Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Pedagogy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Pedagogy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Social Education and Counselling
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Art History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Art History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Musicology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Musicology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Theory and performing Practice of Ancient Music
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and performing Practice of Ancient Music
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Study of Religions
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Ancient History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2021

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: History
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: History
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: History
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: History
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2021

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Classical archaeology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Classical archaeology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Philosophy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Philosophy
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Philosophy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Philosophy
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Philosophy
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Philosophy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Philosophy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Norwegian language, literature and culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2022

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Norwegian language, literature and culture
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2020

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Russian Cultural Studies
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Russian for Social Practice
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Russian Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Professional and Business Polish
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Polish Cultural Studies
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Croatian
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Slovenian
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Bulgarian
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Serbian
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Lithuanian
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Finnish
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský, 4 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: English Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Czech for Foreigners
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Mediterranean studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Theory of interactive media
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Psychology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Ethnology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Ethnology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2021

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Museology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Museology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: School administration and educational policy
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: School administration and educational policy
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Pedagogy
rigorózní řízení
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
rigorózní řízení
Název anglicky: Andragogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Andragogy
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2022

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Art History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Art History
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Art History
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Art History
rigorózní řízení
Název anglicky: Aesthetics and Cultural Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
rigorózní řízení
Název anglicky: Musicology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Musicology
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Musicology
rigorózní řízení
Název anglicky: Theatre Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: DOPLNIT
rigorózní řízení
Název anglicky: Study of Religions - M.A. programme
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Study of Religions - M.A. programme
rigorózní řízení
Název anglicky: Ancient History (MA)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Ancient History (MA)
rigorózní řízení
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2021

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
rigorózní řízení
Název anglicky: History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: History
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: History
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Medieval History
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: History of the Early Modern Age
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Modern History
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Religious History
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: History
rigorózní řízení
Název anglicky: Archaeology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Classical archeology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení
Název anglicky: Philosophy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Philosophy
rigorózní řízení
Název anglicky: Chinese Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chinese Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Chinese Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Chinese Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: German language and literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: German linguistics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: German literature
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: German culture studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: German Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Translation of Romance and Germanic Languages
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Translation of German
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Translation of Dutch
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Translatology of French
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Translation of Spanish
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: French literature and linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Nordic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2022

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Nordic Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Nordic Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: Russian Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Russian with a Focus on Translating
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Russian Philological and Cultural Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Russian Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Polish Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Ukrainian Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Slavonic Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: Baltic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Latin Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Latin Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: North-American Culture Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: North-American Culture Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: English-language Translation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English-language Translation
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: English-language Translation
rigorózní řízení
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Czech Literature
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Czech Linguistics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Czech As Foreign Language
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Computational Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Computational Linguistics
rigorózní řízení
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
rigorózní řízení
Název anglicky: General Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2026

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: General Linguistics
rigorózní řízení
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory of Interactive Media
rigorózní řízení
Název anglicky: Psychology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2020

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Psychology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Psychology
rigorózní řízení
Název anglicky: Ethnology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Ethnology
rigorózní řízení
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Information and Library Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: Archival Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2021

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Archival Studies
rigorózní řízení
Název anglicky: Culture Management
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Culture Management
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Culture Management
rigorózní řízení
Název anglicky: Hellenic Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Hellenic Studies
doktorský prezenční
Název anglicky: Hellenic Studies
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Archaeology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Archaeology
doktorský prezenční
Název anglicky: Archaeology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský prezenční
Název anglicky: Aesthetics and Culture Theory
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2024

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský prezenční
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský kombinovaný
Název anglicky: History of Art
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: History of art
doktorský prezenční
Název anglicky: History of Art
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Romance languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Romance languages
doktorský prezenční
Název anglicky: Romance languages
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Germanic languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Germanic languages
doktorský prezenční
Název anglicky: Germanic languages
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Romance Literatures
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Romance literatures
doktorský prezenční
Název anglicky: Romance literatures
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Germanic literatures
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Germanic Literatures
doktorský prezenční
Název anglicky: Germanic literatures
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Czech Literature
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2020

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech Literature
doktorský prezenční
Název anglicky: Czech literature
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedial and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: The Historic Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedial and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: The Historic Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Czech Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech language
doktorský prezenční
Název anglicky: Czech Language
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: General Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: General Linguistics
doktorský prezenční
Název anglicky: General Linguistics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Narratology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Narratology
doktorský prezenční
Název anglicky: Narratology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: English Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Linguistics
doktorský prezenční
Název anglicky: English Linguistics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: English - Czech Translation Studies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: English - Czech Translation Studies
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Literatures in English
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Literatures in English
doktorský prezenční
Název anglicky: Literatures in English
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: English Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Linguistics
doktorský prezenční
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Literatures in English
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Literatures in English
doktorský prezenční
Název anglicky: Literatures in English
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2020

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský prezenční
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
B1201 B-GE Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
B6101 B-PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Philosophy
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philosophy
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Philosophy
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philosophy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Study of Religions
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Study of Religions
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Philosophy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
B6107 B-HS Humanitní studia
Název anglicky: Humanities
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Philosophy
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Museology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Japanese Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Musicology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Dutch Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: History of Arts
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Archival Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Aesthetics
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ethnology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Croatian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Polish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Serbian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Slovak Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Culture Studies of China
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philological Area Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Ancient History
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2015 – 1. 11. 2019
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2020
B6702 B-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Culture Studies of China
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Culture Studies of China
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 8. 2019
B7105 B-HI Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: History
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Museology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2023
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Archival Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Ethnology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 7. 2016
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Museology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Archival Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Ethnology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Ancient History
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Museology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2023
Název anglicky: History
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ethnology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Ethnology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
B7109 B-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2024
B7201 B-IS Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Information and Library Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Information and Library Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2022
B7310 B-FI Filologie
Název anglicky: Philology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Czech Language for Foreigners
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Croatian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Polish Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slovak Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Serbian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Dutch Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 7. 2022
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Scandinavian Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture in Middle-European Context
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2016
Název anglicky: Philological Area Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Japanese Language and Culture
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2011 – 1. 11. 2019
Název anglicky: English Language and Literature (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 1. 11. 2019
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Japanese Language and Culture
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2022
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Dutch Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Croatian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Polish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Serbian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Slovak Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philological Area Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2015 – 1. 11. 2019
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2020
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 10. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 10. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 10. 10. 2014
Název anglicky: Russian Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: French Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Italian Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Spanish Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: English Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: French Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 10. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 8. 2019
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
B7501 B-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Education
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Social Education and Counselling
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
B7701 B-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 12. 2014 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 12. 2014 – 31. 12. 2024
B8109 B-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Název anglicky: General Theory and History of Arts and Culture
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Musicology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and Practice of Ancient Music
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: History of Arts
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Aesthetics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Musicology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History of Arts
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Aesthetics
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theory and Practice of Ancient Music
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Musicology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: History of Arts
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Combined Art Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theory and Practice of Ancinent Music
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2017
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Combined Art Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and Practice of Antient Music
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2017
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
N1201 N-GE Geologie
Název anglicky: Geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
N1304 N-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
N6101 N-PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Philosophy
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2023
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2023
Název anglicky: Philosophy
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 20. 7. 2015
N6107 N-HS Humanitní studia
Název anglicky: Humanities
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Philosophy
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Museology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Archival Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Ethnology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Classical Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: General Linguistics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Croatian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Polish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 10. 10. 2022
Název anglicky: Slovak Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Serbian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: French-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: German-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 1. 3. 2016
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Philological Area Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2021
Název anglicky: Literature and Interculture Communication
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Ancient History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
N6702 N-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Culture Studies of China
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
N7105 N-HI Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Museology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Archival Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Ethnology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Ancient History
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 1. 11. 2020
Název anglicky: History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Museology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Archival Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Ethnology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Ancient History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 1. 11. 2020
Název anglicky: History
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Museology
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
N7109 N-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Classical Archaeology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 3. 2021
Název anglicky: Classical Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2013 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2024
N7201 N-IS Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 7. 2021
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 7. 2021
N7310 N-FI Filologie
Název anglicky: Philology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 11. 2020
Název anglicky: French Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: General Linguistics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Croatian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Polish Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Slovak Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Serbian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Classical Philology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 10. 2013
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 10. 2020
Název anglicky: Literature Comparatistics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2022
Název anglicky: Philological Area Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Literature and Interculture Communication
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2011 – 1. 11. 2019
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2021
Název anglicky: Scandinavian Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 30. 4. 2020
Název anglicky: North-American Culture Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 1. 11. 2019
Název anglicky: Combined South-Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 11. 2020
Název anglicky: French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 30. 11. 2020
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Croatian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Polish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Slovak Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Serbian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 7. 2024
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 10. 2020
Název anglicky: Philological Area Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Literature Comparatistics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2022
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 3. 2024
Název anglicky: Literature and Interculture Communication
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2021
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 30. 11. 2020
N7313 N-PT Překladatelství a tlumočnictví
Název anglicky: Translation and Interpreting
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: French-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: German-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: French-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: German-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 8. 2019
N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
N7501 N-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Education
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Education and Counselling
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 7. 2023
Název anglicky: Andragogy
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Education
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Andragogy
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2014
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 7. 2022
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2014
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 7. 2022
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 7. 2022
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2020
N7701 N-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Psychology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
N8109 N-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Název anglicky: General Theory and History of Arts and Culture
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History of Arts
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 1. 12. 2023
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 1. 11. 2022
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2022
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 1. 12. 2023
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
M7701 M-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Psychology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
magisterské kombinované, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 10. 2019
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
P6147 D-PH4 Filozofie (čtyřleté)
Název anglicky: Philosophy (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Philosophy
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Study of Religions
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and History of Science
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Study of Religions (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philosophy
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Study of Religions
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and History of Science
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Study of Religions (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
P7107 D-HI4 Historické vědy (čtyřleté)
Název anglicky: Historical Sciences (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ethnology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Czech History
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General History
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ancient History
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Archaeology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ethnology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Czech History
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General History
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ancient History
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
P7109 D-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Archaeology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Název anglicky: Philology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English Linguistics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Literature
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Philology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literature Comparatistics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Paleoslavic and Slavic Languages
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Polish Literature
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Romance Languages
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Romance Literatures
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Literature
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and History of Slavic Literatures
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Literature
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literatures in English
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Linguistics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literatures in English (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philological Area Studies
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2013 – 31. 12. 2021
Název anglicky: Modern Greek Philology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Classical Philology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Narration Theory
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2020
Název anglicky: English Linguistics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Linguistics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Literature
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Czech Language
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Philology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literature Comparatistics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Paleoslavic and Slavic Languages
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Polish Literature
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Romance Languages
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Romance Literatures
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Literature
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and History of Slavic Literatures
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Literature
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literatures in English
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Linguistics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literatures in English (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philological Area Studies
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2013 – 31. 12. 2021
Název anglicky: Modern Greek Philology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Classical Philology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Narration Theory
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2020
Název anglicky: English Linguistics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
P7536 D-PD4 Pedagogika (čtyřleté)
Název anglicky: Education (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Education
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 11. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Andragogy
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Andragogy (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Education
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 11. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Andragogy
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Andragogy (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
P7703 D-PS4 Psychologie (čtyřleté)
Název anglicky: Psychology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: General Psychology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Clinical Psychology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Psychology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: General Psychology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Clinical Psychology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Psychology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
P8111 D-OT4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Název anglicky: General Theory and History of Arts and Culture (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Musicology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Musicology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Musicology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Aesthetics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and History of Arts
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Musicology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Musicology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Musicology (ger.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Aesthetics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory and History of Arts
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 5 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: School Management
specializační vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: School Advisory
specializační vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: ICT coordinator
specializační vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: School counselling- qualification study 250 hours
specializační vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Complementory Pedagogical Studies
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Complementory Pedagogical Studies in Russian for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Complementory Pedagogical Studies in Russian for Upper Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Psychologist in Health Care
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Complementory Pedagogical Studies in Russian for Lower and Upper Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Experiential reflective learning
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Experiential reflective learning for teachers
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Postgraduate course in Latin language and literature for secondary and vocational school teachers
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Postgraduate course in ancient history and culture for secondary and vocational school teachers
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Taiwan Studies
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: In-service Training for English Teachers
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: Forensic psychology
rozšiřující vzdělávání, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Preceptorial course
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study of pedagogy focused on technology in education
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study for teachers of special subjects, practical education and special training focused on the area of information service and informatics
rozšiřující vzdělávání, 1.5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Czech for Foreigners
tematické vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Russian in Practice
tematické vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Identities in Confrontation: Multicultural Education for Elementary and Secondary School Teachers.
tematické vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Russian in Practice
tematické vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 5. 2019 – 29. 4. 2022
Název anglicky: Individual courses of study
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Major Visiting Program
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
R6101 Rig-PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Philosophy
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study of Religions
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
R6702 Rig-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Culture Studies of China
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
R7105 Rig-HI Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Ethnology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: History
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Classical Archaeology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Museology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Archival Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Ancient History
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
R7109 R-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Archaeology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
R7201 Rig-IS Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information and Library Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
R7310 Rig-FI Filologie
Název anglicky: Philology
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: German Literature (Ger.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language (Ger.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Literature (Ger.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language (Ger.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General Linguistics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Czech Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Classical Philology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: English Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: French Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Italian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Latin Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: German Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Spanish Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literature Comparatistics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Croatian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2016
Název anglicky: Polish Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slovak Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Serbian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slavonic Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Philological Area Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Combined South-Slavonic Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
R7313 R-PT Překladatelství a tlumočnictví
Název anglicky: Translation and Interpreting
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Spanish-language Translation
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 12. 2024
R7501 Rig-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Education
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Social Education and Counselling
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Andragogy
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
R7504 Rig-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Italian Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Portuguese Language and Literature
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
R7701 Rig-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Psychology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
R8109 Rig-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Název anglicky: General Theory and History of Arts and Culture
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: History of Arts
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Musicology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theatre Science
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theory of Interactive Media
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Culture Management
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 15. 7. 2019 21:39