistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Name in Czech: Baltistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Name in Czech: Norský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
FF 7310R115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Name in Czech: Nizozemský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/10/2001 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Name in Czech: Bulharský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Chorvatský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Makedonský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Polský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Srbský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Ukrajinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Halyna Myronova, CSc.
Name in Czech: Slovenský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Slovinský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Balkanistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 31/5/2002 – 31/7/2016
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310R291 MED Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
FF 7310R303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2015 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
FF 7310R363 UKS Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/10/2005 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/10/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
Name in Czech: Baltistika
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 10/10/2014
B7401 B-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
FF 7501R008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
B7501 B-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
FF 7501R008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501R008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501R008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
B7507 B-SPE Specialization in Education
Name in Czech: Specializace v pedagogice
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
B7701 B-PS Psychology
Name in Czech: Psychologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 7701R005 PS Psychology
Name in Czech: Psychologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/12/2014 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
B8109 B-OT General Theory and History of Arts and Culture
Name in Czech: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FF 8102R003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
FF 8109R011 US Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Name in Czech: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8104R005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
FF 8109R002 DU History of Arts
Name in Czech: Dějiny umění
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/10/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8109R005 ES Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
FF 8104R014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
FF 8102R003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
FF 8109R011 US Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
FF 8109R002 DU History of Arts
Name in Czech: Dějiny umění
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
FF 8109R005 ES Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
FF 8104R005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104R014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/12/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
FF 8104R005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Name in Czech: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8109R011 US Combined Art Studies
Name in Czech: Sdružená uměnovědná studia
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
FF 8102R003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
FF 8104R005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104R014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
N1101 N-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
N1201 N-GE Geology
Name in Czech: Geologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 7105T001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
N1304 N-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
N6101 N-PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 6101T004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 6101T014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101T004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 6101T014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101T014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 20/7/2015
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
N6107 N-HS Humanities
Name in Czech: Humanitní studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 6101T014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 6101T004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T021 HI History
Name in Czech: Historie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 7501T008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 8102T003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105T005 AR Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105T019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7105T032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Norský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 7310T115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Pomocné vědy historické
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 8104T005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Nizozemský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/10/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Bulharský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Chorvatský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Makedonský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/7/2016
Name in Czech: Polský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Slovenský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Slovinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Srbský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Ukrajinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
FF 8104T014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/12/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Name in Czech: Baltistika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
FF 8109T019 MNGK Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
FF 7310T293 PAJ English-language Translation
Name in Czech: Překladatelství anglického jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
FF 7310T294 PFJ French-language Translation
Name in Czech: Překladatelství francouzského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
FF 7310T295 PNJ German-language Translation
Name in Czech: Překladatelství německého jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
FF 7310T296 PRJ Russian-language Translation
Name in Czech: Překladatelství ruského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
FF 8109T020 SUS Comparative and Art Studies
Name in Czech: Srovnávací a uměnovědná studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 1/11/2015
FF 7310T160 SLAV Slavonic Studies
Name in Czech: Slavistika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 1/3/2016
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura středověku
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
FF 7310T303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
FF 7310T291 MED Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2011 – 31/12/2024
FF 7310T349 PSJ Spanish-language Translation
Name in Czech: Překladatelství španělského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2014 – 31/12/2024
FF 7105T079 DST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/7/2014 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
FF 8102T003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
N6702 N-MS International Territorial Studies
Name in Czech: Mezinárodní teritoriální studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 6702T028 KSC Culture Studies of China
Name in Czech: Kulturní studia Číny
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
N7105 N-HI Historical Sciences
Name in Czech: Historické vědy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 7105T039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T021 HI History
Name in Czech: Historie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105T005 AR Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Name in Czech: Pomocné vědy historické
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
FF 7105T019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/7/2016
Guarantor: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
FF 7105T079 DST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/7/2014 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105T021 HI History
Name in Czech: Historie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105T039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T005 AR Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
FF 7105T019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Name in Czech: Pomocné vědy historické
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/7/2016
Guarantor: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
FF 7105T079 DST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/7/2014 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105T021 HI History
Name in Czech: Historie
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105T039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
N7109 N-AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 7105T001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního východu
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního východu (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105T001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního východu (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
N7201 N-IS Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
N7310 N-FI Philology
Name in Czech: Filologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Name in Czech: Nizozemský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/10/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
FF 7310T115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Name in Czech: Bulharský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Chorvatský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Makedonský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/7/2016
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Name in Czech: Polský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Slovenský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Srbský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Slovinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Ukrajinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Halyna Myronova, CSc.
FF 7310T079 KF Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/10/2013
Guarantor: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Name in Czech: Baltistika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Name in Czech: Balkanistika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Name in Czech: Norský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
FF 7310T160 SLAV Slavonic Studies
Name in Czech: Slavistika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 8106T002 LIKO Literature Comparatistics
Name in Czech: Literární komparatistika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
FF 7310T303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura středověku
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Name in Czech: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
FF 7310T291 MED Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
FF 7310T292 SKAN Scandinavian Studies
Name in Czech: Skandinávská studia
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
FF 6107T039 SAKS North-American Culture Studies
Name in Czech: Severoamerická kulturní studia
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Name in Czech: Sdružená jihoslovanská studia
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Španělský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Name in Czech: Portugalský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Name in Czech: Italský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Name in Czech: Klasický řecký jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Name in Czech: Německý jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Name in Czech: Norský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
FF 7310T115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Name in Czech: Nizozemský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/10/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Name in Czech: Bulharský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Chorvatský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Makedonský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/7/2016
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Polský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Slovenský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Slovinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Name in Czech: Srbský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Name in Czech: Ukrajinský jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Halyna Myronova, CSc.
Name in Czech: Baltistika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
FF 7310T160 SLAV Slavonic Studies
Name in Czech: Slavistika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310T303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
FF 8106T002 LIKO Literature Comparatistics
Name in Czech: Literární komparatistika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Latinský jazyk a literatura středověku
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Name in Czech: Literatura a mezikulturní komunikace
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
FF 7310T291 MED Mediterranean Studies
Name in Czech: Mediteránní studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
N7313 N-PT Translation and Interpreting
Name in Czech: Překladatelství a tlumočnictví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 7310T293 PAJ English-language Translation
Name in Czech: Překladatelství anglického jazyka
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
FF 7310T294 PFJ French-language Translation
Name in Czech: Překladatelství francouzského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310T295 PNJ German-language Translation
Name in Czech: Překladatelství německého jazyka
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
FF 7310T296 PRJ Russian-language Translation
Name in Czech: Překladatelství ruského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310T349 PSJ Spanish-language Translation
Name in Czech: Překladatelství španělského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2014 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310T293 PAJ English-language Translation
Name in Czech: Překladatelství anglického jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
FF 7310T294 PFJ French-language Translation
Name in Czech: Překladatelství francouzského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310T295 PNJ German-language Translation
Name in Czech: Překladatelství německého jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
FF 7310T296 PRJ Russian-language Translation
Name in Czech: Překladatelství ruského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310T349 PSJ Spanish-language Translation
Name in Czech: Překladatelství španělského jazyka
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2014 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310T296 PRJ Russian-language Translation
Name in Czech: Překladatelství ruského jazyka
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310T296 PRJ Russian-language Translation
Name in Czech: Překladatelství ruského jazyka
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
N7401 N-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
N7501 N-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 7501T008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Name in Czech: Sociální pedagogika a poradenství
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
FF 7501T001 ANDR Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
FF 7501T008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501T008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501T001 ANDR Andragogy
Name in Czech: Andragogika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
N7503 N-ZS Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
N7504 N-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Name in Czech: Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství nizozemského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2014
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Name in Czech: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/12/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Name in Czech: Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Name in Czech: Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/10/2013 – 31/12/2014
Guarantor: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství historie pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Name in Czech: Učitelství estetické výchovy pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
N7701 N-PS Psychology
Name in Czech: Psychologie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 7701T005 PS Psychology
Name in Czech: Psychologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
N8109 N-OT General Theory and History of Arts and Culture
Name in Czech: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 8102T003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8109T002 DU History of Arts
Name in Czech: Dějiny umění
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
FF 8104T005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104T014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
FF 8109T019 MNGK Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
FF 8109T020 SUS Comparative and Art Studies
Name in Czech: Srovnávací a uměnovědná studia
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 1/11/2015
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
FF 8102T003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8104T005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104T014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/12/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
FF 8109T019 MNGK Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
FF 8109T020 SUS Comparative and Art Studies
Name in Czech: Srovnávací a uměnovědná studia
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 1/11/2015
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8109T019 MNGK Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
FF 8102T003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8102T003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8104T005 DV Theatre Science
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104T014 INME Theory of Interactive Media
Name in Czech: Teorie interaktivních médií
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
FF 8109T020 SUS Comparative and Art Studies
Name in Czech: Srovnávací a uměnovědná studia
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 1/11/2015
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
FF 8109T019 MNGK Culture Management
Name in Czech: Management v kultuře
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
M7701 M-PS Psychology
Name in Czech: Psychologie
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
FF 7701T005 PS Psychology
Name in Czech: Psychologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701T005 PS Psychology
Name in Czech: Psychologie
Master's degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
P6147 D-PH4 Philosophy (4-years)
Name in Czech: Filozofie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
FF 6101V004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101V031 TDVE Theory and History of Science
Name in Czech: Teorie a dějiny vědy
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RLA Study of Religions (Eng.)
Name in Czech: Religionistika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101V004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101V031 TDVE Theory and History of Science
Name in Czech: Teorie a dějiny vědy
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RLA Study of Religions (Eng.)
Name in Czech: Religionistika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
P7107 D-HI4 Historical Sciences (4-years)
Name in Czech: Historické vědy (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
FF 7105V001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105V019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
FF 7105V024 HICS Czech History
Name in Czech: Historie - české dějiny
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105V026 HIOB General History
Name in Czech: Historie - obecné dějiny
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Name in Czech: Pomocné vědy historické
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
FF 7105V016 DEST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105V001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105V019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
FF 7105V024 HICS Czech History
Name in Czech: Historie - české dějiny
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105V026 HIOB General History
Name in Czech: Historie - obecné dějiny
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Name in Czech: Pomocné vědy historické
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
FF 7105V016 DEST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
P7109 D-AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Fields:
Fields:
FF 7105V001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105V001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
P7315 D-FI4 Philology (4-years)
Name in Czech: Filologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
FF 7310V008 AJ English Linguistics
Name in Czech: Anglický jazyk
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
FF 7310V031 CELI Czech Literature
Name in Czech: Česká literatura
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
FF 7310V032 CJ Czech Language
Name in Czech: Český jazyk
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
FF 7310V079 KF Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Name in Czech: Latinská medievistika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 8106V002 LIKO Literature Comparatistics
Name in Czech: Literární komparatistika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
FF 7310V115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Name in Czech: Paleoslovenistika a slovanské jazyky
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310V125 POLI Polish Literature
Name in Czech: Polská literatura
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V137 ROJA Romance Languages
Name in Czech: Románské jazyky
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
FF 7310V139 ROLI Romance Literatures
Name in Czech: Románské literatury
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310V147 RULI Russian Literature
Name in Czech: Ruská literatura
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V150 RJ Russian Language
Name in Czech: Ruský jazyk
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Teorie a dějiny slovanských literatur
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310V104 NELI German Literature
Name in Czech: Německá literatura
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
FF 7310V105 NJ German Language
Name in Czech: Německý jazyk
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
Name in Czech: Srovnávací indoevropská jazykověda
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
FF 7310V317 LIAJ Literatures in English
Name in Czech: Literatury v angličtině
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
FF 7310V008 AJA English Linguistics (Eng.)
Name in Czech: Anglický jazyk (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
FF 7310V317 LIAJA Literatures in English (Eng.)
Name in Czech: Literatury v angličtině (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
FF 7310V303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2013 – 31/12/2024
FF 7310V340 REFIA Modern Greek Philology (Eng.)
Name in Czech: Novořecká filologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
FF 7310V079 KFA Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Name in Czech: Latinská medievistika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 7310V362 TVY Narration Theory
Name in Czech: Teorie vyprávění
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
FF 7310V365 ANJ English Linguistics
Name in Czech: Anglická jazykověda
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
FF 7310V008 AJ English Linguistics
Name in Czech: Anglický jazyk
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
FF 7310V031 CELI Czech Literature
Name in Czech: Česká literatura
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
FF 7310V032 CJ Czech Language
Name in Czech: Český jazyk
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
FF 7310V079 KF Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Name in Czech: Latinská medievistika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 8106V002 LIKO Literature Comparatistics
Name in Czech: Literární komparatistika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
FF 7310V115 OJ General Linguistics
Name in Czech: Obecná jazykověda
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Name in Czech: Paleoslovenistika a slovanské jazyky
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310V125 POLI Polish Literature
Name in Czech: Polská literatura
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V137 ROJA Romance Languages
Name in Czech: Románské jazyky
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
FF 7310V139 ROLI Romance Literatures
Name in Czech: Románské literatury
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310V147 RULI Russian Literature
Name in Czech: Ruská literatura
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V150 RJ Russian Language
Name in Czech: Ruský jazyk
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Name in Czech: Teorie a dějiny slovanských literatur
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310V104 NELI German Literature
Name in Czech: Německá literatura
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
FF 7310V105 NJ German Language
Name in Czech: Německý jazyk
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
Name in Czech: Srovnávací indoevropská jazykověda
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
FF 7310V317 LIAJ Literatures in English
Name in Czech: Literatury v angličtině
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Name in Czech: Novořecký jazyk a literatura
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
FF 7310V008 AJA English Linguistics (Eng.)
Name in Czech: Anglický jazyk (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
FF 7310V317 LIAJA Literatures in English (Eng.)
Name in Czech: Literatury v angličtině (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
FF 7310V303 AREA Philological Area Studies
Name in Czech: Filologicko-areálová studia
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2013 – 31/12/2024
FF 7310V340 REFIA Modern Greek Philology (Eng.)
Name in Czech: Novořecká filologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
FF 7310V079 KFA Classical Philology
Name in Czech: Klasická filologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Name in Czech: Latinská medievistika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 7310V362 TVY Narration Theory
Name in Czech: Teorie vyprávění
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
FF 7310V365 ANJ English Linguistics
Name in Czech: Anglická jazykověda
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
P7501 D-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D.
P7536 D-PD4 Education (4-years)
Name in Czech: Pedagogika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
FF 7501V008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V008 PGA Education (Eng.)
Name in Czech: Pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 1/11/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V001 ANDR Andragogy
Name in Czech: Andragogika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
FF 7501V001 ANDRA Andragogy (Eng.)
Name in Czech: Andragogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
FF 7501V008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V008 PGA Education (Eng.)
Name in Czech: Pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 1/11/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V001 ANDR Andragogy
Name in Czech: Andragogika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/10/2013 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
FF 7501V001 ANDRA Andragogy (Eng.)
Name in Czech: Andragogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
P7703 D-PS4 Psychology (4-years)
Name in Czech: Psychologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.
Guarantor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Fields:
Fields:
FF 7701V002 PSO General Psychology
Name in Czech: Obecná psychologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V001 PSK Clinical Psychology
Name in Czech: Klinická psychologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V010 PSS Social Psychology
Name in Czech: Sociální psychologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V002 PSO General Psychology
Name in Czech: Obecná psychologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V001 PSK Clinical Psychology
Name in Czech: Klinická psychologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V010 PSS Social Psychology
Name in Czech: Sociální psychologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
P8111 D-OT4 General Theory and History of Arts and Culture (4-years)
Name in Czech: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
FF 8102V003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHA Musicology (Eng.)
Name in Czech: Hudební věda (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHN Musicology
Name in Czech: Hudební věda
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: German German
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Margita Havlíčková
FF 8109V005 ES Aesthetics
Name in Czech: Estetika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
FF 8109V012 TDU Theory and History of Arts
Name in Czech: Teorie a dějiny umění
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
FF 8102V003 VH Musicology
Name in Czech: Hudební věda
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHA Musicology (Eng.)
Name in Czech: Hudební věda (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHN Musicology (ger.)
Name in Czech: Hudební věda (něm.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: German German
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Name in Czech: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Margita Havlíčková
FF 8109V005 ES Aesthetics
Name in Czech: Estetika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
FF 8109V012 TDU Theory and History of Arts
Name in Czech: Teorie a dějiny umění
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Výchovné poradenství – kvalifikační studium v délce 250 hodin
specialized education, language of instruction: Czech Czech
FF CELTA CELTA CELTA course
Name in Czech: CELTA course
specialized education, language of instruction: English English
Name in Czech: Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol
extension education, language of instruction: Czech Czech
Specialization: AJ Anglický jazyk a literatura (English language and literature)
Specialization: DU Dějiny umění (History of Arts)
Specialization: EV Estetická výchova
Specialization: FJ Francouzský jazyk a literatura (French language and literature) – not offered
Specialization: HI Historie (History)
Specialization: HV Teorie a dějiny hudby
Specialization: LJ Latinský jazyk a literatura (Latin language and literature)
Specialization: NJ Německý jazyk a literatura (German language and literature) – not offered
Specialization: PG Pedagogika (Pedagogy) – not offered
Specialization: PS Psychologie (Psychology)
Specialization: RJ Ruský jazyk a literatura (Russian language and literature)
Specialization: ZSV Základy společenských věd (Social Sciences) – not offered
Specialization: ČJ Český jazyk a literatura (Czech language and literature)
Specialization: ŠJ Španělský jazyk a literatura (Spanish language and literature) – not offered
FF 66666 KCC Czech for Foreigners
Name in Czech: Kurz češtiny pro cizince
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Kurz novořeckého jazyka
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
FF RJVP RJVP Russian in Practice
Name in Czech: Ruština v praxi
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/5/2019 – 10/4/2025
Name in Czech: Letní škola slovanských (bohemistických) studií
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Ruština a současné Rusko (webinář)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2021 – 19/7/2024
Name in Czech: Letní škola pro učitele angličtiny
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Scriptorium Brunense. Letní škola pomocných věd historických
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
FF JSFFAJ JSFFAJ English language courses
Name in Czech: Kurzy anglického jazyka
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
FF OTEKN OTEKN Library makerspace
Name in Czech: Kulturní a kreativní odvětví: Otevřená dílna v knihovně jako místo podpory kreativity, digitálních kompetencí a komunity
Thematic education
Name in Czech: Průvodce tvorbou udržitelných řešení - od designového přemýšlení ke změně komplexních systémů
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Být provázející učitel: Jak poskytovat podporu při vedení praxí studentů učitelství
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Další vzdělávání pro provázející učitele
Thematic education
FF ARGAN ARGAN Argumentation analysis
Name in Czech: Argumentační analýza
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Kulturní a přírodní bohatství Řecka: od antiky po současnost
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
FF SKANSAK SKANSAK Scandinavia - society and culture
Name in Czech: Skandinávie - společnost a kultura
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Age management pro personální řízení
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Lektor v kontaktní, hybridní a online výuce
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Morální a politická filozofie
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Umění ve výuce filozofie
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Ženy v dějinách filozofie
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Významné milníky a proměny antické filosofie
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Design Thinking: Jak nabízet žádoucí a úspěšné služby nebo řešit komplexní problémy
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: Práce s daty: Jak porozumět světu dat a být strůjcem pokroku
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Name in Czech: DigCompEdu: Jak smyslupně rozvíjet digitální kompetence učitele i žáků
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
FF LATINJAZ LATPRAX Latin for practice
Name in Czech: Latina pro praxi
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
FF NIZJAR NIZJAR Dutch - language and realities
Name in Czech: Nizozemština - jazyk a reálie
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
FF SVEDJAR SVEDJAR Swedish language and culture
Name in Czech: Švédština - jazyk a reálie
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
FF ARCHK ARCHK Archival course
Name in Czech: Archivní kurz
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Antika včera, dnes a zítra
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Starší česká literatura didakticky efektivně, a v interpretaci
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Young Adult literatura (nejen) v didaktické perspektivě
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Průvodce umělou inteligencí: rozumět a aplikovat
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Digitální wellbeing: jak žít v online, a přitom neztratit rovnováhu
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učící knihovník – aktér propojování formálního a neformálního vzdělávání
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Kvalitativní výzkum pro design služeb
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium jednotlivých předmětů
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium jednotlivých předmětů pro JAMU
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
U1111 UKR Study for Ukrainian students in need
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi na Filozofické fakultě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
R6101 Rig-PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
FF 6101T004 PH Philosophy
Name in Czech: Filozofie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
FF 6101T014 RL Study of Religions
Name in Czech: Religionistika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
R6702 Rig-MS International Territorial Studies
Name in Czech: Mezinárodní teritoriální studia
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
FF 6702T028 KSC Culture Studies of China
Name in Czech: Kulturní studia Číny
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
R7105 Rig-HI Historical Sciences
Name in Czech: Historické vědy
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
FF 7105T001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Pomocné vědy historické
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T019 ET Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T021 HI History
Name in Czech: Historie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T039 MU Museology
Name in Czech: Muzeologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T005 AR Archival Studies
Name in Czech: Archivnictví
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
FF 7105T079 DST Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/7/2014 – 31/12/2024
R7109 R-AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
FF 7105T001 AE Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2024
FF 7105T032 KL Classical Archaeology
Name in Czech: Klasická archeologie
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
Name in Czech: Pravěká archeologie Předního Východu (angl.)
Advanced Master's state examination, language of instruction: English English
Accreditation: 13/5/2016 – 31/12/2024
R7201 Rig-IS Information and Library Studies
Name in Czech: Informační studia a knihovnictví
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.