Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FF B0111A190001 B-PG_ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F23801 FBPGpJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
FF F23805 FBPGkJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF F23803 FBPGpH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční hlavní
FF F23807 FBPGkH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný hlavní
FF F23804 FBPGpV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční vedlejší
FF F23808 FBPGkV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Digital Technologies in Education
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Digital Technologies in Education
bakalářský kombinovaný se specializací
FF F23809 FBPGpCZV Pedagogika (dobíhající)
Název anglicky: Pedagogy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0111A190005 B-SOPP_ Sociální pedagogika a poradenství
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský prezenční vedlejší
FF F23906 FBSOPPpCZV Sociální pedagogika a poradenství (dobíhající)
Název anglicky: Social Education and Counselling
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0213A320001 B-DU_ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F24801 FBDUpJ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční jednooborový
FF F24803 FBDUpH Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční hlavní
FF F24804 FBDUpV Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční vedlejší
FF F24806 FBDUpCZV Dějiny umění (dobíhající)
Název anglicky: Art History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0213A320005 B-EST_ Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F24101 FBESTpJ Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční jednooborový
FF F24103 FBESTpH Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční hlavní
FF F24104 FBESTpV Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2030
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční vedlejší
FF F23005 FBFAVpCZV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (dobíhající)
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0215A320003 B-VH_ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F24401 FBVHpJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční jednooborový
FF F24405 FBVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF F24403 FBVHpH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční hlavní
FF F24404 FBVHpV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský prezenční vedlejší
FF F24406 FBVHpCZV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF F24407 FBVHkCZV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Theory and performing Practice of Ancient Music
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and performing Practice of Ancient Music
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF B0215A320005 B-DS_ Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F22401 FBDVpJ Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F22403 FBDVpH Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F22404 FBDVpV Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0221A100003 B-RL_ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F20501 FBRLpJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční jednooborový
FF F20505 FBRLkJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF F20503 FBRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční hlavní
FF F20504 FBRLpV Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský prezenční vedlejší
FF F20510 FBRLpCZV Religionistika (dobíhající)
Název anglicky: Study of Religions
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0222A120002 B-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F20601 FBDSpJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční jednooborový
FF F20603 FBDSpH Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční hlavní
FF F20604 FBDSpV Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0222A120003 B-PV_ Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F23401 FBPVpJ Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční jednooborový
FF F23403 FBPVpH Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční hlavní
FF F23404 FBPVpV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0222A120004 B-HI_ Historie
Název anglicky: History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F23506 FBHIpJ Historie
Název anglicky: History
bakalářský prezenční jednooborový
FF F23505 FBHIkJ Historie
Název anglicky: History
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF F23503 FBHIpH Historie
Název anglicky: History
bakalářský prezenční hlavní
FF F23504 FBHIpV Historie
Název anglicky: History
bakalářský prezenční vedlejší
FF F23510 FBHIpCZV Historie
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0222A120005 B-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21301 FBAEpJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční jednooborový
FF F21303 FBAEpH Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční hlavní
FF F21304 FBAEpV Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0222A120006 B-KL_ Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21501 FBKLpJ Klasická archeologie
Název anglicky: Classical archaeology
bakalářský prezenční jednooborový
FF F21503 FBKLpH Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářský prezenční hlavní
FF F21504 FBKLpV Klasická archeologie
Název anglicky: Classical archaeology
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0223A100002 B-PH_ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F24001 FBPHpJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský prezenční jednooborový
FF F24009 FBPHkJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF F24003 FBPHpH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský prezenční hlavní
FF F24004 FBPHpV Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090002 B-NO_ Norský jazyk, literatura a kultura
Název anglicky: Norwegian Language, Literature and Culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2025
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Norwegian language, literature and culture
bakalářský prezenční jednooborový
FF B0231A090004 B-NJ_ Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F22101 FBNJpJ Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
FF F22103 FBNJpH Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční hlavní
FF F22104 FBNJpV Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090005 B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090006 B-IJ_ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F22601 FBIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
FF F22603 FBIJpH Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
FF F22604 FBIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090007 B-KJ_ Katalánský jazyk a literatura
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090008 B-PO_ Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090009 B-SJ_ Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090010 B-CS_ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mag. phil. Ute Wallenböck, Dr. phil.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F23101 FBCSpJ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F23103 FBCSpH Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F23104 FBCSpV Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090011 B-JA_ Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2032
Garant: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F24205 FBJApJ Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F24203 FBJApH Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F24204 FBJApV Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090012 B-RS_ Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21701 FBRSpJ Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F21703 FBRSpH Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F21704 FBRSpV Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF F21702 FBRSpSRKS Ruská kulturní studia
Název anglicky: Russian Cultural Studies
bakalářský prezenční se specializací
FF F21705 FBRSpSRSP Ruština pro společenskou praxi
Název anglicky: Russian for Social Practice
bakalářský prezenční se specializací
FF B0231A090013 B-PJ_ Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21803 FBPJpH Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F21804 FBPJpV Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Professional and Business Polish
bakalářský prezenční se specializací
FF F21805 FBPJpSPKS Polská kulturní studia
Název anglicky: Polish Cultural Studies
bakalářský prezenční se specializací
FF B0231A090014 B-JBS_ Jihoslovanská a balkánská studia
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF F21902 FBJBSpSCR Chorvatština
Název anglicky: Croatian
bakalářský prezenční se specializací
FF F21905 FBJBSpSSL Slovinština
Název anglicky: Slovenian
bakalářský prezenční se specializací
FF F21906 FBJBSpSBJ Bulharština
Název anglicky: Bulgarian
bakalářský prezenční se specializací
FF F21907 FBJBSpSSB Srbština
Název anglicky: Serbian
bakalářský prezenční se specializací
FF B0231A090015 B-UKS_ Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F22001 FBUKSpJ Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F22003 FBUKSpH Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F22004 FBUKSpV Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090025 B-BA_ Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2034
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F20103 FBBApH Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F20108 FBBApV Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF F20105 FBBApSLIT Litevština
Název anglicky: Lithuanian
bakalářský prezenční se specializací
FF F20106 FBBApSFIN Finština
Název anglicky: Finnish
bakalářský prezenční se specializací
FF B0231A090026 B-VIE_ Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský, 4 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2026
Garant: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F20401 FBVIEpJ Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F20403 FBVIEpH Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F20404 FBVIEpV Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090027 B-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090028 B-LJ_ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F20801 FBLJpJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční jednooborový
FF F20803 FBLJpH Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
FF F20804 FBLJpV Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090029 B-RE_ Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2034
Garant: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21001 FBREpJ Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
FF F21003 FBREpH Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
FF F21004 FBREpV Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090030 B-AJ_ Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21201 FBAJpJ Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
FF F21203 FBAJpH Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
FF F21204 FBAJpV Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090032 B-AJA_ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F212A01 FBAJAPJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 4. 2021 – 19. 4. 2026
Garant: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0231A090097 B-RLS Řecká a latinská studia
Název anglicky: Greek and Latin Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 4. 2023 – 17. 4. 2030
Garant: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F31001 FBRLSpJ Řecká a latinská studia
Název anglicky: Greek and Latin Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Classical Greek language and literature
bakalářský prezenční hlavní
FF F31003 FBRLSpHLJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Classical Greek language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF F31005 FBRLSpVLJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0232A090002 B-CJ_ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F23601 FBCJpJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
FF F23603 FBCJpH Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
FF F23604 FBCJpV Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
FF F23605 FBCJpSCC Čeština pro cizince
Název anglicky: Czech for Foreigners
bakalářský prezenční se specializací
FF B0232A090003 B-PLIN_ Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F23701 FBPLINpJ Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční jednooborový
FF F23703 FBPLINpH Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční hlavní
FF F23704 FBPLINpV Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0232A090004 B-OJ_ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F20201 FBOJpJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční jednooborový
FF F20203 FBOJpH Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční hlavní
FF F20204 FBOJpV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční vedlejší
FF F20205 FBOJpCZV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0288A090001 B-MED_ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F20901 FBMEDpJ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F20903 FBMEDpH Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F20904 FBMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0288A120003 B-MA Culture, Media and Performative Arts
Název anglicky: Culture, Media and Performative Arts
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 22. 2. 2022 – 21. 2. 2027
Garant: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Culture, Media and Performative Arts
bakalářský prezenční jednooborový
FF B0288A320001 B-INME_ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F24601 FBINMEpJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský prezenční jednooborový
FF F24605 FBINMEkJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF F24603 FBINMEpH Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský prezenční hlavní
FF F24604 FBINMEpV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of interactive media
bakalářský prezenční vedlejší
FF F24606 FBINMEpCZV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF F24607 FBINMEkCZV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FF B0288A320002 B-US_ Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF F24707 FBUSpCZV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF F24706 FBUSkCZV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2026
Garant: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0313A230001 B-PSYCH_ Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F22302 FBPSpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový
FF F22303 FBPSpCZV Psychologie
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FF B0314A120001 B-ET_ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21601 FBETpJ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční jednooborový
FF F21603 FBETpH Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční hlavní
FF F21604 FBETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0322A090001 B-ISK_ Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Information and Library Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Information and Library Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FF B0322A120001 B-AR_ Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F23301 FBARpJ Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční jednooborový
FF F23303 FBARpH Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční hlavní
FF F23304 FBARpV Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0322A120002 B-MU_ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F21401 FBMUpJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční jednooborový
FF F21405 FBMUkJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský kombinovaný jednooborový
FF F21403 FBMUpH Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční hlavní
FF F21404 FBMUpV Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční vedlejší
FF B0322P320001 B-DIS_ Design informačních služeb
Název anglicky: Information Services Design
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 6. 2022 – 20. 6. 2027
Garant: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Information Services Design
bakalářský distanční jednooborový
FF N0111A190002 N-PG_ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F14401 FNPGpJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
FF F14405 FNPGkJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
FF F14403 FNPGpH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční hlavní
FF F14406 FNPGkH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný hlavní
FF F14404 FNPGpV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční vedlejší
FF F14407 FNPGkV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný vedlejší
FF F14402 FNPGpSZRU Zkušenostně reflektivní učení
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: School administration and educational policy
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: School administration and educational policy
navazující kombinovaný se specializací
FF F14412 FNPGkSZRU Zkušenostně reflektivní učení
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující kombinovaný se specializací
FF F14413 rigo Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
rigorózní řízení
FF N0111A190003 N-SOPP_ Sociální pedagogika a poradenství
Název anglicky: Social Education and Counselling
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
rigorózní řízení
FF N0111A190004 N-ANDR_ Andragogika
Název anglicky: Andragogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F14301 FNANDRpJ Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční jednooborový
FF F14305 FNANDRkJ Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný jednooborový
FF F14303 FNANDRpH Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční hlavní
FF F14306 FNANDRkH Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný hlavní
FF F14304 FNANDRpV Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční vedlejší
FF F14307 FNANDRkV Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný vedlejší
FF F14308 rigo Andragogika
Název anglicky: Andragogy
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2029
Garant: Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2029
Garant: Thomas Rankin, Dr. phil.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2031
Garant: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: DOPLNIT
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: DOPLNIT
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: DOPLNIT
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: DOPLNIT
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: DOPLNIT
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2031
Garant: doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 3. 2020 – 19. 3. 2025
Garant: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující prezenční vedlejší
FF N0213A320001 N-DU_ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F15801 FNDUpJ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
navazující prezenční jednooborový
FF F15803 FNDUpH Dějiny umění
Název anglicky: Art History
navazující prezenční hlavní
FF F15805 rigo Dějiny umění
Název anglicky: Art History
rigorózní řízení
FF N0213A320005 N-EST_ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Cultural Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F14901 FNESTpJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F14903 FNESTpH Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční hlavní
FF F14904 FNESTpV Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční vedlejší
FF N0213A320008 N-DUA_ Visual Cultures and Art History
Název anglicky: Visual Cultures and Art History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2025
Garant: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F25201 FNVKDUApJ Visual Cultures and Art History
Název anglicky: Visual Cultures and Art History
navazující prezenční jednooborový
FF F25202 FNVKDUApH Visual Cultures and Art History
Název anglicky: Visual Cultures and Art History
navazující prezenční hlavní
FF F25203 FNVKDUApV Visual Cultures and Art History
Název anglicky: Visual Cultures and Art History
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2030
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
rigorózní řízení
FF N0215A320004 N-VH_ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F15301 FNVHpJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční jednooborový
FF F15305 FNVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující kombinovaný jednooborový
FF F15303 FNVHpH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční hlavní
FF F15304 FNVHpV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
navazující prezenční vedlejší
FF F15306 rigo Hudební věda
Název anglicky: Musicology
rigorózní řízení
FF N0215A320005 N-DS_ Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F12801 FNDSpJ Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F12803 FNDSpH Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční hlavní
FF F12804 FNDSpV Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční vedlejší
FF F12808 rigo Divadelní studia
Název anglicky: DOPLNIT
rigorózní řízení
FF N0221A100003 N-RL_ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F10501 FNRLpJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční jednooborový
FF F10503 FNRLpH Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční hlavní
FF F10504 FNRLpV Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční vedlejší
FF N0222A120003 N-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History (MA)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F10601 FNDSTpJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční jednooborový
FF F10603 FNDSTpH Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční hlavní
FF F10604 FNDSTpV Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční vedlejší
FF F10605 rigo Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History (MA)
rigorózní řízení
FF N0222A120004 N-PV_ Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F13701 FNPVpJ Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční jednooborový
FF F13703 FNPVpH Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční hlavní
FF F13704 FNPVpV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční vedlejší
FF F13708 rigo Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
rigorózní řízení
FF N0222A120005 N-HI_ Historie
Název anglicky: History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F13803 FNHIpH Historie
Název anglicky: History
navazující prezenční hlavní
FF F13804 FNHIpV Historie
Název anglicky: History
navazující prezenční vedlejší
FF F13802 F13802 Historie (specializace) (dobíhající)
Název anglicky: History (specializace)
navazující prezenční se specializací
FF F13805 FNHIpSDS Dějiny středověku
Název anglicky: Medieval History
navazující prezenční se specializací
FF F13806 FNHIpSDRN Dějiny raného novověku
Název anglicky: History of the Early Modern Age
navazující prezenční se specializací
FF F13807 FNHIpSMD Moderní dějiny
Název anglicky: Modern History
navazující prezenční se specializací
FF F13808 FNHIpSCD Církevní dějiny
Název anglicky: Religious History
navazující prezenční se specializací
FF F13809 rigo Historie
Název anglicky: History
rigorózní řízení
FF N0222A120006 N-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F11801 FNAEpJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční jednooborový
FF F11803 FNAEpH Archeologie
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční hlavní
FF F11804 FNAEpV Archeologie
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční vedlejší
FF F11802 FNAEpSKA Klasická archeologie
Název anglicky: Classical archeology
navazující prezenční se specializací
FF F11810 rigo Archeologie
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení
FF N0222A120037 N-MU_ Muzeologie
Název anglicky: Museology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 4. 2021 – 19. 4. 2026
Garant: doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F11901 FNMUpJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující prezenční jednooborový
FF F11905 FNMUkJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující kombinovaný jednooborový
FF F11903 FNMUpH Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující prezenční hlavní
FF F11904 FNMUpV Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující prezenční vedlejší
FF F11906 rigo Muzeologie
Název anglicky: Museology
rigorózní řízení
FF N0223A100004 N-PH_ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F14701 FNPHpJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční jednooborový
FF F14703 FNPHpH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční hlavní
FF F14706 FNPHpV Filozofie
Název anglicky: Philosophy
navazující prezenční vedlejší
FF F14707 rigo Filozofie
Název anglicky: Philosophy
rigorózní řízení
FF N0231A090002 N-CS_ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Wei-lun Lu, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F13401 FNCSpJ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F13403 FNCSpH Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
navazující prezenční hlavní
FF F13404 rigo Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
rigorózní řízení
FF N0231A090003 N-NJ_ Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F12303 FNNJpH Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
navazující prezenční hlavní
FF F12302 FNNJpSNJ Německá jazykověda
Název anglicky: German linguistics
navazující prezenční se specializací
FF F12305 FNNJpSGLV Germanistická literární věda
Název anglicky: German literature
navazující prezenční se specializací
FF F12306 FNNJpSGVK Germanistika jako věda o kultuře
Název anglicky: German culture studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: German Language and Literature
rigorózní řízení
Dříve: Překladatelství románských a germánských jazyků (do 30. 9. 2023)
Název anglicky: Translation of Modern European Languages
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F12502 FNPMEJpSNE Překladatelství němčiny
Název anglicky: Translation of German
navazující prezenční se specializací
FF F12503 FNPMEJpSNZ Překladatelství nizozemštiny
Název anglicky: Translation of Dutch
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Translation
navazující prezenční se specializací
FF F12505 FNPMEJpSFR Překladatelství francouzštiny
Název anglicky: Translatology of French
navazující prezenční se specializací
FF F12506 FNPMEJpSSP Překladatelství španělštiny
Název anglicky: Translation of Spanish
navazující prezenční se specializací
FF F12600 FNPMEJpSRE Překladatelství novořečtiny
Název anglicky: Translation of Modern Greek
navazující prezenční se specializací
FF N0231A090005 N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Literature and Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční vedlejší
FF N0231A090006 N-IJ_ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F13001 FNIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
FF F13003 FNIJpH Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
FF F13004 FNIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
FF N0231A090007 N-SJ_ Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
FF N0231A090008 N-NO_ Nordistika
Název anglicky: Nordic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2025
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F159j FNNOpJ Nordistika
Název anglicky: Nordic Studies
navazující prezenční jednooborový
FF R101 rigo Nordistika
Název anglicky: Nordic Studies
rigorózní řízení
FF N0231A090009 N-RS_ Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Russian with a Focus on Translating
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Russian Philological and Cultural Studies
navazující prezenční se specializací
FF F12112 rigo Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
rigorózní řízení
FF N0231A090010 N-SLAV_ Slavistika
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F12203 FNSLAVpH Slavistika
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční hlavní
FF F12204 FNSLAVpV Slavistika
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční vedlejší
FF F12202 FNSLAVpSPS Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
navazující prezenční se specializací
FF F12205 FNSLAVpSUS Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
navazující prezenční se specializací
FF F12206 FNSLAVpSJB Jihoslovanská a balkánská studia
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
navazující prezenční se specializací
FF F12214 rigo Slavistika
Název anglicky: Slavonic Studies
rigorózní řízení
FF N0231A090016 N-BA_ Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2034
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F10101 FNBApJ Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F10103 FNBApH Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční hlavní
FF F10104 FNBApV Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční vedlejší
FF N0231A090017 N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
rigorózní řízení
FF N0231A090018 N-LJ_ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F10801 FNLJpJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční jednooborový
FF F10803 FNLJpH Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
navazující prezenční hlavní
FF F10804 FNLJpV Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Latin Language and Literature
rigorózní řízení
FF N0231A090019 N-RE_ Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F11201 FNREpJ Novořecký jazyk a literatura (dobíhající)
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
FF F11203 FNREpH Novořecký jazyk a literatura (dobíhající)
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční hlavní
FF F11204 FNREpV Novořecký jazyk a literatura (dobíhající)
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
FF F11205 rigo Novořecký jazyk a literatura (dobíhající)
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
rigorózní řízení
FF N0231A090020 N-AJ_ Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F11402 FNAJpJ Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
FF F11403 FNAJkJ Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
rigorózní řízení
FF N0231A090021 N-SAKS_ Severoamerická kulturní studia
Název anglicky: North-American Culture Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2032
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: North-American Culture Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F11602 FNSAKSpSAF Anglofonní a frankofonní areály (dobíhající)
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
FF F11603B FNSAKSpSAH Anglofonní a hispanofonní areály (dobíhající)
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
FF N0231A090022 N-AJA_ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F114A02 FNAJApJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
FF F114A03 FNAJAkJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: English Language and Literature
rigorózní řízení
FF N0231A090023 N-SAKSA_ North-American Culture Studies
Název anglicky: North-American Culture Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2032
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: North-American Culture Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F116B FNSAKSApSF Anglophone and Francophone Area Studies (dobíhající)
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
FF F116C FNSAKSApSH Anglophone and Hispanophone Area Studies (dobíhající)
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
FF N0231A090031 N-PAJ_ Překladatelství anglického jazyka
Název anglicky: English-language Translation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English-language Translation
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: English-language Translation
rigorózní řízení
FF N0231A090068 N-PO_ Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 1. 2020 – 27. 1. 2027
Garant: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
FF N0231A090072 N-REA_ Modern Greek Language and Literature
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2028
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F257 FNREApJ Modern Greek Language and Literature (dobíhající)
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2031
Garant: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medieval Latin language and literature (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature (maior)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature (minor)
navazující prezenční vedlejší
FF N0231A090076 N-LLSA_ Medieval Latin Language and Literature
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2031
Garant: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
FF N0232A090001 N-CJ_ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F14005 FNCJpH Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
FF F14004 FNCJpV Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
FF F14003 FNCJpSLB Literárněvědná bohemistika
Název anglicky: Czech Literature
navazující prezenční se specializací
FF F14006 FNCJpSJB Jazykovědná bohemistika
Název anglicky: Czech Linguistics
navazující prezenční se specializací
FF F14007 FNCJpSCJ Čeština jako cizí jazyk
Název anglicky: Czech As Foreign Language
navazující prezenční se specializací
FF F14011 rigo Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
rigorózní řízení
FF N0232A090002 N-PLIN_ Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F14201 FNPLINpJ Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční jednooborový
FF F14203 FNPLINpH Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční hlavní
FF F14204 FNPLINpV Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční vedlejší
FF F14206 rigo Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
rigorózní řízení
FF N0232A090003 N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2032
Garant: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
rigorózní řízení
FF N0232A090004 N-OJ_ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F10201 FNOJpJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční jednooborový
FF F10203 FNOJpH Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční hlavní
FF F10204 FNOJpV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční vedlejší
FF F10208 rigo Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
rigorózní řízení
FF N0288A090001 N-MED_ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F11101 FNMEDpJ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F11103 FNMEDpH Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční hlavní
FF F11104 FNMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční vedlejší
FF N0288A320001 N-INME_ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F15401 FNINMEpJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční jednooborový
FF F15405 FNINMEkJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující kombinovaný jednooborový
FF F15403 FNINMEpH Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční hlavní
FF F15404 FNINMEpV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Theory of Interactive Media
rigorózní řízení
FF N0313A230001 N-PSYCH_ Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2025
Garant: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F12701 FNPSYCHpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
navazující prezenční jednooborový
FF F12702 rigo Psychologie
Název anglicky: Psychology
rigorózní řízení
FF N0314A120001 N-ET_ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F12001 FNETpJ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční jednooborový
FF F12003 FNETpH Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční hlavní
FF F12004 FNETpV Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční vedlejší
FF F12006 rigo Etnologie
Název anglicky: Ethnology
rigorózní řízení
FF N0322A090001 N-ISK_ Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Information and Library Studies
rigorózní řízení
FF N0322A120001 N-AR_ Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F13601 FNARpJ Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční jednooborový
FF F13603 FNARpH Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční hlavní
FF F13604 FNARpV Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční vedlejší
FF F13608 rigo Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
rigorózní řízení
FF N0413A320001 N-MNGK_ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2034
Garant: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F15501 FNMNGKpJ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční jednooborový
FF F15505 FNMNGKkJ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující kombinovaný jednooborový
FF F15503 FNMNGKpH Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční hlavní
FF F15504 FNMNGKpV Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční vedlejší
FF F15510 rigo Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
rigorózní řízení
FF P0111D190018 D-PGA_ Educational Sciences
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2031
Garant: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F172 FDPGApJ Educational Sciences
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský prezenční
FF F173 FDPGAkJ Educational Sciences
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský kombinovaný
FF P0111D190019 D-PG_ Pedagogické vědy
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2031
Garant: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F02607 FDPGpJ Pedagogické vědy
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský prezenční
FF F02608 FDPGkJ Pedagogické vědy
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský kombinovaný
FF P0211D320003 D-DCCI_ Digital Culture and Creative Industries
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 2. 2020 – 24. 2. 2027
Garant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský prezenční
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 2. 2020 – 24. 2. 2027
Garant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský prezenční
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský kombinovaný
FF P0213D320008 D-TDU_ Teorie a dějiny umění
Název anglicky: History of Art
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029
Garant: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F03401 FDTDUpJ Teorie a dějiny umění
Název anglicky: History of art
doktorský prezenční
FF F03402 FDTDUkJ Teorie a dějiny umění
Název anglicky: History of Art
doktorský kombinovaný
FF P0215D320007 D-TDDF_ Divadelní a filmová studia
Název anglicky: Theatre and Film Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 4. 2020 – 27. 4. 2030
Garant: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01905 FDTDDFpJ Divadelní a filmová studia
Název anglicky: Theatre and Film Studies
doktorský prezenční
FF F01906 FDTDDFkJ Divadelní a filmová studia
Název anglicky: Theatre and Film Studies
doktorský kombinovaný
FF P0215D320008 D-VH_ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 4. 2020 – 27. 4. 2030
Garant: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F03201 FDVHpJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorský prezenční
FF F03206 FDVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorský kombinovaný
FF P0215D320009 D-VHA_ Musicology
Název anglicky: Musicology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 28. 4. 2020 – 27. 4. 2030
Garant: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F16401 FDVHApJ Musicology
Název anglicky: Musicology
doktorský prezenční
FF F16402 FDVHApK Musicology
Název anglicky: Musicology
doktorský kombinovaný
FF P0221D100029 D-RL_ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F00501 FDRLpJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
doktorský prezenční
FF P0221D100030 D-RLA_ Study of Religions
Název anglicky: Study of Religions
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F262SR FDRLApJ Study of Religions
Název anglicky: Study of Religions
doktorský prezenční
FF P0222D120026 D-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01201 FDAEpJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský prezenční
FF F01202 FDAEkJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský kombinovaný
FF P0222D120027 D-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2034
Garant: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F00601 FDDSpJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorský prezenční
FF F00602 FDDSkJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorský kombinovaný
FF P0222D120050 D-HI_ Historie
Název anglicky: History
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2031
Garant: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F02101 FDHIpJ Historie
Název anglicky: History
doktorský prezenční
FF F02102 FDHIkJ Historie
Název anglicky: History
doktorský kombinovaný
FF P0222D120051 D-PV_ Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F02001 F02001 Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorský prezenční
FF F02002 F02002 Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorský kombinovaný
FF P0223D100022 D-PH_ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 4. 2021 – 19. 4. 2031
Garant: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F02701 FDPHpJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
doktorský prezenční
FF F02702 FDPHkJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
doktorský kombinovaný
FF P0223D320001 D-EST_ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F02902 FDESTpJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský prezenční
FF F02901 FDFSTkJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Theory
doktorský kombinovaný
FF P0231D090009 D-ROJA_ Románské jazyky
Název anglicky: Romance Languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01701 FDROJApJ Románské jazyky
Název anglicky: Romance languages
doktorský prezenční
FF F01702 FDROJAkJ Románské jazyky
Název anglicky: Romance languages
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0231D090010 D-GEJA_ Germánské jazyky
Název anglicky: Germanic Languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F035j FDGEJApJ Germánské jazyky
Název anglicky: Germanic languages
doktorský prezenční
FF F035k FDGEJAkJ Germánské jazyky
Název anglicky: Germanic languages
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
FF F035z FDGEJApSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
FF F035zk FDGEJAkSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0232D090023 D-ROLI_ Románské literatury
Název anglicky: Romance Literatures
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01801 FDROLIpJ Románské literatury
Název anglicky: Romance literatures
doktorský prezenční
FF F01802 FDROLIkJ Románské literatury
Název anglicky: Romance literatures
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0232D090024 D-GELI_ Germánské literatury
Název anglicky: Germanic Literatures
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F036j FDGELIpJ Germánské literatury
Název anglicky: Germanic Literatures
doktorský prezenční
FF 5 FDGELIkJ Germánské literatury
Název anglicky: Germanic literatures
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0232D090025 D-CELI_ Česká literatura
Název anglicky: Czech Literature
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F03001 FDCELIpJ Česká literatura
Název anglicky: Czech Literature
doktorský prezenční
FF F03004 FDCELIkJ Česká literatura
Název anglicky: Czech literature
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedial and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
FF F03003 FDCELIpSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: The Historic Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedial and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
FF F03006 FDCELIkSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: The Historic Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0232D090026 D-CJ_ Český jazyk
Název anglicky: Czech Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F02301 FDCJpJ Český jazyk
Název anglicky: Czech language
doktorský prezenční
FF F02304 FDCJkJ Český jazyk
Název anglicky: Czech Language
doktorský kombinovaný
FF F02302 FDCJpSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
FF P0232D090027 D-OJ_ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F00201 FDOJpJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
doktorský prezenční
FF F00204 FDOJkJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0232D090028 D-TVY_ Teorie vyprávění
Název anglicky: Narratology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F00401 FDTVYpJ Teorie vyprávění
Název anglicky: Narratology
doktorský prezenční
FF F00402 FDTVYkJ Teorie vyprávění
Název anglicky: Narratology
doktorský kombinovaný
FF P0232D090029 D-AJ_ Anglická jazykověda
Název anglicky: English Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01011 FDAJpJ Anglická jazykověda
Název anglicky: English Linguistics
doktorský prezenční
FF F0101 FDAJkJ Anglická jazykověda
Název anglicky: English Linguistics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: English - Czech Translation Studies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: English - Czech Translation Studies
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0232D090030 D-LIAJ_ Literatury v angličtině
Název anglicky: Literatures in English
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F0113 FDLIAJpJ Literatury v angličtině
Název anglicky: Literatures in English
doktorský prezenční
FF F0112 FDLIAJkJ Literatury v angličtině
Název anglicky: Literatures in English
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0232D090031 D-AJA_ English Linguistics
Název anglicky: English Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F010A11 FDAJApJ English Linguistics
Název anglicky: English Linguistics
doktorský prezenční
FF F010A13 FDAJApSLI Experimental and Applied Linguistics
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
FF P0232D090032 D-LIAJA_ Literatures in English
Název anglicky: Literatures in English
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F0113A FDLIAJApJ Literatures in English
Název anglicky: Literatures in English
doktorský prezenční
FF F011A1 FDLIAJAkJ Literatures in English
Název anglicky: Literatures in English
doktorský kombinovaný
FF P0232D090066 D-SIEJA_ Comparative Indo-European Linguistics
Název anglicky: Comparative Indo-European Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Comparative Indo-European Linguistics
doktorský prezenční
Název anglicky: Comparative Indo-European Linguistics
doktorský kombinovaný
FF P0232D090067 D-IESJ_ Indoevropská srovnávací jazykověda
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Comparative Indo-European Linguistics
doktorský prezenční
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorský kombinovaný
FF P0232D090069 D-KF_ Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2031
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F00701 FDKFpJ Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
doktorský prezenční
FF F00702 FDKFkJ Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
doktorský kombinovaný
FF P0232D090070 D-LIKO_ Literární komparatistika
Název anglicky: Comparative Literature
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2031
Garant: doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01501 F01501 Literární komparatistika
Název anglicky: Comparative Literature
doktorský prezenční
FF F01502 F01502 Literární komparatistika
Název anglicky: Comparative Literature
doktorský kombinovaný
FF P0232D090071 D-SJ_ Slovanské jazyky
Název anglicky: Slavonic Languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01401 FDSJpJ Slovanské jazyky
Název anglicky: Slavonic Languages
doktorský prezenční
FF F01402 FDSJkJ Slovanské jazyky
Název anglicky: Slavonic Languages
doktorský kombinovaný
FF P0232D090072 D-SL_ Slovanské literatury
Název anglicky: Slavonic Literatures
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F19001 FDSLpJ Slovanské literatury
Název anglicky: Slavonic Literatures
doktorský prezenční
FF F19002 FDSLkJ Slovanské literatury
Název anglicky: Slavonic Literatures
doktorský kombinovaný
FF P0232D090073 D-FAS_ Areálově-filologická studia
Název anglicky: Philological Area Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2031
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Philological Area Studies
doktorský prezenční
FF FASDK FDFASkJ Areálově-filologická studia
Název anglicky: Philological Area Studies
doktorský kombinovaný
FF P0232D090074 D-KFA_ Classical Philology
Název anglicky: Classical Philology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2031
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F260 FDKFApJ Classical Philology
Název anglicky: Classical Philology
doktorský prezenční
FF F261 FDKFAkJ Classical Philology
Název anglicky: Classical Philology
doktorský kombinovaný
FF P0288D090003 D-LM_ Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F00801 FDLMpJ Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský prezenční
FF F00803 FDLMkJ Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský kombinovaný
FF F00802 FDLMpSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský prezenční se specializací
FF F00804 FDLMkSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
FF P0313D230011 D-PSYCH_ Psychologie
Název anglicky: Psychology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 2. 2020 – 24. 2. 2030
Garant: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01601 FDPSYCHpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
doktorský prezenční
FF F01605 FDPSYCHkJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
doktorský kombinovaný
FF P0314D120001 D-ET_ Etnologie
Název anglicky: Etnology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF F01301 FDETpJ Etnologie
Název anglicky: Etnology
doktorský prezenční
FF F01302 FDETkJ Etnologie
Název anglicky: Etnology
doktorský kombinovaný
FF C1011411 C-RJPU Ruština pro učitele
Název anglicky: Russian for teachers
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FF FF11201 RJUC Ruština pro učitele
Název anglicky: Russian for teachers
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Auxiliary historical sciences for practice
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Scriptorium Brunense. The summer school of auxiliary historical sciences
profesní vzdělávání, prezenční
FF FF10203 KUGE Kurent (nejen) pro genealogy
Název anglicky: Kurent (not only) for genealogists
profesní vzdělávání, prezenční
FF C1023103 C-GEJL Germánské jazyky a literatury
Název anglicky: Germanic languages and literatures
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
FF C1023104 C-NRJK Novořecký jazyk a kultura
Název anglicky: Modern Greek language and culture
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Course of the Modern Greek Language - Beginners
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Course of the Modern Greek Language - Intermediate
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Course of the Modern Greek Language - Intermediate (online)
zájmové vzdělávání, distanční
Název anglicky: Course of the Modern Greek Language - Advanced (online)
zájmové vzdělávání, distanční
FF C1023105 C-ANJD Antika a její dědictví
Název anglicky: Antiquity and its heritage
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
FF C1023106 C-ANDE Antika dětem
Název anglicky: Antiquities for children
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: With Greek heroes to the Trojan War
zájmové vzdělávání, prezenční
FF C1023118 C-KUAJ Kurzy anglického jazyka
Název anglicky: English language courses
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Markéta Pilařová

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Year-long general English course at A1/A1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at A2 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at A2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at B1 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at B1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at B1+/B2 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at B2 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at C1 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at C1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long preparation course for Cambridge Advanced exam
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Preparation course for Cambridge Advanced exam
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English conversation course at A2/A2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English conversation course at B1 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English conversation course at B1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English conversation course at B1+/B2 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English conversation course at B2 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English conversation course at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Semester-long English language conversation course at B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: English conversation course at C1 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Grammar review course at B1/B1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Grammar review course at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive course for teachers of English
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 6-day general English course at A2/A2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 6-day general English course at B1/B1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 6-day general English course at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 6-day general English course at B2+/C1 levelglish language course at B2+/C1 level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Short-term English conversation courses
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Year-long general English course at B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 5-day morning general English course at A2/A2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 5-day afternoon general English course at A2/A2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 3-day general English course at A2/A2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 5-day morning general English course at B1/B1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 5-day afternoon general English course at B1/B1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 3-day general English course at B1/B1+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 5-day morning general English course at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 5-day afternoon general English course at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Intensive 3-day general English course at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Cambridge Advanced exam fast track
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: General English course with CELTA trainees at A2/A2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: General English course with CELTA trainees at B2/B2+ level
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Study of individual subjects at the Faculty of Arts
celoživotní vzdělávání

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Study of individual subjects at the Faculty of Arts
v akred. studijním programu, kombinovaný
Název anglicky: Information studies and librarianship for practice
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: DigCompEdu: How to develop the digital competencies of teachers and students
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Digital curation: how to preserve digital data of memory institutions for future generations
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Community curation: a resilient community as a crossroads of worlds and fragile bonds
profesní vzdělávání, kombinovaný
Název anglicky: Cultural and creative industries: Library makerspace as a place to promote creativity, digital competence and community
profesní vzdělávání, kombinovaný
Název anglicky: Data Literacy: How to understand the world of data and be an leader of progress
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Cyberstories: digital skills and visions
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Design of information services for practice
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Design Thinking: How to offer desirable and successful services or solve complex problems
profesní vzdělávání, distanční
Název anglicky: Beyond HCD - data, real challenges, hackathon
profesní vzdělávání, kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
B1201 B-GE Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 7105R001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R021 HI Historie
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R021 HI Historie
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7310R033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
B1407 B-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
B1501 B-BI Biologie
Název anglicky: Biology
bakalářský, 3 r., Bc.
B1701 B-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
B6101 B-PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 6101R004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF 6101R014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
FF 6101R004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF 6101R014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
FF 6101R004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF 6101R014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
B6107 B-HS Humanitní studia
Název anglicky: Humanities
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 6101R004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105R021 HI Historie
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 6101R014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105R039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R074 JA Japanistika
Název anglicky: Japanese Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7310R023 BA Baltistika
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 8102R003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Dutch Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R072 IJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7501R008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 8109R002 DU Dějiny umění
Název anglicky: History of Arts
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R005 AR Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 8109R005 ES Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R111 NO Norský jazyk a literatura
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 8104R005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Croatian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R127 PJ Polský jazyk a literatura
Název anglicky: Polish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 12. 2024
FF 7310R151 RJ Ruský jazyk a literatura
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R169 SB Srbský jazyk a literatura
Název anglicky: Serbian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slovak Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R022 BAK Balkanistika
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 7. 2016
FF 8104R014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 31. 12. 2024
FF 7310R291 MED Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
FF 6702R028 KSC Kulturní studia Číny
Název anglicky: Culture Studies of China
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
FF 7310R303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
FF 7105R079 DST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2024
FF 7310R363 UKS Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
B6702 B-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 6702R028 KSC Kulturní studia Číny
Název anglicky: Culture Studies of China
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
FF 6702R028 KSC Kulturní studia Číny
Název anglicky: Culture Studies of China
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
B7105 B-HI Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 7105R021 HI Historie
Název anglicky: History
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF 7105R039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R005 AR Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
FF 7105R043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
FF 7105R019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
FF 7105R032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 7. 2016
Garant: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
FF 7105R021 HI Historie
Název anglicky: History
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF 7105R039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R005 AR Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
FF 7105R019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
FF 7105R032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105R043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
FF 7105R079 DST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
FF 7105R039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R021 HI Historie
Název anglicky: History
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
FF 7105R019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
B7109 B-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 7105R001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
FF 7105R001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105R032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
B7201 B-IS Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
B7310 B-FI Filologie
Název anglicky: Philology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 7310R040 CC Čeština pro cizince
Název anglicky: Czech Language for Foreigners
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
FF 7310R033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
FF 7310R023 BA Baltistika
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Croatian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
FF 7310R127 PJ Polský jazyk a literatura
Název anglicky: Polish Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310R151 RJ Ruský jazyk a literatura
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Slovak Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310R169 SB Srbský jazyk a literatura
Název anglicky: Serbian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310R115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.
FF 7310R022 BAK Balkanistika
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Halyna Myronova, CSc.
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
FF 7310R072 IJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
Název anglicky: Dutch Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
FF 7310R111 NO Norský jazyk a literatura
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
FF 7310R291 MED Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
FF 7310R292 SKAN Skandinávská studia
Název anglicky: Scandinavian Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture in Middle-European Context
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 30. 4. 2016
Garant: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
FF 7310R303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
FF 7310R074 JA Japanistika
Název anglicky: Japanese Language and Culture
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Název anglicky: English Language and Literature (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
FF 7310R363 UKS Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
FF 7310R074 JA Japanistika
Název anglicky: Japanese Language and Culture
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
FF 7310R023 BA Baltistika
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
FF 7310R033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
FF 7310R072 IJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
FF 7310R111 NO Norský jazyk a literatura
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
FF 7310R115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Název anglicky: Dutch Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Croatian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310R127 PJ Polský jazyk a literatura
Název anglicky: Polish Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 1. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310R151 RJ Ruský jazyk a literatura
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310R169 SB Srbský jazyk a literatura
Název anglicky: Serbian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Halyna Myronova, CSc.
Název anglicky: Slovak Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310R022 BAK Balkanistika
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 7. 2016
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310R291 MED Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
FF 7310R303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
FF 7310R363 UKS Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 10. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 10. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.
FF 7310R023 BA Baltistika
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 10. 10. 2014
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310R151 RJ Ruský jazyk a literatura
Název anglicky: Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7501R008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
B7501 B-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
FF 7501R008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501R008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501R008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Education
bakalářský, 3 r., Bc.
B7701 B-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 7701R005 PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 12. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
B8109 B-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Název anglicky: General Theory and History of Arts and Culture
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FF 8102R003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Název anglicky: Theory and Practice of Ancient Music
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8104R005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
FF 8109R002 DU Dějiny umění
Název anglicky: History of Arts
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8109R005 ES Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
FF 8104R014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
FF 8102R003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
FF 8109R002 DU Dějiny umění
Název anglicky: History of Arts
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
FF 8109R005 ES Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
FF 8104R005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104R014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
FF 8104R005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Název anglicky: Theory and Practice of Ancient Music
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
FF 8102R003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
FF 8104R005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104R014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
N1201 N-GE Geologie
Název anglicky: Geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 7105T001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
N1304 N-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
N6101 N-PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 6101T004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 6101T014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101T004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 6101T014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101T014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 20. 7. 2015
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
N6107 N-HS Humanitní studia
Název anglicky: Humanities
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 6101T014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 6101T004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T021 HI Historie
Název anglicky: History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7501T008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 8102T003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105T005 AR Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310T033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105T019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310T072 IJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105T032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310T111 NO Norský jazyk a literatura
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310T115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7105T043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 8104T005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Croatian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2016
FF 7310T127 PJ Polský jazyk a literatura
Název anglicky: Polish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310T151 RJ Ruský jazyk a literatura
Název anglicky: Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slovak Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
FF 7310T169 SB Srbský jazyk a literatura
Název anglicky: Serbian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
FF 8104T014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 31. 12. 2024
FF 8109T018 EKS Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
FF 7310T023 BA Baltistika
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
FF 8109T019 MNGK Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: French-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: German-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
FF 7310T160 SLAV Slavistika
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 1. 3. 2016
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
FF 7310T303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
FF 7310T291 MED Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Literature and Interculture Communication
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Spanish-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 12. 2024
FF 7105T079 DST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
FF 8102T003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
N6702 N-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 6702T028 KSC Kulturní studia Číny
Název anglicky: Culture Studies of China
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
N7105 N-HI Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 7105T039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T021 HI Historie
Název anglicky: History
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105T005 AR Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
FF 7105T043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
FF 7105T019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 7. 2016
Garant: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
FF 7105T079 DST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105T021 HI Historie
Název anglicky: History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105T039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T005 AR Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
FF 7105T019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
FF 7105T043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 7. 2016
Garant: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
FF 7105T079 DST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105T021 HI Historie
Název anglicky: History
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105T039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
N7109 N-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 7105T001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105T001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105T032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
N7201 N-IS Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Název anglicky: Information and Library Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
N7310 N-FI Filologie
Název anglicky: Philology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
FF 7310T033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Název anglicky: French Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
FF 7310T072 IJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Název anglicky: Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Název anglicky: German Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
FF 7310T115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Croatian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 7. 2016
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
FF 7310T127 PJ Polský jazyk a literatura
Název anglicky: Polish Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310T151 RJ Ruský jazyk a literatura
Název anglicky: Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Slovak Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310T169 SB Srbský jazyk a literatura
Název anglicky: Serbian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Halyna Myronova, CSc.
FF 7310T079 KF Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 10. 2013
Garant: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
FF 7310T023 BA Baltistika
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
FF 7310T022 BAK Balkanistika
Název anglicky: Balkan Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
FF 7310T111 NO Norský jazyk a literatura
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
FF 7310T160 SLAV Slavistika
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 8106T002 LIKO Literární komparatistika
Název anglicky: Literature Comparatistics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
FF 7310T303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Název anglicky: Literature and Interculture Communication
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Název anglicky: English Language and Literature (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Název anglicky: Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
FF 7310T291 MED Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
FF 7310T292 SKAN Skandinávská studia
Název anglicky: Scandinavian Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Název anglicky: North-American Culture Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Název anglicky: Combined South-Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Název anglicky: Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
FF 7310T033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Název anglicky: French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
FF 7310T072 IJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Název anglicky: Classical Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Název anglicky: German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
FF 7310T111 NO Norský jazyk a literatura
Název anglicky: Norwegian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
FF 7310T115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Název anglicky: Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 10. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Název anglicky: Bulgarian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Croatian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Macedonian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 7. 2016
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310T127 PJ Polský jazyk a literatura
Název anglicky: Polish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310T151 RJ Ruský jazyk a literatura
Název anglicky: Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Slovak Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Slovenian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310T169 SB Srbský jazyk a literatura
Název anglicky: Serbian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Název anglicky: Ukrainian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Halyna Myronova, CSc.
FF 7310T023 BA Baltistika
Název anglicky: Baltic Languages and Literatures
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
FF 7310T160 SLAV Slavistika
Název anglicky: Slavonic Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310T303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
FF 8106T002 LIKO Literární komparatistika
Název anglicky: Literature Comparatistics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Název anglicky: Literature and Interculture Communication
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
FF 7310T291 MED Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
N7313 N-PT Překladatelství a tlumočnictví
Název anglicky: Translation and Interpreting
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: English-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Název anglicky: French-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: German-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Spanish-language Translation
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: English-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Název anglicky: French-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: German-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Spanish-language Translation
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Russian-language Translation
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
N7501 N-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 7501T008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Název anglicky: Social Education and Counselling
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
FF 7501T001 ANDR Andragogika
Název anglicky: Andragogy
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
FF 7501T008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501T008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
FF 7501T001 ANDR Andragogika
Název anglicky: Andragogy
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy
Název anglicky: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Dutch Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2014
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Portuguese Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Italian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 10. 2013 – 31. 12. 2014
Garant: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
N7701 N-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 7701T005 PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
N8109 N-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Název anglicky: General Theory and History of Arts and Culture
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 8102T003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8109T002 DU Dějiny umění
Název anglicky: History of Arts
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
FF 8104T005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104T014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
FF 8109T018 EKS Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
FF 8109T019 MNGK Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
FF 8102T003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8104T005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104T014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
FF 8109T018 EKS Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
FF 8109T019 MNGK Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8109T019 MNGK Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
FF 8102T003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8102T003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
FF 8104T005 DV Teorie a dějiny divadla
Název anglicky: Theatre Science
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Název anglicky: Film and Audio-Visual Culture Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
FF 8104T014 INME Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Název anglicky: Comparative and Art Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 10. 2007 – 1. 11. 2015
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
FF 8109T019 MNGK Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
M7701 M-PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
FF 7701T005 PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701T005 PS Psychologie
Název anglicky: Psychology
magisterské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
P6147 D-PH4 Filozofie (čtyřleté)
Název anglicky: Philosophy (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
FF 6101V004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101V031 TDVE Teorie a dějiny vědy
Název anglicky: Theory and History of Science
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RLA Religionistika (angl.)
Název anglicky: Study of Religions (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101V004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF 6101V031 TDVE Teorie a dějiny vědy
Název anglicky: Theory and History of Science
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
FF 6101V014 RLA Religionistika (angl.)
Název anglicky: Study of Religions (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
P7107 D-HI4 Historické vědy (čtyřleté)
Název anglicky: Historical Sciences (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
FF 7105V001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105V019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
FF 7105V024 HICS Historie - české dějiny
Název anglicky: Czech History
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105V026 HIOB Historie - obecné dějiny
Název anglicky: General History
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
FF 7105V043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
FF 7105V016 DEST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
FF 7105V001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105V019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
FF 7105V024 HICS Historie - české dějiny
Název anglicky: Czech History
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF 7105V026 HIOB Historie - obecné dějiny
Název anglicky: General History
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
FF 7105V043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
FF 7105V016 DEST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
P7109 D-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský, 4 r., Ph.D.
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Obory:
Obory:
FF 7105V001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF 7105V001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Název anglicky: Philology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
FF 7310V008 AJ Anglický jazyk
Název anglicky: English Linguistics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
FF 7310V031 CELI Česká literatura
Název anglicky: Czech Literature
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
FF 7310V032 CJ Český jazyk
Název anglicky: Czech Language
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
FF 7310V079 KF Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
FF 7310V227 LM Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 8106V002 LIKO Literární komparatistika
Název anglicky: Literature Comparatistics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
FF 7310V115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Název anglicky: Paleoslavic and Slavic Languages
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310V125 POLI Polská literatura
Název anglicky: Polish Literature
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V137 ROJA Románské jazyky
Název anglicky: Romance Languages
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
FF 7310V139 ROLI Románské literatury
Název anglicky: Romance Literatures
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310V147 RULI Ruská literatura
Název anglicky: Russian Literature
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V150 RJ Ruský jazyk
Název anglicky: Russian Language
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Theory and History of Slavic Literatures
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310V104 NELI Německá literatura
Název anglicky: German Literature
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
FF 7310V105 NJ Německý jazyk
Název anglicky: German Language
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
FF 7310V317 LIAJ Literatury v angličtině
Název anglicky: Literatures in English
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
FF 7310V008 AJA Anglický jazyk (angl.)
Název anglicky: English Linguistics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Název anglicky: Literatures in English (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
FF 7310V303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2013 – 31. 12. 2024
FF 7310V340 REFIA Novořecká filologie (angl.)
Název anglicky: Modern Greek Philology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
FF 7310V079 KFA Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
FF 7310V227 LMA Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 7310V362 TVY Teorie vyprávění
Název anglicky: Narration Theory
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
FF 7310V365 ANJ Anglická jazykověda
Název anglicky: English Linguistics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
FF 7310V008 AJ Anglický jazyk
Název anglicky: English Linguistics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
FF 7310V031 CELI Česká literatura
Název anglicky: Czech Literature
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
FF 7310V032 CJ Český jazyk
Název anglicky: Czech Language
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
FF 7310V079 KF Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
FF 7310V227 LM Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 8106V002 LIKO Literární komparatistika
Název anglicky: Literature Comparatistics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
FF 7310V115 OJ Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Název anglicky: Paleoslavic and Slavic Languages
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
FF 7310V125 POLI Polská literatura
Název anglicky: Polish Literature
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V137 ROJA Románské jazyky
Název anglicky: Romance Languages
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
FF 7310V139 ROLI Románské literatury
Název anglicky: Romance Literatures
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
FF 7310V147 RULI Ruská literatura
Název anglicky: Russian Literature
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
FF 7310V150 RJ Ruský jazyk
Název anglicky: Russian Language
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Název anglicky: Theory and History of Slavic Literatures
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
FF 7310V104 NELI Německá literatura
Název anglicky: German Literature
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
FF 7310V105 NJ Německý jazyk
Název anglicky: German Language
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
FF 7310V317 LIAJ Literatury v angličtině
Název anglicky: Literatures in English
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
FF 7310V008 AJA Anglický jazyk (angl.)
Název anglicky: English Linguistics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Název anglicky: Literatures in English (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
FF 7310V303 AREA Filologicko-areálová studia
Název anglicky: Philological Area Studies
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2013 – 31. 12. 2024
FF 7310V340 REFIA Novořecká filologie (angl.)
Název anglicky: Modern Greek Philology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
FF 7310V079 KFA Klasická filologie
Název anglicky: Classical Philology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
FF 7310V362 TVY Teorie vyprávění
Název anglicky: Narration Theory
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
FF 7310V365 ANJ Anglická jazykověda
Název anglicky: English Linguistics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
P7501 D-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorský, 3 r., Ph.D.
P7536 D-PD4 Pedagogika (čtyřleté)
Název anglicky: Education (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
FF 7501V008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V008 PGA Pedagogika (angl.)
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 11. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V001 ANDR Andragogika
Název anglicky: Andragogy
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
FF 7501V001 ANDRA Andragogika (angl.)
Název anglicky: Andragogy (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
FF 7501V008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V008 PGA Pedagogika (angl.)
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 11. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
FF 7501V001 ANDR Andragogika
Název anglicky: Andragogy
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 10. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
FF 7501V001 ANDRA Andragogika (angl.)
Název anglicky: Andragogy (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
P7703 D-PS4 Psychologie (čtyřleté)
Název anglicky: Psychology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.
Garant: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Obory:
Obory:
FF 7701V002 PSO Obecná psychologie
Název anglicky: General Psychology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V001 PSK Klinická psychologie
Název anglicky: Clinical Psychology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V010 PSS Sociální psychologie
Název anglicky: Social Psychology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V002 PSO Obecná psychologie
Název anglicky: General Psychology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V001 PSK Klinická psychologie
Název anglicky: Clinical Psychology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
FF 7701V010 PSS Sociální psychologie
Název anglicky: Social Psychology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
P8111 D-OT4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)
Název anglicky: General Theory and History of Arts and Culture (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
FF 8102V003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHA Hudební věda (angl.)
Název anglicky: Musicology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHN Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Název anglicky: Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Margita Havlíčková
FF 8109V005 ES Estetika
Název anglicky: Aesthetics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
FF 8109V012 TDU Teorie a dějiny umění
Název anglicky: Theory and History of Arts
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
FF 8102V003 VH Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHA Hudební věda (angl.)
Název anglicky: Musicology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
FF 8102V003 VHN Hudební věda (něm.)
Název anglicky: Musicology (ger.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Název anglicky: Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Margita Havlíčková
FF 8109V005 ES Estetika
Název anglicky: Aesthetics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
FF 8109V012 TDU Teorie a dějiny umění
Název anglicky: Theory and History of Arts
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: School counselling- qualification study 250 hours
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF CELTA CELTA CELTA course
Název anglicky: CELTA course
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: Study for teachers of special subjects, practical education and special training focused on the area of information service and informatics
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Studies in the field of pedagogical sciences aimed at preparing secondary school teachers
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: AJ Anglický jazyk a literatura (English language and literature)
Směr: DU Dějiny umění (History of Arts)
Směr: EV Estetická výchova
Směr: FJ Francouzský jazyk a literatura (French language and literature) – neotvírá se
Směr: HI Historie (History)
Směr: HV Teorie a dějiny hudby
Směr: LJ Latinský jazyk a literatura (Latin language and literature)
Směr: NJ Německý jazyk a literatura (German language and literature) – neotvírá se
Směr: PG Pedagogika (Pedagogy) – neotvírá se
Směr: PS Psychologie (Psychology)
Směr: RJ Ruský jazyk a literatura (Russian language and literature)
Směr: ZSV Základy společenských věd (Social Sciences) – neotvírá se
Směr: ČJ Český jazyk a literatura (Czech language and literature)
Směr: ŠJ Španělský jazyk a literatura (Spanish language and literature) – neotvírá se
Název anglicky: Czech for Foreigners
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF RJVP RJVP Ruština v praxi
Název anglicky: Russian in Practice
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 5. 2019 – 10. 4. 2025
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Russian and contemporary Russia (webinar)
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2021 – 19. 7. 2024
Název anglicky: Summer school of English language teachers
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Scriptorium Brunense. The summer school of auxiliary historical sciences
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF JSFFAJ JSFFAJ Kurzy anglického jazyka
Název anglicky: English language courses
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: A guide to creating sustainable solutions - from design thinking to complex systems change
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
FF ARGAN ARGAN Argumentační analýza
Název anglicky: Argumentation analysis
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: The cultural and natural riches of Greece: from antiquity to the present
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Scandinavia - society and culture
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: Age management for personnel management
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Lecturer in contact, hybrid and online learning
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Moral and political philosophy
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: Art in the teaching of philosophy
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
FF ZENYPH ZENYPH Ženy v dějinách filozofie
Název anglicky: Women in the History of Philosophy
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: Significant milestones and transformations of ancient philosophy
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: Design Thinking: How to offer desirable and successful services or solve complex problems
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: Digital curation: how to preserve digital data of memory institutions for future generations
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: Data Literacy: How to understand the world of data and be an leader of progress
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: DigCompEdu: How to develop the digital competencies of teachers and students
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
FF LATINJAZ LATPRAX Latina pro praxi
Název anglicky: Latin for practice
tematické vzdělávání organizované formou cyklu
Název anglicky: Dutch - language and realities
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF SVEDJAR SVEDJAR Švédština - jazyk a reálie
Název anglicky: Swedish language and culture
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF ARCHK ARCHK Archivní kurz
Název anglicky: Archival course
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Antiquity yesterday, today and tomorrow
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Old Czech Literature didactically effective, and in interpretation
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Young Adult literature (not only) in didactic perspective
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Guide to artificial intelligence: understand and apply
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Digital wellbeing: How to live online without losing balance
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Teaching librarian - an actor linking formal and non-formal education
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Qualitative research for service design
tematické vzdělávání organizované formou cyklu, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Individual courses of study
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Arts
celoživotní vzdělávání mimořádné
R6101 Rig-PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
FF 6101T004 PH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 6101T014 RL Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
R6702 Rig-MS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
FF 6702T028 KSC Kulturní studia Číny
Název anglicky: Culture Studies of China
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
R7105 Rig-HI Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
FF 7105T001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T043 PV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T019 ET Etnologie
Název anglicky: Ethnology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T021 HI Historie
Název anglicky: History
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T039 MU Muzeologie
Název anglicky: Museology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T005 AR Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
FF 7105T079 DST Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
R7109 R-AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
FF 7105T001 AE Archeologie
Název anglicky: Archaeology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
FF 7105T032 KL Klasická archeologie
Název anglicky: Classical Archaeology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Prehistoric Archaeology of Near East (Eng.)
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
R7201 Rig-IS Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Information and Library Studies
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 7. 2005 – 31. 12. 2024
R7310 Rig-FI Filologie
Název anglicky: Philology
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
FF 7310V104 NELIN Německá literatura (něm.)
Název anglicky: German Literature (Ger.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
FF 7310V105 NJN Německý jazyk (něm.)
Název anglicky: German Language (Ger.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
FF 7310V104 NELIN Německá literatura (něm.)
Název anglicky: German Literature (Ger.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 3. 8.